Сільське господарство

 

Проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Біловодській районній державній адміністрації

      26 грудня 2019 року в  Біловодській районній державній адміністрації було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Біловодській районній державній адміністрації за головуванням заступника голови надзвичайної протиепізоотичної комісії  при Біловодській райдержадміністрації Володимира Прапірного з питання оголошення неблагополучним пунктом ферми по утриманню великої рогатої худоби Ф/Г «Незалежність», в зв’язку з встановленням позитивного діагнозу на сказ загиблої телиці. Згідно  положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при районній державній адміністрації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007р. № 1350. Комісія вирішила;

- Оголосити  неблагополучним пунктом по сказу  тварин територію  ферми по утриманню великої рогатої худоби   Ф/Г «Незалежність»  і оточуючу територію, на яку можлива міграція диких тварин, прилеглі до цього округу угіддя, пасовища, лісові і польові масиви,  урочища.

- Затвердити план організаційно-господарських та спеціальних ветеринарно-санітарних заходів щодо оздоровлення  неблагополучного пункту по сказу і забезпечити виконання плану. 

За підсумками засідання комісії  рішення  доведене до виконавців.

 

Жнива-2019: аграрії району почали збирання соняшнику

     Продовжується  збирання врожаю 2019 року.  Станом на 10 вересня  аграрії району  приступили до збирання пізніх культур – проса, соняшнику. Першими почали жнива  ПрАТ  СВФ «Агротон», ТОВ «АБТ», ф/г «Зеликівське», МПП «Агро», ТОВ «Племінний завод «Біловодський», ф/г «Моноліт - Агро».

     За оперативною інформацією, намолочено 9486 тонн соняшника з площі 4444 га  або 16 % до прогнозу (27389 га) при середній  урожайності  21,3 ц/га,  257  тонн  проса з площі 153 га або 66 % до  прогнозу  (231 га) при  середній урожайності 16,8 ц/га.  У господарствах району  завершили збирання кукурудзи на силос - з площі 519 га зібрано 4100 т.

      Наступили оптимальні строки посіву озимих. На жаль, умови для підготовки грунту та сівби озимих під урожай наступного року не дуже сприятливі, але не зважаючи на це поряд зі збиранням врожаю в господарствах проходить сівба озимого ріпаку та озимої пшениці  під урожай 2020 року. На сьогоднішній день посіяно озимої пшениці 7603 га  або 42 % до прогнозу та озимого ріпаку  597 га, що перевищує минулорічні показники .

 

Врожай - 2019

    Збиральні роботи в цьому році  в районі почалися з 26 червня.   За оперативними даними ранні зернові та зернобобові культури передбачається зібрати на площі 24687  га в тому числі : оз. пшениці – 20626 га, оз. ячменю – 727 га,  141 га озимого ріпаку, ярової пшениці 13 га, ярового  ячменю 2421 га, вівса 568га,  332 га гороху.

    Напередодні збиральних робіт в господарствах проведені інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з працівниками, які братимуть участь у збиранні врожаю.

     Першими  жнива почали:  ПрАТ «Агротон», ф/г «Незалежність», ТОВ «Агрофірма «Деметра-С», ТОВ «Племінний завод «Біловодський», ф/г «Зеликівське». Для збиральних робіт господарства забезпечені паливо-мастильними матеріалами  на 91%, в т. ч. дизельного палива закуплено 1100 тонн або 85 %, бензина 170 тонн при потребі, або 97% та масел 55 тонн, або 92 %.

     В сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах Біловодського району триває  збирання ранніх зернових та зернобобових  культур.  

     Станом на 16 липня в збиральну кампанію долучилися майже всі аграрії району.  Вже намолочено перші 48 тис. тонн зерна з 13 тис. га при врожайності 35,3 ц/га

Зокрема, зібрали: 

  • озимої пшениці – 46,6 тис. тонн з 12,963 га при врожайності 35,9 ц / га;
  • озимого ячменю – 892 тонн з 333  га при врожайності 26,8 ц / га;
  • ярого ячменю  – 509 тонн з 216 га  при врожайності 26,5 ц / га;
  • гороху – 170 тонн з 150  га при врожайності 11,3  ц / га.

      Кращими  господарствами  по врожайності, яка коливається від 35 до50 ц/га,  ранніх зернових культур  є такі господарства як: МПП «Агро», ПрАТ «Агротон», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Племінний завод «Біловодський», ф/г «Зеликівське», ПАФ «Вікторія», ф/г «Незалежність», ПАФ «Плугатарь» та  ф/г «Світоч».

      Поряд із збиральними роботами сільгоспвиробники району розпочали підготовку до посівної кампанії озимих урожаю 2020 року, в господарствах ведеться накопичення матеріально-технічних ресурсів, засипка насіння, а на звільнених площах проводиться дискування ґрунту.

 

Можливість створення сімейних фермерських господарств

без статусу юридичної особи

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 р. № 2497-VIII (далі – Закон № 2497) внесено зміни до Закону України «Про фермерське господарство», а саме доповнено статтею 81, яка має назву «Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи».

Так, сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім'ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім'ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім'ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа - підприємець.

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом.

Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним у встановленому цивільним законодавством порядку один із членів господарства.

Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства визначають:

а) найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;

б) порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;

в) правовий режим спільного майна членів господарства;

г) порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;

ґ) порядок вступу до господарства та виходу з нього;

д) трудові відносини членів господарства;

е) прізвище, ім'я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв'язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються);

є) інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.04.2019 року № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.04.2019 за № 438/33409затверджено Типову форму договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства. Наказ набув чинності з дня його оприлюднення, а саме з 14 травня 2019 року (опублікований в Офіційному віснику України № 36 від 14.05.2019).

 

Явище амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) як проблема загальнодержавного рівня.

В країні відбувається подальше розповсюдження амброзії полинолистої, яка формує цілий ряд загроз, серед яких головними є:

Розповсюдження амброзії полинолистої визиває серед населення  цілий комплекс алергій відомих під назвою амброзійний поліноз.
Збільшення контакту з пилком цієї рослини в часі провокує зростання рівня захворюваності серед населення і ця цифра наближається до 30% від загальної чисельності населення в Європі. Сьогодні в Європі існують окремі території де рівень амброзійних алергій досяг рівня 70% серед населення. Відсутність проявів проблеми на ще значних територіях України не повинно нас заспокоювати і вводити в оману, що проблема з часом вирішиться сама собою.
Амброзія полинолиста є пізнім ярим однорічником і збільшує період  алергій аж до осені і вносить сильний дискомфорт в організацію відпочинку та оздоровлення населення в літній період.
Збільшення щільності зростання амброзії полинолистої на місцевості  відбувається в першу чергу за рахунок рудеральних територій – ділянок з порушеним або зруйнованим природним рослинним покривом в результаті господарської діяльності та бездіяльності при догляді за ними.

- Збільшення щільності зростання амброзії на місцевості підштовхує рослини виду  до проникнення на орні землі задіяних в сільському господарстві, що негативно відобразиться на валовому зборі провідних сільськогосподарських культур,  удорожчанні  їх вирощування та підвищенні роздрібних цін на продукти харчування  в найближчому майбутньому. І такий негативний наслідок ми можемо простежити, на прикладі, Угорщини та Молдови, де рівень засмічення орних  площ амброзією складає 60-70% від  всієї їх сукупності  в цих країнах.

-     Населенні пункти, за оцінкою наукової групи, за умов поганого догляду за фітосанітарним станом територій, стають резерваціями з накопичення насіння амброзії полинолистої і виступають місцевими центрами  подальшого розповсюдження амброзії полинолистої на прилеглі локації, в тому числі і на посівні площі  в першу чергу транспортними засобами. Виходячи з цього необхідно впроваджувати європейські стандарти утримування урбанізованих територій.

Досвід Європи показує, що активна протидія загрозам амброзії полинолистої можлива  лише за підвищення в рази інформованості громадськості та залучення широких верст населення до вирішення цієї екологічної проблеми сучасності.

 

До уваги зацікавлених у створенні сімейного фермерського господарства

Законом України від 19.06.2003 № 973 «Про фермерське господарство» (із змінами) створено законодавче підґрунтя для трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства (у статусі юридичної особи або фізичної особи - підприємця), діяльність яких базуватиметься на праці членів однієї сім'ї.

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім'ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства. Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.04.2019 № 177, який набрав чинності 14.05.2019. (можна знайти за посиланням –https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-19)

Якщо сімейне фермерське господарство створюється однією особою, його установчим документом є декларація про створення сімейного фермерського господарства, що складається у простій письмовій формі, тобто без нотаріального посвідчення.

У випадку створення сімейного фермерського господарства двома і більше членами сім'ї, установчим документом буде договір про створення сімейного фермерського господарства, який має бути посвідчений нотаріально за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства його голова має зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106 (із змінами) фермерським господарствам зі статусом сімейних фермерських господарств надається додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на користь застрахованих осіб сімейного фермерського  господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне  страхування.

 

 

Надання кредитів фермерським господарствам

Регіональна комісія Луганського відділення повідомляє, що  УКРАЇНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ФОНД  ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (Укрдержфонд) ОГОЛОСИВ  КОНКУРС на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років.

Конкурс проводиться в два етапи:

Прийом заявок та документів для участі в конкурсі, визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки – проводиться регіональними комісіями Фонду.
Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки – проводиться конкурсною комісією з питань надання фінансової підтримки (Укрдержфонд, м. Київ).

Заявки та документи для участі в конкурсі подаються з 06.05.2019 р. по 04.06.2019 р. до регіональних комісій  керівником фермерського господарства (уповноваженою особою) особисто, або надсилаються рекомендованим листом на адресу регіонального відділеня Укрдержфонду:

93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, А/С №45.

