Пенсійне забезпечення

Отримання зарплати «в конверті» сьогодні – позбавлення соціального захисту в майбутньому!!!

 

Кожен громадянин, який влаштовується на роботу, повинен пам’ятати, що отримання зарплати «в конверті» сьогодні, позбавляє його в майбутньому соціального захисту у разі безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасного випадку на виробництві, а також гідної пенсії.

На жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам законодавства. Часто працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну заробітну плату, а решту зарплати – у «конверті». Таким чином роботодавці ухиляються від сплати податку.

Не рідкість і випадки, коли працівники взагалі офіційно не оформлені на роботу. Це робиться роботодавцями для того, аби мінімізувати витрати та отримати максимальний прибуток. Через те, що величезні суми коштів виводяться «в тінь» держава втрачає десятки мільярдів гривень доходів до держбюджету, Пенсійного та інших страхових фондів, а працівники залишаються позбавленими соціальних виплат та соціальних гарантій.

Роботодавці, порушуючи вимоги чинного трудового законодавства, повинні чітко усвідомлювати  відповідальність за порушення законодавства про працю.

За порушення трудового законодавства у  2018 році  юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (111 690 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (11 169 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення;
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (37 230 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію », – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (37 230 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (11 169 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення;
 вчинення дій, передбачених абзацом шостим частини другої статті 265 КЗпП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (372 300 грн.);

Для реалізації своїх трудових прав найманий працівник повинен вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного трудового законодавства. У разі відмови роботодавця кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав.

 

Детінізація заробітної плати - достойна пенсія в майбутньому!

 

              Коли мова йде про Пенсійний фонд, це відразу асоціюється з людьми похилого віку та виплатою пенсій. Дійсно, Біловодське об’єднане управління Пенсійного фонду України  Луганської області  як і усі органи Пенсійного фонду України, виконують важливу соціальну функцію – забезпечують своєчасну виплату пенсій та допомог .

         Пенсійні виплати постійно зростають, тому робота органів Пенсійного фонду спрямована на збільшення надходжень, а забезпечити це можливо за умови легальної зайнятості населення та підвищення заробітної плати.

          Своєчасна та повна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – обов’язок кожного роботодавця! Однак, на жаль, деякі роботодавці ведуть подвійну бухгалтерію - виплачують людині певний розмір заробітної плати, а відрахування єдиного соціального внеску здійснюють із суми, що значно менша за отриману тією чи іншою особою.

           Виплата заробітної плати в «конвертах» позбавляє працюючих таких соціальних гарантій, як: оплата тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною та допомогу по вагітності й пологах; виплата втраченого заробітку у зв’язку з втратою непрацездатності у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; виплата допомоги по безробіттю у випадку втрати роботи. Через несплату єдиного соціального внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника .

           Головне управління Пенсійного фонду України в області та підвідомчі управління постійно проводять інформаційні заходи щодо роз’яснення негативних наслідків отримання заробітної плати «у конвертах», але і самі працівники повинні зайняти чітку позицію та наполягати на виплаті заробітної плати з дотриманням вимог законодавства.

             Кожному працюючому необхідно, хоча б раз на рік, перевіряти розмір своєї заробітної плати та відрахувань єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець до Пенсійного фонду України, щоб виключити можливість наявності помилок, неточностей і недостовірності даних та мати впевненість у одержанні справедливо заробленої пенсії. І робити це потрібно не тоді, коли вже досягнуто пенсійного віку, а в період здійснення своєї трудової діяльності.

                На сьогоднішній день автоматизована система персоніфікованого обліку надає можливість кожному працюючому особисто в управліннях Пенсійного фонду України за місцем проживання одержати інформацію щодо нарахованої заробітної плати, щомісячного розміру сплачених внесків до Пенсійного фонду України та страхового стажу. При виявленні порушення трудових прав, працівник зможе своєчасно звернутися з позовом до суду щодо дій роботодавця, який позбавив його соціальних гарантій.

              У Пенсійному фонді України налагоджено інформування застрахованих осіб через веб-портал електронних послуг, де можна перевірити стан облікової чи пенсійної справи та пересвідчитись щодо відображених в них даних. Адреса веб-порталу portal.pfu.gov.ua. Спеціалісти управлінь Фонду постійно надають допомогу з реєстрації та використання даного інформаційного ресурсу.

      Шановні громадяни!

Вимагайте виплату заробітної плати відповідно до законодавства - прозоро і відкрито. Не позбавляйте себе достойної пенсії в майбутньому та соціальної захищеності у випадках, передбачених законодавством.

 

Виплата недоотриманої пенсії в зв’язку зі смертю пенсіонера

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали. Члени сім’ї, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. День смерті є днем відкриття спадщини

У разі звернення кількох членів сім’ї пенсії померлого пенсіонера, недоотримана сума його пенсії ділиться між заявниками порівну. У разі відсутності членів сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Заява про виплату недоотриманої пенсії подається особою до органу, що призначає пенсію, в якому померлий пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії. При зверненні за недоотриманою пенсією до спливу шести місяців від дня смерті пенсіонера надаються : свідоцтво про смерть та  документи, які підтверджують родинні стосунки та спільне проживання з пенсіонером на день його смерті, а також ( в разі потреби) власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. За документи, що підтверджують спільне місце проживання, приймається паспорт заявника із реєстрацію адреси проживання, спільною з пенсіонером. Належність до кола членів сім’ї (діти, батьки, подружжя) підтверджуються штампами  у паспорті або свідоцтвом про народження, або свідоцтвом про шлюб, або рішеннями суду. Після спливу шести місяців з дня смерті отримати недоодержану пенсію померлого пенсіонера можливо за умови надання до управління Пенсійного фонду України, в якому пенсіонер перебував на обліку та яке здійснювало виплату допомоги на поховання, свідоцтва про право на спадщину, де спадковим майном зазначено пенсію померлого пенсіонера. Органи Пенсійного фонду України приймають тільки ті документи, які видані територіальними органами Міністерства юстиції України на території, контрольованій українською владою. У випадку, якщо померлий пенсіонер не був зареєстрований на підконтрольній території, особа, яка звертається по недоотриману пенсію, подає всі необхідні документи, в тому числі, в разі необхідності, власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до органу, що призначає пенсію, за місцем власної реєстрації/ проживання. Недоотримана пенсія осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головних управліннях Пенсійного фонду України, не включається до складу спадщини і виплачується тим членам його сім’ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і дружина (чоловік), а також члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. При зверненні кількох членів сім’ї належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну. Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера.

 

Порядок виплати допомоги на поховання

 Відповідно до статті 53 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання.

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Незалежно від закону, відповідно до якого призначено пенсію, допомога на поховання не виплачується, якщо особа перебувала на повному державному утриманні і установа (заклад), в якому пенсіонер помер, здійснила поховання за рахунок бюджетних коштів.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку.

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера

У випадку, якщо померлий пенсіонер не був зареєстрований на підконтрольній території, особа, яка звертається по допомогу на поховання та/або недоотриману пенсію, подає всі необхідні документи, в тому числі, в разі необхідності, власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до органу, що призначає пенсію, за місцем власної реєстрації/ проживання.

Якщо пенсіонер помер за межами України і реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства.

Керівником управління Пенсійного фонду на звороті довідки про смерть або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть чи копії свідоцтва про смерть або іншого документа, легалізованого належним чином, для отримання допомоги на поховання робиться запис про виплату допомоги на поховання із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, заявник додатково надає довідку, що поховання здійснено за рахунок власних коштів.

Допомога на поховання виплачується за разовим дорученням підприємствами поштового зв’язку (крім допомоги на поховання осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головних управліннях Пенсійного фонду України). Разове доручення виписується на ім’я особи, яка здійснила поховання, і дійсне тільки до кінця того місяця, в якому воно було виписано.

Допомога на поховання осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головних управліннях Пенсійного фонду України, а також одноразова грошова допомога, передбачена пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 (із змінами) та недоотримана пенсія зазначеній категорії померлих громадян, виплачуються шляхом зарахування на рахунки заявників в установах АТ «Ощадбанк».

Законом України “Про судоустрій і статус суддів” не передбачена виплата допомоги на поховання особам, які отримували щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці.

 

Довідки від Пенсійного фонду України відтепер можна отримувати онлайн

Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс із надання електронних документів з підтвердженням QR-кодом. Послуга доступна для користувачів Веб-порталу Пенсійного фонду України, які увійшли на Портал за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). Це сучасне нововведення дозволяє громадянам не виходячи з дому отримувати такі електронні документи:

довідку про доходи пенсіонера (загальний розмір призначеної пенсії);
довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій, що містить дані про розмір пенсії без урахування видів виплати;
індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК-5), що містить інформацію про страховий стаж, заробітну плату та сплату страхових внесків страхувальниками;
витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що містить дані про статус застрахованої особи/отримувача страхової виплати; дані про набутий страховий стаж; відомості щодо нарахованої заробітної плати, що враховується для розрахунку страхових виплат та страхового стажу; відомості про особливі умови праці, про суми добровільних внесків; дані пенсійної справи; відомості про інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зазначені електронні документи дійсні для оформлення субсидій, документів у центрах надання адміністративних послуг, посольствах, консульських та банківських установах, органах фіскальної та виконавчої служб, територіальних органах міграційної служби, тощо.

Перевірити достовірність видачі електронних документів з QR-кодом можна через Веб-портал Пенсійного фонду України у розділі «Верифікація виданих документів» за посиланням http://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/DocConfirm.

Електронний документ з QR-кодом, підписаний електронним цифровим підписом Пенсійного фонду України, згідно з чинним законодавством, є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органів Фонду.

Відео-інструкцію з отримання довідок з QR-кодом від Пенсійного фонду України можна переглянути за посиланням: http://www.pfu.gov.ua/instruktsiyi/yak-otrymaty-dovidku-z-qr-kodom-vid-p....

Додаткову інформацію можна отримати на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в мережі Інтернет за посиланням: http://portal.pfu.gov.ua/, або у спеціалістів Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області:

(06466) 9-25-53 (Біловодськ)

(06465) 2-16-39 (Мілове)

 

Щодо надання документа, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім'ї

Нещодавно у мене помер чоловік. Я також отримую пенсію, але мені підказали, що я можу перейти на пенсію чоловіка, якщо її розмір більший за мій. Але для цього мені потрібно отримати документ, який би підтверджував, що я перебувала на утриманні чоловіка. Що це за документ?

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, визначені статтею 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно із вимогами статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (пункт 2.11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1).

У разі неможливості надати зазначені вище документи факт перебування на утриманні померлого годувальника, встановлюється у судовому порядку.

 

Щодо застосування середньої заробітної плати під час переходу на інший вид пенсії.

Запитання: Із 2010 року отримую пенсію відповідно до Закону України «Про державну службу. Продовжую працювати. Стаж роботи — 49 років. Прошу надати роз'яснення, який показник середньої заробітної плати буде враховано під час переходу на пенсію за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідь. Згідно зі статтю 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що на час переведення з одного виду пенсії на інший перебувають у пенсійній справі.

Окрім цього, під час переходу з одного виду пенсії на інший особа може подати додаткові документи як про стаж, так і про і заробіток.

За бажанням особи під час переходу на інший вид пенсії може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався  під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Зважаючи на те, що Ви отримували пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про державну службу», під час переведення на пенсію за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» буде застосовано показник середньої заробітної плати (доходу) в країні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014,2015 і 2016 роки.

 

Щодо підтвердження заробітної плати.

Запитання: Які документи можна пред'явити для підтвердження заробітку під час призначення пенсії?*

Відповідь:Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» під час призначення пенсії враховується зарплата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами також враховується зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців підряд до ЗО червня 2000 року незалежно від перерв у роботі.

Згідно з пунктом 2.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій (далі — Порядок) до 1 липня 2000 року подається довідка про зарплату за встановленою формою. У ній має бути зазначено назву первинних документів, на підставі яких її видано, місцезнаходження та адресу, за якою можна перевірити відповідність даних довідки первинним документам. Окрім того, довідка має містити кутовий  штамп і печатку (за наявності), підпис керівника і головного бухгалтера підприємства.

Відповідно до пункту 2.10 Порядку довідку про зарплату (дохід) на підставі особових  рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нарахування зарплати видає  підприємство, установа або організація, де особа працювала. Якщо такі організації ліквідовані або припинили своє існування з інших  причин, довідки про зарплату видають правонаступники цих підприємств або архіви.

 Якщо архівні установи не мають можливості  видати довідку за встановленою формою з  розшифруванням виплачених сум за видами; заробітку, вони можуть видавати документи, що відповідають даним архівних фондів, без: дотримання цієї форми.

 Установлення заробітку для призначення пенсії на підставі показань свідків  не допускається. Виписки зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові  квитки, квитки партій і рухів, громадських і об'єднань не є документами, що свідчать  про фактичний заробіток для визначення  розміру пенсії.

Зарахування до стажу періоду начання

Запитання: Якщо людина навчалася, одержуючи вищу або спеціальну освіту в 1998-2003 роках, чи буде зараховано ці періоди до страхового стажу?

Відповідь. Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж — період, протягом якого особа належала до застрахованих осіб та за який щомісяця сплачено внески в сумі, не меншій за мінімальний внесок. У Пенсійному фонді обчислюють страховий стаж з 01 01.2004 р. за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку внесків, а за періоди до цієї дати — на підставі документів і в порядку, що діяв до набуття чинності цього Закону. До страхового стажу враховуються всі періоди трудової діяльності.

Згідно з пунктом «д» етапі 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховують час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі. Час навчання підтверджують дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами. що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Таким чином, період навчання на очній (денній) формі, що мало місце до 01.01.2004 р. (незалежно від рівня акредитації навчального закладу), що підтверджено документами, зараховується до страхового стажу.

 

Щодо зарахування навчання до страхового стажу при виході на пенсію

Запитання: Чоловік із 01.09.2002-го по 28.06.2007р. навчався у виші на денній формі. Чи буде зараховано цей період до страхового стажу при виході на пенсію?

Відповідь. Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховували до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності Закону 1058 (до 01.04.2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених чинним раніше законодавством, окрім випадків, визначених цим Законом.

Статтею 56 Закону 1058 передбачено, що до стажу роботи, який дає право на пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

            Згідно з Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній час навчання у вищих навчальних, професійних навчально- виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видано на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймають довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах містяться дані про закінчення повного навчального періоду чи окремих його етапів.

Варто зауважити, що час навчання в навчальних закладах після 01.01.2004 р. (якщо особа не працювала) до страхового стажу не зараховується, оскільки студенти не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Отже, до страхового стажу, з урахуванням якого визначатиметься право на пенсію та її  розмір, буде зараховано навчання лише в період із 01 09.2002-го по 31.12.2003 р.

 

Порядок проведення перерахунку пенсії.

Запитання: Працюю бібліотекарем у сільській місцевості. Загальний стаж роботи — 35 років. Пенсію одержую з 2011 р. Звернулася за перерахунком пенсії до управління Пенсійного фонду, але мені в перерахунку пенсії за стажем відмовили. Який порядок проведення перерахунку пенсії?

