Пенсійне забезпечення

          

ПФУ впровадив послугу «Е – пенсія»

 

В Україні почав працювати сервіс «Е – пенсія» - нова модель звернення громадян за призначенням пенсії через веб – портал електронних послуг Фонду.

Це перших етап проекту «е-пенсія», який дозволяє за одне відвідування (веб-порталу — ред.) отримати пенсійне забезпечення.

Людина може самостійно подати через портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення. І відповідно звернутися у відділення, коли їй прийде відповідна смс, та отримати посвідчення.

Для того, щоб подати заявку онлайн, потрібно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг, а далі — дотримуватися інструкцій: заповнити відповідну анкету, завантажити відповідні документи, підписати заяву електронним підписом і відправити її до ПФУ.

Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви, відповідають стандартним вимогам, для розгляду будь - якої заяви в органах Пенсійного фонду надається термін — 10 днів.

За результатом розгляду заяви протягом 10 днів надходить інформаційне повідомлення чи то про результати призначеної пенсії, чи то про те, що необхідні додаткові документи чи, можливо, якісь інші нюанси.

 Скористатися послугою громадяни можуть безкоштовно.

Згодом презентують мобільний додаток послуги «е-пенсія».

 

Право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

За статтею 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.

Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є насамперед наявність професії (посади) та виробництва у конкретному Списку, а також підтвердження відповідних умов праці працівника за результатами атестації робочих місць за умовами праці впродовж повного робочого дня (не менш ніж 80% встановленої тривалості для такої категорії працівників).

Згідно зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 479 «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», яка набрала чинності з 1 січня 2018 р., певні розподіли, зокрема розподіли Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461 (далі — Списки № 1 і № 2), доповнено новими позиціями: «Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва».

Ці позиції Списків № 1 і № 2 стосуються саме тих працівників, які зайняті ремонтом устаткування (в місцях його встановлення) в умовах діючих виробництв, перелічених у відповідних розділах. На працівників ремонтного персоналу які виконують роботи з поточного ремонту устаткування, зупиненого на ремонт, ця позиція Списку не поширюється.

Відповідно до п. 4.1 цього Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383, зареєстрованим у Мін’юсті України 01.12.2005 р. за № 1451/11731, під час призначення пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного п’ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, відповідне право впродовж цього періоду має бути підтверджене за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Згідно з п. З Порядку під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їхнього внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня 1992 р. та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 р.

Отже, до стажу роботи працівників, професії (посади) яких уперше включено до Списків № 1 і № 2 згідно з постановою № 479, зокрема працівників ремонтних служб, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва, які продовжили працювати за відповідними професіями (посадами) після 1 січня 2018 р. і умови праці таких працівників не змінювалися, може бути зараховано весь період їхньої роботи за відповідними професіями (посадами) у разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

У разі докорінної зміни умов і характеру праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація. Результати такої атестації застосовуються з дати видання наказу підприємства про її результати.

Згідно з п. 10 Порядку для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку з оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку з наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та в разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637.

У довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професію або посаду; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їхні номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку.

Таким чином, періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство (установа) або його правонаступник з урахуванням умов і характеру праці конкретного працівника та вимог законодавства щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж.

 

Якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного у неї страхового стажу та її заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий стаж особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, пен­сію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму.

Якщо страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи зазначе­ний прожитковий мінімум.

Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та до­плату за понаднормовий стаж визначають з урахуван­ням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Тому з липня такі пенсії перераховано.

Якщо розмір пенсії особи, обчислений за форму­лою, наведеною ст. 27 Закону України від 29.07.2003 р. № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), не перевищує розміру прожиткового міні­муму, встановленого для осіб, що втратили праце­здатність, доплату за понаднормовий стаж визнача­ють, ураховуючи розмір пенсії особи.

Прерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормовий стаж стосується лише непрацюючих осіб. Такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не провадиться (ч. З ст. 42 Закону № 1058).

 

                                                                            “Е-пенсія” – признач пенсію в “один дотик ”

 

Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в “один дотик ” через веб - портал електронних послуг Фонду.

Сервіс передбачає:

- подання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та копії документів, завірені електронним підписом);

- після прийняття рішення про призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення до сервісного центру за отриманням пенсійного посвідчення.

