Бюджет

Управління фінансів Біловодської райдержадміністрації відповідно до статей 28, 75 Бюджетного кодексу України та Закону України "Про доступ до публічної інформації" оприлюднює Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету Біловодського району Луганської області та пропозицій до прогнозу районного бюджету

 

                                                                                                                     Про виконання Біловодського районного бюджету

 за І півріччя 2019 року

За І півріччя 2019 року при затвердженому плані з урахуванням внесених змін 15760 грн., до загального фонду районного бюджету надійшло 31391 грн. або 199,2% планових призначень. З них:

14636 грн. рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (вирубка лісу державного значення). Вона не була запланована в бюджеті району на 2019 рік, тому, що до звітного кварталу на території району не проводилась вирубка лісу державного значення;

995 грн. інші надходження, це відшкодування вартості лікування згідно рішення суду за 2017 рік, які також не планувалися;

15760 грн. інша субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам, надійшла 100% планових призначень.

Районна рада пільги по податках і зборах протягом звітного періоду не надавала.

Доходи до спеціального фонду районного бюджету на звітний період не планували та фактично не надходили.

Видаткова частина районного бюджету на 1 півріччя 2019 року при затвердженому плані з урахуванням змін 1356763 грн. виконана на 1172957грн. або на 86,5%.

Спеціальний фонд на звітний період не затверджено.

В загальній сумі видатків захищені статті займають 82,7% (969313 грн.), в тому числі заробітна плата з нарахуваннями 74,6% (874622 грн.), енергоносії 8,1% (94691 грн.).

За КПКВКМБ структура касових видатків районного бюджету:

88,7% організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради;

8,5% інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

1,7% членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування;

1,2% інша діяльність у сфері управління.

КПКВКМБ 0100 “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”

КПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Касові видатки на утримання районної ради, при плані з урахуванням внесених змін, 1172713 грн. виконані на 1040087 грн., або на 88,7%.

Видатки на захищені статті складають 93,2% від загальної суми касових видатків на утримання районної ради.

 За КЕКВ 2110 «Оплата праці» фактичні видатки відповідають касовим та складають 88,4% планових призначень.

За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», фактичні видатки відповідають касовим та складають 89,3% планових призначень.

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» фактичні видатки перевищують касові на 7992 грн., в звітному періоді на потреби установи були використані залишки запасів які були на початок року (бензин, господарські, канцелярські товари). Вони були списані в поточному році і віднесені на фактичні видатки.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», фактичні видатки відповідають касовим та складають 95,0% планових призначень.

За КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» касові видатки відповідають фактичним, та складають 99,9% планових призначень.

За КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» (виплати депутатам) касові видатки відповідають фактичним, та складають 49,0% планових призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутні.

За КПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Касові видатки на соціальний захист при плані з урахуванням внесених змін, 125490 грн. виконані на 98870 грн., або на 78,8%. В тому числі:

на виплату щорічної грошової винагороди почесним громадянам при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін 19280 грн. виконані на 19210 грн., або 99,7%;

на виплату одноразової фінансової допомоги нужденним громадянам при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін 106210 грн. виконані на 79660 грн, або на 75,0%.

Дебіторська та кредиторська  заборгованість на початок року і на звітну дату відсутнї.

За КПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування»

Касові видатки по сплаті членских внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області при плані з урахуванням внесених змін, загального фонду 20000 грн. виконані на 100%.

Використання субвенції обласного бюджету за КПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

Касові видатки на впровадження системи вiдеоконференцзв’язку Біловодської районної державної адміністрації Луганської області та забезпечення безперебiйного функцiонування iнформацiйно-аналiтичної системи монiторингу виконання мiсцевих бюджетiв областi управління фінансів Біловодської районної державної адміністрації Луганської області при плані з урахуванням внесених змін загального фонду 15760 грн. виконані  на 14000 грн., або на 88,8%. В тому числі:

впровадження системи вiдеоконференцзв’язку Біловодської районної державної адміністрації Луганської області при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін загального фонду 8400 грн. виконані на 7000 грн. 83,4%;

забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетiв областi управління фінансів Біловодської районної державної адміністрації Луганської області при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін загального фонду 7360 грн. виконані на 7000 грн. або на 95,1%.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутнї.