Тел. 050-66-00-351

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі, передбачений п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2008 р. (зі змінами).

Також з ним можна ознайомитися на офіційному сайті Укрдержфонду www.udf.gov.ua

 

В господарствах району почалися весняно - польові  роботи

   Цього року комплекс весняно - польових  робіт в господарствах  району   почався  на місяць раніше, ніж  минулого.

   Під урожай 2019 року сільськогосподарськими підприємствами району посіяно 21362  га озимих зернових культур, з них: оз. пшениці – 20635 /  га,      оз. ячменю – 727 га.  Крім  того  посіяно  141 га озимого ріпаку, посів якого на сьогодні знаходиться в  гарному стані, та 40 га озимої гірчиці.  Посівів озимих зернових культур в доброму та задовільному стані знаходяться 90 % , слабкі 10 %  площ.

   На теперішній час  підживлено озимих культур на площі 21 тис. га, що становить 98 % до посіяних площ, крім того озимого ріпаку 141га, що становить 100% до посіяних площ, закрито вологи на площі  10тис.  га, що становить 84 %  від посівних площ,  під посів ранніх культур підготовлено 4,5 тис га.

  Розпочато посів ярих культур: посіяно  1688  га ячменю – 66 % від запланованих, 190  га гороху -  35 % та 225 га вівса, що становить 28 % до плану.

  Господарства забезпечені посівним матеріалом на 98 %, мінеральними добривами - на 95 %. Аграрії району продовжують засипку насіння, закупівлю та  накопичення мінеральних добрив,  засобів захисту рослин.

  У всіх господарствах напрацьовані шляхи придбання паливно-мастильних матеріалів. По мірі використання накопиченого палива решта пального буде закуплена в ході проведення весняно-польових робіт.

  З метою проведення в оптимальні строки та в повному обсязі комплексу весняно - польових робіт  в районі вчасно проведено навчання працівників господарств, робота яких пов’язана з організацією та безпосереднім проведенням робіт по транспортуванню, зберіганню, застосуванню пестицидів та агрохімікатів, та навчання з охорони праці. Навчанням  було охоплено 120  чоловік. Проведено  інструктажі працівникам, що будуть задіяні на польових роботах.

  В районі ведеться роз’яснювальна робота серед керівників  сільськогосподарських підприємств щодо реалізації державної підтримки агропромислового комплексу, а саме  державної підтримки  в галузі тваринництва та підтримки  фермерських господарств.

 

Створена конкурсна комісія з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів

         Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації повідомляє, що згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09.04.2019 № 287 створена конкурсна комісія з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів (далі Комісія).

Суб’єкти господарювання агропромислового комплексу, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Комісії документи відповідно до пункту 8 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300.

Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу, а закінчує за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня.

Конкурсна комісія розташована за адресою: м. Сєверодонецьк, пл. Перемоги, 2, кімната 513.

 

Відбулося  навчання з питань безпечного проведення робіт

 з пестицидами і агрохімікатами

28 березня  в залі засідань райдержадміністрації спеціалістами  управління агропромислового  розвитку райдержадміністрації та спеціалістами Біловодського районного  управління ГУ Держпродспоживслужби проведено навчання працівників, робота  яких пов’язана з організацією та безпосереднім виконанням робіт по транспортуванню, зберіганню та застосуванню пестицидів і агрохімікатів.

    В семінарі взяли участь більше 100 осіб, зокрема, керівники і спеціалісти сільськогосподарських підприємств району, особи, які повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами та агрохімікатами.

На початку семінару Іван Крикунов, головний  спеціаліст відділу контролю  за  обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ  ДПСС Луганської області,проінформував учасників про роль та значення засобів хімізації  в системі заходів  по вирощуванню  і захисту посівів сільськогосподарських культур, про правила зберігання, видачі, транспортування, застосування  ядохімікатів.

Наталія Волошина,  головний спеціаліст державного нагляду  за дотриманням санітарного   законодавства Марківського   міжрайонного  управління Головного  управління  Держпродспоживслужби  в Луганській області,  ознайомила присутніх з питанням дотримання безпеки  при роботі з пестицидами  та мінеральними добривами.

Андрій Мальований, помічник лікаря-епідеміолога Біловодського  районного   управління Головного Управління Держпродспоживслужби в Луганській області, особливу увагу приділив  заходам безпеки  при роботі  з пестицидами та першій  допомозі при отруєнні.

     Завідувач сектору страхових експертів  з   охорони праці  Біловодського відділення     ОВДФССУ в Луганській області Сергій Ковальов висвітлив питання  дотримання  техніки безпеки  під час  виконання робіт  з використанням  пестицидів  та мінеральних добрив та навів приклади  випадків, які сталися в Біловодському районі при недотриманні вищезазначених правил.

Такого  роду  навчання є дуже важливими, бо вони знижують кількість  можливих  порушень при  роботі з пестицидами та роботах, пов’язаних із зберіганням і транспортуванням засобів захисту рослин.

      Підсумовуючи  питання, розглянуті на семінарі, Володимир Прапірний, начальник Біловодського районного   управління   ГУ  «Держпродспоживслужби»   в Луганскій   області, закликав учасників зібрання дотримуватися та виконувати вимоги  законів України про «Захист рослин», «Про пестициди і агрохімікати», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Кодекс законів про працю України», Державних санітарних правил транспортування, зберігання та застосування пестицидів.

 

Відбулася виїзна нарада  Департаменту

 агропромислового розвитку облдержадміністрації

   27  березня  відбулася виїзна кущова нарада  Департаменту  агропромислового розвитку облдержадміністрації під головуванням заступника директора Департаменту  Любові Безкоровайної з метою роз’яснення дій державних програм підтримки агропромислового комплексу та ефективного використання  земель сільськогосподарського призначення.

   У заході взяли участь Андрій Дрючин  – начальник відділу землеробства, інженерно-технічної роботи та охорони праці Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, Володимир Поляков – начальник відділу економічного аналізу та прогнозування розвитку агропромислового комплексу,

Марія Іванченко – начальник відділу тваринництва Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, Наталія Гречишкіна  – головний спеціаліст  Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації, Андрій Хорошко - перший заступник начальника  Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області,  Ігор Ляскевич – начальник управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Лугаській області, Борис Червоний - представник АРР у Луганській області, Світлана Оберемок - заступник начальника - начальник відділу ГУ ДФС у Луганській області Станично-Луганського управління, Наталія Садчик - начальник відділу ведення державних реєстраційних дій, працівники управління агропромислового розвитку Біловодської РДА, а також представники сільгосппідприємств та фермерських господарств, представники органів місцевого самоврядування Міловського, Біловодського та Станично-Луганського районів.

       Важливим питанням залишається  впровадження в дію урядових програм підтримки аграрного сектору на Луганщині. На початку   наради Любов Безкоровайна  провела  роз’яснювальну роботу щодо  дій державних програм підтримки агропромислового комплексу та механізмів реалізації їх у Луганській області.

      Особлива увага була приділена  сімейним фермерським господарствам, порядку їх створення, державній реєстрації, оподаткуванню та наданню додаткової фінансової підтримки через механізм доплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

     Андрій Дрючин розповів про ефективне використання земель та дотримання вимог законодавства  одноосібниками, які самостійно  здійснюють обробіток земельних ділянок.

      В своєму виступі Наталія Гречишкина наголосила на необхідності розроблення власниками часток (паїв) проектів землеустрою  щодо організації території земельних часток (паїв) з метою  виключення із сільськогосподарських угідь земельних ділянок  під водними об’єктами та необхідності оформлення сільськими та селищними радами об’єднаних  територіальних громад   права комунальної власності на безгосподарні гідротехнічні споруди.

     Борис Червоний проінформував присутніх про створення навчального курсу «Школа Фермерства» в рамках проекту CIZ та МТОТ «Професійна інтеграція ВПО в Україні».

     Про наслідки застосування фальсифікованих пестицидів у сільськогосподарському  виробництві розповів Ігор Ляскевич, він також вказав аграріям, на що особливо потрібно звертати увагу при покупці  пестицидів. 

      В ході наради присутні отримали відповіді на питання, які їх цікавили, та надали пропозиції щодо свого бачення вирішення ряду питань.

 

Захист гороху від шкідників та хвороб

      У минулому році аграрії значно збільшили площі під  посівами гороху, який доволі тривалий час в районі майже не вирощувався.  Горох – підвищує  родючість грунту, збагачує його азотом, сприяє підвищенню врожайності послідуючих культур.

       В комплексі агротехнічних робіт при вирощуванні гороху надзвичайне значення має правильно організована боротьба зі шкідниками та хворобами культури, які вражають горох в усіх фазах розвитку.   

       Жуки бульбочкових довгоносиків пошкоджують сходи культури, а їх личинки уражають бульбочки на коренях. Після зимівлі жуки виходять при прогріванні повітря до 7-80 С тепла та починають живитися на багаторічних та дикорослих бобових травах, а з появою сходів гороху та інших бобових переселяються на них та можуть завдати значної шкоди.

        У більш пізніші фази розвитку гороху шкодять  попелиці, гусениці люцернової, капустяної совки, совки – гамми, лучного метелика.

        Значних збитків завдають шкідники генеративних органів. Горохова зернівка найнебезпечніший шкідник гороху. Жуки з’являються на посівах гороху на початку цвітіння, живляться пилком квітів. Яйцекладка проходить від початку утворення бобів до їх повного розвитку. Живлення личинки проходить в середині зернівки, що призводить до втрати схожості, а також якості як продовольчої культури.