Сервіс призначення пенсії в “один дотик ” є однією зі складових частин системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі      (“Е-ПЕНСІЯ”), що реалізується Пенсійним фондом України і включає заходи з переведення в електронну форму надання послуг та організацію обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.

Впровадження такої системи спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом України, дозволяє зменшити витрати часу осіб, які звертаються за призначенням пенсії, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому.

 

Право на державну грошову допомогу

      Жінка працює медсестрою в лікарні, яка належить до відан­ня Міністерства внутрішніх справ України. Чи буде цей період ура­ховано для виплати 10 місячних пенсій під час призначення пенсії за віком?

 Відповідь. Згідно з приміткою 2 до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального за­хисту і посад, робота на яких дає пра­во на пенсію за вислугу років, затвер­дженого постановою Кабінету Мініс­трів України від 04.11.93 р. № 909, робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим Переліком, дає право на пенсію незалежно, зокрема, від відомчої на­лежності закладів й установ.

Перелік закладів охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.06.2017 р. № 507. Цим Переліком передбачено лікарні. Отже, період ро­боти на посаді медичної сестри лікарні буде зараховано до страхового стажу, що дає право на державну грошову допомогу, як роботу в закладі охорони  здоров’я  державної форми власності.

   

Щодо права на пенсію за вислугу років

Чи зараховується до медстажу, який дає право на пенсію за вислугу років, час навчання в аспірантурі, оскільки після закін­чення навчання жінка працювала лікарем у лікарні, та робота в 1989—1990 рр. на посаді інструк­тора районного відділу охорони здоров’я? Чи має вона право на пенсію за вислугу років?

Відповідь. За пунктом 21 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» збережено право на пенсію за вислугу років ме­дичних працівників за умови, якщо вони на день набрання чинності Зако­ном України від 03.10.2017 р. № 2148-\/ІІІ «Про внесення змін до де­яких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», тобто на 11 жовт­ня 2017 р., мають вислугу років, по­трібну для призначення такої пенсії.

Право на призначення пенсії за ви­слугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального за­безпечення, які обіймають посади, ви­значені Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціаль­ного захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909 (далі — Перелік № 909), та після до­сягнення ними віку й за наявності спе­ціального стажу, визначеного п. «е» ст. 55 Закону України від 05.11.91 р. № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечен­ня» (далі — Закон № 1788).

Згідно з Переліком № 909 лікарі лі­карняних закладів охорони здоров'я мають право на призначення пенсії за вислугу років.

У примітці 3 до Переліку № 909 ро­бота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 р., яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше чинного законодавства, в тому числі на посаді старшої піонервожатої, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

Завідуючі, інспектори та інструкто­ри районних, окружних і міських (у містах, де немає районних відділів охорони здоров’я) відділів і управлінь охорони здоров’я були передбачені Переліком закладів і установ, робота на яких дає право на пенсію за вислу­гу років, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 17.12.59 р.

Отже, періоди роботи на цих поса­дах до 1 січня 1992 р. зараховуються до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років.

Зараховувати до спеціального стажу час навчання чинним пенсійним зако­нодавством України не передбачено.

При цьому право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку надається особам, вислуга років яких на відповідних посадах становить:

— на 1 квітня 2015 р. — не менш як 25 років;

— на 31 грудня 2015 р. — не менш як 25 років шість місяців.

Якщо на зазначені дати тривалість спеціального стажу роботи стано­вить менше від названої, пенсія за вислугу років призначається в разі досягнення віку від 50 до 55 років (залежно від дати народження) та за наявності спеціального стажу, зазна­ченого п. «е» ст. 55 Закону № 1788 (на 11 жовтня 2017 р. — 26 років шість місяців).

 

Про зарахування до стажу роботи у подвійному розмірі

 Запитання: Жінка працювала у шкідливих умовах за Списком N° 2 у пси­хіатричній лікарні (по догляду за психічнохворими). Чи буде цей пе­ріод подвоєно під час обчислення страхового та пільгового стажу?

 Відповідь. За частиною 4 ст. 24 Закону № 1058 періоди трудової ді­яльності та інші періоди, що зарахо­вувалися до стажу роботи для при­значення пенсії до набрання чинності цим Законом (до 1 січня 2004 р.), за­раховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше законодавством, крім випад­ків, передбачених цим Законом.