 

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

 

Про виконання Біловодського

районного бюджету за 2018 рік

 

26.02.2019р. о 1400 відбулося публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік. Звіт затверджено рішенням районної ради від 14.02.2019 р. №29/7

Доходи

За 2018 рік при затвердженому плані з урахуванням внесених змін 91222 тис. грн. до загального фонду районного бюджету надійшло 90643,8 тис. грн. або 99,4% планових призначень. Порівняння з відповідним періодом минулого року є недоцільним у зв’язку зі зміною структури бюджету району.

Відповідно до чинного законодавства власні надходження до районного бюджету на звітний період не планувалися.

Станом на 01.01.2019 року до загального фонду районного бюджету надійшло податків та зборів минулих років 109,836 тис. грн.,у т. ч.:

податок на доходи фізичних осіб згідно наданого висновку Біловодського відділення Станично-Луганської ОДПІ було знято в сумі 84,295 тис. грн.;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов в сумі 2,433тис. грн.;

плата за надання адміністративних послуг поступила в сумі 26,35 тис. грн.

інші надходження склали 165,348 тис. грн..

Трансферти з державного бюджету до загального фонду районного бюджету при плані 91222 тис. грн., надійшли в сумі 90534 тис. грн.,що склало 99,3% планових призначень в тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибуткових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 48720,6 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін48720616 грн. (100%);

- субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету – 764,9тис.грн., при плані з урахуванням внесених змін 766,3 тис. грн. (99,8%);

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають право на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39705,2тис.грн., при плані з урахуванням внесених змін  40340,8 тис. грн. (98,4%);

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових   умов  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 335,7 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін  335,7 тис. грн. (100%);

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 528,2 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін 542,9тис.грн. ( 97,3%);

- інші субвенції з місцевого бюджету – 479,4тис.грн., при плані з урахуванням внесених змін  516 тис. грн. ( 93%).

Доходи спеціального фонду при плані 70,7 тис. грн., склали 70,9 тис. грн.., або 100,3%.

Видатки

Видаткова частина районного бюджету за 2018 рік при затвердженому плані з урахуванням змін 95516,1тис. грн. виконана в сумі 94796,8 тис. грн. або на 99,3%.

На фінансування видатків спеціального фонду, при плані 6579,2 тис.грн., спрямовано 6294,8 тис. грн., або 95,5%.

 

Касові видатки на утримання районної ради, при плані з урахуванням внесених змін, загального фонду 2583,3тис. грн. виконані на 2552,1тис. грн., або на 98,8%.

Від загальної суми касових видатків, видатки на захищені статті складають 88,9% .

По КЕКВ 2110 «Оплата праці», 2120 «Нарахування на оплату праці», фактичні видатки відповідають касовим.

По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» касові видатки відповідають фактичним, та складають 75,9% планових призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату по загальному фонду відсутні. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на початок року складає 6 грн., на звітну дату дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

Касові видатки на впровадження системи вiдеоконференцзв’язку Біловодської районної державної адміністрації Луганської області та забезпечення безперебiйного функцiонування iнформацiйно-аналiтичної системи монiторингу виконання мiсцевих бюджетiв областi управління фінансів Біловодської РДА Луганської області при плані з урахуванням внесених змін загального фонду 76,1тис. грн. виконані  на 70,5тис. грн., або на 92,6%. В тому числі: впровадження системи вiдеоконференцзв’язку Біловодської районної державної адміністрації Луганської області при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін загального фонду 63,6тис. грн. виконані на 58 тис. грн., або на 91,2%, забезпечення безперебiйного функцiонування iнформацiйно-аналiтичної системи монiторингу виконання мiсцевих бюджетiв областi управління фінансів Біловодської РДА Луганської області при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін загального фонду 12,5тис. грн. виконані на 100 відсоткiв .

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутні.

Касові видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю при затвердженому плані з урахуванням змін 3,9тис. грн., виконані на 100%.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування виконані на 100%. План та фактичні видатки за рік склали 20 тис. грн..

Міжбюджетні трансферти

Субвенція з районного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворилися на початок бюджетного періоду в сумі 140,2 тис. грн. перераховано об’єднаній територіальній громаді «Біловодська селищна рада» для цільового використання згідно рішення сесії Біловодської районної ради №25/2 від 23.02.2018 року в повному обсязі, 44,22 грн. з яких, було повернуто та обліковується на окремому рахунку.