         Розповсюдженню зернівки на посівах гороху сприяють посушливі та жаркі весна і літо та тепла зима. Якщо не проводити із шкідником постійної боротьби він може завдавати шкоди на значних площах.

         На початку цвітіння з’являються на посівах гороху метелики горохової плодожерки. Пошкодження завдають гусениці в середині бобів.

         Значної шкоди урожаю гороху можуть нанести захворювання – аскохітоз, фузаріоз, іржа, борошниста роса та інші. Уражене аскохітозом насіння гороху втрачає схожість та може призвести до сильного зріджування посівів.

         Рекомендована система захисту:

     Передпосівна обробка насіння препаратами дозволеними «Переліком пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні» ( максим XL, вітавакс 200 ФФ, …) проти кореневих гнилей, аскохітозу, переноспорозу, іржі, пліснявіння. Сівба в оптимальні строки за температури грунту 2-40С.

      При появі сходів проти бульбочкових довгоносиків провести знищення кірки, культивацію міжрядь, обприскування посівів дозволеними «Переліком …» інсектицидами (ЕПШ 10-15 жуків на кв м).

     В період бутонізації та на початку цвітіння проти горохового зерноїда (ЕПШ 2-3 жука на 10 помахів сачка), горохової попелиці, горохового трипсу, горохової плодожерки, акацієвої вогнівки, аскохітозу, переноспорозу, іржі, гнилі (за перших ознак захворювання) обробити посіви дозволеними інсектицидами та фунгіцидами.

       Для підвищення стійкості рослин проти хвороб застосовують фосфорно – калійні  добрива.

      За 14 днів до збору врожаю проводять десикація посівів, що має значний вплив на шкідників та хвороби.

     Проти горохового зерноїду (при заселенні більше 10 екз на 1 кг зерна) в зерносховищах провести фумігацію гороху.

     Якщо у Вас виникають питання з приводу захисту рослин звертайтеся до спеціалістів фітосанітарного управління Держпродспоживслужби в Луганській області за адресою: смт Біловодськ, вул. Центральна, буд 126 і ми надамо допомогу.

 

Відбулася щорічна нарада з бджолярами

Перший  заступник  голови райдержадміністрації  Вадим  Муратов провів щорічну нараду бджолярів з питань проведення заходів щодо недопущення випадків отруєння бджіл при обробітку сільськогосподарських культур пестицидами.

У нараді взяли участь начальник Біловодського районного управління ГУ Держпродспоживслужби  в  Луганській області Володимир Прапірний, лікар-епізоотолог, завідуюча епізоотичним відділом Тетяна Рибалкіна, помічник лікаря-епідеміолога Андрій Мальований, головний спеціаліст, державний фітосанітарний інспектор відділу контролю захисту рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби  в  Луганській області Іван Крикунов, начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Наталія Полторак,  голова обласної спілки  пасічників Олександр Іваненко, начальник відділу агропромислового розвитку виконавчого комітету Біловодської селищної ради Олексій Стрига та пасічники району.

           Одна з проблем пасічників – це обробка аграріями полів пестицидами, в результаті якої гинуть бджоли. Є законодавство, що передбачає певні кроки по недопущенню таких випадків. Саме його всі суб’єкти господарювання і повинні дотримуватися.

Необхідно обов’язково повідомляти пасічникам, не пізніше ніж за три доби до початку обробки рослин через засоби масової інформації, селищну раду та старостинські округи. При цьому вказати місце, дату і час проведення  обробітку, назву препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату, встановлювати спеціальні попереджувальні знаки безпеки  з указаною датою обробітку посівів. Обробка сільськогосподарських культур повинна здійснюватися виключно препаратами, офіційно дозволеними в переліку пестицидів та агрохімікатів в Україні.
           Провина за отруєння бджіл не може лежати тільки на аграріях, значну відповідальність несуть і власники пасік. Після отримання повідомлення про майбутню хімічну обробку бджоляру необхідно на період обробки вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати виліт бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженням при застосуванні пестицидів. Учасникам наради роздано Пам’ятку про порядок реєстрації,  розміщення  пасіки та вжиття заходів  щодо зменшення  випадків отруєння бджіл під час проведення обробітку посівів пестицидами та дії, які необхідно вжити, якщо отруєння бджіл таки  сталося.

            Пасіки підлягають обов’язковій реєстрації, але не всі бджолярі мають паспорти на свої пасіки.  Тетяна Рибалка надала  роз’яснення щодо порядку отримання ветеринарно-санітарного паспорта пасіки,  її реєстрації  та  обстеження.

Голова Луганської обласної спілки пасічників Олександр Іваненко виступив з пропозицією створення районної спілки бджолярів.    В результаті  зустрічі шляхом голосування присутніх пасічників була обрана робоча група, якій доручено підготувати документацію, створити спілку бджолярів Біловодського району та розробити план роботи  майбутньої організації.

      Протягом двох годин обговорювались  гострі питання, які постають перед  бджолярами,  та шляхи  їх вирішення.У підсумку наради її учасники прийшли до висновку, що потрібно посилити співпрацю між сільгоспвиробниками, органами місцевого самоврядування та пасічниками стосовно недопущення загибелі бджіл при обробці полів пестицидами. Взаємоповага, розуміння потреб один одного, комунікація та поширення сільгоспвиробниками інформації про плани обробки посівів і дерев дозволять уникнути випадків загибелі бджіл.

 

 

Збереження родючості ґрунтів для майбутніх поколінь – наша задача

 

Хромяк В.М. (к.с.-г.н.), ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»НААН, Будков С.П., Луганська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів»

В рослинництві Луганської області за останнє десятиріччя сформувалась затребувана ринком структура посівних площ, продиктована місцем України у міжнародному розподілі праці (табл.1) з вузькою однобокою спеціалізацією, де майже відсутні зернобобові й кормові культури (у т.ч. багаторічні трави).

Таблиця 1

Площі, зайняті під основними сільськогосподарськими культурами в Луганській області в усіх категоріях господарств в 2017-2018 рр, тис.га

 

Культури

Роки

Середня площа за 2017-2018 рр

% у структурі

2017

2018

Соняшник

355,1

346,2

350,6

43,5

Озима пшениця

242,0

271,0

256,5

31,8

Кукурудза на зерно

82,3

79,1

80,7

10,1

Ярий ячмінь

42,5

35,9

39,2

4,9

Інші культури

84,0

72,2

78,2

9,7

Вся посівна площа

805,9

804,4

805,2

81,8 (100)

Пари (чисті та заняті)

174,2

184

179,1

18,9

Земля в обробітку

908,0

984,3

946.2

100

Враховуючи приховану частину соняшника в парах, на практиці функціонує двополка: соняшник – зернові культури. Основною зерновою культурою у другому полі такої сівозміни є озима пшениця, в додаток до якої вирощують кукурудзу, ячмінь, деякі інші культури. Причому слід зауважити, що обробляються під польові культури майже всі можливі площі, не дивлячись на цільове їх призначення.

Практично не вноситься на поля гній, основним джерелом органіки стали рослинні рештки. На фоні відсутності контролю власників землі, держави та місцевих Рад за використанням земель сільськогосподарського призначення орендаторами,  відбувається деградація ґрунтів (в основному за рахунок водної, вітрової  та агротехнічної ерозії ґрунтів, яка обумовлена недотриманням науково обґрунтованих технологій та переходом до вирощування монокультур).

На основі середньозважених урожайних даних, коефіцієнтів виносу елементів живлення на тону основної продукції, діючих методик врахування дії та післядії органічних та мінеральних добрив та рослинних решток нами розрахований фактичний баланс поживних речовин на гектарі посіву, який склався в останні роки в результаті сільськогосподарської діяльності людини. (табл.2)

 

Таблиця 2

Розрахунковий баланс поживних речовин під основними сільськогосподарськими культурами в Луганській області в усіх категоріях господарств в 2017-2018 рр на гектар посіву, кг

Показник

Елемент жив-лення

Культури

Соняш-ник

озима пшениця

кукурудза на зерно

ярий ячмінь

Середньозважений урожай за 2017-18 рр, ц/га

-

17.9

34,9

28,9

23,3

Винесено з урожаєм на 1 га, кг

N2

107,4

104,7

98,3

58,2

P2O5

46,5

45,4

34,7

25,6

K20

332,9

87,2

106,9

51,3

Повернення  в грунт з рослинними рештками

N2

55,8

24,5

32,6

41,0

P2O5

27,2

9,8

13,0

19,5

K20

161,8

44,0

69,4

117,8

Компенсовано внесенням мінеральних та органічних добрив

N2

26,8

72,8

44,0

34,0

P2O5

16,0

14,2

10,6

8,6

K20

6,2

4,6

5,9

3,3

Баланс поживних речовин,+/-

N2

-24,8

-7,4

-21,7

+16,8

P2O5

-3,3

-21,4

-11,1

+2,5

K20

-164,8

-38,6

-31,6

+69,8

За відсутності даних не врахована солома, що пішла на заготівлю та вивезена з поля (особливо по ярому ячменю), тому реальний баланс поживних речовин по озимій пшениці та ячменю буде змінено в гіршу сторону. По середньозваженим показникам не до внесено на гектар посіву основних сільськогосподарських культур по 16,1 кг  N2;3,4 кг P2O5;70,1 кг K20. Ці поживні речовини рослини використали з гумусу, тим  самим виснажили грунт.