Пільговий порядок обчислення ста­жу роботи, передбачений таким зако­нодавством, за період з 1 січня 2004 р. застосовується тільки щодо визна­чення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» робота в лепрозорних і протичумних закла­дах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, зара­жених вірусом імунодефіциту люди­ни або хворих на СНІД, в інших інфек­ційних закладах (відділеннях) охоро­ни здоров’я, в патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у закладах з надання психіатричної допомоги зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі.

Отже, робота у психіатричній лі­карні до 1 січня 2004 р. буде зарахо­вана як до пільгового, так і до страхового стажу у подвійному розмірі, а період роботи в такому закладі після 1 січня 2004 р. у подвійному розмірі буде обчислено тільки щодо визна­чення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

                                                        Зарахування до пільгового стажу

Чоловік працював одночасно на двох посадах на шкідливо­му виробництві. Чи буде врахова­но цю роботу до пільгового стажу?

Відповідь. Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при об­численні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умо­вах, затверджений наказом Мініс­терства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383, за­реєстрованим у Мін'юсті України 01.12.2005 р. за № 1451/11731 (далі — Порядок № 383).

До пільгового стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умо­вах, зараховуються періоди, коли особа була зайнята на роботах у шкідливих умовах упродовж повного робочого дня.

Під повним робочим днем уважається виконання робіт в умовах, пе­редбачених Списками № 1 і № 2, не менш як 80% робочого часу, уста­новленого для працівників такого виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміж­них, поточних ремонтних робіт, по­в’язаних з виконанням трудових обов’язків.

Згідно з п. 9 Порядку № 383 пенсії за сумісними роботами, професіями та посадами працівників, зайнятих у виробництвах та на роботах, перед­бачених Списками № 1 і № 2, призначаються:

за Списком № 2 — якщо одна із ви­конуваних робіт, професій чи посад передбачена Списком № 1, а інша — Списком № 2;

на загальних підставах — якщо од­на із виконуваних робіт, професій чи посад передбачена Списком № 1 або Списком № 2, а інша цими Спис­ками не передбачена.

Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці потрібно до територіального управ­ління Пенсійного фонду подати тру­дову книжку із оформленими належ­ним чином записами про обійману посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповід­ному робочому місці та у зв’язку з відсутністю в трудовій книжці відомо­стей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, — уточнюючу довідку, передбачену п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за від­сутності трудової книжки або відпо­відних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 12.08.93 р. № 637.

Під час визначення права на пен­сію за віком на пільгових умовах за­стосовуються Списки, що були чин­ними на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних поса­дах або за професіями незалежно від дати їхнього внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час вико­нання роботи до 21 серпня 1992 р. та за результатами проведення атеста­ції робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 р.

Отже, якщо впродовж одного і того самого проміжку часу протягом ро­бочого дня особа була зайнята на роботах як у шкідливих, так і в нор­мальних умовах, вона не була зайня­та впродовж повного робочого дня у шкідливих умовах. Відтак підстав для зарахування цієї роботи до пільгово­го стажу немає.

Слід зазначити: якщо особа працю­вала на підприємстві за двома про­фесіями, але в різний час (за іншим графі

 

Чи має право на пенсію за віком на пільгових умовах рентгенолаборант флюорографічного кабінету? Чи зберіга­ються пільги для рентгенолаборантів-пенсіонерів ?

 Відповідь. За статтею 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (да­лі — Закон) право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важки­ми умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабіне­том Міністрів України, та за результа­тами атестації робочих місць.

Розділом XIX «Охорона здоров’я» Списку № 1, затвердженого поста­новою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016р. №461 (зі змінами, далі — постанова № 461), передбачено мо­лодших спеціалістів з медичною освітою рентгенівських відділень (ка­бінетів). а також молодших спеціа­лістів з медичною освітою, зайнятих у відділеннях інтервенційної радіоло­гії (рентгенохірургічний блок).

Згідно з цією позицією право на від­повідну пенсію мають усі працівники, посади яких віднесено до молодших спеціалістів з медичною освітою від­повідно до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 р. № 742 «Про атеста­цію молодших спеціалістів з медич­ною освітою», у тому числі фельдше­ри, медичні сестри, рентгенолаборанти, зайняті повний робочий день в умовах, передбачених Списком.

Отже, рентгенолаборанти рентге­нівських відділень (кабінетів), а та­кож зайняті у відділеннях інтервен­ційної радіології (рентгенохірургіч­ний блок), мають право на пільгову пенсію відповідно до названого роз­ділу як чинного Списку № 1, так і ра­ніше чинних редакцій Списків № 1 у разі підтвердження відповідного права за результатами атестації ро­бочих місць за умовами праці.