Субвенція з районного бюджету за рахунок залишку медичної субвенції, що утворилися на початок бюджетного періоду в сумі 423,3 тис. грн. перераховано об’єднаній територіальній громаді «Біловодська селищна рада» для цільового використання згідно рішення сесії Біловодської районної ради №25/2 від 23.02.2018 року, в повному обсязі. Із них 362,4 тис. грн. було повернуто громадою, як не використані. Кошти перераховано до державного бюджету.

Субвенція з районного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилися на кінець 2017 року в сумі1295,5 тис. грн. перераховано об’єднаній територіальній громаді «Біловодська селищна рада» для цільового використання згідно рішення сесії Біловодської районної ради № 26/4 від 11.05.2018 року , в повному обсязі

Інша субвенція з районного бюджету в сумі 145,2 тис. грн. за рахунок вільного залишку перерахована на придбання товарів для оснащення операційного відділення Біловодської центральної районної лікарні. згідно рішення сесії Біловодської районної ради № 26/4 від 11.05.2018 року, в повному обсязі.

Субвенція із спеціального фонду районного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворилися на початок бюджетного періоду в сумі 85,4тис. грн перераховано об’єднаній територіальній громаді «Біловодська селищна рада» для цільового використання згідно рішення сесії Біловодської районної ради № 27/6 від 25.09.2018 року, в повному обсязі

Субвенція із спеціального фонду районного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилися на кінець 2017 року перераховано об’єднаній територіальній громаді «Біловодська селищна рада» для цільового використання згідно рішення сесії Біловодської районної ради № 26/4 від 11.05.2018 року , в повному обсязі. Частина субвенції була повернута як не використана в сумі 227,2 тис. грн. та перерахована до державного бюджету.

Інші субвенції із спеціального фонду районного бюджету на придбання медичного обладнання для операційного відділення Біловодської центральної районної лікарні та на капітальний ремонт хірургічного відділення Біловодської центральної районної лікарні в сумі 5540,4 тис. грн. за рахунок вільного залишку перераховані згідно рішення сесії Біловодської районної ради № 25 від 23.02.2018 року, рішення сесії Біловодської районної ради № 26/4 від 11.05.2018 року, в повному обсязі. Частина субвенції, як не використана в сумі 54,4 тис. грн. була повернута.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний фонд

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 

Контингент одержувачів пільгових послуг на 1.01.2019 року становить 4217 чоловік в тому числі:

інваліди війни – 72 чол.;

учасники бойових дій – 386 чол.;

учасники війни, та особи прирівнені до них – 384 чол.;

діти війни – 1952 чол.;

ветерани військової служби – 8 чол.;

ветерани органів внутрішніх справ – 9 чол.;

ветерани військової служби – 5 чол.;

працівники  міліції – 52 чол.;

слідчий прокуратури на пенсії -1 чол.;

звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби - 3 чол.;

батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби -2 чол.;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи – 23 чол.;

громадянам, яким передбачені пільги пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я – 182 чол.;

громадянам, яким передбачені пільги частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру – 12 чол.;

громадянам, яким передбачені пільги абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України « Про освіту» - 435 чол;.

сільському працівнику бібліотеки на пенсії - 12 чол.;

багатодітни сім`ям та їх дітям – 679 чол..

За звітний період вказаній категорії населення було надано послуг на суму 5721,9 тис грн., профінансовано 5825,6тис грн., касові видатки за звітний період 5825,6 тис. грн., погашено поточну заборгованість в сумі 4476,3 тис. грн. що складає 76,8% від загальної суми фінансування і 78,2% від наданих послуг в 2018 році. Погашено заборгованість минулих років в сумі 1349,2 тис. грн., що складає 97,9% від заборгованості на початок року.

Станом на 1.01.2019 р. кредиторська заборгованість становить 1274 тис. грн., в тому числі заборгованість за поточний рік 1245,5 тис. грн., за минулий рік 28,5 тис. грн.

