Соціально-екнономічний стан

Соціально-економічний паспорт Біловодського району Луганської області за 2017 рік

 

Стратегія розвитку Біловодського району до 2020 року - затверджена

 

Рішенням сесії районної ради № 21/2 від 22.09.2017р. затверджена Стратегія розвитку Біловодського району Луганської області до 2020 року. Рішенням сесії районної ради № 21/3 від 22.09.2017р. затверджений План заходів з реалізації Стратегії у 2017-2018 роках.

Метою Стратегії є створення реальних умов для забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку району задля задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь та виходу на якісно нові європейські соціальні стандарти життя.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок:

  •  коштів державного, обласного, районного та місцевих бюджетів;
  •  коштів галузевих (міжгалузевих) державних, регіональних та районних цільових програм, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери;
  • субвенцій, інших трансфертів з державного, обласного бюджету місцевим бюджетам;
  • коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;
  •  Державного фонду регіонального розвитку;
  •  коштів інвесторів, як зовнішніх, так і внутрішніх.

Стратегія розвитку Біловодського району будується на трьох відібраних стратегічних цілях. Обрані стратегічні цілі будуть реалізовуватись через систему операційних цілей, які визначались з урахуванням суспільно-політичного стану в країні в цілому та Луганській області зокрема, з урахуванням наслідків проведення антитерористичної операції на території області та в контексті проведення національних реформ в усіх сферах життєдіяльності населення.

Стратегічна ціль 1. Стійкий розвиток економіки району.

Стратегічна ціль 2. Підвищення соціальних стандартів життя населення.

          Стратегічна ціль 3. Створення комфортного безпечного життєвого простору

         Більш детально ознайомитись зі Стратегією розвитку Біловодського району Луганської області до 2020 року можна ознайомитись за посиланням:

https://drive.google.com/drive/my-drive