Пенсійне забезпечення

Стаж на пенсію

Який наразі необхідний страховий стаж для набуття права на пенсію?

З 2018 року необхідний стаж для призначення пенсій за віком становить 25 років і зростатиме щороку на рік, поки в 2028 році не досягне 35 років. При цьому зберігається вік виходу на пенсію для жінок, започаткований реформою 2011 року, при досягненні якого жінки 1961 року народження і старші можуть реалізувати право на пенсію за наявності необхідного страхового стажу до досягнення 60 років.

За відсутності необхідного страхового стажу, залежно від часу виходу на пенсію, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку за наявності певного страхового стажу (від 15 до 35 років). У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, зазначеного вище страхового стажу, громадяни матимуть право на призначення пенсії за віком після досягнення  65-річного віку за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Крім того, починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності у особи 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку.

Слід зауважити, що в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020-го особи, які досягли пенсійного віку та не набули необхідного страхового стажу, але мають його не менше 15 років, матимуть можливість отримувати тимчасову державну соціальну допомогу. Таку допомогу призначатимуть органи соціального захисту населення з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу особи. Вона виплачуватиметься до досягнення віку, з якого особа набуває права на призначення пенсії.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Осучаснення пенсій

Осучаснення – це приведення всіх раніше призначених пенсій до єдиних правил розрахунку з використанням середньої заробітної плати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3764,40 грн.  Наприклад, для тих, хто став пенсіонером ще до 2008 року, для базового розрахунку пенсій брався втричі менший показник середньої заробітної плати за 2007 рік (1197,91 грн.). Тому осучаснення цього показника для тих пенсіонерів, котрі давно вийшли на пенсію, було вкрай необхідним для забезпечення справедливості та усунення диспропорції у розмірах пенсій, призначених в різних роках. Додатково відзначимо, що при проведенні таких перерахунків застосовано показник вартості одного року страхового стажу на рівні 1 відсотка.

 

Виплата 10 пенсій

Я вийшла на пенсію за віком в 2010 році. Маю 37 років педагогічного стажу. Чи маю я право на грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій, яку нині призначають моїм колегам при виході на пенсію за віком.

Призначення грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню у розмірі 10 місячних пенсій особи станом на день її призначення педагогічним працівникам стало можливо лише після внесення змін у Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Закон №1058-IV), які набули чинності з 1 жовтня 2011 року.

Грошову допомогу надають за таких умов:

- якщо пенсію за віком відповідно до Закону №1058-IV призначають після 1 жовтня 2011 року;

- якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого в статті 26 Закону №1058-IV, особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на по­садах, робота на яких давала право на призначення пенсії за вислугу років відпо­відно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України  "Про пенсійне забезпе­чення";

- якщо страховий стаж на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, становить: для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років;

- якщо до цього не було призначено будь-яку пенсію.

Отже, оскільки Вам пенсію за віком призначено в 2010 році, підстав для виплати грошової допомоги немає.

 

Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною

 Чи змінився порядок встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі Закон - № 2148)?

Так, Законом № 2148 внесено зміни до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі - Закон № 1767), згідно яких, починаючи з 11.10.2017 пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються територіальними органами Пенсійного фонду України.

Для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною особою подається до територіального управління Пенсійного фонду України заява про встановлення пенсії з необхідними документами.

Рішення про встановлення (перерахунок, відмову) пенсії за особливі заслуги перед Україною по всіх заявах, поданих після 11.10.2017, приймаються територіальними управліннями Пенсійного фонду України, в тому числі щодо осіб, зазначених у пунктах 2, 6-8 статті 1 Закону № 1767.

Законом № 2148 змінено строки встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною:

- з дня звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги перед Україною з усіма необхідними документами (але не раніше дати призначення особі пенсії та набуття чинності Закону 2148);

- з дня набуття права на пенсію за особливі заслуги перед Україною, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права (не раніше дати призначення особі пенсії та набуття чинності Закону 2148).

 

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

           Які документи необхідно надати в разі працевлаштування?

  Згідно з статтею 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року № 22-1 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. № 1566/11846, у разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, такою особою протягом 10 днів надається органу, що призначає пенсію, довідка про прийняття на роботу (навчання).

У разі працевлаштування (початку діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування (початок діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи – підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви. Заява може бути подана особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням.

При цьому відповідно до пункту 2 частини другої статті 16 Закону особа надає на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, що засвідчують відповідні відомості (у тому числі копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору).