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

З початку року житлово-комунальні послуги отримали 2190 сімей, яким за звітний період нараховано субсидій на 32353,2 тис. грн., профінансовано 42895тис. грн., погашено поточну заборгованість в сумі 25786 тис. грн., що складає 60,1% від загальної суми фінансування і 79,7% від наданих послуг в 2018 році. Погашено заборгованість минулих років в сумі 17109 тис. грн., що складає 99,9% заборгованості на початок року.

Станом на 1.01.2019 кредиторська заборгованість становить 6581 тис. грн., в тому числі заборгованість за поточний рік 6567,3 тис. грн., минулого року 13,8тис. грн.

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим  категоріям громадян відповідно до законодавства

Контингент одержувачів пільгових послуг на 1.01.2019 року  по твердому паливу 48 чоловік , по скрапленому газу 31 чоловік.

За звітний період вказаній категорії громадян було надано послуг на суму 81,2тис. грн., профінансовано 72,5 тис. грн., касові видатки за вказаний період 72,5 тис. грн., погашено поточну заборгованість 62, тис. грн., що складає 85,7% від загальної суми фінансування і 76,5% від наданих послуг у 2018 році. Повністю погашена заборгованість минулих років в сумі 10,4 тис. грн..

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість становить 19,1 тис. грн., вся заборгованість поточного року.

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

З початку року отримали субсидії на тверде паливо 195 сімей, на скраплений газ 75 сімей.

Сім`ям за звітний період нараховано субсидій на 589,1 тис. грн., профінансовано 692,4 тис. грн., касові видатки за вказаний період 692,4 тис. грн., погашена поточна заборгованість в сумі 575,1 тис. грн., що складає 83,1% від загальної суми фінансування і 97,6% від наданих послуг у 2018 році. Повністю погашена заборгованість минулих років в сумі 117,4 тис.грн.

Станом на 1.01.2019 кредиторська заборгованість становить 14 тис. грн. (заборгованість за поточний рік).

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства:

 по загальному фонду

Контингент одержувачів санаторно-курортних путівок ветерани війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" станом на 01.01.2019 року складає 11 чоловік.

За звітний період вказаній категорії громадян було надано послуг на суму 88,4 тис. грн., які повністю профінансовано. Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість відсутня.     

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

Кількість виплат на 01.01.2019 року по абонплаті – 2113, по встановленню телефона відсутні.

За звітний період вказаній категорії громадян було надано послуг та профінансовано 54,5 тис. грн., що складає 100% від загальної суми фінансування і від наданих послуг в 2018 році.

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті

Кількість виплат на 01.01.2019 році складає 46.

За звітний період вказаній категорії громадян було надано послуг та профінансовано 0,7 тис. грн.. Касові видатки за вказаний період склали 100% від загальної суми фінансування і від наданих послуг в 2018 році.

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.

Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям

Надання допомоги особам з інваліністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на песійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

На 1.01.2019 року кількість  виплат допомоги сім’ям з дітьми становить:

допомога у зв’язку з вагітністю і пологами – 101;

одноразова допомога при народженні дитини  - 419;

щомісячні виплати при народженні дитини – 15852;

допомога на дітей, які  перебувають під опікою чи піклуванням – 380;

допомога на дітей одиноким матерям – 2997;

тимчасова державна допомога дітям – 33;

одноразові виплати при усиновленні дитини – 1;

щомісячні виплати при усиновленні дитини – 30;

допомога малозабезпеченим сім’ям – 1608;

допомога по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу – 738;

допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 3394;

допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної  соціальної допомоги на догляд – 563;

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючй особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 10;

щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку –  342;

Сума призначеної допомоги становить 39705,2 тис. грн. Профінансовано 39705, тис. грн.  Касові видатки 39705,2 тис. грн. Станом на 01.01.2019 р. кредиторської заборгованості не має.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутнї.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Касові видатки на виплату допомоги громадянам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги при затвердженому плані на звітну дату з урахуванням змін 283,8 тис. грн. виконані на 265,4 тис. грн., або 95,1% Видатки проведені по фактично зареєстрованим зобов'язанням.

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та  оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

Касові видатки на виплату державної соціальної допомоги громадянам на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та  оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя при затвердженому плані з урахуванням змін 542,9 тис. грн. виконані на 528,2 тис. грн., або на 97,3%. Видатки проведені по фактично зареєстрованим зобов'язанням.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконані на 100%.