З набранням чинності з 3 серпня 2016 р. постановою № 461 для рентгенолаборантів флюорографічних відділень (ка­бінетів) право на пенсію за віком на пільгових умовах не передбачене.

Ця категорія працівників за попе­редніми редакціями Списків № 1, за­твердженими постановами Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 36, від 11.03.94 р. № 162 та поста­новою Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.91 р. № 10, мала право на від­повідну пенсію.

Згідно з ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо застра­хована особа після призначення пен­сії продовжувала працювати, пере­рахунок пенсії проводиться з ураху­ванням не менш як 24 місяців стра­хового стажу після призначення (по­переднього перерахунку) пенсії не­залежно від перерв у роботі.

Якщо застрахована особа після при­значення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, пе­рерахунок пенсії проводиться не рані­ше ніж через два роки після призначен­ня (попереднього перерахунку) з ураху­ванням страхового стажу після її при­значення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

 

З  1 липня перераховано пенсії: кому і на скільки

З  1 липня 2019 року перераховані пенсії для низки громадян України. Перерахунок здійснено відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Зокрема, у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1497 до 1564 гривні:

особам, які отримують мінімальні розміри пенсій та не мають страхового стажу: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років, розмір пенсії зазначених осіб становитиме 1564 грн (до цієї дати – 1497 грн);
особам, які отримують максимальну пенсію на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, розмір пенсії збільшиться з 14970 до 15640 грн;
особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР» перераховано надбавку до пенсії, розмір цієї надбавки збільшиться з 185,30 грн до 193,60 грн (10 % від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 01.07.2019 складає 1936 грн);
особам, які отримують доплату за понаднормативний стаж, надбавки, підвищення, пенсії за особливі заслуги перед Україною, які обчислюються у відсотковому відношенню від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, які отримують пенсію призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та мають страховий стаж не менше: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років, пенсійна виплата збільшується до 2000,00 грн.

Перерахунок пенсійних виплат проведено автоматизованим способом, без додаткового звернення до органів Пенсійного фонду.

 

Виплата  недоотриманої пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера

 

        Відповідно до статті 52 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”  суму пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується  по місяць смерті включно непрацездатним членам сім’ї, які знаходились на його утриманні, Батькам, чоловіку (дружині), а також членам сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті.

        До членів сім’ї відносяться: родичі по прямій висхідній і низхідній лінії, повнорідні і неповнорідні брати і сестри. За документ, який засвідчує родинні стосунки, приймаються пасторт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідка про склад сім’ї, а також рішення суду.

        В разі відсутності в паспорті заявника реєстрації за адресою померлого пенсіонера, родинні стосунки підтверджуються вищезазначеними документами та довідкою уповноважених органів з місця проживання, у тому числі і органів місцевого самоврядування, про факт проживання разом на день смерті пенсіонера.

        Відповідно  до рішення Конституційного суду України від 13 червня 1999 року № 5- РП /99  членами сім’ї може бути визнано інших родичів або осіб за умови  постійного проживання разом і ведення спільного господарства, які  не перебувають у безпосередніх родинних зв’язках (зять, невістка, вітчим, мачуха , опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки). Факт ведення спільного господарства підтверджують довідкою уповноважених органів із місця проживання, зокрема органів місцевого самоврядування.

        Для  виплати недоотриманої пенсії заявник звертається до органу, який призначає пенсію, із заявою та відповідними документами  протягом шести місяців із дня смерті пенсіонера.

        У разі відсутності членів сім’ї, що проживали з померлим , або якщо вони не звернулися по виплату згаданої суми пенсії  протягом шести місяців    сума пенсії, що належала пенсіонерові й залишилась недоотриманою й зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини, і її виплачують спадкоємцям.

         Документом, що підтверджує статус спадкоємця, є свідoцтво про право на спадщину.  Такі свідоцтва видають спадкоємцям піся шести місяців із часу відкриття спадщини.

 

Чому цього місяця моя пенсія зменшила­ся? Чи може це залежати від мого працевла­штування?

Якщо пенсіонер працює, це впливає на його право на доплати, надбавки, підвищення, а та­кож перерахунки пенсії в разі зміни прожитко­вого мінімуму. Тому пенсія пенсіонера, що пра­цює або здійснює підприємницьку діяльність, буде іншою.