При прийманні документів орган, що призначає пенсію, перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж, перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів та перевіряє копії відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розбіжності (невідповідності).

Подані документи реєструються у встановленому порядку.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

 Щодо проведення перерахунку пенсії

Мій чоловік має понад 35 років стажу, вийшов на пенсію в 2014 році. Хоча роботу не залишив і зараз ще працює водієм. Проте пенсію йому нарахували меншу, ніж у мене, хоча в мене і стаж менший, і заробітна плата теж була суттєво меншою. Як таке може бути?

 Відповідь: Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058)  визначено механізм розрахунку пенсії, який передбачає пряму залежність розміру пенсії від тривалості страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду. При обчисленні пенсії, для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (в залежності від кількості відпрацьованих місяців) і коефіцієнт заробітної плати та враховується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (при призначенні пенсії у 2014 році – 2700,98 грн.).

Також, за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років у чоловіків пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (з 01.10.2017 цей розмір становить – 1452,00 грн.).

При цьому, у разі зміни прожиткового мінімуму проводяться перерахунки доплат, підвищень, надбавок, встановлених до пенсії, розмір яких визначаються у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас, доплата пенсії до прожиткового мінімуму та підвищення пенсії за понаднормовий стаж (якщо його встановлено у відсотках від мінімального розміру пенсії за віком), у разі підвищення прожиткового мінімуму не переглядаються для пенсіонерів, які працюють чи зареєстровані як фізичні особи - підприємці.

Таким чином, розмір пенсії кожної особи є індивідуальним і залежить від набутого особою страхового стажу та отримуваної заробітної плати, року виходу на пенсію,  а також доплат, підвищень та надбавок до пенсії, право на встановлення яких підтверджено відповідними документами.

З 01.10.2017 проведено перерахунок пенсії особам, яким, зокрема, призначено пенсію згідно Закону 1058, з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки (2014-2016) – 3764,40 грн. та прожиткового мінімуму в розмірі 1452,00 грн. Цей перерахунок проведено автоматично.

Оскільки Ваш чоловік продовжує працювати, він може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою про перерахунок пенсії у зв’язку із додаванням страхового стажу.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Який порядок поновлення виплати пенсії, якщо її тривалий час не одержували?

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсія виплачується щомісяця, не пізніше як 25 числа місяця, за який її виплачують, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату й доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Виплата пенсії припиняється в разі неотримання протягом шести місяців підряд.

Згідно з частиною другою статті 49 Закону поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин і за наявності умов для поновлення її виплати.

Заява про поновлення виплати пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником в орган, який призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії (пункт 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.12.2005 за № 1566/11846).

3 питань поновлення виплати пенсії пенсіонеру треба особисто звернутися в територіальне управління, в якому він перебуває на обліку.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ
 

Я пенсіонер, нещодавно звільнився з роботи. Чи треба повідомити про це Пенсійний фонд і чи можливо це зробити поштою?

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» застрахована особа зобов'язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів із часу їх виникнення.

Відповідно до п. 2.21 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846, документами, які підтверджують, що особа не працює (не здійснює діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), є трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

У разі звільнення (припинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є  базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії про дату звільнення (припинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) поданням заяви.

Для переведення Вас до категорії пенсіонерів, що не працюють, і здійснення відповідного перерахунку пенсії можливо звернутися в управління Пенсійного фонду України, в якому Ви перебуваєте на обліку як одержувач пенси, подати особисто відповідну заяву й оригінали документів про припинення трудової діяльності або надіслати поштовим відправленням завірені у визначеному порядку копії документів про припинення трудової діяльності та відповідну заяву.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ
 

Я - почесний донор Товариства Червоного Хреста УРСР. Чи маю я право на встановлення надбавки до пенсії.

Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (далі - Закон) визначено право почесних донорів України на отримання надбавки до пенсії в розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Постановою Верховної Ради від 23.06.1995 № 240/95-ВР «Про введення в дію Закону України «Про донорство крові та її компонентів» визначено, що пільги, передбачені Законом для осіб, які мають статус почесного донора України, поширюються на громадян України, нагороджених нагрудним знаком «Почесний донор СРСР».

Документами, на підставі яких призначається зазначена надбавка, є, зокрема, документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».

Встановлення надбавки до пенсії почесним донорам Товариства Червоного Хреста УРСР законодавством не передбачено.

 

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Моя мати виїжджає на постійне місце проживання в Російську Федерацію. Яким чином здійснюється переведення виплати пенсії у РФ?