План з урахування змін на рік складає 18,4 тис. грн. Касові видатки за звітний період 18,4 тис. грн.

Спеціальний фонд

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства по спеціальному фонду

У 2018 році виконано капітальний ремонту власної квартири 1 особі згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .

Послуг було надано на суму 69,6 тис. грн., профінансовано на 100% від наданих послуг в 2018 році.

Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість відсутня.

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

За звітний період надана грошова компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 1 особі, Вартість послуг 335,7 тис. грн., які повністю профінансовано. Касові видатки за вказаний склали 100% від загальної суми фінансування і наданих послуг.

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.

 

 

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік

 

Паспорт

 

Про виконання районного

бюджету за 9 місяців 2017 року

 

         У звітному періоді організація виконання  районного бюджету здійснювалась згідно з вимогами Бюджетного Кодексу України,  рішення сесії районної ради  від 22.12.2016 року № 15/12  з урахуванням доповнень та змін до нього.

За 9 місяців 2017 року при затвердженому  плані з урахуванням внесених змін 21352,017 тис. грн. до  загального  фонду   районного  бюджету   надійшло  26838,397 тис. грн. податків, зборів і інших обов'язкових платежів або планові призначення виконані на 125,7 відсотків.

        Базова дотація отримана  в сумі  2447,000 тис. грн., що складає 100,0 відсотків до планових призначень. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  надійшла в сумі 9560,7 тис. грн., що складає 100,0 відсотків до планових призначень.

Районний бюджет одержав цільову субвенцію з державного бюджету для надання населенню пільг, субсидій та допомоги в сумі – 85892,728 тис. грн.;

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 300,828 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін – 300,828 тис. грн.; освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 23059,100 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін 23059,100 тис. грн.; медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 13831,200 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін 13831,200 тис. грн.; субвенцію за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 435,837 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін – 435,837 тис. грн.; на виплату державної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам та надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” в сумі – 335,981 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін – 347,015 тис. грн.; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1,8 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін – 1,8 тис. грн.

       Інша субвенція районному бюджету  надійшла в сумі 6837,249 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін – 7288,308 тис. грн.

       Основним бюджетоутворюючим   джерелом  районного  бюджету в  звітному  періоді залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, його частина в структурі доходів  загального фонду складає 99,3  відсотка.

        Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 26658,303 тис. грн., або 125,8 відсотків до затверджених показників з урахуванням внесених змін на звітний період. У порівнянні  з відповідним періодом минулого року  надходження  цього  податку  збільшилися  на 10033,151 тис. грн., або на 60,3 відсотка.  Цьому сприяло підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3200 грн. та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС  – 1600 грн.

         В  звітному періоді до загального фонду  районного бюджету  надійшло:

-  податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  – 5,052 тис;

-   плата за надання адміністративних послуг – 111,310 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін 94,980 тис. грн.; 

-    інші надходження – 63,732 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін 63,450 тис. грн.      

         До спеціального фонду районного бюджету надійшло 17691,505 тис. грн., у тому числі :

-   надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 1188,565 тис. грн., при річному плані з урахуванням внесених змін 1852,704 тис. грн.;

- інші джерела власних надходжень  бюджетних установ – 4497,266 тис. грн., при річному плані з урахуванням внесених змін – 4480,397 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5206,960 тис. грн.,

при річному плані з урахуванням внесених змін – 5206,960 тис. грн.;

- інші субвенції 6798,714 тис. грн., при плані за звітний період з урахуванням внесених змін 6871,421 тис. грн.                        

          Видаткова частина загального фонду районного бюджету  виконана на 93,3 відсотка. При затвердженому плані   з урахуванням  змін 178917,918 тис. грн.  касові видатки по  бюджетним установам, соціальному захисту населення та заходам районного бюджету становлять 166865,514  тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року  фінансування  видатків   збільшилось   на 48,7 відсотка  або на  54662,564 тис. грн.

Найбільшу частину в районному бюджеті  займають видатки на соціальний захист населення – 53,8 відсотка або 89699,906 тис. грн., на  утримання закладів освіти –   25,8 відсотка або 43089,846 тис. грн., на  охорону здоров’я – 14,2  відсотка або 23634,673 тис. грн.