Відповідь. Згідно з частиною 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

На бажання пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені ч. 1 ст. 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу),  який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Відповідно до Закону України від 03.10.2017р. № 2148Л/ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» ч. 4 ст. 42 доповнено новим абзацом, яким передбачено, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018р. № 10-1, зареєстрованою в Мін'юсті України 12.06.2018 р. за №714/32166.

Обчислюють страховий стаж, що дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, не раніше від дня, що настає за днем, до якого обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Провести  перерахунок пенсії з додаванням страхового стажу немає можливості, оскільки після попереднього перерахунку Ви не набула 24 місяців страхового стажу та не пройшло двох років після попереднього перерахунку пенсії.

 

Відстрочення часу виходу на пенсію.

Запитання: Жінка народилася 30 вересня 1959 р., за призначенням пенсії до територіального управління Пенсійного фонду звернулася 9 серпня 2018 р., працює дотепер.

Чи призначать пенсію з дня досягнення пенсійного віку? На які доплати до пенсії вона може розраховувати за відстрочку часу виходу на пенсію?

Відповідь. Статтею 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) визначено строки, з яких призначається пенсія.

Зокрема, пенсія за віком призначається з дня звернення за пенсією. При цьому, якщо звернення за пенсією за віком відбулося не пізніше від трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо особа звернулася за призначенням пенсії пізніше, тобто виявила бажання відстрочити час виходу на пенсію та попрацювала для збільшення розміру своєї пенсії, то пенсія за віком у такому випадку призначається за заявою особи з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто нею повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію. Для цього звернутися за пенсією вона повинна не пізніше від трьох місяців з такого дня.

Приклад. Жінка народилася ЗО вересня 1959 р. Її пенсійний вік (58 років) настав ЗО вересня 2017 р. За призначенням пенсії до територіального управління Пенсійного фонду звернулася 9 серпня 2018 р., працювала по червень 2018 р. (тобто є страховий стаж, який після 1 січня 2004 р. установлюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, з урахуванням сплати страхових внесків (єдиного внеску), після досягнення пенсійного віку з 1 жовтня 2017 по ЗО червня 2018 р ).

Ураховуючи зазначене, оскільки звернення за пенсією відбулося до спливу трьох місяців з останнього дня місяця, в якому набуто жінкою повний місяць страхового стажу (включаючи червень 2018 р.), пенсію буде призначено з 1 липня 2018 р.

Щодо підвищення розміру пенсії за відстрочку часу виходу на пенсію, то ст. 29 Закону передбачено встановлення підвищень до пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення. Так, особі, яка набула права на пенсію за віком відповідно до Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону, виявила бажання працювати й одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону, на такий відсоток:

на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

При цьому підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не проводиться.

У наведеному випадку пенсія жінці буде підвищена за дев’ять місяців страхового стажу на 4,5% розміру пенсії, визначеного за нормами ст. 27 Закону (від заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, та її страхового стажу). Наприклад, якщо розмір її пенсії від стажу та заробітку становитиме 2700 грн, то підвищення до пенсії — 121, 50 грн на місяць. Чим більший розмір пенсії, тим на більший розмір підвищення до пенсії можна розраховувати.

Слід зауважити, що, крім зазначеного вище підвищення, ч. З ст. 29 Закону передбачено встановлення після виходу на пенсію жінкам, які народилися в період

до 31 грудня 1961 р., підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону, в розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку, за умови, що до цього їм не призначалася будь- яка пенсія.

Тобто в наведеному випадку жінці буде призначено два підвищення: за відстрочку часу виходу на пенсію та за більш пізній вихід на пенсію (підвищений пенсійний вік).

Легалізація заробітної плати – основа стабільного майбутнього

             На даний час виплата заробітної плати в «конверті» та нелегальна робота стали, на жаль, нормою життя. Виплати у «конвертах» стали одною із складових тіньової економіки. Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості не тільки в тому, що бюджет недоотримає кошти, використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів, і перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсії.

              Сьогодні працівники не бачать проблем в отриманні «тіньової» заробітної плати, тому що до кишені надходять «чисті доходи». Надаючи згоду працювати на таких умовах, робітники самі позбавляють себе соціальних гарантій.

               Здебільшого проблемні питання щодо легалізації заробітної плати виникають у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, тобто підприємців, частково приховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачують доходи найманим працівникам, які не обліковані в бухгалтерських документах.

              Тому хотілося б звернутися до осіб, які мають намір працевлаштуватися або вже працевлаштовані у приватних підприємців. Вимагайте від них укладання з вами трудової угоди! І навіть, коли вам надали таку трудову угоду, запитайте чи перераховують за вас єдиний соціальний внесок. Також згідно п.4 ст. 16 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV  від 09.07.2003 р.  наймані працівники можуть самі звернутися до управління Пенсійного фонду або зареєструватись на веб-порталі та отримати інформацію стосовно нарахованої заробітної плати та відрахувань до Пенсійного фонду.

              Громадяни, які працюють без укладання трудового договору, позбавляють себе лікарняного, допомоги у разі отримання травми на виробництві, трудового стажу, пенсії, втрачають оплачувану відпустку.

               Звертаємо увагу і самих роботодавців, якщо у вас працюють наймані працівники і з ними укладено трудові угоди, то звітуйте вчасно до відповідних органів.

               Відповідно до діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати у сумі не меншій мінімального страхового внеску. Нагадуємо, що згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» з 2018 року пропонує встановити право на пенсію за умови наявності 25 років страхового стажу, а з 2028 року 35 років страхового стажу.

            Слід пам’ятати, що офіційне оформлення працевлаштування є гарантією соціального захисту працівника, кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового процесу. Водночас, для роботодавця – це і позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

 

Легалізація заробітної плати

Одним із завдань, що стоїть на порядку денному перед Пенсійним фондом України  є легалізація заробітної плати. Гарантований рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто ігнорують і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не декларуючи оплату їх праці. Бажаючи уникнути зайвих, на думку роботодавця, витрат, видають працівникам зарплату готівкою. У цьому випадку йдеться про так звані “тіньові” заробітки.

 Біловодським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Луганської області проводиться роз’яснувальна робота з  громадянами району щодо вирішення проблеми легалізації заробітної плати, що цю проблему можливо вирішити лише спільними зусиллями, тому органи влади постійно спрямовують діяльність на ліквідацію заборгованості з виплати заробітної плати, з метою реалізації ефективного державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, забезпечення конституційного  права громадян на своєчасне одержання заробітної плати.

Працевлаштовуючись на роботу, громадянам слід пам’ятати, що заробітна плата, яка виплачується у “конвертах” – це тимчасове благо, яке має негативні наслідки для самого працівника. Це, перш за все, ризик залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому. Людина, яка працює неофіційно, при отриманні травми не може розраховувати на виплату їй лікарняних та інших обов’язкових виплат. Не менш важливим являється той факт, що рівень надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду знаходиться у прямій залежності від рівня нарахованої заробітної плати. На сьогодні наявні великі втрати бюджету від прихованої “в конвертах” заробітної плати. Тому дуже важливо, щоб працівники отримували заробітну плату не “в конвертах”, а офіційно, бо саме у такому випадку він буде соціально захищений. Змусити роботодавців чесно платити найманим працівникам зароблене зможуть лише самі працівники. Цей метод на сьогодні є найдієвішим у боротьбі із тіньовими зарплатами.

Нагадуємо роботодавцям та громадянам, що тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним, а бюджети соціальних фондів матимуть стабільні надходження для своєчасного фінансування страхових виплат.

 

Легалізація заробітної плати

 “лише оформлена згідно законодавства праця дає

змогу заробити страховий стаж, і лише легальна

заробітна плата вплине на розрахунок майбутньої  пенсії”

                    Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижчої від визначеної законом. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.

                    Законом України “Про державний бюджет України на 2018 рік” встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – 3723 грн., з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний соціальний внесок. А це означає, що розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати. Якщо працівнику нараховано заробітну плату меншу мінімальної та здійснено нарахування єдиного соціального внеску із суми різниці між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою, страховий стаж для обчислення пенсії розраховуватиметься з врахуванням сплати внеску від фактично нарахованої (заробленої працівником) заробітної плати.

                      Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

                     Чимало роботодавців ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і, бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам зарплату в “конвертах”. Погодившись на одержання зарплати в “конвертах”, громадяни України свідомо обкрадають самі себе. Бо лише офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу. Такі явища, як зарплата в “конвертах” та робота без оформлення трудових відносин, мають глибокі корені й руйнують суспільство зсередини, позбавляючи майбутнього тих, хто отримує неофіційну заробітну плату.

                   Легалізація заробітної плати актуальна з двох причин:

–  збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в т.ч. до Пенсійного фонду України;

– соціальні гарантії для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу.

                   Працівник, який отримує зарплату в “конверті” офіційно вважається непрацюючим. Йому не зараховується страховий стаж, а відповідно:

– він не буде одержувати пенсію по віку;

його можуть звільнити в будь-який час, без жодних компенсацій;
 у нього немає права на відпустку, права на оплату лікарняних та допомогу по

безробіттю, права не працювати у вихідний та святковий день, права на охорону праці, права на соціальне страхування.

              Здебільшого проблемним питанням щодо легалізації заробітної плати виникає у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, тобто підприємець, частково приховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачує доходи найманим працівникам, які не обліковані в бухгалтерських документах, а також використовує працю найманих працівників, офіційно не зареєстрованих як наймані особи. Найнижчий рівень заробітної плати на недотримання керівниками мінімальних гарантій є в галузі сільського господарства, торгівля та супутніх послугах.

               Тому хотілося б звернутися до осіб, які мають намір працевлаштуватися або вже працевлаштовані у приватних підприємців, вимагайте від них укладання з вами трудової угоди! І навіть, коли вам надали таку трудову угоду, запитайте чи зареєстрували вас у Пенсійному фонді та чи перераховують за вас єдиний соціальний внесок.

               Відповідно до нині діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати у сумі не меншій мінімального страхового внеску, зарахування страхового стажу здійснюється пропорційно сплаченим страховим внескам. Бувають ситуації, коли людям за рік роботи зараховується менше місяця страхового стажу. А низька заробітна плата дає низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії. Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників (причиною може бути і виплата заробітної плати в “конвертах” без сплати страхових внесків, і нарощування заборгованості як з виплати заробітної плати, так і зі сплати страхових внесків), то періоди, за які не сплачені внески, “випадають” із страхового стажу найманого працівника та не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії.

             Розмір мінімального страхового внеску з 01.01.2018 р. становить 819,06 грн., (3723 грн.*22%= 3723 грн.). Якщо така (або більша, з більшої суми заробітної плати) сума внеску за місяць підприємством сплачена за кожного працюючого в повному обсязі, то до страхового стажу працівникам також  зараховано повний місяць. Коли найманий працівник буде оформлений на неповну ставку із заробітною платою менше мінімального розміру, роботодавець повинен сплатити внески з мінімальної заробітної плати, відповідно, страховий стаж такому працівнику зарахується в повному обсязі (частина п’ята статті 8 Закону України від 28.12.2014 №77-VIII).

             Щомісячно до управління Пенсійного фонду надходить перелік страхувальників, які виплачують заробітну плату застрахованим особам менше мінімального розміру, встановленого законодавством. Спеціаліастами управління проводиться аналіз та опрацювання списків. За результатами чого, виявляються страхувальники, які фактично недоплачують заробітну плату та єдиний соціальний внесок. Територіальне управління Пенсійного фонду, використовуючи дані реєстру застрахованих осіб, надають інформаційні відомості контролюючим органам та органам виконавчої влади з метою уникнення порушень законодавства про працю з боку роботодавця. Дані реєстру застрахованих осіб формуються із відомостей, які подає роботодавець у щомісячній звітності по єдиному соціальному внеску – за найманих осіб, та фізична особа-підприємець у річній звітності по єдиному соціальному внеску – за себе. Наслідком допущення помилок в звітності є недостовірні відомості у реєстрі застрахованих осіб, дані якого використовуються для призначення пенсій, та для інформування контролюючих органів. Тому в разі виникнення питань та з метою недопущення помилок  роботодавцям варто при формуванні звітів звертатись до фахівців управління Пенсійного фонду України за місцем реєстрації.

                    На сьогоднішній день, зареєструвавшись на веб-порталі Пенсійного фонду України, кожна застрахована особа має можливість контролювати свою зарплату та майбутню пенсію, перевіряти факт сплати внесків та суму, з якої вони перераховуються.

 

Електронне пенсійне посвідчення в Україні: як отримати документ нового зразка

Пенсійний фонд України поступово переходить на електронний документообіг. Це необхідно для того, щоб клієнти, звертаючись до фонду, могли отримати послуги в будь-якому віддаленому робочому місці чи сервісному центрі, а не тільки там, де подавали документи.

Електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) - це сучасний технологічний інструмент, який дозволяє не тільки отримати пенсію, здійснити оплату комунальних та інших послуг онлайн, а ще й повноцінно користуватися всіма державними електронними сервісами. Електронне пенсійне посвідчення поєднує функції пенсійного посвідчення та банківської картки, містить електронну інформацію про власника та електронний підпис. Також, людина може користуватися іншими сервісами державних органів. І безумовно, пенсійне посвідчення надає право користуватися всіма пільгами, які належать людині, як пенсіонеру.

Досі більшість пенсіонерів не отримувала пенсійні посвідчення у формі пластикової картки. Лише внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію, з літа 2016-го видавали електронні пенсійні посвідчення (платіжні картки). Усі інші категорії пенсіонерів можуть оформити їх, починаючи з липня 2018 року.

            Але пенсіонерам хвилюватися не варто - видані раніше, пенсійні посвідчення, дійсні до закінчення їх терміну дії або до заміни на нові. Якщо ж людина бажає повноцінно використовувати всі електронні сервіси Пенсійного фонду, мати власний цифровий підпис та мати єдиний документ за допомогою якого можна і отримати пенсію, і підтвердити статус пенсіонера, людина звичайно ж зробить вибір на користь електронного пенсійного посвідчення.

Електронне пенсійне посвідчення видається банком, в якому відкритий рахунок для виплати пенсій та виготовляється безкоштовно. Саме банк визначається з технічною спроможністю випуску електронних посвідчень. З цього ж питання Пенсійним фондом України ведеться робота щодо укладення з банками відповідних договорів.

 Наразі уповноваженим банком, який здійснює емісію електронного пенсійного посвідчення – є лише АТ « ОЩАДБАНК » .

 Пенсійне посвідчення використовуватимуть як платіжну картку до кінця строку її дії (але не більше трьох років), у тому числі у разі закінчення терміну призначення пенсії. У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін, виготовлятимуть нове електронне пенсійне посвідчення.

Щодо терміну виготовлення електронного пенсійного посвідчення, то банк зобов'язаний буде його виготовити протягом 30 робочих днів від дня прийняття заяви від одержувача пенсії територіальним органом Пенсійного фонду. Крім заяви, для оформлення посвідчення потрібно буде надати паспорт, ідентифікаційний код, фотокартку – розміром 2,5 х 3 см. В заяві треба вказати вид пенсії (за віком, по інвалідності, за вислугу років). Якщо пенсію призначено через інвалідність – зазначити групу та причину.