Розрахований спеціалістами Луганської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів» баланс гумусу при такій структурі посіву є дефіцитним і складає за останні три роки -0,226 т/га в рік (найбільший показник в країні). Виходячи з того, що 1 тонна гною дає 0,08 тони гумусу, то нам щорічно на гектар потрібно вносити 3,25 тони гною для збереження бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті, або за його відсутності змінювати структуру посівних площ на користь сіяних трав, зернобобових, хрестоцвітих культур, кукурудзи та сидератів. Причому підвищують вміст гумусу у грунті тільки дві групи культур – зернові, зернобобові та сіяні трави, а зменшують – решта.

При таких щорічних втратах гумусу і поживних речовин грунт втрачає фізичні та фізико-хімічні властивості: перестане втримувати в достатній кількості воду та елементи живлення, скоріше пересихає, піддається дії водної та вітрової ерозії, зростає його щільність. Якщо ситуацію не виправляти зараз, то через декілька років ми прийдемо до різкого падіння урожайності на полях.

 Для досягнення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунтах Луганської області потрібно змінити структуру посівних площ  на користь сіяних трав, зернобобових, хрестоцвітих культур, кукурудзи та сидератів. Вишукувати місцеві джерела органічних добрив. Для забезпечення рівноважного балансу рухомих поживних речовин необхідно збільшити внесення мінеральних добрив у кількості винесених прогнозованим урожаєм.

Особливої уваги заслуговує державний контроль за якісним станом земель та контроль місцевих Рад за структурою посівних площ. При передачі землі в оренду, поки ще не прийнято відповідний Закон України, проводити оцінку ґрунтів незалежною установою, уповноваженою державою, з визначенням змін та розмірів компенсації за збитки від її погіршення, або покращення. Оренду намагатись робити довгостроковою, всіляко заохочувати орендатора та орендодавця.

В разі необхідності спеціалісти наших установ допоможуть скласти науково-обгрунтовану сівозміну та розрахувати баланс поживних речовин для господарства, Ради.

 

Нарада з бджолярами та аграріями району

         За ініціативою Головного  управління Держпродспоживслужби в Луганській області 10 січня 2019 року в приміщенні Біловодської райдержадміністрації під головуванням  першого заступника голови райдержадміністрації Вадима Муратова за участю начальника управління агропромислового розвитку, начальника Біловодського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області,  фахівців ветеринарної медицини району, пасічників та представників аграріїв району відбулася нарада  щодо запобігання  випадків масових отруєнь бджіл  при проведенні  весняно-польових  робіт  з використанням агрохімікатів,  безпечного  застосування  засобів захисту рослин  та недопущення  порушень  законодавства  у галузі бджільництва.

         Головна мета наради - спільними зусиллями узгодити порядок  взаємодії  бджолярів  та сільгоспвиробників  в межах чинного законодавства.

Щороку виникає проблема масової загибелі бджіл внаслідок порушення законодавства, регламентів, які допускають деякі аграрії при застосуванні засобів захисту рослин.  Тому необхідно вжити всіх можливих заходів щодо запобігання випадків масових отруєнь бджіл. У ході наради розглянуто питання щодо дотримання сільгоспвиробниками норм та правил застосування пестицидів та агрохімікатів під час обробки посівів на полях.

Не менш важливим питанням є інформування власників пасік через засоби масової інформації про застосування аграріямипестицидів та агрохімікатів на території району,  вчасного інформування мешканців району, власників пасік про місця, час і спосіб проведення обробки, що врятує від загибелі бджіл, захистить мед від забруднення пестицидами  та зніме  з товаровиробників  відповідальність за можливі  збитки.

          В ході зустрічі  обговорювались питання про порядок отримання ветеринарно-санітарного паспорта пасіки,  її реєстрації  та  обстеження пасік фахівцями ветеринарної медицини. Розглянуто перспективи створення районної спілки бджолярів.

Дотримання правил та проявлення  взаємної поваги є гарантією плідної співпраці сільськогосподарських підприємств та пасічників, що принесе користь обом сторонам: пасічнику - мед, пилок та здорових бджіл, власнику сільськогосподарського підприємства - підвищення врожайності сільськогосподарських культур за рахунок  запилення рослин бджолами.

 

Збирання  врожаю пізніх культур  та  сівба озимих

 З початку вересня сільськогосподарські підприємства нашого району розпочали  збирання  врожаю соняшнику  та  сівбу озимини.

Як завжди наші аграрії покладали на олійну культуру, як і на пізні зернові великі надії. Відсутність опадів на початку літа та надзвичайно високі температури, які запанували в липні, звели всі ці надії нанівець.

В цьому році  в районі було  посіяно 30 тис. га  соняшнику, на теперішній час зібрано 12,1тис. га, що складає 40 відсотків від загальної площі, намолочено 25,4 тис. т. при середній врожайності по району  21 ц/га. Кукурудзи на зерно 3,5 тис. га. Зібрано 750 га, намолочено 4 тис. т. при врожайності 52,0 ц/га.

Одними з перших завершили збір врожаю пізніх культур ТОВ СП «Нібулон», ф/г «Моноліт-Агро» та ТОВ «Агрофірма «Деметра-С», майже завершили ПрАТ СВФ «Агротон», ТОВ «АБТ», ф/г «Зеликівське».

Поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимих культур під урожай 2019 року. Кожен рік для агронома не схожий на попередній, умови господарювання настільки стрімко змінюються, що встежити за ними не завжди видається можливим. Тож і цьогорічна осіння посівна має свої особливості.

Головна проблема нинішньої посівної озимих — це дефіцит вологи, тому цього року виникли певні труднощі із сівбою озимих культур, адже у терміни, коли потрібно починати сівбу, майже повсюди спостерігалася посуха та практично повна відсутність опадів. Через це деякі господарства відклали посівну, деякі зменшили площі під озимою, а дехто таки ризикнув і посіяв у суху землю, сподіваючись на майбутні дощі. На цей час із прогнозованих 19 тис.га посіяно12 тис. га (63% до прогнозу).

Проблеми проблемами, але наші аграрії не збираються здаватись, попри несприятливі умови осені. Є дощ чи нема дощу, а збирати врожай пізніх зернових та сіяти озимі культури треба, тому осінньо-польові роботи тривають. Тож ми бажаємо всім успіху, а також вчасних і корисних дощів.

 

 

ПРОТОКОЛ

 

Нарада з фахівцями з охорони праці підприємств та установ Біловодського району за темою  

«Запобігання травмуванню, нещасним випадкам та попередження виникнення небезпечних ситуацій».

 

14   вересня 2018 року                                                                  смт. Біловодськ

 

Місце проведення: приміщення Біловодськї РДА Луганської області.

 

Учасники наради

Перший заступник голови Біловодськї РДА Луганської області – В.О. Муратов

 

Зав. сектору з праці та занятості населення УСЗН Біловодської РДА С.В. Арнаутов

 

Завідувач сектору -страховий експерт з охорони праці Біловодського відділення УВД ФССУ у Луганській області - С.О.Ковальов

 

Головний державний інспектор сектору ринкового нагляду відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління  Держпраці у Луганській області  А.С.Гончаренко                                                                                                                                           

 

Головний державний інспектор сектору ринкового нагляду відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління  Держпраці у Луганській області  О.С.Токмачов

 

Інженери з охорони праці та представники підприємств та установ Біловодського району у кількості 42 чоловік

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.

 

Відкриття наради, оголошення теми.

 

 

Інф. В.О. Муратов

 

2.

Особливості розслідування нещасних випадків побутового характеру які сталися через використання побутових машин та механізмів

 

 

Інф. А.С.Гончаренко

 

3.

Аналіз нещасних випадків що сталися у Біловодському районі у 2015р.- 2018р. Статистика витрат Біловодського відділення УВД ФССУ у Луганській області. на відшкодування втрати працездатності потерпілим.

 

 

Інф. С.О.Ковальов

 

4.

Порядок проведення розслідування нещасних випадків на виробництві. 

 

 

Інф О.С.Токмачов

 

       

СЛУХАЛИ:

         По першому питанню порядку денного виступив перший заступник голови Біловодськї РДА Луганської області – В.О. Муратов. Він відкрив нараду та ознайомив присутніх з порядком денним, оголосив  тему наради.

         По другому питанню порядку денного доповідала головний державний інспектор сектору ринкового нагляду відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг головного управління  Держпраці у Луганській області  А.С.Гончаренко яка розповла про порядок розслідування нещасних випадків побутового характеру які сталися через використання побутових машин та механізмів.

          По третьому питанню порядку денного доповідав завідувач сектору -страховий експерт з охорони праці Біловодського відділення УВД ФССУ у Луганській області - С.О.Ковальов, який зробив аналіз нещасних випадків що сталися у Біловодському районі у 2015р.- 2018р. та доповів статистику витрат Біловодського відділення УВД ФССУ у Луганській області. на відшкодування втрати працездатності потерпілим за останні три роки.

        По четвертому питанню порядку денного доповідав головний державний інспектор сектору ринкового нагляду відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління  Держпраці у Луганській області  О.С.Токмачов який доповів про порядок проведення розслідування нещасних випадків на виробництві.

 

       Під час виступів доповідачів присутні задавали питання по хвилюючим їх питанням.

 

       Постановили наступне:

1. Питання які були обговорені прийняти до відома. 

2. Фахівцям з  охорони  праці  підприємств та організацій проводити розслідування побутового травматизму які сталися через використання побутових машин та механізмів з наступним інформуванням Головного управління  Держпраці у Луганській області раайонної державної адміністрації.

 

 

 

Голова

 

 

В.О. Муратов

 

 

Секретар

 

 

 

 

С.В. Арнаутов

 

 

Відбувся передсвятковий ярмарок до Дня незалежності України

19 серпня  у  Біловодську   відбувся передсвятковий  продовольчий ярмарок до Дня незалежності України, де була представлена продукція нашого району у всій красі та різноманітності. У жителів  та гостей селища була можливість придбати необхідні продукти харчування до святкового столу та поспілкуватися між собою.