           У видатках на соціальний захист населення видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету,  займають 95,7  відсотка, або 85886,827 тис. грн.

           В загальній сумі видатків 80466,769 тис. грн.  районного бюджету  (без урахування субвенцій на соціальний захист населення та на виплату соціальної допомоги, субвенції за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (для забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет), субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) захищені статті займають 90,4 відсотка, або 72706,151 тис. грн. , в тому числі : заробітна плата з нарахуваннями  – 75,8 відсотка (60977,473 тис. грн.), видатки на медикаменти 0,8 відсотка (626,441 тис. грн.),  продукти харчування – 2,1 відсотка  (1695,359 тис. грн.), енергоносії – 10,7 відсотка (8593,371 тис. грн.); трансферти населенню – 1,0  відсотка ( 813,507 тис. грн.).    

        Видаткова  частина спеціального фонду районного бюджету   виконана в сумі 12260,916 тис. грн., в тому числі  за рахунок   коштів  отриманих, як  плата  за послуги що надаються бюджетними  установами  -  1223,889 тис. грн., за рахунок  коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 4527,026 тис. грн., за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 6510,001 тис. грн. З В І Т
ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
               за  9 місяців 2017 року 
          (тис.грн.)  
Найменування                            Загальний фонд               Спеціальний фонд  
  план на 9 місяців 2017 року з урахуванням внесених змін виконано за 9 місяців 2017 року у % до плану план на  2017 рік з урахуванням внесених змін виконано за 9 місяців 2017 року у % до плану
2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДИ            
Податкові надходження 21193,58700 26663,35512 125,8      
Податки на доходи,податки на прибуток,податки на збільшення ринкової вартості 21193,58700 26663,35512 125,8      
Податок та збір на доходи фізичних осіб 21188,53700 26658,30312 125,8      
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  16408,20600 19365,74346 118,0      
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1002,94000 1588,01228 158,3      
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітної плати  2572,94900 4391,92934 170,7      
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1065,86700 1155,05795 108,4      
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 138,57500 157,56009 113,7      
Податок на прибуток підприємств 5,05000 5,05200 100,0      
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 5,05000 5,05200 100,0      
Неподаткові надходження 158,43000 175,04152 110,5 6333,10090 5685,83079 89,8
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 94,98000 111,31000 117,2      
Плата за надання адміністративних послуг 94,98000 111,31000 117,2      
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 13,82000 16,06000 116,2      
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 78,76000 92,85000 117,9      
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією 2,40000 2,40000 100,0      
Інші неподаткові надходження 63,45000 63,73152 100,4      
Інші надходження 63,45000 63,73152 100,4      
Інші надхоження 63,45000 63,73152 100,4      
Власні надходження бюджетних установ       6333,10090 5685,83079 89,8
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством       1852,70387 1188,56452 64,2
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ       4480,39703 4497,26627 100,4
Разом доходів 21352,01700 26838,39664 125,7 6333,10090 5685,83079 89,8
Дотації 12007,70000 12007,70000 100,0      
Базова дотація 2447,00000 2447,00000 100,0      
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 9560,70000 9560,70000 100,0      
Субвенції 132201,39722 130694,72252 98,9 12851,23200 12005,67400 93,4
Субвенція  з державного бюджету  місцевим бюджетам  на виплату допомоги сім"ям  з дітьми, малозабезпеченим  сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної  допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 38012,77800 37080,61040 97,5      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання  пільг та житлових  субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,-водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення  побутового сміття та рідких нечистот 48543,02029 48543,02029 100,0      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання пільг  та житлових субсидій населенню на придбання  твердого  та рідкого  пічного  побутового палива і скрапленого газу 269,09693 269,09693 100,0      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 112,41400 0,00000 0,0 772,85100 0,00000 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 300,82800 300,82800 100,0      
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 23059,10000 23059,10000 100,0      
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 13831,20000 13831,20000 100,0      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій       5206,96000 5206,96000 100,0
Інші субвенції 7288,30800 6837,24850 93,8 6871,42100 6798,71400 98,9
Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 435,83700 435,83700 100,0      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя  347,01500 335,98140 96,8      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 1,80000 1,80000 100,0      
                                Разом доходів 165561,11422 169540,81916 102,4 19184,33290 17691,50479 92,2
БАЛАНС 165561,11422 169540,81916   19184,33290 17691,50479  
ВИДАТКИ            
Державне управління 2703,19000 2589,82059 95,8 127,12400 57,94850 45,6
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  2703,19000 2589,82059 95,8 127,12400 57,94850 45,6
Освіта 48164,32307 43089,84603 89,5 10401,53053 4479,78382 43,1
Дошкільна освіта 7056,94994 6791,37174 96,2 767,64950 358,74606 46,7
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 38877,99913 34141,16487 87,8 9633,88103 4121,03776 42,8
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) в сім'ях патронатного вихователя  347,01500 335,98140 96,8      
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 352,92000 352,26000 99,8      