 

Відповідно до статті 1 Угоди про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 р. пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць цієї Угоди та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.

Стаття 7 Угоди передбачає, що в разі переселення пенсіонера в межах держав - учасниць Угоди виплата пенси за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсію такого самого виду передбачає законодавство держави за новим місцем проживання пенсіонера.

Згідно з пунктом 4.12 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (далі — Порядок), у разі переїзду пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці орган, що призначає пенсію, не пізніше як через три робочих дні з дня одержання заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу, що призначає пенсію, за попереднім місцем проживання (реєстрації) пенсіонера. Пенсійна справа не пізніше як через п'ять робочих днів з дня одержання запиту пересилається органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

У разі надходження відповідного запиту з державної установи Пенсійного фонду Російської Федерації пенсійну справу та довідку про припинення виплати пенсії буде надіслано за новим місцем проживання (реєстрації).

Водночас відповідно до етапі 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсію, призначену в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачено йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Пунктом 1.5 Порядку встановлено, зокрема, що заяву про виплату пенсії у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон подає пенсіонер особисто або його законний представник до органу, що призначає пенсію,  за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

Відповідно до пункту 2.25 Порядку до заяви про виплату пенсії у зв'язку з виїздом за кордон подається паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні або довідка про зняття з реєстрації місця проживання, видана відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207.

Виплата зазначених коштів здійснюється разовим дорученням, оформлення  якого відбувається в день звернення пенсіонера до управління Пенсійного фонду.

 

До відома роботодавців та застрахованих осіб.

 

       Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – 3 723 грн. Основне джерело доходів Пенсійного фонду (які спрямовуються на фінансування пенсій та грошових допомог) – надходження єдиного соціального внеску, розмір якого залежить від фонду оплати праці роботодавців. Внаслідок підняття мінімальної заробітної плати очікується зменшення дефіциту бюджету фонду. Єдиний соціальний внесок, який роботодавці сьогодні сплачують, йде на фінансування сьогоднішніх пенсій. Тобто нинішнє працездатне населення має забезпечити нинішніх пенсіонерів, працюючи офіційно, і відповідно отримуючи офіційну заробітну плату. Крім того, слід не забувати про те, що лише оформлена згідно законодавства праця дає змогу заробити страховий стаж, і лише легальна заробітна плата вплине на розрахунок майбутньої пенсії. Тому Пенсійний фонд зацікавлений у дотриманні роботодавцями встановлених законодавством норм оплати праці та детінізації трудових відносин і заробітної плати. В зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з січня цього року деякі роботодавці переводять працівників на неповний робочий день. Наголошуємо на тому, що коли працівнику на законних підставах нараховано заробітну плату меншу мінімальної та здійснено нарахування єдиного соціального внеску із суми різниці між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою, страховий стаж для обчислення пенсії розраховуватиметься з врахуванням сплати внеску від фактично нарахованої (заробленої працівником) заробітної плати. Територіальне управління Пенсійного фонду, використовуючи дані реєстру застрахованих осіб, надає інформаційні відомості контролюючим органам та органам виконавчої влади з метою уникнення порушень законодавства про працю з боку роботодавця. Дані реєстру застрахованих осіб формуються із відомостей, які подає роботодавець у щомісячній звітності по єдиному соціальному внеску - за найманих осіб, та фізична особа-підприємець у річній звітності по єдиному соціальному внеску – за себе. Наслідком допущення помилок в звітності є недостовірні відомості у реєстрі застрахованих осіб, дані якого використовуються для призначення пенсій, та, як вище було зазначено, для інформування контролюючих органів. Тому дуже важливо роботодавцям уникати помилок  при формуванні та наданні звітів до реєстру застрахованих осіб.

 

Легалізація заробітної плати - актуальна проблема сьогодення.

У нинішніх умовах проблемою залишається легалізація зайнятості населення та заробітної плати, реалізація гарантій оплати праці та організація заходів по недопущенню виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати, повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

Сьогодні існує багато випадків, коли працівники отримують офіційну зарплату на рівні або меншу за мінімальну, а решту зарплати – «у конверті». Це явна ознака прихованої зайнятості, коли людей оформлюють на роботу погодинно, проставляють їм у табелі робочого часу 2 або 4 години, тоді як вони працюють по 8 годин на день. Відповідно й показують зарплату за 2 або 4 години, а решту платять «у конвертах». У результаті людина втрачає велику частку майбутньої пенсії.