                     

 

 Про підвищення пенсії з 1 липня 2018 року

          Починаючи з 1 липня в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму для всіх категорій громадян. У зв'язку з цим переглянуті 50 видів соціальної допомоги і компенсацій, зокрема - підвищені пенсії. Прожитковий мінімум з 1 липня виріс на 77 грн і становить 1777 грн на одну людину. Крім того, прожитковий мінімум для дітей до 6 років виріс на 67 грн - до 1559 грн, для дітей віком від 6 до 18 років на 84 грн - до 1944 грн. Для працездатних осіб на 79 грн - до 1841 грн, для осіб, які втратили працездатність, на 62 грн - до 1435 грн.

          У зв'язку із зростанням соціальних стандартів з 1 липня виростуть і пенсії. За даними Міністерства соціальної політики, підвищення пенсій отримають 700 тис. пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшується на 62 грн, відповідно пенсії таким громадянам будуть збільшені з 1373 грн до 1435 грн.

          1 грудня планується ще одне підвищення - до 1497 грн. Надбавку також отримають пенсіонери, які отримують понад 0 мінімальних пенсій. Зараз їм виплачують не більше 13 730 грн, а з 1 липня почнуть платити не більше 14 340 грн. В Україні також планують ввести накопичувальну пенсію в рамках нового етапу пенсійної реформи.

 

Легалізація заробітної плати

Згідно з Конституцією України кожна людина має право на працю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Але ще чимало громадян живуть днем нинішнім, надаючи перевагу тимчасовим сумнівним вигодам, тому останнім часом усе частіше доводиться стикатися з таким негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин – «тіньовою» зайнятістю.

За нинішніх реалій громадяни часто погоджуються на будь-яку пропозицію роботи, зокрема і нелегальної. Працівники, які погоджуються одержувати зарплатню в «конвертах», стають заручниками самих себе. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій.

Таким чином, влаштовуючись на роботу неофіційно, працівник повинен чітко усвідомлювати: якщо зарплату виплачують «в конверті», це означає, що роботодавець, швидше за все, не укладе трудовий договір, а також не здійснюватиме відрахування з неофіційної зарплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду, а це неминуче призведе до того, що:

– вимагатимуть працювати понад норму, а то і часто без додаткової оплати праці;

– не буде гарантованого розміру заробітної плати (зокрема розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплат, надбавок та інших заохочувальних виплат);

– не буде ніяких соціальних гарантій, передбачених для працівника;

– не буде права на відпустку, в тому числі, і на відпустку в зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;

– не буде права на оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною;

– не буде права на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана з шкідливими умовами праці);

– не буде права на охорону праці;

– не буде права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, та, як наслідок – на отримання страхових виплат у разі травмувань чи профзахворювань;

– людину можуть звільнити у будь-який момент, без виплати вихідної допомоги, а можливо, і без оплати за виконану роботу. Отримати належний під час звільнення розрахунок в переважній більшості випадків вкрай складно, факт перебування в трудових відносинах з роботодавцем доведеться доводити у суді з допомогою свідків.

Найефективнішим захистом громадян є їхня правова обізнаність. Кожен, хто наймається на роботу, має пам’ятати, що не оформлений вчасно трудовий договір є не лише грубим порушенням трудового законодавства, а й надалі тягне за собою низку проблем для самого працівника.

Повага до себе починається з шанування законів своєї держави. Працюючи нелегально людина сама себе позбавляє права на соціальний захист та передбачені трудовим законодавством гарантії, а також ставить під загрозу своє здоров’я та майбутнє.

 

Щодо призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Нещодавно в мене помер чоловік. Мені підказали, що я можу перейти на пенсію чоловіка, якщо її розмір більший за мій. Але для цього мені потрібно отримати документ, який підтверджував би, що я перебувала на утриманні чоловіка. Що це за документ?

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначено статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

За документ, що посвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймають довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно з вимогами статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (пункт 2.11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1).

У разі неможливості подати зазначені документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється в судовому порядку.

 

Щодо нарахування пенсії за віком.

Мій чоловік має понад 35 років стажу, вийшов на пенсію в 2014 році, роботу не залишив, продовжує працювати водієм. Проте пенсію йому нарахували меншу, ніж у мене, хоча я не працюю, в мене і стаж менший, і заробітна плата також була нижчою. Як таке можливе?

Розмір пенсії, яка призначається пенсіонерові за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-закон 1058), залежить від набутого особою страхового стажу та заробітку, який особа отримувала і з якого сплачувалися страхові внески.

Із 01.10.2017 р. проведено перерахунок трудових пенсій з урахуванням показника середньої заробітної плати з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки (2014-2016)-3764,40 грн. та прожиткового мінімуму в розмірі 1452,00 грн.

За наявності в чоловіка страхового стажу 35 років Закон 1058 гарантує розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як передбачено частиною третьою статті 42, перерахунок пенсії при зміні прожиткового мінімуму не проводиться для осіб, які працюють або провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Тобто, якщо змінюється розмір прожиткового мінімуму, переглядається розмір мінімальної пенсії. Однак такий перегляд не проводиться працюючим пенсіонерам.

Очевидно, і у Вашого чоловіка при стажі 35 років мінімальна пенсія як у працюючого пенсіонера становить не 1452 грн., а лише 1074 грн. (розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який застосовувався востаннє для працюючих пенсіонерів з 01.09.2015 р.).

Тому саме факт роботи Вашого чоловіка став причиною того, що йому встановленого мінімальну пенсійну виплату як працюючому з урахуванням державної адресної допомоги на рівні 1373 грн.

 

Про перерахунок пенсій з 1.04.2018р

             З 1 квітня цього року перерахують пенсії працюючим пенсіонерам. Однак цей перерахунок стосується винятково тих, хто після виходу на пенсію продовжував працювати, набував страховий стаж, але свого часу не звернувся або поки що не звернувся до органів Фонду. Це стандартний перерахунок, який проводився, починаючи з 1 січня 2004 року і був передбачений для працюючих пенсіонерів кожні два роки. Раніше пенсіонер повинен був звернутися в орган Фонду особисто і подати відповідну заяву. Зараз же і в подальшому перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів проводитиметься автоматично, незалежно від того звернеться людина чи ні. Під час тестування обладнання, за допомогою якого здійснюватиметься перерахунок, виявилося, що багато людей, які набували страховий стаж, не зверталися в органи Фонду за перерахунком. Перерахунок стосуватиметься тих осіб, які станом на 1 березня 2018 року набули додаткового страхового стажу 24 місяці, або на цю дату пройшло не менше двох років після призначення чи попереднього перерахунку пенсії. До прикладу: особа вийшла на пенсію у 2008 році, всі ці роки працювала, однак жодного разу не зверталась за перерахунком. Тепер їй автоматично буде перераховано пенсію за весь цей період. Інший приклад: після виходу на пенсію працюючому пенсіонеру за його заявою перераховано пенсію у вересні 2017 року. Оскільки він не набув станом на 1 березня 2018 року додаткового страхового стажу 24 місяці, йому не перераховуватимуть зараз пенсію.

* * *    За інформацією Пенсійного фонду України, у другому півріччі цього року ще планується перерахунок деяких видів пенсій. Це пов’язано зі зміною рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 липня та 1 грудня 2018 року. Зокрема, з 1 липня відбудеться перерахунок надбавки донорам. Також буде переглянуто максимальний розмір пенсії. Зараз він перебуває на рівні десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, і становить 13 тисяч 730 гривень. З 1 липня 2018 року розмір прожиткового мінімуму становитиме 1435 гривень, відповідно розмір максимальної пенсії буде збільшено до 14 тисяч 350 гривень. Такий перерахунок торкнеться близько 20 тисяч українців.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

До якого віку дитина має право на одержання пенсії в зв’язку з втратою годувальника - військовослужбовця?

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначені статтею 30 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” (далі – Закон 2262).

Після виповнення дитині 18 років виплата пенсії, за умови продовження навчання, переводиться на ім’я дитини померлого годувальника.

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в статті 30 Закону 2262, навчаються за денною формою навчання.

Відповідно до статті 30 Закону 2262 вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

 

Доплата до пенсії

Як обчислюють доплату до пенсії за  понаднормовий стаж пенсіонерам, які не працюють: із розміру прожиткового мінімуму чи з розміру пенсії за віком?

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії  за віком, визначеного на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Отже, доплату до пенсії за понаднормовий стаж обчислюють із розрахунку 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам. Якщо розмір пенсії , обчислений відповідно до статті 27 Закону, перевищує розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, доплату за понаднормовий стаж обчислюють виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

Пенсія працюючого пенсіонера

Чому цього місяця моя пенсія зменшилася? Чи може це залежати від мого працевлаштування?

Якщо пенсіонер працює, це впливає на його право на доплати, надбавки, підвищення, а та­кож перерахунки пенсії в разі зміни прожитко­вого мінімуму. Тому пенсія пенсіонера, що пра­цює або здійснює підприємницьку діяльність, буде іншою.

Зокрема, у разі працевлаштування пенсіоне­ра перерахунок з урахуванням нового прожит­кового мінімуму для обчислення мінімального розміру або доплати законодавством не перед­бачено. Такий перерахунок здійснюється автома­тично за даними пенсійної справи, у якій інфор­мація щодо працевлаштування з'являється, якщо особа повідомляє про це. Може утворитися пе­реплата пенсійних коштів. Надбавку пенсіонерам, що не працюють і мають на своєму утриманні ді­тей до 18 років, також не виплачують у разі пра­цевлаштування. Буває й так, що після працевла­штування пенсіонера виплата пенсії йому взага­лі має припинитися. Приміром, так відбувається в разі працевлаштування до досягнення пенсій­ного віку жінок, які скористалися правом до­строкового виходу на пенсію після досягнення 55-річного віку зі зменшенням її розміру. При­пиняється також виплата одержувачу пенсії за ви­слугу років, якщо він іде працювати за тією спе­ціальністю, що дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Під час призначення (перерахунку) пенсії пен­сіонеру під особистий підпис повідомляють про його обов'язок у разі працевлаштування пода­ти дані про це до органів Пенсійного фонду. Та­ке саме попередження міститься в пенсійному посвідченні. Якщо пенсіонер не повідомить про такі зміни, Фонду стане про них відомо, оскіль­ки систематично здійснюється звіряння даних з державними реєстрами загальнообов'язкового державного соціального страхування, юридич­них і фізичних осіб — підприємців і виявляєть­ся факт працевлаштування. Однак на дату зві­ряння вже обчислюється сума надміру виплаче­них пенсійних коштів.

Отже, якщо після працевлаштування пенсіо­нер не повідомив про це управління Пенсійного фонду і внаслідок цього утворилася переплата пенсійних сум, управління Пенсійного фонду на підставі статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра­хування» має право ухвалити рішення про утри­мання з пенсії сум переплати в межах 20% від пенсії (щомісяця). Суми пенсій, виплачені надмі­ру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних (а в цьому випадку неповідомлення про праце­влаштування вважають зловживанням), пенсіо­нер може повернути добровільно.

Для попередження переплат пенсій у зв'язку з працевлаштуванням обов'язково треба своєчасно повідомляти про це управління Пенсійного фонду за місцем проживання.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

У районному управлінні праці та соціального захисту я оформив компенсаційну виплату як особі, що здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи. Але з пенсії особи з інвалідністю І групи, за якою я доглядаю, зняли надбавку на догляд. Чи правильно це?

Законом України «Про пенсійне забезпечення» передбачено встановлення особі з ін­валідністю І групи надбавки до пенсії на догляд за нею, розмір якої визначено постано­вою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 N° 654.

Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 (зі змінами), фізичним особам, які надають соціальні послуги гро­мадянам, яким призначено надбавку на догляд відповідно до Закону України «Про пен­сійне забезпечення», щомісячну компенсаційну виплату не призначають.

Отже, якщо фізичній особі, яка постійно надає соціальні послуги особі з інвалідністю, призначено щомісячну компенсаційну виплату, виплата надбавки до пенсії на догляд особі з інвалідністю І групи припиняється.

 

Про призначення пенсії по інвалідності

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон) визначено порядок і умови призначення пенсій по інвалідності.

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначає орган медико-соціальної експертизи згідно із законодавством. Пенсію по інвалідності призначають незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Обов’язковою умовою для призначення таких пенсій за нормами Закону є наявність страхового стажу від одного до 15 років залежно від віку особи з інвалідністю та встановленої органами МСЕК групи інвалідності.

Щодо обчислення страхового стажу зазначимо, що статтею 24 Закону визначено порядок обчислення страхового стажу. Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цього Закону, зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, для підтвердження страхового стажу до 01.01.2004 р. подаються документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, а за період роботи починаючи з 01.01.2004 р. — за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

При цьому період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 р. підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 р. — довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Відповідно до пункту 3-1 Прикінцевих положень Закону (зі змінами, що набули чинності з 01.01.2018 р.) до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 Закону (за віком) включаються періоди, зокрема, ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску).

Отже, зарахування періодів ведення підприємницької діяльності до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії по інвалідності законодавством не передбачено. З урахуванням зазначеного, до Вашого страхового стажу зарахують лише ті періоди здійснення підприємницької діяльності, коли Ви сплачували страхові внески (єдиний внесок).

Згідно зі статтею 32 Закону особи, визнані особами з інвалідністю, мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією: для осіб з інвалідністю ІІ групи у віці від 40 до 42 років включно потрібно мати не менше як дев’ять років страхового стажу.

 

Пенсійне забезпечення багатодітних матерів

Питання призначення пенсії за віком багатодітним матерям регулюються підпунктом 3 частини 1 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Важливо, що пенсійна реформа 2017 року не змінила умови виходу на пенсію для багатодітних матерів, зберігши за ними право на достроковий вихід на пенсію за віком без збільшення страхового стажу, необхідного для реалізації цього права.

Як і раніше, жінки, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення ними 50-ліття та за наявності не менше 15 років страхового стажу. За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Для призначення даного виду пенсії, крім документів, що засвідчують особу та підтверджують набутий нею страховий стаж, подаються документи про народження дітей та виховання їх до шестирічного віку. При цьому, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку - на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п'ятьох або більше дітей, в обов’язковому порядку додається заява матері про згоду щодо призначення пенсії батькові або документи, які підтверджують її відсутність. Ці ж положення дострокового виходу на пенсію за віком стосуються матерів та батьків дітей з інвалідністю.

Варто зазначити, що до страхового стажу до 01.01.2004 враховується час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку, час догляду за дитиною-інвалідом віком до 16 років, а починаючи з 01.01.2004 - періоди здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та за дитиною з інвалідністю за умови отримання відповідної допомоги, передбаченої законодавством.

Заяву про призначення дострокової пенсії багатодітним матерям або батькам можна подати до органу Пенсійного фонду України в термін не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку (50-річчя для жінок та 55-річчя для чоловіків) і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. В разі своєчасного звернення пенсія призначатиметься з дня, що настає за днем виповнення зазначеного вище віку. У випадку звернення особи за призначенням пенсії в більш пізній строк пенсія призначатиметься з дня звернення за нею.

Крім того, матерям, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, органами Пенсійного фонду призначається пенсія за особливі заслуги перед Україною в розмірі від 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (за наявності 5-х дітей) - до 40% цього мінімуму (за наявності 10 дітей і більше). Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до 6-річного віку здійснювалося  батьком,  право на пенсію за особливі заслуги надається батькові. При цьому враховуються  діти,  усиновлені  в установленому  законом  порядку. 