Зокрема, у разі працевлаштування пенсіоне­ра перерахунок з урахуванням нового прожит­кового мінімуму для обчислення мінімального розміру або доплати законодавством не перед­бачено. Такий перерахунок здійснюється автома­тично за даними пенсійної справи, у якій інфор­мація щодо працевлаштування з'являється, якщо особа повідомляє про це. Може утворитися пе­реплата пенсійних коштів. Надбавку пенсіонерам, що не працюють і мають на своєму утриманні ді­тей до 18 років, також не виплачують у разі пра­цевлаштування. Буває й так, що після працевла­штування пенсіонера виплата пенсії йому взага­лі має припинитися. Приміром, так відбувається в разі працевлаштування до досягнення пенсій­ного віку жінок, які скористалися правом до­строкового виходу на пенсію після досягнення 55-річного віку зі зменшенням її розміру. При­пиняється також виплата одержувачу пенсії за ви­слугу років, якщо він іде працювати за тією спе­ціальністю, що дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Під час призначення (перерахунку) пенсії пен­сіонеру під особистий підпис повідомляють про його обов'язок у разі працевлаштування пода­ти дані про це до органів Пенсійного фонду. Та­ке саме попередження міститься в пенсійному посвідченні. Якщо пенсіонер не повідомить про такі зміни, Фонду стане про них відомо, оскіль­ки систематично здійснюється звіряння даних з державними реєстрами загальнообов'язкового державного соціального страхування, юридич­них і фізичних осіб — підприємців і виявляєть­ся факт працевлаштування. Однак на дату зві­ряння вже обчислюється сума надміру виплаче­них пенсійних коштів.

Отже, якщо після працевлаштування пенсіо­нер не повідомив про це управління Пенсійного фонду і внаслідок цього утворилася переплата пенсійних сум, управління Пенсійного фонду на підставі статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра­хування» має право ухвалити рішення про утри­мання з пенсії сум переплати в межах 20% від пенсії (щомісяця). Суми пенсій, виплачені надмі­ру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних (а в цьому випадку неповідомлення про праце­влаштування вважають зловживанням), пенсіо­нер може повернути добровільно.

Для попередження переплат пенсій у зв'язку з працевлаштуванням обов'язково треба своєчасно повідомляти про це управління Пенсійного фонду за місцем проживання.

 

Як обчислюють заробітну плату для пенсії? Чи можна врахувати для пенсії заробітну плату з розбивкою по роках за період до 2000 року?

          Статтею 40 Закону України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон 1058) визначено період, за який враховується заробітна плата для пенсій. Зокрема, заробітна плата  (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 року за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 року незалежно від перерв.

         Якщо страховий стаж особи після 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку для обчислення пенсії  обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців  страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.

         Якщо страховий стаж особи після 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку для обчислення пенсії обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв на підставі довідки підприємств чи архівної установи.

         Якщо страховий стаж особи становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

         Обчислення заробітної плати на підставі довідки про заробітну плату з розбивкою по роках законодавством  не передбачено.

         Із періоду за який враховується зарплата для обчислення пенсій, Закон дає змогу виключити періоди  до 60 календарних місяців страхового стажу , з урахуванням  будь-яких періодів отримання допомоги по безробіттю незалежно від перерв, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що визначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

         Із підрахунку вилучаються лише невигідні коефіцієнти заробітку. Стаж за ці місяці особа не втрачає.

         Крім цього, додатково (понад 10% страхового стажу) за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової служби, навчання, догляду за інвалідом

І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,  догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таке вилучення невигідних місяців заробітку називають оптимізацією. Оптимізація сприяє підвищенню коефіцієнта заробітку і, як наслідок, розміру пенсії.

         При цьому в усіх випадках, крім випадку, коли страховий стаж особи становить менший період, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

         Заробітну плату для обчислення пенсії  визначають так: середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, помножують на середній коефіцієнт заробітної плати особи. При цьому середній коефіцієнт заробітку – це частка від ділення суми щомісячних коефіцієнтів заробітку за період (періоди), за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії,  на кількість місяців страхового стажу в цьому періоди (періодах).

         Щомісячні коефіцієнти заробітної плати визначають шляхом співвідношення місячної заробітної плати особи, з якої сплачено страхові внески, до заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, до заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за відповідний місяць.