Усвідомлюючи важливість цієї проблеми, більшість роботодавців працюють у законодавчому полі. Але є й такі, які, намагаючись отримати якомога більший прибуток, ухиляються від сплати податків, використовують працю громадян без належного оформлення трудових відносин. Адже використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення працівника: гарантованого розміру заробітної плати; права на оплачувану відпустку, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; права на оплату лікарняного; права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права не працювати у вихідний і святковий день; права на допомогу по безробіттю; права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань; права на зарахування виробничого стажу; права на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості.

Проблема легалізації праці залишається наразі актуальною. Шановні працівники! Вам вирішувати, що є найголовнішим - жити сьогоденням або мати впевненість у завтрашньому дні, забезпечуючи своїм родинам добробут і спокій, отримувати певні соціальні гарантії.

Шановні роботодавці! Закликаємо Вас зробити крок назустріч суспільству - легалізувати зайнятість населення та відмовитись від зарплати “в конвертах”. Це дозволить зняти, по-перше, соціальну напругу а, по-друге, дозволить громадянам отримати реальну соціальну підтримку.

 

НОВІ УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148-VIII (далі-закон 2148) змінено норми ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-Закон 1058), яким визначено умови призначення пенсій за віком. Відповідно до частини першої цієї статті на призначення пенсії за віком по 31 грудня 2017 р. мають право особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Починаючи з 1 січня 2018 р. після досягнення віку 60 років право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу:

 

з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. - не менше 25 років;

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - не менше 26 років;

з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - не менше 27 років;

з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - не менше 28 років;

з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - не менше 29 років;

з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - не менше 30 років;

з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - не менше 31 років;

з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - не менше 32 років;

з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - не менше 33 років;

з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 р.                - не менше 35 років.

            При цьому до 60 років пенсійний вік жінок, які народилися до 1 квітня 1961 р., підвищується поступово. Наприклад, жінки, які народилися з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р., йтимуть на пенсію після досягнення віку 58 років 6 місяців, а ті, які народилися з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960 р.- після 59 років., ті що народилися з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р.- після 59 років 6 місяців.

Зверніть увагу!

Жінки, які народилися, наприклад, після 1 квітня 1960 р., право на пенсію за віком набудуть у 59 років за умови, якщо на час досягнення зазначеного віку (у 2019 році) вони матимуть 26 років страхового стажу.

Чоловіки, що народилися 1963 року, досягнуть 60-річчя у 2023-му. Щоб вийти на пенсію у 60 років, їм потрібно мати не менше 30 років страхового стажу.

Частиною другою ст.26 визначено, що у разі відсутності, після 1січня 2018 р., страхового стажу, передбаченого частиною першої цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу.

 

по 31 грудня 2018 року                       - від 15 до 25 років;

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - від 16 до 26 років;

з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - від 17 до 27 років;

з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - від 18 до 28 років;

з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - від 21 до 31 років;

з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - від 24 до 34 років;

починаючи з  1 січня 2028 р.              - від 25 до 35 років.

Наприклад.

Чоловікові 1958 р. н. у 2018 році виповнюється 60 років. На цю дату він набув страхового стажу 20 років. Для призначення пенсії у 2018 році необхідно мати 25 років стажу. Якщо чоловік не буде працювати, не укладе договір про добровільне страхування, зокрема, про одноразову сплату за попередні періоди, коли  він не був застрахованим (починаючи з 1 січня 2004 р.), він зможе вийти на пенсію у 2021 р., коли йому виповниться 63 роки. Оскільки для виходу на пенсію у 2021 р. у віці 63 роки потрібно мати від 18 до 28 років страхового стажу.

Частиною третьою ст.26 визначено, що у разі відсутності після 1 січня 2019 р., страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:

 

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - від 15 до 16 років;

з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - від 15 до 17 років;

з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - від 15 до 18 років;

з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - від 15 до 19 років;

з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - від 15 до 21 років;

з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - від 15 до 24 років;

починаючи з  1 січня 2028 р.              - від 15 до 25 років.

Наприклад.

Чоловікові 1960 р. н. у 2020 році виповнюється 60 років. Набутий страховий стаж для пенсії-17 років.  Для призначення пенсії у 2020 р. цього недостатньо. Для виходу на пенсію у 63 роки (у 2023 р.) необхідно мати не менше 20 років страхового стажу. Чоловік зможе вийти на пенсію у 2025 р., коли йому виповниться 65 років, оскільки має понад 15 років страхового стажу.