У випадку, якщо особа, яка звертається за пенсією, не працює та має на своєму утриманні неповнолітніх дітей, то їй до пенсії встановлюється надбавка, передбачена постановою Кабінету Міністрів України “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” від 16.07.2008 №654, у розмірі 150 гривень на кожну неповнолітню дитину. Така надбавка встановлюється за умови, що жоден з батьків не отримує пенсію або державну соціальну допомогу на дитину. Факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї засвідчується, зокрема, довідкою житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), в тому числі органів місцевого самоврядування, про спільне проживання разом з дітьми за однією адресою.

Отримати консультацію щодо свого майбутнього пенсійного забезпечення, визначити  наявний страховий стаж з метою встановлення права на пенсію можна в найближчому будь якому управлінні Пенсійного фонду України. Не зволікайте, звертайтесь до управлінь Пенсійного фонду заздалегідь.

 

Зміни у законодавстві в частині звітування нотаріусів до Пенсійного Фонду України

Відповідно до змін, внесених Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 № 2147- VIII, та Закону України “Про збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.97 №400/97-ВР, Кабінетом Міністрів України 28 березня 2018 року затверджені зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій в частині звітування нотаріусів до Пенсійного фонду України.

Так, нотаріуси щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, зобов’язані подавати органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Затверджена форма звіту містить інформацію про кількість укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Документальним підтвердженням сплати збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, копія якого зберігається у нотаріуса, який посвідчив договір.

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є фізичні особи та суб’єкти господарювання, які придбавають нерухоме майно. Винятком є державні підприємства, установи і організації, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установи та організації іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадяни, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Об’єктом оподаткування збору є вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна. Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування становить один відсоток від об’єкта оподаткування.

Збір з операцій купівлі-продажу нерухомості суб’єкта господарювання сплачують на бюджетні рахунки до державного бюджету, відкриті в головних управліннях центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

 

Дублікат   трудової  книжки

                Особа,  яка  загубила  трудову  книжку (вкладиш до неї), зобов'язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а у разі ускладнення в інші строки власник або  повноважний  ним  орган  видає  працівнику  іншу  трудову  книжку або вкладиш до неї  (нових зразків) з написом "Дублікат"  в  правому  верхньому  кутку першої сторінки.

              Дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється  за загальними   правилами.   У  розділи  "Відомості  про  роботу", "Відомості про нагородження"  і  "Відомості  про  заохочення"  при  заповненні дубліката  вносяться  записи  про роботу,  а також  про  нагородження і заохочення за місцем останньої роботи  на  підставі
раніше виданих наказів (розпоряджень).

             Якщо працівник до влаштування  на  це  підприємство  вже  працював, то  при  заповненні  дубліката  трудової книжки в розділ  "Відомості про роботу" у графу  3  спочатку  вноситься  запис  про загальний стаж його роботи до влаштування на це підприємство, який  підтверджується документами.

     Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається  загальна кількість років,  місяців,  днів роботи без уточнення, на  якому підприємстві,  в які періоди часу і на яких посадах працював  у минулому власник трудової книжки.

     Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими  документами, записується  по  окремих  періодах  роботи  в  такому  порядку: у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу;  у графі  3 пишеться найменування підприємства,  де  працював  працівник,  а  також цех  (відділ)  і  посада  (робота),  на  яку  було  прийнято  працівника. Запис  у  дублікаті  трудової  книжки  відомостей  про  роботу за  сумісництвом  та  за суміщенням професій провадиться за  бажанням працівника.

     Якщо з  поданих документів видно, що працівник переводився на  іншу постійну роботу на тому ж  самому  підприємстві,  то  про  це  робиться відповідний запис.

     Після цього у графі 2 записується дата звільнення,  а у графі  3 -  причина  звільнення,  якщо у поданому працівником документі є  такі дані.

     У тому  разі,  коли  документи не містять повністю зазначених  вище даних про  роботу у  минулому,  в  дублікат  трудової  книжки  вносяться тільки ті дані, що є у документах.

     У графі 4 зазначаються найменування,  дата і номер документа, на   підставі  якого  проведено  відповідні  записи  у  дублікаті. Документи, що підтверджують стаж роботи, повертаються їх власнику.  Власник   або   уповноважений   ним   орган  зобов'язаний  сприяти  працівникові в одержанні документів,  які підтверджують стаж  його
роботи, що передував влаштуванню на це підприємство.

      Не зазначаються у підсумованому загальному стажі роботи, а записуються  окремим  рядком  із  посиланням  на  дату,  номер і  найменування відповідних   документів,   крім    відомостей,    що  передбачені у пункті 2.18 цієї Інструкції, такі записи:

     а) про час перебування у народному ополченні та партизанських  загонах із  зазначенням  дати  зарахування  і  дати  звільнення із  служби;

     б) про роботу як члена артілі промислової кооперації.

      Якщо трудова книжка (вкладиш до неї)  стала  непридатною  (обгоріла, розірвана,   забруднена   і  т.інш.),  то  власник  або
уповноважений ним орган за останнім місцем роботи видає працівнику  дублікат трудової книжки (вкладиш до неї).

     При цьому  на  першій  сторінці  трудової  книжки,  що  стала  непридатною, робиться  надпис "Замість видано дублікат",  а книжка  повертається її  власнику.  При  працевлаштуванні  на  нове  місце  роботи працівник зобов'язаний пред'явити дублікат трудової книжки.

      Дублікат  трудової  книжки  також  може бути виданий за новим  місцем  роботи  у зв’язку з відсутністю доступу до трудової  книжки  працівника  внаслідок  надзвичайної ситуації, передбаченої  Кодексом    цивільного    захисту    України,    або    проведення
антитерористичної операції на території, де працював працівник.

     Дублікат  видається на підставі заяви працівника та отриманої  ним   у  письмовому  вигляді  інформації  зі  штабу  з  ліквідації  наслідків   надзвичайної   ситуації  про  виникнення  надзвичайної  ситуації  або Антитерористичного центру при Службі безпеки України  про   проведення   антитерористичної  операції  на  території,  де працював працівник, що надається в довільній формі.

     У  разі  відновлення  доступу  до  трудової  книжки  записи з  дубліката  про періоди роботи переносяться до трудової книжки. При цьому  на  першій  сторінці  дубліката  робиться  напис: "Дублікат  анульовано", посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем  роботи працівника та дублікат повертається його власнику.

 

За яких умов пенсіонерам, які не працюють та мають на своєму утриманні дітей віком до 18 років, встановлюють надбавку до пенсії ?

          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» від 16.07.2008 № 654 пенсіонерам, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, встановлюють надбавку в розмірі 150 грн. на кожну дитину за умови припинення ними роботи або зняття з реєстрації як фізичної особи- підприємця.

     Для цього пенсіонер має подати такі документи:

- свідоцтва про народження дітей;
- довідку з органів праці та соціального захисту населення про те, що жоден із батьків не отримує соціальної допомоги на кожного з дітей;
- довідку, що посвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї. Зокрема, це може бути довідка житлово-експлуатаційних чи інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідка органів місцевого самоврядування.

 

Фізична особа – підприємець у лютому набула статусу пенсіонера за віком.

З якого періоду така особа звільняється від сплати єдиного внеску за себе?

            Фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску (пункт 4 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

            Водночас відповідно до частини четвертої цієї статті фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які вибрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

ФОП, яка набула статусу пенсіонера за віком та отримує відповідно до закону пенсію, звільняються від сплати за себе єдиного внеску з наступного місяця після набуття такого статусу.

Оскільки пропорційний розрахунок бази нарахування єдиного внеску для такої категорії платників Законом не передбачено, то місяць, у якому така особа набула право на пенсію за віком, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок.

Варто зазначити, що платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (пункт 1 частини другої статті 6 Закону). Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина друга статті 9 Закону).

 

Про деякі аспекти пенсійного забезпечення

Членам сімей загиблих під час участі у Революції Гідності надано право дострокового виходу на пенсію за віком

21 лютого 2018 року набрав чинності Закон України №2281-VIII, прийнятий Верховною радою України 8 лютого 2018 року, яким внесено зміни до статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

Зокрема, частину 1 статті 115 цього Закону доповнено пунктом 5, який передбачає, що відтепер право на дострокове призначення пенсії за віком мають дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, тобто членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності. Такі особи матимуть право на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Достроково призначені пенсії до досягнення загальновстановленого пенсійного віку фінансуватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України.

Нагадуємо також, що раніше Верховна Рада України ухвалила закон, яким підтримавши внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", прирівняла до учасників бойових дій учасників Революції Гідності, котрі включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження, чим законодавчо визначила статус постраждалих учасників Революції Гідності, пільги та гарантії їх соціального захисту.

 

Про деякі аспекти пенсійного забезпечення

Оподаткування пенсій більше не буде

27 лютого поточного року Конституційний Суд України рішенням №1-р/2018 по справі №1-6/2018 визнав таким, що не відповідає Конституції України, тобто є неконституційним, положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України, яким передбачалось оподаткування пенсій або щомісячного грошового утримання, розмір яких перевищував 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на 1 січня звітного податкового року, а також пенсій з іноземних джерел згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року оподаткуванню підлягали пенсійні виплати понад 13730 грн. в частині, що перевищує цю суму.

Відтак, визнані неконституційними норми Податкового кодексу України втратили чинність з дня ухвалення відповідного рішення Конституційним Судом України, яке в свою чергу, є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Враховуючи зазначене, особи, пенсійні виплати яких підлягали оподаткуванню, в березні поточного року отримають пенсію в повному розмірі

 

Запитуємо-відповідаємо

Отримую пенсію за померлого чоловіка, який був ліквідатором наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Яким чином можна змінити розмір такої виплати. Чула, що можна отримувати власну пенсію за віком та половину пенсії чоловіка?

Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” передбачає призначення таких видів пенсійних виплат, як  пенсія за віком; пенсія по інвалідності та  пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Особі, яка має право на різні види пенсії одночасно, призначається один із них за її вибором.

Відповідно до ст. 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", дружина, яка втратила годувальника із числа постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, має право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Порядок обчислення такої пенсії та розмір щомісячної компенсації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210.

У випадку, якщо особа, котрій призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника, бажає отримувати інший вид пенсійної виплати, на який має право (зокрема, за віком, по інвалідності), вона може перейти на інший вид пенсії, подавши до органу Пенсійного фонду відповідну заяву.

Отримання одночасно двох видів пенсії (наприклад, власної пенсії за віком та 50% розміру пенсії померлого годувальника) чинним законодавством України не передбачене.

За бажання можна перевірити доцільність переведення на інший вид пенсії, звернувшись із відповідною заявою до органу Пенсійного фонду. Зауважимо, що розгляд заяв про попередній прорахунок розміру пенсії та визначення найбільш доцільного виду пенсійного забезпечення, на який особа має право, належить до переліку послуг, які надає пенсійна служба.

Запитуємо-відповідаємо

За яких умов непрацюючим пенсіонерам, котрі мають на своєму утриманні дітей до 18 років, встановлюється надбавка до пенсії?

Постановою Кабінету Міністрів України “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” від 16.07.2008 № 654 пенсіонерам, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, передбачене встановлення надбавки у розмірі 150 гривень на кожну дитину за умови  припинення ними роботи або зняття з реєстрації як фізичної особи-підприємця.

Для цього непрацюючий пенсіонер має надати такі документи:

- свідоцтва про народження дітей;

- довідку з органів праці та соціального захисту населення про те, що жоден з батьків не отримує соціальної допомоги на кожного з дітей;

- довідку, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї. Зокрема, це може бути довідка житлово-експлуатаційних чи інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідка органів місцевого самоврядування.

 

Щодо скасування оподаткування пенсійних виплат

  Рішенням від 27.02.2018 № 1-р/2018  Конституційного Суду України  положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України, яким передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з Іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

  Враховуючи вищевикладене, з 01.03.2018 органами Пенсійного фонду України  припинено утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору з пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддів.  

Звертаємо увагу, що основні виплатні відомості за березень 2018 року було сформовано з утриманими сумами податку. Суми утриманого податку було виплачено у березні поточного року за додатковими відомостями. В додаткові відомості для виплати пенсій через ПАТ “Укрпошта” не було включено суми менше 40,00 грн, їх виплата була проведена основними відомостями у квітні 2018 року.

 

Перерахунок пенсії з 01.04.2018 року

З 1 квітня поточного року було змінено порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють. Згідно з ч. 4 ст. 42 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" його здійснюватимуть щорічно з цього дня автоматично. Тобто, якщо раніше для перерахунку пенсії треба було звернутися до територіальних управлінь Пенсійного фонду з відповідною заявою, тепер у цьому немає потреби. Відповідно до закону таке право мають ті, хто отримують пенсію два роки і більше і при цьому продовжують працювати офіційно, тобто зі сплатою внесків до Пенсійного фонду, навіть якщо людина працювала не постійно, а з перервами.

При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що йде після дня її призначення чи попереднього перерахунку.

Сам перерахунок здійснюватимуть так:

1. Громадянам, які продовжували працювати два роки і більше після виходу на пенсію або її попереднього перерахунку, пенсії будуть переглядати або з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, або з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, яка була до виходу на пенсію.

2. Громадянам, які продовжували працювати менше двох років після виходу на пенсію, виплати будуть переглядати з урахуванням набутого стажу і заробітної плати, яка була до виходу на пенсію.

Різні моделі перерахунку пенсії передбачено для того, щоб після нього пенсіонер, який працює, отримав надбавку, а не втратив те, що вже має. Адже часто буває так, що після виходу на пенсію люди знаходять собі роботу менш оплачувану, відповідно, після перерахунку за першим принципом їхні пенсії можуть не тільки не збільшитися, а й зменшитися.

Багатьох зацікавить, а на скільки ж може збільшитися пенсія пенсіонера, який працює, після перерахунку. Однозначної відповіді на це запитання, на жаль, немає, оскільки все дуже індивідуально. Але, для прикладу, можемо розрахувати:

Наприклад, людина відпрацювала 40 років і вийшла на пенсію в 60 років з березня 2016 року, заробивши пенсію 3000 грн, після цього продовжувала працювати ще 2 роки, заробляючи щомісяця по 5000 грн. Коефіцієнт її стажу на момент перерахунку збільшився впродовж двох років з 0,4 (по 1% за кожен відпрацьований рік) до 0,42. При розрахунку пенсій у Пенсійному фонді наразі використовують середню зарплату 3764 грн, тому індивідуальний коефіцієнт (ІК), що залежить від сплачених страхових внесків та рівня зарплати, впродовж двох років дорівнює 5000:3764=1,328. Помноживши його на середню зарплату і додатковий стаж (0,02), отримуємо надбавку до пенсії у 100 грн.

 

Виплата пенсії

Відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон), пенсія виплачується щомісяця з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі. Виплата здійснюється за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України поштою або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок. Пенсія може бути виплачена особисто пенсіонеру, його законному представнику або за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначається законом.