З усіх  куточків району з’їхалися люди:  хто торгувати, а хто - придбати. На ярмарку можна було запастися  зерном  ячменю фермерського господарства «Орєх». До уваги громадян в широкому асортименті були представлені овочі, фрукти Анатолія Синельника та Володимира Воробйова,  а який красивий та смачний виноград можна було придбати у Василя Бруса, Олексія Балюги та Миколи Комишана - відомих виноградарів Біловодська. Великий вибір кавунів Сергія Бабіча з Шуліківки та Олександра Мельника з Литвинівки, найкращий біловодський мед.  Чільне місце посіла м’ясна продукція,  широкий асортимент якої представили  Олена Ковальчук та Лариса Курка.

Жителі району мали можливість скуштувати  запашні булочки, пиріжки та піцу   Біловодського комбінату  харчування.

           Крім того працівники Біловодського відділення Ощадбанку  проінформували населення, як можна придбати в кредит автомобіль, немало громадян зацікавилися цим питанням.

 

Нарада щодо програми державної  підтримки сільськогосподарських товаровиробників

      Важливим питанням залишається  впровадження в дію урядових програм підтримки аграрного сектору на Луганщині.

      17 лютого 2018 року в залі засідань Біловодської райдержадміністрації відбулася виїзна  нарада Департаменту агропромислового розвитку  облдержадміністрації з питання «Програма державної  підтримки сільськогосподарських товаровиробників». У нараді взяли участь  Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації  Лариса Бичкова, перший заступник голови Біловодської райдержадміністрації Вадим Муратов. На нараді були присутні: начальник управління Біловодської райдержадміністрації Наталія Полторак, працівники управління агропромислового розвитку  Біловодської райдержадміністрації, начальник Біловодського управління  головного управління Держпродспоживслужби Володимир Прапірний, провідний лікар ветмедицини епізотолог  Біловодської РДВН Світлана Кривонос, фельдшер  епізотолог  Біловодської РДВН  Ангеліна Овчаренко,  начальник відділу агропромислового розвитку виконавчого комітету Біловодської селищної ради Олексій Стрига, в.о. старост  старостинських округів, керівники агроформувань району та зацікавлені мешканці.

      В ході  наради директором Департаменту Ларисою Бичковою проведено роз’яснювальну роботу щодо фінансової підтримки розвитку фермерських господарств району відповідно до державних та обласних програм.

В нашому районі продовжується реалізація урядових  програм державної підтримки сільського господарства.  Три господарства району у червні 2018 року отримали 314 тис. грн. за спеціальною бюджетною дотацією  за утримання корів та подали документи на отримання другої частини дотації, яка складе 320 тис. грн.  За спеціальною бюджетною дотацією  за вирощування молодняка  населення району, що вирощує у своїх домогосподарствах молодняк великої рогатої худоби, отримає майже 500 тис грн.

      Особливу увагу приділили  фінансовій підтримці фермерських господарств, у власності та/або  користуванні  яких перебуває  не більше ніж 500 гектарів  земель сільськогосподарського призначення.

    Аграрії району мають змогу отримати часткове відшкодування вартості закуплених племінних тварин, часткову компенсацію вартості закупленого насіння вітчизняної селекції,  часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки.

    Також на нараді приділили увагу роз’ясненню положень обласної  програми  підтримки по компенсації часткового відшкодування вартості закуплених доїльних установок.

    В обговоренні питань наради   брав  участь голова фермерського господарства «Борзило 2», зокрема, його хвилювало питання якості посівного матеріалу вітчизняного виробництва.

     В.о. старости  Новолимарівського старостинського округу  поставила питання щодо подовження дії бюджетної  дотації  за вирощування молодняка у 2019 році.

     В рамках виїзної наради Директор Департаменту відвідала ПП «Млин-Євсуг», де директор приватного підприємства Станіслав Журба розповів про потужності та перспективні плани розвитку підприємства. Також побували на ДП «КГХ» Біловодської РСС, директор якого Тетяна Нестеренко ознайомила гостей з роботою підприємства, проблемами, які доводиться вирішувати.

 

У Білокуракинському районі  пройшов «День поля  2018»

Понад 130 зареєстрованих учасників, компанії-партнери, журналісти,  аграрні ЗМІ, доповіді,  презентації, польова конференція, демонстраційні ділянки ріпаку та озимої пшениці, демо-шоу сільськогосподарської техніки, розіграш  подарунків та дружні бесіди – ось чим запам’ятався День поля 2018.

           Незважаючи на завантаженість польовими роботами багато керівників, агрономів  господарств та інших запрошених осіб знайшли час та бажання взяти участь в даному заході.

            5 липня 2018 року делегація,  яку очолив перший заступник голови райдержадміністрації Вадим Муратов, та до складу якої ввійшли начальник управління АПР Наталія Полторак,  начальник відділу АПР виконкому Біловодської селищної ради Олексій  Стрига, директор ТОВ "Племінний завод "Біловодський" В’ячеслав  Філоненко, заступник директора МПП «Агро»  Денис Баронніков,  начальник виробничого цеху ПрАТ " Біловодський  маслоробний завод" Лідія Щербак,  голова фермерського господарства «Лан»  Сергій Любка, інженер ПАТ «Плугатарь» Микола  Конопляний  та голова фермерського господарства «Земля і воля» Іван Бондар, брала участь від Біловодського району  у Дні поля «Обговорення напрямків розвитку інфраструктури виробництва і збуту аграрної продукції,  державно–приватне партнерство в сфері аграрного сектору Луганської області»,  який проходив у Білокуракиному.
           На учасників чекала досить насичена програма. Підчас відкриття Дня поля з привітанням виступила директор Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації Лариса Бичкова з побажаннями плідної праці та гарного проведення Дня поля.   На урочистому відкритті також виступили заступник голови облдержадміністрації Вадим Данієлян та голова Білокуракинської райдержадміністрації Сергій Іванюченко.

           На святі були відзначені  подяками обласної адміністрації керівники підприємств, які брали участь у ювілейній ХХХ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро–2018»  це директор ТОВ "Племінний завод "Біловодський" В’ячеслав  Філоненко та  начальник виробничого цеху ПрАТ " Біловодський  маслоробний завод" Лідія Щербак ,  які гідно представили Біловодщину   у  цьому році .

           На семінарі відбулася презентація   Білокуракинського районного осередка  Асоціації сільгосптоваровиробників Луганської області, головою якого є директор підприємства «УкрАгроСтар» Максим Васильєв. Він доповів про створення насінницького господарства на базі підприємства «УкрАгроСтар», що дасть можливість забезпечити найбільш віддалені регіони високоякісним насіннєвим матеріалом сучасних сортів селекції, а для членів Асоціації товаровиробників  - зі знижкою 10 %,   також будуть надаватись агрономічні консультації. Виконавчий директор Асоціації сільгосптоваровиробників Луганської області Валерій Окопний більш детальніше розповів про перспективу  виходу луганських товаровиробників на міжнародні ринки, що забезпечить вчасний продаж товару та за вигідною ціною.

          Особливо  зацікавила  гостей  презентація проекту будівництва біогазової станції в Новопсковському районі, яку представили Ольга Сидорчук комерційний директор компанії ECODEVELOP та міський голова Рубіжного Сергій Хортів.

          Після офіційної частини відвідувачів заходу запросили до демонстраційного огляду поля рапсу, озимої пшениці на базі СТОВ «Україна».    Огляд почався з поля  ріпаку. Запрошені ознайомилися з сучасними та  ефективними системами вирощування  культури, з новими сортами,  дізналися про характерні переваги вирощування ріпаку, отримали кваліфіковані консультації.

Працівники господарства  продемонстрували роботу сучасної техніки та спеціалізованого обладнання фірми «JOHN DEERE», «CLAAS» та інші. 

           Відвідувачі заходу висловили подяку організаторам за гарну організацію, добре проведений час та плідну співпрацю.

 

 

Дотація  за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності

Одним з інструментів державної підтримки розвитку тваринництва є надання підприємствам дотації за утримання корів у розмірі 1500 грн., що сприятиме  збереженню поголів’я.

 Така  дотація надається на безповоротній основі двічі на рік суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, в розмірі 750 гривень  за одну голову.  Уже на сьогодні Луганська область почала виплату коштів за програмою вказаних дотацій.  Три  підприємства Біловодського району отримали  першу  частину дотації за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, яка склала 314 тис. грн.

      Нагадуємо власникам тварин, що бюджетні дотації надаються лише на тварин, які вчасно ідентифіковані та зареєстровані у встановленому порядку. 

Для отримання дотації за утримання корів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами, подають до 1 травня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня (станом на 1 липня) поточного року  до Мінагрополітики такі документи:

- заявку;

- довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня 2018 року, засвідчену органом державної статистики;

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС.

З метою підтвердження кількості поголів’я корів у господарстві юридичної особи Мінагрополітики звертається до Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин для отримання інформації по кожному суб’єкту господарювання, який є юридичною особою, про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів станом на 1 січня та на 1 липня поточного року.

Комісія Мінагрополітики до 15 травня та до 15 жовтня поточного року на підставі поданих документів визначає обсяг дотації за утримання корів за кожним суб’єктом господарювання та приймає рішення про включення їх до реєстру.

Міністерство протягом п’яти робочих днів затверджує розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання та не пізніше 5 червня та 5 листопада поточного року спрямовує відповідні суми на їх банківські рахунки.