 

Зверніть увагу!

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 р., необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного пенсійного віку 60,63,65 років, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу, визначеного вище на дату досягнення відповідного віку.

Тривалість страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії- (частина четверта ст.26 Закону 1058).

Таким чином, з 2028 року, після досягнення віку 60 років, пенсії будуть призначатися за наявності страхового стажу 35 років, після досягнення віку 63 роки-за наявності стажу 25 років, а після 65 років-15 років стажу.

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Право на перерахунок пенсії.

 

За частиною 4 ст.42 Закону №1058, якщо особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього) перерахунку пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

На бажання пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені ч.1 ст.40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, який продовжує працювати, набув стажу, достатньо для обчислення пенсії відповідно до ч.1 ст.28 Закону №1058 (зокрема, жінки-30 років), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Законом №2148-VIII в установлений порядок внесено зміну, яка передбачає , що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим-третім цієї частини, на більш вигідних умовах. Порядок такого  перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, проводиться не раніше від дня, що настає за днем, до якого обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

            Чинність цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого ст.26 Закону №1058.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

ЩОДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ

 

 Запитання: у 2020 р. мені виповниться 60 років. Чи матиму право на пенсію за віком у 60 років, якщо в мене вже 32 роки страхового стажу і до досягнення пенсійного віку не працюватиму? Чи буде враховано час навчання в інституті з 1977 до 1983 р. та роботу в Росії? За який період ураховується заробіток для обчислення пенсії?

 

За статтею 26 Закону України від 09.07.2003 р.№1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-Закон №1058) право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення 60-річного віку. Для призначення пенсії за досягнення цього пенсійного віку потрібно мати з 1 січня до 31 грудня 2020 р.- не менш як 27 років страхового стажу.

При цьому пенсія за віком призначається незалежно від факту роботи на час призначення пенсії.

Відповідно до ст.24 Закону №1058 страховий стаж - це період (строк), упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених чинним раніше законодавством, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно зі статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи, що дає право на пенсію зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. №637 (далі - Порядок №637),  передбачено, що час навчання у вищих навчальних закладах, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих етапів.

З урахуванням зазначеного період навчання з 1977 до 1983 р. буде зараховано до Вашого страхового стажу за умови, що навчання було на денному відділенні.

Щодо зарахування до страхового стажу періоду роботи в Росії, то відповідно до Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13.03.92 р. (далі-Угода) пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць СНД і членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.

Для визначення права на пенсію, в тому числі на пенсію на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам держав-учасниць Угоди враховується трудовий стаж,  набутий на території цих держав , а також на території колишнього СРСР за період до набрання чинності цією Угодою.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 р. за №1566\11846 (далі-порядок №22-1), передбачено, що для підтвердження стажу, набутого на території держав - учасниць Угоди, подаються документи про стаж, визначені Порядком№637 (трудова книжка, довідка про період роботи).

Страховий стаж, набутий у Російській Федерації, для призначення пенсії буде зараховано на підставі трудової книжки.

Щодо періоду заробітку для обчислення пенсії, то згідно зі ст..40 Закону №1058 для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. на бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 р. незалежно від перерв.

Якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про врахування стажу

 

Запитання: У 2018 році мені виповниться 58 років. Маю 15 років стажу. Коли я можу піти на пенсію?

Умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон).

Починаючи з 01.10.2011 року право на пенсію за віком мають жінки після досягнення пенсійного віку, визначеного Законом залежно від дати народження, та за наявності страхового стажу не менш як 15 років.

Отже, якщо Ви народились у період із 01.10.1959 року по 31.03.1960року, Ваш пенсійний вік становить 58 років 6 місяців. Якщо Ви народились у період із 01 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року, Ваш пенсійний вік – 59 років, а якщо у період із 01.10.1960 року по 31 березня 1961 року – Ваш пенсійний вік 59 років 6 місяців.

Водночас інформуємо, що зміни, запропоновані в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» (реєстр. №6614), який 13.07.2017р. прийнято в першому читанні, передбачають, що для виходу на пенсію після 01 січня 2018 року тривалість страхового стажу, необхідного після досягнення вищезазначенного віку, буде збільшено. Водночас передбачено, що за наявності страхового стажу 15 років від виходу на пенсію становитиме 65 років.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про призначення пенсії

Запитання: Я народилася 16.08.1960р. У 2006 році вийшла на пенсію за вислугу років як працівник освіти. Із того часу працюю бухгалтером. Коли я зможу перейти на пенсію за віком і яким чином буде враховано мій стаж, набутий після 2006 року?

