Інформація про надходження та використання коштів місцевого бюджету Біловодського району Луганської області за період з 01.01.2017 року по 31.08.2017 року

До доходної частини загального фонду місцевого бюджету Біловодського району Луганської області за період з 01.01.2017 року по 31.08.2017 року надійшло 40765,9 тис. грн. податків, зборів та інших платежів.  

          Трансферти від органів державного управління до загального фонду місцевого бюджету профінансовані в обсязі 119267,2 тис. грн., в тому числі:

базова дотація – 2175,1 тис. грн.,
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  – 8498,4 тис. грн.,
субвенції з державного бюджету для  надання населенню  пільг, субсидій та допомоги – 74699,1 тис. грн.,
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 231,3 тис. грн..
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 20737,9 тис. грн.,
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 12294,2 тис. грн.,
субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 335,8 тис. грн.,
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 295,4 тис. грн.

Інші субвенції – 6256,1 тис. грн.

 

       Видаткова частина  бюджету району  за період з 01.01.2017 року по 31.08.2017 року виконана у сумі 165560,8 тис грн., в тому числі:

Заробітна плата з нарахуваннями – 63470,7 тис. грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 542,4 тис. грн.

Продукти харчування – 1454,0 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв – 9038,0 тис. грн.

Соціальне забезпечення 75950,1 тис. грн.

Інші видатки – 15105,6 тис. грн