Пунктом 1.5. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.12.2005 № 1566/11846 (далі – Порядок), встановлено, зокрема, що заява про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, - через кожний рік дії такої довіреності тощо, подається пенсіонером особисто до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється, зокрема, у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд (стаття 49 Закону). Поновлення відбувається після звернення особисто пенсіонером. Обрання способу доставки пенсійних коштів (через пошту чи банк) здійснюється пенсіонером самостійно. Зарахування сум пенсій на рахунок пенсіонера в установі банку провадиться органами Пенсійного фонду виключно на підставі заяви пенсіонера. Таким чином, продовження виплати пенсії через пошту можливе, якщо пенсіонер оформить відповідне доручення. Нарахування пенсії на банківський рахунок можливе у разі відкриття рахунку та за заявою пенсіонера.

Обрати спосіб подальшого отримання виплати пенсії має сам пенсіонер.

Водночас, слід враховувати, що у разі перебування пенсіонера на повному державному утриманні у пансіонаті, йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії.

Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ.

Якщо в пансіонаті пенсіонера зараховано на повне державне утримання, то йому належить 25 відсотків призначеної пенсії.

 

Які зміни відбулись в пенсійному забезпеченні з  січня 2018 року

До вашої уваги основні зміни, які відбулись в пенсійному забезпеченні з 1 січня 2018 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII (далі – Закон № 2148).

Розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та мінімальної заробітної плати

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1373 грн (збережено на рівні 2017 року), з 1 липня – 1435 грн, а з 1 грудня — 1497 грн. Перерахунки пенсій, які проводяться при зміні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, передбачаються з 1 липня 2018 року. Такий перерахунок буде проведено тільки для непрацюючих пенсіонерів.

Мінімальна заробітна плата у 2018 році становить 3723 грн., відповідно максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює 55 845 грн. (п'ятнадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановлених законодавством), на яку нараховується єдиний внесок

Мінімальний розмір пенсії за віком

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, станом на 01.01.2018 року – 1452 грн.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більше як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати (в 2018 році – 3723 грн.), але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 1489,20 грн.

Максимальний розмір пенсії за віком

З 1 січня 2018 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) встановлено на рівні десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність – 13730 грн.

Визначення права на призначення пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Починаючи з 01 січня цього року право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 25 років мають чоловіки після досягнення ними віку 60 років та жінки після досягнення ними:

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року.

Наявність необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного пенсійного віку. Якщо пенсійний вік виповнився до 01.01.2018, право на пенсію визначається за наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.

При призначенні пенсії застосовується величина оцінки 1 року страхового стажу в розмірі 1%.

Для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до страхового стажу включаються періоди:

- ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

а) з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

б) з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

- проходження військової служби з 01 січня 2004 по 31 грудня 2017 року включно;

- перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно, що підтверджується наказом про надання такої відпустки;

- перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року, що підтверджується свідоцтвом про народження дитини.

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХII дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

Призначення пенсії за віком

З 01.01.2018 по 31.12.2018 року пенсія призначається із застосуванням середньої заробітної плати за 2016 та 2017 роки та величини оцінки 1 року страхового стажу – 1%.

Порядок призначення та виплати тимчасової державної соціальної допомоги громадянам, які досягли пенсійного віку

Затверджено порядок призначення та виплати тимчасової державної соціальної допомоги громадянам, які досягли пенсійного віку і не працюють, але не отримали право на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю необхідного страхового стажу – не менш як 15 років страхового стажу.

Розмір допомоги, яку визначають як різницю між прожитковим мінімумом для громадян, що втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Допомогу не призначають, якщо хтось із членів сім'ї протягом року до звернення по соцдопомогу зробив покупку на суму понад 50 тис. гривень.

 

Щодо підвищення пенсій державним службовцям

Чи буде підвищено розмір пенсії державним службовцям, адже серед них в більшості провідні спеціалісти, а розмір пенсії на рівні звичайних працівників.

Відповідно до частини 5 розділу ІІІ Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” від 02.03.2015 № 213-VІІІ, з 1 червня 2015 року скасовано норми щодо пенсійного забезпечення осіб, зокрема, згідно із Законом України “Про державну службу” від 16.12.1993 №3723-ХІІ (далі – Закон 3723).

Відтак, з 01.06.2015 року органами Пенсійного фонду України пенсії відповідно до Закону 3723 не призначались, а призначені до 01.06.2015 року – не перераховувались.

01.05.2016 року набрав чинності Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015 №889-VIII (далі – Закон 889).

Пунктом 2 розділу ХІ Закону 889 визнано таким, що втратив чинність Закон 3723, крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 цього розділу.

З огляду на положення підпункту 1 пункту 2 розділу ХІ Закону 889, стаття 37-1 Закону 3723, якою визначались підстави для здійснення перерахунку пенсій державним службовцям, втратила чинність.

З 01.10.2017 відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 №2148 –VIII (далі - Закон  2148) пенсії, призначені відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі-Закон 1058), перераховано із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015, 2016 роки (3 764,40) із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1% та проведено перерахунок з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність, встановленого на 01.12.2017 року Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, збільшеного на 79 гривень, тобто – 1452 грн.

При цьому, Законом 2148 передбачено автоматичне, у разі доцільності, переведення з пенсій, призначених зокрема, згідно Закону 3723, на пенсію згідно Закону  1058.

Водночас, відповідно до пункту 13 Розділу XV «Прикінцеві положення» Закону 1058, у разі якщо особі призначено пенсію, зокрема, відповідно до Закону України  «Про державну службу», її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (01.10.2017), не переглядається та пенсія не індексується.

Також зазначимо, що особа, якій призначено пенсію за “спеціальним” законом, може звернутись із заявою та додатково наданими документами про стаж, чи про стаж та заробіток для визначення доцільності переведення на пенсію за нормами Закону 1058.

На виконання положень Закону 2148 органами Пенсійного фонду України проведено відповідні перерахунки пенсій.

Водночас зазначаємо, що в разі надходження проекту відповідного нормативно-правового акту щодо проведення перерахунку пенсій державним службовцям він буде опрацьований Пенсійним фондом України у встановленому порядку.

 

ЩОДО НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЇ

Мій чоловік має понад 35 років стажу, вийшов на пенсію в 2014 році. Хоча роботу не залишив і зараз ще працює водієм. Проте пенсію йому нарахували меншу, ніж у мене, хоча в мене і стаж менший, і заробітна плата теж була суттєво меншою. Як таке може бути?

             Розмір пенсії кожного пенсіонера, обчислений за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058), визначається індивідуально з урахуванням набутого особою страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

             Відповідно до статті 27 Закону 1058, для визначення розміру пенсії за віком коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи множать на заробітну плату (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія.

             Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності цим Законом не може перевищувати 0,75, а для осіб, які працювали   в особливо шкідливих умовах праці за Списком №1 чи на підземних роботах – 0,85. Статтею 40 Закону визначена методика обчислення заробітної плати для призначення пенсії, згідно якої помісячно  визначається коефіцієнт заробітної плати як частка від ділення місячної заробітної плати на середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за відповідний місяць.

              Таким чином, розмір пенсії кожної особи є індивідуальним і залежить від набутого особою страхового стажу та отримуваної заробітної плати, року виходу на пенсію, а також доплат, підвищень та надбавок до пенсії, право на встановлення яких підтверджено відповідними документами.

             Крім того, у разі зміни прожиткового мінімуму проводяться перерахунки доплат, підвищень, надбавок, встановлених до пенсії, розмір яких визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

            З 01.10.2017 проведено перерахунок пенсії особам, яким, зокрема, призначено пенсію згідно Закону 1058, з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки (2014-2016) – 3764,40 грн. та прожиткового мінімуму в розмірі 1452,00 грн. Цей перерахунок проведено автоматично.

 

ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ ДЕРЖАВНОМУ СЛУЖБОВЦЮ

Чи буде переглянуто пенсію головам районних рад, головам райдержадміністрацій, котрі вийшли на пенсію в 1996-2015 роках, у зв’язку  із суттєвим підвищенням заробітних плат цій категорії державних службовців?

            Із 01.05.2016 набув чинності Закон України  «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII (далі – Закон 889).

            Статтею 90 Закону 889 передбачено, що пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058).

             З огляду на положення підпункту 1 пункту 2 розділу XI Закону 889 стаття 37-1 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон 3723), якою визначалися підстави для здійснення перерахунку пенсій державним службовцям, втратила чинність.

              Водночас повідомляємо, що з 01.10.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо підвищення пенсій» №2148-VIII (далі – Закон 2148), яким внесено зміни до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Цим Законом передбачено, що пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону 1058.

             Перерахунок пенсій особам, яким було раніше призначено пенсії відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», законодавством не передбачено.

             Відповідно до Закону 2148 особам, пенсії яким призначено відповідно до Закону 3723, розмір яких з урахуванням перерахунку, здійсненого за нормами Закону 1058, буде більший, проводиться автоматичне, без їхнього звернення, переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом 1058, за матеріалами пенсійних справ.

 

Щодо надання документа, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім'ї

Нещодавно у мене помер чоловік. Я також отримую пенсію, але мені підказали, що я можу перейти на пенсію чоловіка, якщо її розмір більший за мій. Але для цього мені потрібно отримати документ, який би підтверджував, що я перебувала на утриманні чоловіка. Що це за документ?

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, визначені статтею 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Вказаною вище статтею передбачено, зокрема, що пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно із вимогами статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (пункт 2.11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1).

У разі неможливості надати зазначені вище документи факт перебування на утриманні померлого годувальника, встановлюється у судовому порядку.

 

До якого віку дитина має право на одержання пенсії в зв’язку з втратою годувальника - військовослужбовця?

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначені статтею 30 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” (далі – Закон 2262).Після виповнення дитині 18 років виплата пенсії, за умови продовження навчання, переводиться на ім’я дитини померлого годувальника. До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в статті 30 Закону 2262, навчаються за денною формою навчання. Відповідно до статті 30 Закону 2262 вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

 

ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ СВОЇХ РОДИЧІВ?

Відповідно  до Закону України „Про захист персональних даних” № 2297-VI від 01 червня 2010 р. (далі Закон № 2297), персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конституція України визначає, що інформація про особисте та сімейне життя особи, тобто персональні дані про неї, – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в різних сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Закон України про «Захист персональних даних» регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних. Він спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних. Обробка та розповсюдження даних про фізичну особу без її згоди не допускається, крім випадків, визначених Законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. В цьому випадку під Законами розуміються всі інші Закони, які надають право на обробку персональних даних із зазначенням чіткого переліку таких даних.

Закон також дозволяє здійснювати обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних, якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту його життєво важливих інтересів. У такому випадку обробляти дані без згоди суб’єкта персональних даних можна до часу, коли отримання згоди стане можливим.

Так, наприклад, при зверненні майбутнього пенсіонера для оформлення пенсії, він подає до органів Пенсійного фонду такі документи як: паспорт, ідентифікаційний номер, трудову книжку, військовий квиток, документи про освіту тощо. Отже, саме ці документи містять інформацію про персональні дані особи. А коли пенсіонеру вже оформлено пенсію, то саме дані про розмір пенсії, її вид та складові, про строки виплати є персональними даними цієї особи. До персональних даних належать також відомості з єдиного держаного  реєстру  застрахованих  осіб,  тобто  дані  у  формі  довідок  ОК-5, ОК-7.

Враховуючи вищевикладене, спеціалісти органів Пенсійного фонду України на підставі Закону, не мають права надавати стороннім людям (навіть якщо вони є родичами) інформацію про вид, строки та розмір пенсії, а також іншу інформацію про пенсіонера або індивідуальні відомості про застраховану особу, окрім випадків надання нотаріально засвідченої довіреності.

Про перерахунок пенсії за оновленою довідкою про зарплату

Підприємство видало довідку про зарплату за 60 місяців до липня 2000 р., яка у 2011 р. була використана для обчислення пенсії. Нещодавно підприємство видало нову довідку за ці самі 60 місяців до липня 2000 р. із збільшеними сумами заробітку. Чи проведе Пенсійний фонд перерахунок пенсії на підставі оновленої довідки? З якого часу?

Чи потрібно підтверджувати заробіток, зазначений у довідках про зарплату для обчислення пенсії, первинними документами?

Так. Право на перерахунок пенсії у такій ситуації особа має за дотримання певних умов.

Статтею 40 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) у редакції, чинній на час призначення особі пенсії, визначено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р., незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р.

Якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 р. за № 1566/11846 (зі змінами, далі — Порядок), установлено, що в довідці про заробітну плату для обчислення пенсії має бути зазначено назву первинних документів, на підставі яких її видано, місцезнаходження та адреси підприємств, за якими можна буде провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Статтею 40 Закону № 1058 (у чинній редакції) передбачено враховувати для обчислення заробітної плати, з якої визначається розмір пенсії, заробіток за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до ЗО червня 2000 р. (на підставі довідки) виключно в разі підтвердження її змісту первинними документами.

Статтею 44 Закону № 1058 передбачено, що органи Пенсійного фонду України мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій та окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також за потреби перевіряти обґрунтованість їхньої видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їхньої праці та інші відомості, передбачені законодавством для визначення права на пенсію. На такі перевірки не поширюється чинність положень законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

За частиною 4 ст. 45 Закону № 1058 перерахунок призначеної пенсії в разі виникнення права на підвищення пенсії провадиться з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма потрібними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма потрібними документами подано ним після 15 числа.

Якщо під час проведення перевірки підтвердиться відповідність сум заробітку, зазначених у довідці, сумам заробітку, зазначеним у первинних документах, на підставі заяви пенсіонера буде проведено відповідний перерахунок пенсії. При цьому слід враховувати, що до заробітку для обчислення пенсії буде враховано види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» нараховувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці.

Перерахунок пенсії буде проведено у строки, визначені ст. 45 Закону № 1058.

Наприклад, якщо заяву особа до управління Пенсійного фонду за місцем проживання подасть, скажімо, 14 березня (до 15 числа включно), перерахунок пенсії буде проведено з першого березня, якщо за перерахунком особа звернеться після 15 березня, перерахунок пенсії буде проведено з першого квітня.

 

Щодо перерахунку пенсії в разі втрати годувальника

Чи підлягали перерахунку пенсії в разі втрати годувальника ?

Згідно зі статтею 37 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) пенсія в разі втрати годувальника призначається в такому розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітку годувальника.

За статтею 24 Закону № 1058 під час обчислення розміру пенсії за віком, з якої обчислюється розмір пенсії в разі втрати годувальника, до страхового стажу додатково зараховується період з дня смерті до дня, коли годувальник досяг би пенсійного віку.

Заробіток для обчислення пенсії визначається за нормами ст. 40 Закону № 1058.

З 11 жовтня 2017 р. набрав чинності Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

На виконання пункту 43 розділу XV Закону N2 1058 (зі змінами) пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом № 2148, з 1 жовтня 2017 р. було перераховано із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014,2015 і 2016 р. та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 %.

Такий перерахунок стосувався пенсіонерів, які одержують пенсії за нормами Закону № 1058, утому числі і пенсії в разі втрати годувальника. Унаслідок перерахунку пенсії зросли неоднаково, збільшення розміру Пенсії в кожного пенсіонера індивідуальне, оскільки враховуються показники коефіцієнта заробітку та тривалість страхового стажу, зокрема, померлого годувальника.