 

Відповідно до  статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійний вік жінки, яка народилась 16.08.1960р., - 59 років.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід), та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Отже, після досягнення 59 років Ви маєте право звернутися до управління Пенсійного фонду України, в якому Ви  перебуваєте на обліку як одержувач пенсії за вислугу років, із заявою про переведення Вас на пенсію за віком з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії. Страховий стаж і заробітну плату або лише страховий стаж, набуті після 2006 року, буде враховано за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про порядок врахування заробітку для призначення пенсії

 

       Запитання: Як обчислюють заробітну плату для пенсії? Чи можна врахувати для пенсії заробітну плату з розбивкою по роках за період до 2000 року?

         Статтею 40 Закону України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон 1058) визначено період, за який враховується заробітна плата для пенсій. Зокрема, заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 року за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 року незалежно від перерв.

         Якщо страховий стаж особи після 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку для обчислення пенсії  обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців  страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.     

         Якщо страховий стаж особи становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

         Обчислення заробітної плати на підставі довідки про заробітну плату з розбивкою по роках законодавством  не передбачено.

         Із періоду за який враховується зарплата для обчислення пенсій, Закон дає змогу виключити періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням  будь-яких періодів отримання допомоги по безробіттю незалежно від перерв, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що визначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

         Із підрахунку вилучаються лише невигідні коефіцієнти заробітку. Стаж за ці місяці особа не втрачає.

         Крім цього, додатково (понад 10% страхового стажу) за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової служби, навчання, догляду за інвалідом

І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,  догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таке вилучення невигідних місяців заробітку називають оптимізацією. Оптимізація сприяє підвищенню коефіцієнта заробітку і, як наслідок, розміру пенсії.

         При цьому в усіх випадках, крім випадку, коли страховий стаж особи становить менший період, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

         Заробітну плату для обчислення пенсії  визначають так: середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, помножують на середній коефіцієнт заробітної плати особи. При цьому середній коефіцієнт заробітку – це частка від ділення суми щомісячних коефіцієнтів заробітку за період (періоди), за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії,  на кількість місяців страхового стажу в цьому періоди (періодах).

         Щомісячні коефіцієнти заробітної плати визначають шляхом співвідношення місячної заробітної плати особи, з якої сплачено страхові внески, до заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за відповідний місяць. 

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про призначення пенсії педагогічним працівникам

 

У 2010 році мені було призначено пенсію за  вислугу років. Виплату пенсії було припинено, оскільки до 2013 року я працював на педагогічних посадах. У 2017 році я досяг пенсійного віку. Чому розмір моєї пенсії відрізняється від розміру пенсій моїх колег (стаж і заробіток однаковий), які виходят на пенсію цього року?

Пенсія за вислугу років призначається за умови наявності, зокрема, необхідного спецстажу та в разі звільнення з роботи, що дає право на такий вид пенсії. Пенсію за вислугу років педагогічним працівникам обчислюють за тією самою формулою (визначена у статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), як і пенсію за віком. Розмір пенсіїкожної особи залежить від її заробітку, з якого сплачено внески, і тривалості страхового стажу.

У статті 10 Закону визначено, що особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Згідно з пунктом 3 частини третьої статті 45 Закону переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що перебувають на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Під час переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Є випадки, коли переведення з пенсії  за вислугу років на пенсію за віком не призводить до зміни розміру пенсійної виплати.

Водночас у зв’язку з досягненням пенсійного віку Ви набули право на перерахунок пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону, яка, зокрема, передбачає, що в разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії здійснюється з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону (за весь страховий стаж після 01.07.2000р. до місяця звернення за переррахунком пенсії чи за будь-які 60 місяців стажу роботи по 30.06.2000р. і за весь страховий  стаж після 01.07.2000р. до місяця звернення за перерахунком пенсії), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувся під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Щодо різниці в розмірах пенсій за віком, які призначають Вашим колегам у 2017 році та Вам, роз’язснюємо.

Під час призначення Вам пенсії за вислугу років у 2010 році було застосовано показник середньої заробітної плати (доходу) за  2009 рік, тож і в разі переведення Вас із пенсії за вислугу років на пенсію за віком зберігається показник середньої заробітної плати (доходу) за 2009 рік (передбачено статтею 45 Закону). Водночас для Ваших колег, які виходят на пенсію в 2017 році (вперше, тобто раніше їм не призначали пенсію), застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) за 2014-2016 роки, як передбачено статтею 40 закону для призначення пенсій за зверненнями в 2017 році. Саме цим пояснюється різниця в розмірах пенсій, що призначаються в різні роки.