 

Відбулася зустріч щодо створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

20 червня на базі сільського Будинку культури с.Третяківка відбулися збори жителів села з питань створення молочного кооперативу, у якому взяли участь  начальник управління агропромислового розвитку Біловодської райдержадміністрації Наталія Полторак, головний спеціаліст, зоотехнік Олександр Кандауров, та фізична особа, яка бажає створити сільськогосподарський  обслуговуючий кооператив молочного напрямку, Григорій Воробйов.

На зборах жителі села поділилися своїми  проблемними питаннями, одним із шляхів вирішення яких може стати створення обслуговуючого кооперативу. В рамках заходу обговорили приклади успішного функціонування молочних кооперативів у Дніпропетрівській, Сумській та Львівській областях України.

          На зборах  велику увагу було приділено питанням кооперативу:  його перевагам, доцільності, меті та завданням процесу кооперації, її принципам. Участь у проектах різноманітних зарубіжних організацій є одним із важливих прикладів залучення грантових інвестицій до району, що направлені на економічний розвиток територій.

Одним з перших етапів  розвитку кооперативу буде участь у  проекті з розвитку потенціалу сільських організацій   НОРВЕЗЬСЬКОЇ   РАДИ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ (NRS).

Також серед учасників заходу була проведена роз’яснювальна робота щодо реалізації державних та обласних програм підтримки аграрного сектору, механізмів отримання цієї допомоги. Більш детально зупинились на питанні порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок індивідуального доїння.

         Такі зустрічі з власниками тварин району є дуже корисними, бо саме у безпосередньому спілкуванні громадяни мають можливість запитати про все, що їх хвилює, а працівники управління агропромислового розвитку через таке спілкування дізнаються про проблеми товаровиробників.

 

Фінансова підтримка щодо здешевлення кредитів

Управління агропромислового розвитку   Біловодської райдержадміністрації повідомляє про початок роботи Конкурсної  комісії з визначення  суб`єктів  господарювання   агропромислового   комплексу   для отримання    фінансової    підтримки  шляхом  здешевлення кредитів у 2018 році.  Суб`єкти  господарювання  агропромислового комплексу (юридичні особи) та фізичні особи-підприємці,  що бажають  взяти участь у конкурсі, подають  до  Конкурсної   комісії документи відповідно до пункту  8 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №300. Прийом документів на участь у конкурсі  триває до 10 грудня 2018 року. Конкурсна комісія розташована за адресою: м. Сєверодонецьк , пл. Перемоги 2, кімната  513.    

 

Мєндєлєєву Д.

                                                               foi+request-34186-6630736f@dostup.pravda.com.ua

                   Біловодська районна державна адміністрація розглянувши Ваш запит на публічну інформацію, на підставі  Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо надання інформації про виділені та надані безоплатно земельні ділянки із земель місцевого самоврядування, державної та комунальної власності в Україні  для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та/або індивідуального дачного будівництва, за кількістю та площею виділених ділянок, кількістю громадян яким вони були надані, по відповідним територіальним одиницям за період з 2013 по 2018 р, повідомляє.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні  запиту у випадку, коли розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», райдержадміністрація відмовляє у задоволенні Вашого запиту з причин відсутності зазначеної інформації, тому Вам необхідно звернутися до виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області, яка на даний час є розпорядником інформації.

 

Відбулася нарада щодо роз’яснення дій  державних програм

 підтримки агропромислового комплексу

17 квітня 2018 року відбулася виїзна нарада Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації  за участю директора департаменту Лариси Бичкової, начальника відділу  економічного аналізу та прогнозування розвитку агропромислового комплексу Володимира  Полякова, головного спеціаліста відділу продовольства  та аграрного ринку Валентини Насєдкіної, в.о. директора асоціації сільськогосподарських товаровиробників Валерія Окопного з метою роз’яснення дій  державних програм підтримки агропромислового комплексу. У нараді взяв участь перший заступник голови Біловодської  райдержадміністрації  Вадим Муратов.

На нараду були запрошені  директор  Біловодського маслоробного заводу Валентина Чубенко, керівники аграрних підприємств і фермерських господарств – виробників тваринницької продукції ,  представники органів місцевого самоврядування та зацікавлені мешканці району.

В ході заходу  присутніх ознайомлено з програмами  підтримки  у галузі тваринництва, які направлені на  стабілізацію поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва  продукції тваринництва.

Також працівниками департаменту  надано роз’яснення щодо порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію  витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок індивідуального доїння.

 Була приділена увага одному з головних питань наради – розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської  кооперації. Лариса Бичкова  зосередила увагу присутніх на  перспективі створення сімейних молочнотоварних ферм,  що  є особливо актуальним для розвитку молочного скотарства.

Також Валентиною Чубенко було зазначено, що незважаючи на всі нововведення  стосовно вимог до якості молока, виробленого в особистих селянських господарствах, після проведення  необхідних лабораторних  аналізів,  Біловодський маслоробний завод буде закуповувати молоко у населення.

   На завершення наради Лариса Бичкова наголосила  що необхідно активізувати роботу у названому напрямку та напрацьовувати свої шляхи реалізації вказаної програми.

 

Відбулась кущова нарада з питань змін чинного законодавства в сфері тваринництва

 

5 квітня 2018 року в Біловодському районі за ініціативою Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області на базі районної державної адміністрації пройшла кущова нарада щодо змін чинного законодавства у сфері тваринництва.

У заході взяли участь фахівці та керівники сільськогосподарських підприємств, голови сільських рад, об’єднаних територіальних громад, представники місцевих органів самоврядування, керівники фермерських господарств, які займаються розведенням та утриманням ВРХ і свиней, представники Держпродспоживслужби Міловського, Марківського, Станично- Луганського та  Біловодського районів.

У ході наради присутніх ознайомили з наступними питаннями:

  • Про небезпеку заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби. Профілактичні заходи ящуру та гіподерматозу.
  • Роль ідентифікації і реєстрації тварин в забезпеченні стабілізації епізоотичного благополуччя та безпечних харчових продуктів .
  • «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» згідно з ДСТУ       3662-2015. Шляхи підвищення якості молока в особистих підсобних господарствах.
  • Впровадження державної програми підтримки населення та фермерських господарств-виробників м’яса яловичини та молока коров’ячого.

В ході наради відбулася зацікавлена розмова з указаних питань, проблемних питань чинного законодавства, представники Головного управління Держспоживслужби в Луганській області відповіли на питання сільгосптоваровиробників району.

 

 

Відбувся семінар по програмі підтримки малих

 сільськогосподарських виробників

Норвезька рада у справах біженців за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії починає програму підтримки індивідуальних сільськогосподарських виробників в Луганській і Донецькій областях для того, щоб допомогти підвищити рівень продовольчої безпеки і життєзабезпечення для внутрішньо переміщених осіб і місцевого населення, яке постраждало в результаті конфлікту.

03.04.2018 року у приміщенні Біловодської  райдержадміністрації відбувся підготовчий  семінар, на який було запрошено внутрішньо переміщених осіб, що зараз перебувають на території району. Фахівці організації  докладно розповіли про програму підтримки малих сільськогосподарських виробників, яка, зокрема, передбачає надання грантів саме цій категорії громадян. У цій програмі також можуть брати участь і жителі району, які постраждали внаслідок конфлікту.

Мета даного проекту - оновити або відновити продуктивність малого сільського господарства, поліпшити доступ до сільськогосподарських ринків, надати знання про найбільш продуктивні і ефективні стратегії ведення сільського господарства.
     В рамках даної програми Норвезька рада у справах біженців на конкурсній основі, виходячи з якості поданих проектів та відповідно до критеріїв уразливості, відбере одержувачів грошових грантів для розвитку або відновлення особистого сільського господарства.

   Запрошені брали активну участь у семінарі, задавали питання  щодо оформлення заявок  та складання проектів,  можливості отримання допомоги кооперативам та асоціаціям, стосовно  оцінювання сільськогосподарських проектів. 

 

Передсвятковий продовольчий ярмарок «Великодній кошик»

27 березня у  Станиці Луганській  відбувся передсвятковий  продовольчий ярмарок «Великодній  кошик», де були представлені усі райони області у традиціях  Великодня. Захід відвідав голова облдержадміністрації Юрій  Гарбуз. Делегацію Біловодського району очолили голова  районної державної адміністрації Андрій Грачов та заступник селищного голови Віталій Овчаренко.

У жителів  та гостей селища була можливість придбати необхідні продукти харчування до святкового столу та поспілкуватися між собою.

Товаровиробники Луганщини представили широкий асортимент м’ясних, ковбасних, молочних, хлібобулочних  виробів, сирів та продукції бджільництва. Від Біловодського району у ярмарковому заході взяли участь ПрАТ «Біловодський маслоробний завод», який запропонував більше тридцяти видів молочної продукції,  пасічники району  представили продукцію бджільництва, також до смаку прийшлися відвідувачам заходу хлібобулочні вироби Біловодського комбінату громадського харчування .

На Великодньому ярмарку значна увага приділялась залученню народних майстрів з усієї області. Відділ культури виконавчого комітету Біловодської селищної ради  продемонстрував  вироби майстрів  з різних куточків нашого  району: писанки, кошики з лози, святкові рушники, ляльки, картини, вишиті бісером, та різний великодній крам ручної роботи.

 

Часткова компенсація витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок  індивідуального доїння

             Розпорядженням  голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Гарбуза Ю.Г. від  08.11.2017 року № 825 затверджено  Порядок    використання    коштів    обласного    бюджету, передбачених    на    часткову   компенсацію     витрат   власникам    особистих  селянських  господарств  на  закупівлю установок  індивідуального   доїння.