При цьому з 1 жовтня 2017 р. пенсійна виплата в разі втрати годувальника не може бути нижчою на одного утриманця від 1452 грн (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлений на 1 грудня 2017 р. та збільшений на 79 грн), на двох утриманців — 1742,40 грн (120% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на 1 грудня 2017 р. та збільшеного на 79 грн), на трьох та більше утриманців — 2178 грн (150% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на 1 грудня 2017 р. та збільшеного на 79 грн).

Зарахування до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років

Чи зараховуються до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, у подвійному розмірі періоди роботи на посаді лікаря-фтизіатра в міському протитуберкульозному диспансері та дитячому обласному санаторії з 1990 до 2001р.?

За Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909 право на пенсію за вислугу років мають зокрема, лікарі та середній медичний персонал лікарняних закладів. лікувально-профілактичних закладів особливого типу, лікувально-трудових профілакторіїв, амбулаторно- поліклінічних закладів, закладів швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладів переливання крові, закладів охорони материнства і дитинства, санаторно - курортних закладів, санітарно-епідеміологічних закладів, діагностичних центрів.

Відповідно до наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N° 385 санаторії (у тому числі дитячі є санаторно - курортними закладами, протитуберкульозний диспансер є спеціалізованим лікарняним закладом, тобто робота в цих закладах дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Про достроковий вихід на пенсію

Чи може чоловік, який має більш як 37 років стажу, розраховувати на достроковий вихід на пенсію, якщо його звільнено за скороченням чисельності за півтора року до настання 60-річного віку?

За статтею 26 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058 особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60-річного віку та за наявності страхового стажу — не менш як 15 років до 31 грудня 2017 р.

Починаючи з 1 січня 2018 р. право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу від 25 до 35 років (залежно віддати народження).

Починаючи з 1 січня 2028 р. за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Призначати пенсії за віком за наявності 35 років страхового стажу до досягнення чоловіками, в тому числі тими, яких звільнено за скороченням чисельності за півтора року до настання 60-річного віку, законодавством не передбачено.

 

Щодо збільшення страхового стажу

Чи було збільшено під час пенсійної реформи страховий стаж, потрібний для призначення пенсії по інвалідності?

Ні. Законом України від 03.10.2017 р. № 2148-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» зміни щодо тривалості страхового стажу, який дає право на пенсію по інвалідності, не вносилися.

За статтею 32 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058 особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

для осіб з інвалідністю І групи:

до досягнення особою 25 років включно — один рік;

від 26 до 28 років — два роки;

від 29 до 31 року — три роки;

від 32 до 34 років — чотири роки;

від 35 до 37 років — п’ять років;

від 38 До 40 років — шість років;

від 41 до 43 років — сім років;

від 44 до 48 років — вісім років;

від 49 до 53 років — дев’ять років;

від 54 до 59 років — 10 років;

для осіб з інвалідністю II та III групи:

до досягнення особою 23 років включно — один рік;

від 24 до 26. років — два роки;

від 27 до 28 років — три роки;

від 29 до 31 року — чотири роки;

від 32 до 33 років — п’ять років;

від 34 до 35 років — шість років;

від 36 до 37 років — сім років;

від 38 до 39 років — вісім років;

від 40 до 42 років — дев’ять років;

від 43 до 45 років —10 років;

від 46 до 48 років — 11 років;

від 49 до 51 року — 12 років;

від 52 до 55 років — 13 років;

 від 56 до 59 років — 14 років.

Особи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного абзацом першим ч. 1 ст. 26 цього Закону (не менш як 15 років).

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), в особи, яка звернулася' за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 до ЗО квітня 2014 р.( то пенсія по інвалідності призначається такій особі незалежно від наявності страхового стажу.

 

Про обмеження максимального розміру зарплати (доходу), з якого сплачувалися страхові внески

Працював у радгоспі з авансованою оплатою праці. Наприкінці року нам виплачували доплати та премії. Як обмежується заробіток для обчислення пенсії за викладених обставин?

За статтею 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії зараховуються, зокрема, суми виплат (доходу), одержуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, які відповідно до чинного раніше законодавства включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день одержання таких сум.

Для осіб які в період до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, одержували заробітну плату (дохід)  за результатами роботи. термін виконання якої перевищував календарний місяць, до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії зараховуються суми виплат (доходу), які відповідно до чинного раніше законодавства включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», і не перевищують 5.6 розміру середньої заробітної плати в Україні, в розрахунку на кожний місяць виконання роботи.

Перелік таких осіб, а також Порядок визначення для них заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005  р. № 306.

Чинність цього Порядку поширюється на осіб, які до 1 липня 1998 р. одержували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць, зокрема тих, які працювали в сільському господарстві.

Підставою для виплати заробітної плати (доходу).за результатами виконаної роботи може бути законодавчий акт або інший нормативно-правовий акт чи положення про оплату праці, яким на момент виплати особі заробітної плати (доходу) було передбачено проведення остаточного розрахунку за результатами певного періоду (кварталу, півріччя, року) або після закінчення роботи.

Документом, шо підтверджує виплату особі заробітної плати (доходу) за результатами роботи, є довідка підприємства. установи, організації про заробітну плату (дохід), оформлена згідно з додатком до Порядку, із зазначенням підстави для виплати заробітної плати (доходу) за результатами виконаної роботи:

Цим Порядком не передбачено премій, виплачених за результатами роботи за визначений період (рік, півріччя, квартал), тому підстав для їхнього включення в довідку про заробітну плату для проведення перерахунку пенсії за нормами постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. № 306 немає. Суми премій, зазначених у довідці про Вашу заробітну плату, враховані в місяці їхнього нарахування.

За поданими документами та результатами зустрічної перевірки підтверджено нарахування Вам додаткової оплати від валового доходу 1990 р. у сумі 1456 крб, нарахованої в січні 1991 р. Ця сума підлягає врахуванню на умовах, визначених названим Порядком.

Інші суми доплат, зазначені в поданій Вами довідці, не підтверджені первинними документами, з яких можна зробити висновок щодо виду оплати та періоду, за який вони виплачені. Тому вони також ураховані в місяцях їхнього нарахування та обмежені 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день одержання цих сум.

 

Пенсія багатодітній матері

            Я мати п’ятьох дітей, перебуваю у відпустці для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Тимчасово зарахована вагарем до сільськогосподарського виробничого кооперативу. Чи маю я право на пенсію за віком незалежно від віку?

            Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне  пенсійне страхування» пенсія за віком на пільгових умовах призначається жінкам, які працюють у сільському господарстві та виховали п’ятеро і більше дітей, незалежно від віку і трудового стажу в порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

            Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1992 №244 затверджено Порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей (далі - Порядок).

            Порядком встановлено, що право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від віку та трудового стажу мають жінки, які зайняті на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро або більше дітей до 14-річного віку.

            Оскільки з Вашої інформації неможливо визначити, що робота в сільськогосподарському виробничому кооперативі має постійний характер, та враховуючи той факт, що Вашій п’ятій дитині ще не виповнилось 14 років, підстав для призначення Вам пенсії незалежно від віку немає.

 

Щодо врахування довідки про заробітну плату за 60 місяців до липня 2000 року при проведенні перерахунку пенсії.

Запитання: Підприємство  видало довідку про заробітну плату, яку 2010 року вже було використано для обчислення пенсії, за 60 місяців до липня 2000-го. Сьогодні підприємство видає нову довідку за цей самий період зі збільшеними сумами заробітку.

Чи здійснить Пенсійний фонд перерахунок пенсій на підставі оновленої довідки? Якщо так, то з якого часу? Чи треба підтверджувати заробіток, зазначений у довідках про заробітну плату для обчислення пенсії, первинними документами ?

Відповідь: Так. Право на перерахунок пенсії в зазначеній ситуації особа має за умови дотримання певних умов. Статтею 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058) у редакції, чинній на час виходу особи на пенсію, було визначено, що для обчислення пенсії обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Статтею 40 Закону 1058 у редакції, чинній на сьогодні, передбачено врахування заробітку за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30.06.2000р. на підставі довідки підприємства чи архівної установи виключно за умови підтвердження її змісту первинними документами.

Статтею 44 Закону 1058 передбачено, що органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій та окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також у разі потреби перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умов їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством. Для визначення права на пенсію. На такі перевірки не поширюється дія положень законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

При цьому Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 1058, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від.25.11.2005 №22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за №1566/11846 (зі змінами), встановлено, що в довідці про заробітну плату для обчислення пенсії має бути зазначено назву первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адресу, за якою можливо здійснити перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Частиною четвертою статті 45 Закону 1058 передбачено, що перерахунок призначеної пенсії в разі виникнення права на її підвищення здійснюється з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся щодо перерахунку пенсії, якщо відповідну заяву з усіма належними документами він подав до 15 числа включено, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма належними документами подано 15 числа.

Тож у разі якщо під час проведення відповідної перевірки підтвердиться відповідність сум заробітку, зазначених у наданій довідці, сумам заробітку, зазначеним у первинних документах, на підставі заяви пенсіонера буде здійснено відповідний перерахунок пенсії. Водночас варто зауважити,  що до заробітку для обчислення пенсії буде враховано види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» нараховувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці.

Перерахунок пенсії буде здійснено в строки, визначені статтею 45 Закону 1058.

Наприклад, якщо особа подала заяву в управління Пенсійного фонду за місцем проживання, скажімо, 14 лютого (до 15 числа включно), перерахунок пенсії буде здійснено з  1 лютого, якщо особа звернулась щодо перерахунку після 15 лютого, то його буде здійснено з 1 березня.

 

Щодо дострокового виходу на пенсію чоловіка у разі звільнення з підприємства за скороченням чисельності штату працівників.

Запитання: Чи може чоловік, який має більше як 35 років стажу, розраховувати на достроковий вихід на пенсію, якщо його звільнено за скороченням чисельності штату працівників за рік до досягнення пенсійного віку? Як йому буде нараховано пенсію після досягнення ним пенсійного віку-заробітна плата буде врахована за три останні роки роботи на підприємстві чи за рік роботи на підприємстві та період, протягом якого він перебував на обліку в центрі зайнятості?

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон 1058) у 2018 році чоловіки мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років за наявності страхового стажу не менше як 25 років.

Призначення пенсії за віком за наявності 35 років страхового стажу до досягнення чоловіками, зокрема тими, яких звільнено за скороченням чисельності штату достроково до досягнення 60 річного віку, законодавством не передбачено.

Тож пенсія за віком такому чоловіку буде призначена після досягнення пенсійного віку 60 років.

Розмір пенсії за віком визначається за формулою, що наведена в статті 27 та з урахуванням норм статті 28 Закону 1058. Розмір пенсії визначає тривалість страхового стажу особи та величина отриманого протягом всієї трудової діяльності заробітку (доходу), з якого було сплачено страхові внески (ЄСВ).

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000р.- за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням особи та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також бути враховано заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000р. незалежно від перерв.

Зважаючи на те, що статтею 24 Закону 1058 передбачено зарахування до страхового стажу періоду, протягом якого особа, котра підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової ії виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, при призначенні пенсії такій особі, щомісячна заробітна плата (дохід) за ці періоди враховується в розмірі мінімальної заробітної плати.

 

Стаж на пенсію

Який наразі необхідний страховий стаж для набуття права на пенсію?

З 2018 року необхідний стаж для призначення пенсій за віком становить 25 років і зростатиме щороку на рік, поки в 2028 році не досягне 35 років. При цьому зберігається вік виходу на пенсію для жінок, започаткований реформою 2011 року, при досягненні якого жінки 1961 року народження і старші можуть реалізувати право на пенсію за наявності необхідного страхового стажу до досягнення 60 років.

За відсутності необхідного страхового стажу, залежно від часу виходу на пенсію, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку за наявності певного страхового стажу (від 15 до 35 років). У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, зазначеного вище страхового стажу, громадяни матимуть право на призначення пенсії за віком після досягнення  65-річного віку за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Крім того, починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності у особи 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку.

Слід зауважити, що в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020-го особи, які досягли пенсійного віку та не набули необхідного страхового стажу, але мають його не менше 15 років, матимуть можливість отримувати тимчасову державну соціальну допомогу. Таку допомогу призначатимуть органи соціального захисту населення з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу особи. Вона виплачуватиметься до досягнення віку, з якого особа набуває права на призначення пенсії.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Осучаснення пенсій

Осучаснення – це приведення всіх раніше призначених пенсій до єдиних правил розрахунку з використанням середньої заробітної плати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3764,40 грн.  Наприклад, для тих, хто став пенсіонером ще до 2008 року, для базового розрахунку пенсій брався втричі менший показник середньої заробітної плати за 2007 рік (1197,91 грн.). Тому осучаснення цього показника для тих пенсіонерів, котрі давно вийшли на пенсію, було вкрай необхідним для забезпечення справедливості та усунення диспропорції у розмірах пенсій, призначених в різних роках. Додатково відзначимо, що при проведенні таких перерахунків застосовано показник вартості одного року страхового стажу на рівні 1 відсотка.

 

Виплата 10 пенсій

Я вийшла на пенсію за віком в 2010 році. Маю 37 років педагогічного стажу. Чи маю я право на грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій, яку нині призначають моїм колегам при виході на пенсію за віком.

Призначення грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню у розмірі 10 місячних пенсій особи станом на день її призначення педагогічним працівникам стало можливо лише після внесення змін у Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Закон №1058-IV), які набули чинності з 1 жовтня 2011 року.

Грошову допомогу надають за таких умов:

- якщо пенсію за віком відповідно до Закону №1058-IV призначають після 1 жовтня 2011 року;

- якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого в статті 26 Закону №1058-IV, особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на по­садах, робота на яких давала право на призначення пенсії за вислугу років відпо­відно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України  "Про пенсійне забезпе­чення";

- якщо страховий стаж на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, становить: для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років;

- якщо до цього не було призначено будь-яку пенсію.

Отже, оскільки Вам пенсію за віком призначено в 2010 році, підстав для виплати грошової допомоги немає.

 

Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною

 Чи змінився порядок встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі Закон - № 2148)?

Так, Законом № 2148 внесено зміни до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі - Закон № 1767), згідно яких, починаючи з 11.10.2017 пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються територіальними органами Пенсійного фонду України.

Для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною особою подається до територіального управління Пенсійного фонду України заява про встановлення пенсії з необхідними документами.

Рішення про встановлення (перерахунок, відмову) пенсії за особливі заслуги перед Україною по всіх заявах, поданих після 11.10.2017, приймаються територіальними управліннями Пенсійного фонду України, в тому числі щодо осіб, зазначених у пунктах 2, 6-8 статті 1 Закону № 1767.

Законом № 2148 змінено строки встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною:

- з дня звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги перед Україною з усіма необхідними документами (але не раніше дати призначення особі пенсії та набуття чинності Закону 2148);

- з дня набуття права на пенсію за особливі заслуги перед Україною, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права (не раніше дати призначення особі пенсії та набуття чинності Закону 2148).

 

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

           Які документи необхідно надати в разі працевлаштування?

  Згідно з статтею 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року № 22-1 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. № 1566/11846, у разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, такою особою протягом 10 днів надається органу, що призначає пенсію, довідка про прийняття на роботу (навчання).

У разі працевлаштування (початку діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування (початок діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи – підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви. Заява може бути подана особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням.

При цьому відповідно до пункту 2 частини другої статті 16 Закону особа надає на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, що засвідчують відповідні відомості (у тому числі копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору).