Зазаначена ситуація зміниться в разі ухвалення Верховною Радою України Закону, що передбачає обчислення пенсій з урахуванням однакового показника заробітної плати (законопроект №6614).

 

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства

 

            Одним із головних  пріоритетів діяльності Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області, визначених на 2017 рік, є реалізація державної антикорупційної політики. Координацію роботи з виконання антикорупційного законодавства забезпечують відповідальні особи з питань запобігання корупції в управлінні.

            Робота в цьому напрямі спрямована на запобігання та своєчасне виявлення корупційних ризиків  у діяльності управління, зменшення їхнього впливу на загальні результати роботи. З цією метою щорічно розробляються та затверджуються заходи щодо запобігання корупції, забезпечено постійний контроль за їх виконанням.

            Наказом №  26  від 14 квітня 2017 року затверджено Програму щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік.

            Відповідно до цієї програми проводиться постійний контроль додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, в тому числі щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної  роботи близьких осіб, проведення перевірок фактів подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в управлінні та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.      

Особлива увага приділяється роз’яснювальній роботі серед працівників управління, яка проводиться юридичним сектором та сектором по роботі з персоналом  з питань запобігання корупції, на  веб-сайті Біловодськ-онлайн розміщено звітність з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Також питання  дотримання  антикорупційного законодавства та запобігання корупційним проявам в діяльності управління постійно розглядаються на нарадах  та семінарських заняттях з апаратом управління.

 

Виплату заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро і чесно

 

            Сьогодні легалізація заробітної плати є одним із пріоритетних завдань Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області. Відрахування працедавцем із легальної заробітної плати громадян внесків забезпечує їх майбутню соціальну захищеність та своєчасні виплати пенсій пенсіонерам, надає громадянину соціальні гарантії, такі як: оплата лікарняних, допомога по вагітності та пологах, страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. На жаль, відносини між роботодавцем та найманими працівниками не завжди відповідають нормам чинного законодавства.

            Виплата заробітної плати у “конвертах” – це спосіб ухилення від сплати податку. Для держави це недоотримання податків, а для працівника в подальшому – низький рівень пенсії та взагалі соціальних гарантій. У цій ситуації винні як роботодавець, так і працівник, який погоджується отримувати заробітну плату таким чином. Тому громадяни мають право стати на захист своїх прав, вимагаючи офіційного оформлення трудових відносин.

            Не варто забувати, що виплата заробітної плати без сплати встановлених податків і зборів є грубим порушенням Законів України, яке підпадає під адміністративну та кримінальну відповідальність. Для Пенсійного фонду легалізація заробітної плати є одним із резервів наповнення бюджету, кошти якого витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги. На даний час виплата заробітної плати у “конверті” та нелегальна робота стали, на жаль, нормою життя та однією із складових тіньової економіки.

Недоліки тіньової заробітної плати не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, і перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсій. Сьогодні працівники не бачать проблем в отриманні “тіньової” заробітної плати, так як до кишені надходять “чисті доходи”. Коли вони надають згоду працювати на таких умовах, вони самі позбавляють себе соціальних гарантій. Кожному громадянину необхідно зрозуміти, що захистити себе вони зможуть тільки законним шляхом, а це можливо тільки за умови, коли при працевлаштуванні на роботу до приватного підприємця найманий працівник та роботодавець укладають трудовий договір. При цьому кожний працівник повинен знати, що відповідно до ст.24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 1.01.2004 року страховий стаж роботи зараховується як повний місяць при умові нарахування заробітної плати не менше мінімального розміру та повної сплати страхових та єдиного внесків.

            Біловодське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області в черговий раз звертається до громадян: вимагайте від своїх роботодавців офіційного оформлення на повний робочий день та виплату заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро і чесно. Не погоджуйтесь на неповну зайнятість та виплату заробітної плати у “конвертах”. Пам’ятайте, що тільки нарахована та виплачена заробітна плата у розмірі законодавчо встановленого мінімуму дає право на врахування страхового стажу  при призначенні (перерахунку) пенсій.

 

Легалізація заробітної плати

 

               Легалізація заробітної плати – це актуальне питання сьогодення, тому що виплата заробітної плати в «конвертах» не приносить вигоди нікому.