                 Надання  компенсації  здійснюється у межах фактичних витрат на закуплену у 2017-2020 роках власниками особистих  селянських  господарств (далі - власники) нову установку  індивідуального  доїння   вітчизняного   виробництва (далі - установка)  для власного користування ,  але  не  більше  як 5000 гривень за одиницю , за умови  утримання  у господарстві  не  менше  трьох ідентифікованих  та зареєстрованих  в установленому порядку корів.

             Власники ,  які  бажають   отримати  компенсацію,  подають  до   управління агропромислового  розвитку  районної державної  адміністрації  Луганської області за місцем  знаходження  домогосподарства протягом  року, але не пізніше 01 грудня  поточного року , такі  документи:

- заяву  встановленої форми;

- довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів;

- копії  паспортів великої  рогатої худоби і ветеринарних карток до них;

- витяг з  Єдиного державного реєстру тварин;

- копії  платіжних документів, що підтверджують придбання установки (накладні, квитанції, прибуткові касові  ордери, фіскальні чеки тощо);

 - копію технічної документації на установку;

- копію  паспорта власника та копію облікової картки  платника податків (крім фізичних  осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються  від прийняття реєстраційного  номера облікової картки платника  податків та повідомили про це відповідний  орган державної податкової служби і мають  відмітку в паспорті);

- копію  довідки  про відкриття поточного  рахунку в банку.

Для отримання більш детальної  інформації необхідно звертатися до управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації.

 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ

Норвежский совет по делам беженцев при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии начинает программу поддержки индивидуальных сельскохозяйственных производителей в Луганской и Донецкой областях (Беловодский, Новопсковский, Троицкий, Попаснянский, Бахмутский, Константиновский районы - территория, подконтрольная Правительству Украины) с целью повышения уровня продовольственной безопасности и жизнеобеспечения для внутренне перемещенных лиц и местного населения, пострадавшего в результате конфликта. Цель данного проекта - обновить или восстановить продуктивность малого сельского хозяйства, восстановить стабильное жизнеобеспечение, улучшить доступ к сельскохозяйственным рынкам, предоставить знания о наиболее продуктивных и эффективных стратегиях ведения сельского хозяйства.
В рамках данной программы Норвежский совет по делам беженцев на конкурсной основе, исходя из качества поданных проектов и в соответствии с критериями уязвимости, отберет получателей денежных грантов в сумме до 26000 грн для восстановления или развития личного сельского хозяйства. При этом такое хозяйство должно являться основным источником дохода для семьи соискателя (производство сельскохозяйственной продукции для собственного употребления и последующей реализации излишков на рынках района).
Участие в данной программе могут принять следующие категории граждан:
 Внутренне перемещенные лица, постоянно проживающие в данном районе, а также
 Местные жители данного района, лишившиеся работы непосредственно в связи с конфликтом
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
 совокупный официальный (зарплата, пенсия, социальные выплаты и т.д.) и неофициальный (арендная плата, продажа сельскохозяйственной продукции, любые денежные переводы и т.д.) доход на одного члена семьи не превышает 1777 грн; и
 за последние 12 месяцев домохозяйства не получали гуманитарную помощь на сумму свыше 18000 грн от любых других организаций для производства сельскохозяйственной продукции.
Приоритет будет отдаваться заявкам, полученным из населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии соприкосновения.
Оценка сельскохозяйственных проектов будет производиться согласно следующим основным критериям:
1. Присутствие в семье следующих усугубляющих факторов: инвалидность (1, 2 группа инвалидности), хронические заболевания (ВИЧ/СПИД, диабет, туберкулез, онкология), родители-одиночки, домохозяйства, возглавляемые женщинами, семьи с двумя и более детьми до 18 лет.
2. Нетрудоустроенность работоспособных членов в семье, состоящей из внутренне перемещенных лиц. Если хотя бы один член семьи имеет официальное место трудоустройства, такая семья не может считаться безработной.
3. Или потеря одним или несколькими членами семьи (особенно кормильцами) работы непосредственно в результате конфликта и невозможность трудоустроиться до сих пор.
4. Или потеря семьей доступа на рынки сбыта своей продукции сразу же после возникновения конфликта и в его результате.
5. Продемонстрированная семьей способность вести и поддерживать на постоянном уровне свою сельскохозяйственную деятельность за счет использования следующих ресурсов:
(а) человеческие ресурсы/труд и минимальные навыки;
(б) материальные активы: земля, помещения, оборудование, сырье.
6. Продемонстрированный (а) потенциал того, что данная сельскохозяйственная деятельность устойчива и может развиваться, а также (б) готовность поддерживать устойчивое развитие посредством вложения собственных ресурсов, посещений тренингов, повышения продуктивности.
7. Имеющиеся базовые знания о рыночном спросе и доступе на рынки.
8. Возможность создания рабочих мест (полная занятость или сезонная) и влияние на добавочную стоимость (если есть такая возможность).
9. Полнота заполнения заявки (все поля заявки заполнены), качество и реалистичность предоставленной в заявке информации (реальные факты и рыночные цены).
10. Предлагаемый вид деятельности не наносит вред окружающей среде.
Как принять участие в программе:
а. Позвонить на «горячую» линию Норвежского совета (0800 302 007) и зарегистрироваться для участия в подготовительном семинаре.
б. Перейти по следующей ссылке https://ee.humanitarianresponse.info/x/#Y9Pi для заполнения онлайн-заявки или запросить форму заявки и проекта, прислав письмо на электронный адрес ua.agrogrant@nrc.no, указав в теме письма ФИО заявителя, место фактического проживания и контактный телефон.
в. Составить сельскохозяйственный проект, т.е. заполнить заявку, а затем отправить её (1) в режиме онлайн (онлайн-заявка), или прислать ее в Норвежский Совет по делам беженцев на (2) электронный адрес ua.agrogrant@nrc.no, или (3) по почте (г. Северодонецк, ул. Федоренко 10, Норвежский Совет по делам беженцев, отдел Жизнеобеспечения и продовольственной безопасности), где они будут рассмотрены независимой комиссией.
г. По результатам рассмотрения, в зависимости от качества проекта, полноты информации и критериев уязвимости, оценочная комиссия Норвежского совета посетит отобранных претендентов по месту ведения их хозяйства с целью проведения осмотра условий содержания и актуальность предоставленной информации, и на основе результатов визита будет принято решение об утверждении либо отклонении заявки. Во время таких визитов отобранные кандидаты должны быть готовы предоставить документы, подтверждающие информацию, указанную ими в своей заявке.
д. Заявки, набравшие больше всего баллов и успешно прошедшие визуальную проверку, будут рекомендованы для финансирования, после чего получатели средств должны подписать Договор о получении денежных средств и их целевом использовании.
е. Соискатели будут уведомлены о результатах рассмотрения их заявок не позднее чем через два месяца после даты окончания их приема.
ВАЖНО: чтобы сделать процесс заполнения заявки более понятным для соискателей, а также ответить на связанные с проектом вопросы и предоставить соответствующую дополнительную информацию, Норвежский совет проведет подготовительный семинар, на котором специалисты организации подробно расскажут о данной программе, а также о том, как правильно заполнить заявку. На тренинге также будет предоставлена информация об основах планирования проектов и разработки бизнес-планов.
Информация о времени и месте проведения таких семинаров будет распространяться через районные, поселковые и сельские советы. Также информация будет доступна по телефону горячей линии Норвежского совета по делам беженцев 0800 302 007 или по электронной почте ua.agrogrant@nrc.no
Заявки и проекты принимаются до 09 апреля 2018 г. до 24:00. Заявки, присланные позже этой даты, к рассмотрению не принимаются.
Норвежский совет не несет ответственности за любые расходы соискателя, связанные с разработкой своего проекта. Независимо от решения, полученные заявки не подлежат возврату заявителям. Вся личная информация соискателей, указанная в заявке, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим сторонам.

 

Святкування до Дня працівника сільського господарства

 

17 листопада 2017 року в районному Будинку культури  відбувся урочистий захід з нагоди Дня працівників сільського господарства.

На святкування були запрошені аграрії району:

керівники господарств, спеціалісти, механізатори, водії та тваринники, а також ветерани праці та заслужені працівники сільського господарства.

Зі словами вдячності  голові районної державної адміністрації Андрію Грачову та голові районної ради Петру  Самойлову хліборобами Біловодщини був вручений коровай виготовлений із урожаю 2017 року,  які в свою чергу  виступили з вітальним словом.

            За високий професіоналізм, сумлінну працю, високі виробничі показники, значний особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу району та з нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства нагородили листами подяки та грамотами обласного та районного рівня кращих працівників сільського господарства району.

            Листами подяки обласної державної адміністрації були нагороджені:                                                               

Роман Лозовий та Олександр Решетняк  – водії філії «Біловодська» ТОВ СП «Нібулон.  

      Грамотами Біловодської районної державної адміністрації та районної ради нагородили:

     Керівників господарств:

Олександра Карпенко - заступника генерального директора по сільському господарству приватного акціонерного товариства сільськогосподарської виробничої фірми «Агротон» Центральний регіон,

Владислава Болдаря - голову фермерського господарства  «Моноліт -Агро» та

Володимира Нестеренко - голову фермерського   господарства  «Світоч».