         Формулу розрахунку заробітку для обчислення розміру пенсії наведено у частині другій статті 40 Закону 1058.

 

 

Як обчислюють доплату до пенсії за  понаднормовий стаж пенсіонерам, які не працюють: із розміру прожиткового мінімуму чи з розміру пенсії за віком?

          Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії  за віком, визначеного на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

         Отже, доплату до пенсії за понаднормовий стаж обчислюють із розрахунку 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам. Якщо розмір пенсії , обчислений відповідно до статті 27 Закону, перевищує розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, доплату за понаднормовий стаж обчислюють виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

                          Виплата пенсії громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон

 Із 7 жовтня 2009 року виплата пенсії громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, регулюється нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» (далі – Закон) виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно зі статтею 51 Закону в разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Конституційний Суд України Рішенням від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009 пункт 2 частини першої статті 49, друге речення статті 51 Закону щодо припинення виплати пенсії пенсіонерам на час постійного проживання за кордоном у разі, якщо Україна не уклала з відповідною державою міжнародний договір з питань пенсійного забезпечення і якщо згода на обов’язковість такого міжнародного договору не надана Верховною Радою України, визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).

Отже, із 7 жовтня 2009 року порядок виплати пенсії громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, регулюється нормами Закону з урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009.

Після прийняття Конституційним Судом України цього Рішення і на час розгляду справи інших законів, які регламентують виплату пенсій пенсіонерам, які постійно проживають у державах, з якими Україна не уклала відповідного договору, не прийнято.

 

 За який період здійснюється обчислення заробітної плати при призначенні пенсії?

Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії врегульовано статтею 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Для обчислення пенсії враховується зарплата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами або в разі якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

 

ЯКЩО ВІДПРАЦЬОВАНО НЕПОВНИЙ МІСЯЦЬ, ЯК ДОПЛАТИТИ ДО МІНІМАЛЬНОГО СТРАХОВОГО ВНЕСКУ?

 

З 1 січня 2018 року, відповідно до Закону України № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», підвищено необхідний страховий стаж для призначення пенсії за віком – до 25 років (з кожним наступним роком додаватиметься ще один рік; таким чином у 2019 році необхідно вже буде мати 26 років, у 2019 році – 27 років і так далі).

       Якщо особа не має необхідного страхового стажу, але в її трудовій діяльності є періоди, коли вона працювала неповний робочий час, прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнена не останнім днем календарного місяця, перебувала у відпустці без збереження заробітної плати (статті 25 та 26 Закону № 504/96-ВР) тощо та отримувала заробітну плату у розмірі, меншому мінімального, вона може  здійснити доплату до мінімального страхового внеску.

      Страховий стаж обчислюється в мiсяцях. Неповний мiсяць роботи, якщо застрахована особа пiдлягала загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню, зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови, що сума сплачених за цей мiсяць страхових внескiв є не менш нiж мiнiмальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв є меншою за мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови вiдповiдної доплати до суми страхових внескiв таким чином, щоб загальна сума сплачених коштiв за вiдповiдний мiсяць була не меншою, нiж мiнiмальний страховий внесок.

       Порядок проведення такої доплати визначено роздiлом 15 «Інструкції про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застрахованими особами внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України», затвердженої постановою правлiння Пенсiйного фонду України вiд 19.12.2003 р. № 21-1, зареєстрованою в Мiністерстві юстиції України 16.01.2004 р. за № 64/8663.

        Доплата до мiнiмального страхового внеску за неповний мiсяць роботи провадиться застрахованою особою за її бажанням за даними персонiфiкованого облiку за пiдсумками року або пiд час виходу застрахованої ocoби на пенсiю за мiсцем проживання. Органи Пенсiйного фонду розраховують суми внескiв, якi потрiбно доплатити, на пiдставi даних реєстру застрахованих осiб про суми нарахованої заробiтної плати та нарахованих страхових внескiв за вiдповiднi перiоди роботи. Особи, які бажають здійснити доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, подають до органів Пенсійного фонду заяву із зазначенням необхідного періоду. Спеціалісти управління Фонду на підставі даних персоніфікованого обліку складають повідомлення-розрахунок, в якому розрахована сума доплати. У свою чергу,  застрахована особа здійснює відповідну доплату протягом 10 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

 

Нововведення по сплаті ЄСВ для фізичних осіб-підприємців у 2019 році.