              Такі явища, як зарплата в «конвертах»  та робота без оформлення трудових відносин, мають глибокі корені й руйнують суспільство з середини, позбавляючи майбутнього тих, хто отримує неофіційну заробітну плату. На жаль, на сьогоднішній день відносини між роботодавцями та найманими працівниками нерідко не відповідають нормам чинного законодавства і це не секрет для більшості громадян. Деякі роботодавці бажаючи скоротити свої «затрати», видають частині своїх працівників (навіть без їх відома) документально працівник оформлений на півставки, або на 0,25 – ставки, тобто відображається заробітна плата нижче встановленої Законом мінімальної. На підставі аналізу щомісячних звітів поданих платниками до Пенсійного фонду, можна сказати, що найнижчий рівень заробітної плати та недотримання керівниками мінімальних гарантій в галузі сільського господарства, торгівлі та супутніх послугах. Здебільшого проблемним питанням щодо легалізації заробітної плати виникає у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, тобто підприємець частково приховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачує доходи найманим працівникам, які не обліковані в бухгалтерських документах, а також використовує працю найманих працівників, офіційно не зареєстрованих як наймані особи. Тому б хотілося звернутися до осіб, які мають намір працевлаштуватися або вже працевлаштовані у приватних підприємців, вимагайте від них укладення з вами трудової угоди. І навіть коли вам надали таку трудову угоду, запитайте чи зареєстрували вас у Пенсійному фонді та чи перераховують за вас  єдиний соціальний внесок. Громадяни, які працюють без укладання трудового договору, позбавляють себе лікарняного, допомоги у разі отримання травми на виробництві, трудового стажу, пенсії, втрачають відпустки.

       Хотілося б звернути увагу і самих роботодавців, якщо у вас працюють наймані працівники і з ними укладено трудові угоди, то звітуйте вчасно до Пенсійного фонду.

       Відповідно до нині діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати у сумі не меншій мінімального страхового внеску.

            І пам’ятайте, що отримуючи заробітну плату в «конверті» чи маючи інше джерело доходу - ви маєте забезпечене сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім.

 

Засідання “круглого столу” в Біловодській райдержадміністрації

 

Сьогодні, 20 жовтня п.р., в Біловодській районній державній адміністрації в форматі “круглого столу” пройшло засідання з питаня Пенсійної реформи з працівниками районної держасної адміністрації та структурних підрозділів.

Проводила засідання Людмила Морозова  - заступник голови Біловодської райдержадміністрації, також серед присутніх – Світлана Кузніченко, начальниик Біловодського УСЗН та Олена Юрченко  – начальник Біловодського РЦЗ, а також начальники структурних підрозділів Біловодської райдержадміністрації.

Начальник Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області Ольга Шуліка виступила з роз’ясненням основних аспектів реформування пенсійної системи внаслідок набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017р. № 2148.

Збільшення пенсії торкнулось більш ніж 4 тис. пенсіонерів Біловодського району. Середній розмір підвищення, з урахуванням скасування особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють, становить більше 900 гривень. Після проведеного перерахунку, середній розмір пенсії в Луганській області, станом на 01.10.2017 дорівнює 2996,33грн. проти 2029,20 грн., станом на 01.09.2017.

         Ольга Шуліка  також звернула увагу на той факт, що перерахунок пенсії охопив і пенсіонерів, що є тимчасово переміщеними особами.

 

Пенсійна реформа стартувала

 

          17 жовтня п.р. начальник Біловодського об’єднаного управління ПФУ Ольга Шуліка прийняла участь в роботі «Університету ІІІ покоління» на базі Біловодського територіального центру обслуговування громадян.

Ольга Шуліка розповіла про реформування пенсійної системи внаслідок набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017р. № 2148.

          Також начальник управління розповіла про:

середній розмір підвищення,
скасування особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють
визначення розмірів мінімальної пенсії за віком, доплат, надбавок, підвищень, проведено виходячи з величини 1452 грн. (проти 1312 грн.)
по осучасненню заробітної плати для обчислення пенсій з урахуванням середньої заробітної плати за 2014, 2015 і 2016 роки – 3764,40грн. та зміненої з 1,35 на 1 величини оцінки одного року страхового стажу.

Звернула увагу на те, що після проведеного перерахунку, середній розмір пенсії в Луганській області, станом на 01.10.2017 дорівнює 2996,33грн. проти 2029,20 грн., станом на 01.09.2017.