При прийманні документів орган, що призначає пенсію, перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж, перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів та перевіряє копії відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розбіжності (невідповідності).

Подані документи реєструються у встановленому порядку.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

 Щодо проведення перерахунку пенсії

Мій чоловік має понад 35 років стажу, вийшов на пенсію в 2014 році. Хоча роботу не залишив і зараз ще працює водієм. Проте пенсію йому нарахували меншу, ніж у мене, хоча в мене і стаж менший, і заробітна плата теж була суттєво меншою. Як таке може бути?

 Відповідь: Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058)  визначено механізм розрахунку пенсії, який передбачає пряму залежність розміру пенсії від тривалості страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду. При обчисленні пенсії, для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (в залежності від кількості відпрацьованих місяців) і коефіцієнт заробітної плати та враховується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (при призначенні пенсії у 2014 році – 2700,98 грн.).

Також, за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років у чоловіків пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (з 01.10.2017 цей розмір становить – 1452,00 грн.).

При цьому, у разі зміни прожиткового мінімуму проводяться перерахунки доплат, підвищень, надбавок, встановлених до пенсії, розмір яких визначаються у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас, доплата пенсії до прожиткового мінімуму та підвищення пенсії за понаднормовий стаж (якщо його встановлено у відсотках від мінімального розміру пенсії за віком), у разі підвищення прожиткового мінімуму не переглядаються для пенсіонерів, які працюють чи зареєстровані як фізичні особи - підприємці.

Таким чином, розмір пенсії кожної особи є індивідуальним і залежить від набутого особою страхового стажу та отримуваної заробітної плати, року виходу на пенсію,  а також доплат, підвищень та надбавок до пенсії, право на встановлення яких підтверджено відповідними документами.

З 01.10.2017 проведено перерахунок пенсії особам, яким, зокрема, призначено пенсію згідно Закону 1058, з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки (2014-2016) – 3764,40 грн. та прожиткового мінімуму в розмірі 1452,00 грн. Цей перерахунок проведено автоматично.

Оскільки Ваш чоловік продовжує працювати, він може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою про перерахунок пенсії у зв’язку із додаванням страхового стажу.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Який порядок поновлення виплати пенсії, якщо її тривалий час не одержували?

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсія виплачується щомісяця, не пізніше як 25 числа місяця, за який її виплачують, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату й доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Виплата пенсії припиняється в разі неотримання протягом шести місяців підряд.

Згідно з частиною другою статті 49 Закону поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин і за наявності умов для поновлення її виплати.

Заява про поновлення виплати пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником в орган, який призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії (пункт 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.12.2005 за № 1566/11846).

3 питань поновлення виплати пенсії пенсіонеру треба особисто звернутися в територіальне управління, в якому він перебуває на обліку.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ
 

Я пенсіонер, нещодавно звільнився з роботи. Чи треба повідомити про це Пенсійний фонд і чи можливо це зробити поштою?

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» застрахована особа зобов'язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів із часу їх виникнення.

Відповідно до п. 2.21 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846, документами, які підтверджують, що особа не працює (не здійснює діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), є трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

У разі звільнення (припинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є  базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії про дату звільнення (припинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) поданням заяви.

Для переведення Вас до категорії пенсіонерів, що не працюють, і здійснення відповідного перерахунку пенсії можливо звернутися в управління Пенсійного фонду України, в якому Ви перебуваєте на обліку як одержувач пенси, подати особисто відповідну заяву й оригінали документів про припинення трудової діяльності або надіслати поштовим відправленням завірені у визначеному порядку копії документів про припинення трудової діяльності та відповідну заяву.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ
 

Я - почесний донор Товариства Червоного Хреста УРСР. Чи маю я право на встановлення надбавки до пенсії.

Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (далі - Закон) визначено право почесних донорів України на отримання надбавки до пенсії в розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Постановою Верховної Ради від 23.06.1995 № 240/95-ВР «Про введення в дію Закону України «Про донорство крові та її компонентів» визначено, що пільги, передбачені Законом для осіб, які мають статус почесного донора України, поширюються на громадян України, нагороджених нагрудним знаком «Почесний донор СРСР».

Документами, на підставі яких призначається зазначена надбавка, є, зокрема, документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».

Встановлення надбавки до пенсії почесним донорам Товариства Червоного Хреста УРСР законодавством не передбачено.

 

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Моя мати виїжджає на постійне місце проживання в Російську Федерацію. Яким чином здійснюється переведення виплати пенсії у РФ?

 

Відповідно до статті 1 Угоди про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 р. пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць цієї Угоди та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.

Стаття 7 Угоди передбачає, що в разі переселення пенсіонера в межах держав - учасниць Угоди виплата пенси за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсію такого самого виду передбачає законодавство держави за новим місцем проживання пенсіонера.

Згідно з пунктом 4.12 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (далі — Порядок), у разі переїзду пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці орган, що призначає пенсію, не пізніше як через три робочих дні з дня одержання заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу, що призначає пенсію, за попереднім місцем проживання (реєстрації) пенсіонера. Пенсійна справа не пізніше як через п'ять робочих днів з дня одержання запиту пересилається органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

У разі надходження відповідного запиту з державної установи Пенсійного фонду Російської Федерації пенсійну справу та довідку про припинення виплати пенсії буде надіслано за новим місцем проживання (реєстрації).

Водночас відповідно до етапі 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсію, призначену в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачено йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Пунктом 1.5 Порядку встановлено, зокрема, що заяву про виплату пенсії у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон подає пенсіонер особисто або його законний представник до органу, що призначає пенсію,  за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

Відповідно до пункту 2.25 Порядку до заяви про виплату пенсії у зв'язку з виїздом за кордон подається паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні або довідка про зняття з реєстрації місця проживання, видана відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207.

Виплата зазначених коштів здійснюється разовим дорученням, оформлення  якого відбувається в день звернення пенсіонера до управління Пенсійного фонду.

 

До відома роботодавців та застрахованих осіб.

 

       Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – 3 723 грн. Основне джерело доходів Пенсійного фонду (які спрямовуються на фінансування пенсій та грошових допомог) – надходження єдиного соціального внеску, розмір якого залежить від фонду оплати праці роботодавців. Внаслідок підняття мінімальної заробітної плати очікується зменшення дефіциту бюджету фонду. Єдиний соціальний внесок, який роботодавці сьогодні сплачують, йде на фінансування сьогоднішніх пенсій. Тобто нинішнє працездатне населення має забезпечити нинішніх пенсіонерів, працюючи офіційно, і відповідно отримуючи офіційну заробітну плату. Крім того, слід не забувати про те, що лише оформлена згідно законодавства праця дає змогу заробити страховий стаж, і лише легальна заробітна плата вплине на розрахунок майбутньої пенсії. Тому Пенсійний фонд зацікавлений у дотриманні роботодавцями встановлених законодавством норм оплати праці та детінізації трудових відносин і заробітної плати. В зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з січня цього року деякі роботодавці переводять працівників на неповний робочий день. Наголошуємо на тому, що коли працівнику на законних підставах нараховано заробітну плату меншу мінімальної та здійснено нарахування єдиного соціального внеску із суми різниці між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою, страховий стаж для обчислення пенсії розраховуватиметься з врахуванням сплати внеску від фактично нарахованої (заробленої працівником) заробітної плати. Територіальне управління Пенсійного фонду, використовуючи дані реєстру застрахованих осіб, надає інформаційні відомості контролюючим органам та органам виконавчої влади з метою уникнення порушень законодавства про працю з боку роботодавця. Дані реєстру застрахованих осіб формуються із відомостей, які подає роботодавець у щомісячній звітності по єдиному соціальному внеску - за найманих осіб, та фізична особа-підприємець у річній звітності по єдиному соціальному внеску – за себе. Наслідком допущення помилок в звітності є недостовірні відомості у реєстрі застрахованих осіб, дані якого використовуються для призначення пенсій, та, як вище було зазначено, для інформування контролюючих органів. Тому дуже важливо роботодавцям уникати помилок  при формуванні та наданні звітів до реєстру застрахованих осіб.

 

Легалізація заробітної плати - актуальна проблема сьогодення.

У нинішніх умовах проблемою залишається легалізація зайнятості населення та заробітної плати, реалізація гарантій оплати праці та організація заходів по недопущенню виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати, повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

Сьогодні існує багато випадків, коли працівники отримують офіційну зарплату на рівні або меншу за мінімальну, а решту зарплати – «у конверті». Це явна ознака прихованої зайнятості, коли людей оформлюють на роботу погодинно, проставляють їм у табелі робочого часу 2 або 4 години, тоді як вони працюють по 8 годин на день. Відповідно й показують зарплату за 2 або 4 години, а решту платять «у конвертах». У результаті людина втрачає велику частку майбутньої пенсії.

Усвідомлюючи важливість цієї проблеми, більшість роботодавців працюють у законодавчому полі. Але є й такі, які, намагаючись отримати якомога більший прибуток, ухиляються від сплати податків, використовують працю громадян без належного оформлення трудових відносин. Адже використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення працівника: гарантованого розміру заробітної плати; права на оплачувану відпустку, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; права на оплату лікарняного; права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права не працювати у вихідний і святковий день; права на допомогу по безробіттю; права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань; права на зарахування виробничого стажу; права на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості.

Проблема легалізації праці залишається наразі актуальною. Шановні працівники! Вам вирішувати, що є найголовнішим - жити сьогоденням або мати впевненість у завтрашньому дні, забезпечуючи своїм родинам добробут і спокій, отримувати певні соціальні гарантії.

Шановні роботодавці! Закликаємо Вас зробити крок назустріч суспільству - легалізувати зайнятість населення та відмовитись від зарплати “в конвертах”. Це дозволить зняти, по-перше, соціальну напругу а, по-друге, дозволить громадянам отримати реальну соціальну підтримку.

 

НОВІ УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148-VIII (далі-закон 2148) змінено норми ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-Закон 1058), яким визначено умови призначення пенсій за віком. Відповідно до частини першої цієї статті на призначення пенсії за віком по 31 грудня 2017 р. мають право особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Починаючи з 1 січня 2018 р. після досягнення віку 60 років право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу:

 

з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. - не менше 25 років;

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - не менше 26 років;

з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - не менше 27 років;

з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - не менше 28 років;

з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - не менше 29 років;

з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - не менше 30 років;

з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - не менше 31 років;

з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - не менше 32 років;

з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - не менше 33 років;

з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 р.                - не менше 35 років.

            При цьому до 60 років пенсійний вік жінок, які народилися до 1 квітня 1961 р., підвищується поступово. Наприклад, жінки, які народилися з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р., йтимуть на пенсію після досягнення віку 58 років 6 місяців, а ті, які народилися з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960 р.- після 59 років., ті що народилися з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р.- після 59 років 6 місяців.

Зверніть увагу!

Жінки, які народилися, наприклад, після 1 квітня 1960 р., право на пенсію за віком набудуть у 59 років за умови, якщо на час досягнення зазначеного віку (у 2019 році) вони матимуть 26 років страхового стажу.

Чоловіки, що народилися 1963 року, досягнуть 60-річчя у 2023-му. Щоб вийти на пенсію у 60 років, їм потрібно мати не менше 30 років страхового стажу.

Частиною другою ст.26 визначено, що у разі відсутності, після 1січня 2018 р., страхового стажу, передбаченого частиною першої цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу.

 

по 31 грудня 2018 року                       - від 15 до 25 років;

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - від 16 до 26 років;

з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - від 17 до 27 років;

з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - від 18 до 28 років;

з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - від 21 до 31 років;

з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - від 24 до 34 років;

починаючи з  1 січня 2028 р.              - від 25 до 35 років.

Наприклад.

Чоловікові 1958 р. н. у 2018 році виповнюється 60 років. На цю дату він набув страхового стажу 20 років. Для призначення пенсії у 2018 році необхідно мати 25 років стажу. Якщо чоловік не буде працювати, не укладе договір про добровільне страхування, зокрема, про одноразову сплату за попередні періоди, коли  він не був застрахованим (починаючи з 1 січня 2004 р.), він зможе вийти на пенсію у 2021 р., коли йому виповниться 63 роки. Оскільки для виходу на пенсію у 2021 р. у віці 63 роки потрібно мати від 18 до 28 років страхового стажу.

Частиною третьою ст.26 визначено, що у разі відсутності після 1 січня 2019 р., страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:

 

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - від 15 до 16 років;

з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - від 15 до 17 років;

з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - від 15 до 18 років;

з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - від 15 до 19 років;

з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - від 15 до 21 років;

з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - від 15 до 24 років;

починаючи з  1 січня 2028 р.              - від 15 до 25 років.

Наприклад.

Чоловікові 1960 р. н. у 2020 році виповнюється 60 років. Набутий страховий стаж для пенсії-17 років.  Для призначення пенсії у 2020 р. цього недостатньо. Для виходу на пенсію у 63 роки (у 2023 р.) необхідно мати не менше 20 років страхового стажу. Чоловік зможе вийти на пенсію у 2025 р., коли йому виповниться 65 років, оскільки має понад 15 років страхового стажу.

 

Зверніть увагу!

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 р., необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного пенсійного віку 60,63,65 років, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу, визначеного вище на дату досягнення відповідного віку.

Тривалість страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії- (частина четверта ст.26 Закону 1058).

Таким чином, з 2028 року, після досягнення віку 60 років, пенсії будуть призначатися за наявності страхового стажу 35 років, після досягнення віку 63 роки-за наявності стажу 25 років, а після 65 років-15 років стажу.

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Право на перерахунок пенсії.

 

За частиною 4 ст.42 Закону №1058, якщо особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього) перерахунку пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

На бажання пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені ч.1 ст.40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, який продовжує працювати, набув стажу, достатньо для обчислення пенсії відповідно до ч.1 ст.28 Закону №1058 (зокрема, жінки-30 років), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Законом №2148-VIII в установлений порядок внесено зміну, яка передбачає , що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим-третім цієї частини, на більш вигідних умовах. Порядок такого  перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, проводиться не раніше від дня, що настає за днем, до якого обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

            Чинність цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого ст.26 Закону №1058.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

ЩОДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ

 

 Запитання: у 2020 р. мені виповниться 60 років. Чи матиму право на пенсію за віком у 60 років, якщо в мене вже 32 роки страхового стажу і до досягнення пенсійного віку не працюватиму? Чи буде враховано час навчання в інституті з 1977 до 1983 р. та роботу в Росії? За який період ураховується заробіток для обчислення пенсії?

 

За статтею 26 Закону України від 09.07.2003 р.№1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-Закон №1058) право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення 60-річного віку. Для призначення пенсії за досягнення цього пенсійного віку потрібно мати з 1 січня до 31 грудня 2020 р.- не менш як 27 років страхового стажу.

При цьому пенсія за віком призначається незалежно від факту роботи на час призначення пенсії.

Відповідно до ст.24 Закону №1058 страховий стаж - це період (строк), упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених чинним раніше законодавством, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно зі статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи, що дає право на пенсію зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. №637 (далі - Порядок №637),  передбачено, що час навчання у вищих навчальних закладах, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих етапів.