    Спеціалістів господарств:

Володимира  Надолю - агронома по Біловодському району ПрАТ СВФ «Агротон»,

Анатолія Приймака - головного агронома ТОВ «Оріон Схід - ДМ»,

Ігоря Мозгового - головного агронома ТОВ  «Литвинівська МТС»

    Механізаторів:

Андрія Прищепу - тракториста - машиніста фермерського   господарства  «Моноліт - Агро»,

Миколу Забіяку - тракториста - машиністасільськогосподарського виробництва - виробничого підрозділу відділення Городище ПрАТ СВФ  «Агротон»,

Олександра Яїцького - тракториста - машиніста сільськогосподарського виробництва - виробничого підрозділу відділення Євсуг  ПрАТ СВФ  «Агротон»,

Володимира Михайліченко - тракториста - машиніста сільськогосподарського виробництва - виробничого підрозділу відділення Євсуг  ПрАТ СВФ  «Агротон»,

Євгена Куртяка - тракториста - машиніста сільськогосподарського  виробництва  Ф/Г «Світоч»,

Віталія  Кучера -  тракториста - машиніста  сільськогосподарського   виробництва  Ф/Г «Світоч»,

Олексія  Ляшенко - тракториста - машиніста сільськогосподарського  виробництва ПАФ «Плугатарь»,

Миколу  Мележика - тракториста - машиніста сільськогосподарського    виробництва  Ф/Г «Лан»,

Олександра  Кісільова - тракториста - машиніста  сільськогосподарського    виробництва ТОВ «Литвинівська МТС»,

Сергія Білика - тракториста - машиніста  сільськогосподарського   виробництва МП «Агро»,

    Водіїв:

Андрія Дяченко - водія автотранспортних засобів Ф/Г   «Моноліт - Агро».

Юрія  Глущенко - водія автотранспортних засобів виробничого    підрозділу Городище ПрАТ СВФ «Агротон».

Юрія Горбуліч - водія філії «Біловодська» ТОВ СП «Нібулон».

Миколу Мележика  - водія автотранспортних засобів    ТОВ «Литвинівська МТС».       

         Тваринників господарств:

Сергія Сивродова - коняра філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» Державного підприємства «Конярство України» та  Інну  Літвінову - оператора машинного доїння молочного комплексу виробничого підрозділу Городище    ПрАТ СВФ «Агротон».

     На святі були  присутні випускники Біловодського аграрного ліцею:  Денис Старіков -механізатор ТОВ СП «Нібулон» та Віталій Кривонос-  механізатор Ф/Г «Моноліт - Агро», які тільки починають свій трудовий шлях. До них зі  словами настанови звернувся заслужений працівник сільського господарства  Анатолій  Мірошниченко та вручив їм, в знак спадкоємності поколінь, коровай.

       Не забули сказати слова вдячності ветеранам праці - Олександру Коцареву,  Анатолію Каптьолу,  Івану Кувічкі, Галині Безнос, а в їх особі та іншим ветеранам праці сільського господарства району.

          Також вшанували присутніх заслужених працівників сільського господарства – Анатолія Мірошниченка, Валентину Черненко та  Валентину Чубенко.

          Після урочистості працівниками відділу культури  була подарована святкова концертна програма.

 

         

               Сільськогосподарський ярмарок в селищі Біловодськ

 

        12 листопада о 7 – 00 в центрі селища Біловодськ відбувся передсвятковий сільськогосподарський ярмарок, присвячений  Дню працівника сільського господарства.

      Активну участь в ярмарку взяли такі господарства: ПАФ «Плугатар», Ф/Г «Моноліт Агро», ТОВ «Оріон Схід - ДМ», ТОВ «Литвинівська МТС», КООП «Пчелопром» та Ф/Г «Сан» які для потреб населення привезли зерно пшениці, вівса та кукурудзи.

     Як завжди, взяла  участь в ярмарковому заході сім`я Володимира Курки, вони реалізували м'ясо  свинини та птиці. Також продавали м'ясо свинини, кролів та птиці Роман Кравцов та Олена Ковальчук.

     Привезли живу рибу по доступній ціні мешканці зі Старобільського, Міловського та Марківського районів, також як постійний учасник цього заходу не залишився осторонь і мешканець Біловодська  Евген Рубінін, який продавав крупного товстолоба.

    Овочівники району Віталій Лозовий, Анатолій Шуліка  та інші продавали капусту, моркву, цибулю та інші овочі та фрукти.

 

 

      Про хід осінньо - польових робіт в господарствах  Біловодського району

 

            По  Біловодському району триває комплекс осінньо - польових робіт. Погодні умови в районі дещо уповільнили темп жнив просапних культур.

      Станом на 25.жовтня 2017 року   зібрано кукурудзи на  площі 3,0 тис. га (69 % до прогнозу), намолочено – 5,4 тис. тонн зерна  при врожайності – 18,1 ц/га. Найвища врожайність кукурудзи в господарствах;

ПрАТ СВФ «Агротон» - 28,8 ц/га, Ф/Г «Світоч» - 26,9 ц/га.

       Сорго зібрано на площі 195 га (100  % до прогнозу),  намолочено 740 тонн  при середній врожайності - 37,9 ц/га.

        Завершується збирання соняшнику, якого зібрано на площі 20,8 тис. га, або 79 %, намолочено – 32,9  тис. тонн при середній врожайності  – 15,8 ц/га

Найвища врожайність соняшнику в господарствах:

Ф/Г «Лан» - 30,4 ц/га, Ф/Г «Світоч» - 25,9 ц/га, Ф/Г «Гранха» - 22,9 ц/га, ТОВ «АБТ» - 21,7 ц/га.

           Під врожай 2018 року по агроформуванням району посіяно озимих культур всього 19,6 тис. га тис.га (108 % до прогнозу), в тому числі на зерно 19,6 тис. га, з них, озимої пшениці посіяно на площі 19,3 тис. га , озимого ячменю– 250 га, озимого жита 30 га та озимого третикале - 31 га.

           Підготовлено ґрунту на зяб на площі 24,1 тиc. га (85 % до прогнозу).

 

Підведення підсумків по тваринництву Біловодського району

станом на 1.10.2017 року

             Дуже складна ситуація у тваринництві склалася не тільки у нашому районі, але і по всій Луганській області, про що говорять показники, оскільки Біловодський район займає друге місце (із 12) у рейтингу по тваринництву в цілому.

             Керівництвом району докладається немало зусиль для поліпшення ситуації у тваринництві. Управлінням агропромислового розвитку ведеться щомісячний аналіз за основними показниками виробництва у галузі тваринництва.

            Виробництво молока за дев’ять місяців 2017 року склало 5 695,7 тонн, що менше від минулого року, відповідного періоду на 395,1 тонну, або на 6,5%, але удій на середньорічну фуражну корову збільшився на 137 кг., або на 3,9% і склав 3623 кг.

            М'яса за дев’ять місяців 2017 року вироблено 668,4 тонни, що більше до минулого року, відповідного періоду, на 168,7 тонн, або на 33,7%, у т.ч. м'яса свиней – 346,3 тонни (+179,6 тонн), яловичини – 321,6 тонн (-10,9 тонн).

             На протязі  2017 року проводилась робота  з керівниками господарств з метою створення передумов для стабілізації ситуації в галузі тваринництва, постійно надається  консультативно-методична допомога з питань виробництва продукції, доводиться різноманітна інформація з новітніх технологій, діючих постанов та законодавчих проектів.

 

 

Форум  «АГРОПОРТ СХІД ХАРКІВ  2017»

               5-7 жовтня 2017 року в м. Харків, на території Міжнародного аеропорту «Харків» відбулася VI Міжнародна агропромислова виставка та щорічний  форум  з підтримки фермерства та сільськогосподарських товаровиробників України «Агропорт  Схід Харків 2017», який проходив під егідою  ООН за підтримки ФАО.

          Форум складався із демонстраційної виставки сільськогосподарської техніки, засобів захисту рослин, мінеральних добрив, насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур, технологій вирощування рослинництва та тваринництва та інше, які представляли різні виробники та дилери а  також семінарів та трьох великих конференцій.

         У роботі форуму прийняли участь представники органів місцевої влади, профільні відомства,іноземні делегації,  виробники аграрної продукції, громадські організації.

        На форум були запрошені делегації  із таких областей як:

Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Львівська, Донецька та Луганська, представниками якими були керівники наукових установ НААН України, керівники профільних департаментів банківських і страхових установ, керівники провідних підприємств аграрної галузі та переробної промисловості, керівники Департаментів агропромислового розвитку областей  України і інші.

        Із Луганської області делегацію представляли начальники управлінь агропромислового розвитку районів на чолі із директором Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації  Любові Безкоровайної,

зокрема від Біловодського району  відвідала форум начальник виробничо - дорадчого відділу, в.о. начальника управління АПР Тетяна Латка.

        Основними питаннями на форумі були це продовольча безпеки і розвиток сільського господарства, де обговорювалися проблеми переходу вітчизняного сільського господарства на нові ринки, питання трудової міграції та продовольчої безпеки, транспортно - логістичної інфраструктури для агросектору, формування ринку плодово - овочевої та м'ясо - молочної продукції в Східних регіонах, вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні, також обговорювалися теми щодо зміни глобального і регіонального клімату та його наслідки, перерозподіл природно - кліматичних зон та зміна умов ведення сільського господарства, технології вирощування сільськогосподарських культур  в тому числі озимого тритикале і та інше, де своїм досвідом  поділилися представники проектів міжнародної технічної допомоги з ФАО, USAID, міжнародні консультанти, профільні інститути НААН, представники громадських установ, керівники провідних підприємств,  та інші.

      На День Поля, який відбувся на демонстраційних полях Харківського національного аграрного університету (ХНАУ), показали збирання соняшнику та підготовку грунту до посіву соняшнику в наступному році. А також побачили на демонстраційних показах різну сільськогосподарську техніку багатьох зарубіжних та вітчизняних виробників.