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти 13,02000 10,44749 80,2      
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 483,76500 481,36592 99,5      
Централізоване ведення бухгалтерського обліку 607,95600 599,80611 98,7      
Здійснення  централізованого господарського обслуговування 415,64800 372,01850 89,5      
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 9,05000 5,43000 60,0      
Охорона здоров'я 27718,07418 23634,67288 85,3 24744,85939 6183,08134 25,0
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 18398,13718 16346,11076 88,8 22003,61739 5934,87694 27,0
Первинна медична допомога населенню 8641,02500 7107,79966 82,3 2741,24200 248,20440 9,1
Забезпечення  централізованих заходів з  лікування  хворих на  цукровий та нецукровий діабет 335,83700 15,50032 4,6      
Інші заходи в галузі охорони  здоров'я 343,07500 165,26214 48,2      
Соціальний захист та соціальне забезпечення 91006,06622 89699,90572 98,6 63,49420 33,27268 52,4
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 2738,07396 2738,07396 100,0      
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,  через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького            
складу кримінально-виконавчої системи; особам звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;  пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи,  загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти  під час виконання службових обов'язкі,  на житлово-комунальні послуги 22,03302 22,03302 100,0      
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 52,54878 52,54878 100,0      
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 917,63668 917,63668 100,0      
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 157,66147 157,66147 100,0      
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 44655,06638 44655,06638 100,0      
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 14,05262 14,05262 100,0      
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 6,58800 6,58800 100,0      
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 11,69390 11,69390 100,0      
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 236,76241 236,76241 100,0      
Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 74,45400 73,71000 99,0      
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 65,57600 45,83192 69,9      
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 142,03654 136,23473 95,9      
Надання допомоги до  досягнення дитиною  трирічного віку 42,61053 39,74434 93,3      
Надання допомоги при народженні дитини 22196,80024 21745,83595 98,0      
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 900,12908 900,05245 100,0      
Надання допомоги на дітей одиноким матерям 3325,53661 3219,30447 96,8      
Надання тимчасової державної допомоги дітям 114,53388 87,63316 76,5      
Надання допомоги при усиновленні дитини 24,08000 15,48000 64,3      
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 4112,55858 3938,97151 95,8      
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 6138,90832 6028,30988 98,2      
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 1015,58422 963,14283 94,8      
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2580,23300 2498,59209 96,8 63,49420 33,27268 52,4
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 19,29000 11,43300 59,3      
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 484,83100 422,44889 87,1      
Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики 10,00000 1,23750 12,4      
Оздоровлення та відпочинок  дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за  рахунок коштів на оздоровлення громодян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 300,00000 257,33085 85,8      
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 216,44300 185,89175 85,9      
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 151,70000 125,39518 82,7      
Інші видатки на соціальний захист населення 197,00000 159,20800 80,8      
Інші видатки 81,64400 32,00000 39,2      
Культура i мистецтво 5619,25967 4939,94959 87,9 1085,88146 717,94829 66,1
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 56,46000 30,69400 54,4      
Бiблiотеки 1162,21285 1102,07901 94,8 12,72048 0,00000  
Музеї i виставки 359,57596 263,45302 73,3 0,50000 0,35466 70,9
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 2418,71088 2043,52701 84,5 495,22838 445,81793 90,0
Школи естетичного виховання дiтей 1314,89333 1203,09504 91,5 450,59279 152,52330 33,8
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 307,40665 297,10151 96,6 126,83981 119,25240 94,0
Фізична культура і спорт 879,10900 812,23902 92,4 98,72515 0,14446 0,1
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 546,12200 500,98085 91,7 98,58015 0,00000 0,0
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості 45,25500 40,30537 89,1      
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 64,16600 59,12808 92,1      
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 223,56600 211,82472 94,7 0,14500 0,14446 99,6
Будівництво       4051,04100 589,23718 14,5
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території       4051,04100 589,23718 14,5
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 160,00000 59,31030 37,1      
Заходи з енергозбереження 160,00000 59,31030 37,1      
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 60,00000 33,44000 55,7      
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 60,00000 33,44000 55,7      
Видатки, не віднесені до основних груп 2607,89600 2006,33000 76,9 200,00000 199,50000 99,8
Резервний фонд 500,00000 0,00000 0,0      
Проведення  місцевих виборів 70,84600 0,00000 0,0      
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 1961,39000 1961,39000 100,0 200,00000 199,50000 99,8
Інші видатки 75,66000 44,94000 59,4      
РАЗОМ ВИДАТКІВ  178917,91814 166865,51413 93,3 40772,65573 12260,91627 30,1
Перевищення доходів (видатків) над видатками (доходами) дефіцит (-) профіцит (+) -13356,80392 2675,30503   -21588,32283 5430,58852  
Баланс 165561,11422 169540,81916   19184,33290 17691,50479  
             