 

Згідно із Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" запроваджено окремі зміни щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), які набрали чинності 01 січня 2019 року.

Відтепер ЄСВ для фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, у яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41 % бази нарахування ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю. Тобто, з 2019 року не лише юридичні особи, а й фізичні особи-підприємці, у яких працюють особи з інвалідністю, зможуть нараховувати ЄСВ за пільговою ставкою (8,41 %). Раніше фізичні особи-підприємці, у яких працюють особи з інвалідністю, застосовували основну ставку ЄСВ у розмірі 22 %.

З 01 січня 2019 року розмір мінімальної заробітної плати збільшено до суми 4173,00 гривень на місяць, а у погодинному розмірі - до 25,13 гривень.

Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати, тобто сумі у розмірі 62 595,00 гривень.

Мінімальний страховий внесок становить 918,06 грн. = 4173,00 грн. х 22% (за квартал - 2754,18грн.).

Максимальний страховий внесок становить 13770,90 грн. = 62 595,00 грн. х 22%.   

Від сплати ЄСВ за себе звільняються фізичні особи-підприємці (незалежно від обраної системи оподаткування) і члени фермерського господарства, які є пенсіонерами за віком чи особами з інвалідністю та отримують пенсію або соціальну допомогу.

Зазначене звільнення не поширюється на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, оцінювачів, аудиторів тощо). Фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерських господарств зобов’язані сплачувати ЄСВ до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом (до 19 квітня 2019 року, 19 липня 2019 року, 19 жовтня 2019 року, 19 січня 2020 року).

 

Щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб з числа учасників антитерористичної операції

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон 1058) право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок мають:

•військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення;

•військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення;

•дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення;

•особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

•особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

•дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до абзаців шостого і сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних.

3гідно з абзацом 1 пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - Закон 3551) статус учасника бойових дій надано, зокрема, резервістам та військовозобов’язаним, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній операції у період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни України щодо військового обов’язку поділяються на відповідні категорії, зокрема на військовозобов’язаних, до яких належать особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, на резервістів, до яких належать особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

Інші категорії осіб, яким відповідно до абзацу 1 пункту 19 статті 6 Закону 3551 надано статус учасника бойових дій, зокрема працівники Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, не передбачені пункту 4 частини 1 статті 115 Закону 1058, а отже права на призначення дострокової пенсії не мають.

Відповідно до підпункту 5 пункту 2.1 розділу II Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Порядок 22-1), затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року № 22-1, до заяви про призначення пенсії за віком додаються документи, які засвідчують особливий статус особи, зокрема:

-          посвідчення учасника бойових дій,

-          довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а для осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

-    документи, на підставі яких встановлено статус учасника бойових дій, визначені Порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - Порядок 413) (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції, документи про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення).

В додатку 1 до Порядку 413 наведено форму довідки, що підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, яка видається військовою частиною (органом, підрозділом, підприємством, установою чи організацією).

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці 1 пункті 19 статті 6 Закону 3551, категорії осіб та терміни їх участі в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах, а також райони антитерористичної операції визначаються Кабінетом Міністрів України. Райони здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації визначаються відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецькій та Луганській областях».

Отже право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до пункту 4 частини 1 статті 115 Закону 1058 визначається після всебічного, повного і об’єктивного розгляду всіх документів, які визначені підпунктом 5 пункту 2.1 розділу Порядку 22-1 та засвідчують особливий статус особи.

При цьому відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 Порядку 22-1, у разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" , страховий стаж та заробітна плата (дохід) обчислюються на підставі довідки про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески згідно з додатком 2 Порядку 22-1.

 

Перерахунок пенсій з 1 березня 2019 року.

 

З 1 березня 2019 р. через збільшення по­казника середньої заро­бітної плати, з урахуван­ням якої обчислено пен­сії, на коефіцієнт 1,17 проводився пере­рахунок пенсій, призна­чених згідно із такими законами України:

від 09.07.2003 р. № 1058-ІУ «Про загаль­нообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058);

від 28.02.91 р. № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які по­страждали внаслідок Чорнобильської катас­трофи» (ст. 54, у розмірі відшкодування фактич­них збитків, далі — За­кон № 796);

від 09.04.92 р. № 2262-ХІІ «Про пенсій­не забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон № 2262, особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їхніх сімей).