З урахуванням зазначеного період навчання з 1977 до 1983 р. буде зараховано до Вашого страхового стажу за умови, що навчання було на денному відділенні.

Щодо зарахування до страхового стажу періоду роботи в Росії, то відповідно до Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13.03.92 р. (далі-Угода) пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць СНД і членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.

Для визначення права на пенсію, в тому числі на пенсію на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам держав-учасниць Угоди враховується трудовий стаж,  набутий на території цих держав , а також на території колишнього СРСР за період до набрання чинності цією Угодою.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 р. за №1566\11846 (далі-порядок №22-1), передбачено, що для підтвердження стажу, набутого на території держав - учасниць Угоди, подаються документи про стаж, визначені Порядком№637 (трудова книжка, довідка про період роботи).

Страховий стаж, набутий у Російській Федерації, для призначення пенсії буде зараховано на підставі трудової книжки.

Щодо періоду заробітку для обчислення пенсії, то згідно зі ст..40 Закону №1058 для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. на бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 р. незалежно від перерв.

Якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про врахування стажу

 

Запитання: У 2018 році мені виповниться 58 років. Маю 15 років стажу. Коли я можу піти на пенсію?

Умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон).

Починаючи з 01.10.2011 року право на пенсію за віком мають жінки після досягнення пенсійного віку, визначеного Законом залежно від дати народження, та за наявності страхового стажу не менш як 15 років.

Отже, якщо Ви народились у період із 01.10.1959 року по 31.03.1960року, Ваш пенсійний вік становить 58 років 6 місяців. Якщо Ви народились у період із 01 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року, Ваш пенсійний вік – 59 років, а якщо у період із 01.10.1960 року по 31 березня 1961 року – Ваш пенсійний вік 59 років 6 місяців.

Водночас інформуємо, що зміни, запропоновані в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» (реєстр. №6614), який 13.07.2017р. прийнято в першому читанні, передбачають, що для виходу на пенсію після 01 січня 2018 року тривалість страхового стажу, необхідного після досягнення вищезазначенного віку, буде збільшено. Водночас передбачено, що за наявності страхового стажу 15 років від виходу на пенсію становитиме 65 років.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про призначення пенсії

Запитання: Я народилася 16.08.1960р. У 2006 році вийшла на пенсію за вислугу років як працівник освіти. Із того часу працюю бухгалтером. Коли я зможу перейти на пенсію за віком і яким чином буде враховано мій стаж, набутий після 2006 року?

 

Відповідно до  статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійний вік жінки, яка народилась 16.08.1960р., - 59 років.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід), та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Отже, після досягнення 59 років Ви маєте право звернутися до управління Пенсійного фонду України, в якому Ви  перебуваєте на обліку як одержувач пенсії за вислугу років, із заявою про переведення Вас на пенсію за віком з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії. Страховий стаж і заробітну плату або лише страховий стаж, набуті після 2006 року, буде враховано за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про порядок врахування заробітку для призначення пенсії

 

       Запитання: Як обчислюють заробітну плату для пенсії? Чи можна врахувати для пенсії заробітну плату з розбивкою по роках за період до 2000 року?

         Статтею 40 Закону України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон 1058) визначено період, за який враховується заробітна плата для пенсій. Зокрема, заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 року за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 року незалежно від перерв.

         Якщо страховий стаж особи після 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку для обчислення пенсії  обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців  страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.     

         Якщо страховий стаж особи становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

         Обчислення заробітної плати на підставі довідки про заробітну плату з розбивкою по роках законодавством  не передбачено.

         Із періоду за який враховується зарплата для обчислення пенсій, Закон дає змогу виключити періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням  будь-яких періодів отримання допомоги по безробіттю незалежно від перерв, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що визначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

         Із підрахунку вилучаються лише невигідні коефіцієнти заробітку. Стаж за ці місяці особа не втрачає.

         Крім цього, додатково (понад 10% страхового стажу) за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової служби, навчання, догляду за інвалідом

І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,  догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таке вилучення невигідних місяців заробітку називають оптимізацією. Оптимізація сприяє підвищенню коефіцієнта заробітку і, як наслідок, розміру пенсії.

         При цьому в усіх випадках, крім випадку, коли страховий стаж особи становить менший період, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

         Заробітну плату для обчислення пенсії  визначають так: середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, помножують на середній коефіцієнт заробітної плати особи. При цьому середній коефіцієнт заробітку – це частка від ділення суми щомісячних коефіцієнтів заробітку за період (періоди), за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії,  на кількість місяців страхового стажу в цьому періоди (періодах).

         Щомісячні коефіцієнти заробітної плати визначають шляхом співвідношення місячної заробітної плати особи, з якої сплачено страхові внески, до заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за відповідний місяць. 

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про призначення пенсії педагогічним працівникам

 

У 2010 році мені було призначено пенсію за  вислугу років. Виплату пенсії було припинено, оскільки до 2013 року я працював на педагогічних посадах. У 2017 році я досяг пенсійного віку. Чому розмір моєї пенсії відрізняється від розміру пенсій моїх колег (стаж і заробіток однаковий), які виходят на пенсію цього року?

Пенсія за вислугу років призначається за умови наявності, зокрема, необхідного спецстажу та в разі звільнення з роботи, що дає право на такий вид пенсії. Пенсію за вислугу років педагогічним працівникам обчислюють за тією самою формулою (визначена у статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), як і пенсію за віком. Розмір пенсіїкожної особи залежить від її заробітку, з якого сплачено внески, і тривалості страхового стажу.

У статті 10 Закону визначено, що особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Згідно з пунктом 3 частини третьої статті 45 Закону переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що перебувають на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Під час переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Є випадки, коли переведення з пенсії  за вислугу років на пенсію за віком не призводить до зміни розміру пенсійної виплати.

Водночас у зв’язку з досягненням пенсійного віку Ви набули право на перерахунок пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону, яка, зокрема, передбачає, що в разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії здійснюється з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону (за весь страховий стаж після 01.07.2000р. до місяця звернення за переррахунком пенсії чи за будь-які 60 місяців стажу роботи по 30.06.2000р. і за весь страховий  стаж після 01.07.2000р. до місяця звернення за перерахунком пенсії), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувся під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Щодо різниці в розмірах пенсій за віком, які призначають Вашим колегам у 2017 році та Вам, роз’язснюємо.

Під час призначення Вам пенсії за вислугу років у 2010 році було застосовано показник середньої заробітної плати (доходу) за  2009 рік, тож і в разі переведення Вас із пенсії за вислугу років на пенсію за віком зберігається показник середньої заробітної плати (доходу) за 2009 рік (передбачено статтею 45 Закону). Водночас для Ваших колег, які виходят на пенсію в 2017 році (вперше, тобто раніше їм не призначали пенсію), застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) за 2014-2016 роки, як передбачено статтею 40 закону для призначення пенсій за зверненнями в 2017 році. Саме цим пояснюється різниця в розмірах пенсій, що призначаються в різні роки.

Зазаначена ситуація зміниться в разі ухвалення Верховною Радою України Закону, що передбачає обчислення пенсій з урахуванням однакового показника заробітної плати (законопроект №6614).

 

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства

 

            Одним із головних  пріоритетів діяльності Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області, визначених на 2017 рік, є реалізація державної антикорупційної політики. Координацію роботи з виконання антикорупційного законодавства забезпечують відповідальні особи з питань запобігання корупції в управлінні.

            Робота в цьому напрямі спрямована на запобігання та своєчасне виявлення корупційних ризиків  у діяльності управління, зменшення їхнього впливу на загальні результати роботи. З цією метою щорічно розробляються та затверджуються заходи щодо запобігання корупції, забезпечено постійний контроль за їх виконанням.

            Наказом №  26  від 14 квітня 2017 року затверджено Програму щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік.

            Відповідно до цієї програми проводиться постійний контроль додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, в тому числі щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної  роботи близьких осіб, проведення перевірок фактів подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в управлінні та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.      

Особлива увага приділяється роз’яснювальній роботі серед працівників управління, яка проводиться юридичним сектором та сектором по роботі з персоналом  з питань запобігання корупції, на  веб-сайті Біловодськ-онлайн розміщено звітність з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Також питання  дотримання  антикорупційного законодавства та запобігання корупційним проявам в діяльності управління постійно розглядаються на нарадах  та семінарських заняттях з апаратом управління.

 

Виплату заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро і чесно

 

            Сьогодні легалізація заробітної плати є одним із пріоритетних завдань Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області. Відрахування працедавцем із легальної заробітної плати громадян внесків забезпечує їх майбутню соціальну захищеність та своєчасні виплати пенсій пенсіонерам, надає громадянину соціальні гарантії, такі як: оплата лікарняних, допомога по вагітності та пологах, страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. На жаль, відносини між роботодавцем та найманими працівниками не завжди відповідають нормам чинного законодавства.

            Виплата заробітної плати у “конвертах” – це спосіб ухилення від сплати податку. Для держави це недоотримання податків, а для працівника в подальшому – низький рівень пенсії та взагалі соціальних гарантій. У цій ситуації винні як роботодавець, так і працівник, який погоджується отримувати заробітну плату таким чином. Тому громадяни мають право стати на захист своїх прав, вимагаючи офіційного оформлення трудових відносин.

            Не варто забувати, що виплата заробітної плати без сплати встановлених податків і зборів є грубим порушенням Законів України, яке підпадає під адміністративну та кримінальну відповідальність. Для Пенсійного фонду легалізація заробітної плати є одним із резервів наповнення бюджету, кошти якого витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги. На даний час виплата заробітної плати у “конверті” та нелегальна робота стали, на жаль, нормою життя та однією із складових тіньової економіки.

Недоліки тіньової заробітної плати не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, і перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсій. Сьогодні працівники не бачать проблем в отриманні “тіньової” заробітної плати, так як до кишені надходять “чисті доходи”. Коли вони надають згоду працювати на таких умовах, вони самі позбавляють себе соціальних гарантій. Кожному громадянину необхідно зрозуміти, що захистити себе вони зможуть тільки законним шляхом, а це можливо тільки за умови, коли при працевлаштуванні на роботу до приватного підприємця найманий працівник та роботодавець укладають трудовий договір. При цьому кожний працівник повинен знати, що відповідно до ст.24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 1.01.2004 року страховий стаж роботи зараховується як повний місяць при умові нарахування заробітної плати не менше мінімального розміру та повної сплати страхових та єдиного внесків.

            Біловодське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області в черговий раз звертається до громадян: вимагайте від своїх роботодавців офіційного оформлення на повний робочий день та виплату заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро і чесно. Не погоджуйтесь на неповну зайнятість та виплату заробітної плати у “конвертах”. Пам’ятайте, що тільки нарахована та виплачена заробітна плата у розмірі законодавчо встановленого мінімуму дає право на врахування страхового стажу  при призначенні (перерахунку) пенсій.

 

Легалізація заробітної плати

 

               Легалізація заробітної плати – це актуальне питання сьогодення, тому що виплата заробітної плати в «конвертах» не приносить вигоди нікому.

              Такі явища, як зарплата в «конвертах»  та робота без оформлення трудових відносин, мають глибокі корені й руйнують суспільство з середини, позбавляючи майбутнього тих, хто отримує неофіційну заробітну плату. На жаль, на сьогоднішній день відносини між роботодавцями та найманими працівниками нерідко не відповідають нормам чинного законодавства і це не секрет для більшості громадян. Деякі роботодавці бажаючи скоротити свої «затрати», видають частині своїх працівників (навіть без їх відома) документально працівник оформлений на півставки, або на 0,25 – ставки, тобто відображається заробітна плата нижче встановленої Законом мінімальної. На підставі аналізу щомісячних звітів поданих платниками до Пенсійного фонду, можна сказати, що найнижчий рівень заробітної плати та недотримання керівниками мінімальних гарантій в галузі сільського господарства, торгівлі та супутніх послугах. Здебільшого проблемним питанням щодо легалізації заробітної плати виникає у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, тобто підприємець частково приховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачує доходи найманим працівникам, які не обліковані в бухгалтерських документах, а також використовує працю найманих працівників, офіційно не зареєстрованих як наймані особи. Тому б хотілося звернутися до осіб, які мають намір працевлаштуватися або вже працевлаштовані у приватних підприємців, вимагайте від них укладення з вами трудової угоди. І навіть коли вам надали таку трудову угоду, запитайте чи зареєстрували вас у Пенсійному фонді та чи перераховують за вас  єдиний соціальний внесок. Громадяни, які працюють без укладання трудового договору, позбавляють себе лікарняного, допомоги у разі отримання травми на виробництві, трудового стажу, пенсії, втрачають відпустки.

       Хотілося б звернути увагу і самих роботодавців, якщо у вас працюють наймані працівники і з ними укладено трудові угоди, то звітуйте вчасно до Пенсійного фонду.

       Відповідно до нині діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати у сумі не меншій мінімального страхового внеску.

            І пам’ятайте, що отримуючи заробітну плату в «конверті» чи маючи інше джерело доходу - ви маєте забезпечене сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім.

 

Засідання “круглого столу” в Біловодській райдержадміністрації

 

Сьогодні, 20 жовтня п.р., в Біловодській районній державній адміністрації в форматі “круглого столу” пройшло засідання з питаня Пенсійної реформи з працівниками районної держасної адміністрації та структурних підрозділів.

Проводила засідання Людмила Морозова  - заступник голови Біловодської райдержадміністрації, також серед присутніх – Світлана Кузніченко, начальниик Біловодського УСЗН та Олена Юрченко  – начальник Біловодського РЦЗ, а також начальники структурних підрозділів Біловодської райдержадміністрації.

Начальник Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області Ольга Шуліка виступила з роз’ясненням основних аспектів реформування пенсійної системи внаслідок набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017р. № 2148.

Збільшення пенсії торкнулось більш ніж 4 тис. пенсіонерів Біловодського району. Середній розмір підвищення, з урахуванням скасування особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють, становить більше 900 гривень. Після проведеного перерахунку, середній розмір пенсії в Луганській області, станом на 01.10.2017 дорівнює 2996,33грн. проти 2029,20 грн., станом на 01.09.2017.

         Ольга Шуліка  також звернула увагу на той факт, що перерахунок пенсії охопив і пенсіонерів, що є тимчасово переміщеними особами.

 

Пенсійна реформа стартувала

 

          17 жовтня п.р. начальник Біловодського об’єднаного управління ПФУ Ольга Шуліка прийняла участь в роботі «Університету ІІІ покоління» на базі Біловодського територіального центру обслуговування громадян.

Ольга Шуліка розповіла про реформування пенсійної системи внаслідок набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017р. № 2148.

          Також начальник управління розповіла про:

середній розмір підвищення,
скасування особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють
визначення розмірів мінімальної пенсії за віком, доплат, надбавок, підвищень, проведено виходячи з величини 1452 грн. (проти 1312 грн.)
по осучасненню заробітної плати для обчислення пенсій з урахуванням середньої заробітної плати за 2014, 2015 і 2016 роки – 3764,40грн. та зміненої з 1,35 на 1 величини оцінки одного року страхового стажу.

Звернула увагу на те, що після проведеного перерахунку, середній розмір пенсії в Луганській області, станом на 01.10.2017 дорівнює 2996,33грн. проти 2029,20 грн., станом на 01.09.2017.