Начальник управління фінансів    Г.Н.Безнос        

 

Інформація про надходження та використання коштів місцевого бюджету Біловодського району Луганської області за період з 01.01.2017 року по 30.09.2017 року

 

           До доходної частини загального фонду місцевого бюджету Біловодського району Луганської області за період з 01.01.2017 року по 30.09.2017 року надійшло 46242,7 тис. грн. податків, зборів та інших платежів.  

          Трансферти від органів державного управління до загального фонду місцевого бюджету профінансовані в обсязі 142976,1 тис. грн., в тому числі:

  • базова дотація – 2447,0 тис. грн.,
  • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  – 9560,7 тис. грн.,
  • субвенції з державного бюджету для  надання населенню  пільг, субсидій та допомоги – 85892,7 тис. грн.,
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 300,8 тис. грн..
  • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 23059,1 тис. грн.,
  • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 13831,2 тис. грн.,
  • субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 435,8 тис. грн.,
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 336,0 тис. грн. ,
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 137,2 тис. грн.

Інші субвенції – 6975,6 тис. грн.

 

       Видаткова частина  бюджету району  за період з 01.01.2017 року по 30.09.2017 року виконана у сумі 188011,6 тис грн., в тому числі:

Заробітна плата з нарахуваннями – 71546,3 тис. грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 626,4 тис. грн.

Продукти харчування – 1695,4 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв – 9350,1 тис. грн.

Соціальне забезпечення 87389,0 тис. грн.

Інші видатки – 17404,4 тис. грн  

 

Інформація про надходження та використання коштів місцевого бюджету Біловодського району Луганської області за період з 01.01.2017 року по 31.08.2017 року

До доходної частини загального фонду місцевого бюджету Біловодського району Луганської області за період з 01.01.2017 року по 31.08.2017 року надійшло 40765,9 тис. грн. податків, зборів та інших платежів.  

          Трансферти від органів державного управління до загального фонду місцевого бюджету профінансовані в обсязі 119267,2 тис. грн., в тому числі:

базова дотація – 2175,1 тис. грн.,
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  – 8498,4 тис. грн.,
субвенції з державного бюджету для  надання населенню  пільг, субсидій та допомоги – 74699,1 тис. грн.,
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 231,3 тис. грн..
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 20737,9 тис. грн.,
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 12294,2 тис. грн.,
субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 335,8 тис. грн.,
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 295,4 тис. грн.

Інші субвенції – 6256,1 тис. грн.

 

       Видаткова частина  бюджету району  за період з 01.01.2017 року по 31.08.2017 року виконана у сумі 165560,8 тис грн., в тому числі:

Заробітна плата з нарахуваннями – 63470,7 тис. грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 542,4 тис. грн.

Продукти харчування – 1454,0 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв – 9038,0 тис. грн.

Соціальне забезпечення 75950,1 тис. грн.

Інші видатки – 15105,6 тис. грн