Згідно з Порядком пе­рерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які на­дійшли до 31 грудня 2018 р., за винятком тих, яких на дату прове­дення перерахунку пе­реведено з пенсії по ін­валідності на пенсію за віком на умовах, визна­чених абзацом третім ч. 3 ст. 45 Закону № 1058. Тобто виняток стосується осіб, яким під час переведення вперше з пенсії по інва­лідності на пенсію за ві­ком застосовано показ­ник середньої заробітної плати за 2016—2017 рр.

Також перерахунку підлягають пенсії осіб, які в період із січня до березня 2019 р. звер­нулися вперше за при­значенням (переведен­ням) пенсії відповідно до ст. 54 Закону № 796 у розмірі відшкодування фактичних збитків.

У поточному році пе­рерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (дохо­ду) в Україні проводить­ся через збільшення показника середньої заробітної плати (дохо­ду), який ураховувався для обчислення пенсії на 1 жовтня 2017 р., на коефіцієнт 1,17.

Приклад. Гр. А. у пері­од з квітня 2016 р. одержував пенсію по інвалідності, призначе­ну відповідно до Закону №1058. Органами МСЕК 15 січня 2019 р. гр. А. визнано особою з інвалідністю II групи, при цьому інвалідність пов’язано з роботами з ліквідації наслідків ава­рії на Чорнобильській АЕС. 20 лютого 2019 р. гр. А. звернувся до ор­ганів Пенсійного фонду України із заявою щодо призначення пенсії по інвалідності в розмірі відшкодування фактич­них збитків. До заяви додано, зокрема, до­відку про заробітну плату за роботу в зоні відчуження.

Під час обчислення пенсії враховано показ­ник середньої заробіт­ної плати(доходу)в се­редньому на одну за­страховану особу в ці­лому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р. (928,81 грн). З 1 берез­ня 2019 р. гр. А. прове­дено перерахунок пен­сії збільшенням показ­ника середньої заробіт­ної плати (928,81 грн) на коефіцієнт 1,17.

Слід зазначити, що під час проведення пе­рерахунку пенсій у зв’язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (дохо­ду) застосовується ве­личина оцінки одного року страхового стажу, яка дорівнює 1%.

При цьому, якщо після проведеного перера­хунку розмір пенсії зменшується, перера­хунок не проводиться. Пенсія підлягатиме пе­рерахунку під час на­ступного збільшення показника середньої заробітної плати.

Приклад. Пенсія за ві­ком відповідно до Зако­ну № 1058 призначена в листопаді 2017 р. Для її призначення застосо­вано величину оцінки одного року страхового стажу — 1,35%.

Під час проведення перерахунку розмір пен­сії зменшується, у зв’яз­ку з чим перерахунок пенсії не проводиться.

Порядком також пе­редбачено застосуван­ня збільшеного показ­ника заробітної плати, з урахуванням якої об­числено пенсії, під час проведення наступних перерахунків пенсії, пе­реведення з одного ви­ду пенсії на інший (крім умов, визначених абза­цом третім ч. З ст. 45 Закону) під час обчис­лення пенсій відповідно до ст. 54 Закону № 796.

Приклад. Гр. М. має військове звання «майор», одержував пенсію, при­значену відповідно до Закону № 2262, в бе­резні 2019 р. звернувся з відповідною заявою щодо переведення на пенсію за віком за нор­мами Закону № 1058.

Під час переведення буде застосовано по­казник середньої заро­бітної плати за 2014— 2016 рр., збільшений на1.17, а саме: 4404,35 грн (3764,40 грн х 1,17).

Постановою №124 передбачено, що для осіб, у яких за результа­тами перерахунку, про­веденого через збіль­шення показника серед­ньої заробітної плати на 1.17,розмір пенсії під­вищується на суму від 0,01 до 100 грн, доплата установлюється так, щоб сума підвищення не бу­ла меншою за 100 грн. Така доплата враховує­ться під час подальших перерахунків.

Приклад. Гр. С. одер­жує пенсію за віком, призначену відповідно до Закону № 1058.

На 28 лютого 2019 р. розмір пенсії становить 1647,22 грн, у тому числі:

100,36 грн — доплата за понаднормовий стаж;

49.86   грн — підви­щення як дитині війни.

Розмір пенсії з 1 бе­резня 2019 р. — 1664,29 грн, у тому числі:

117,43 грн — доплата за понаднормовий стаж;

49,86   грн — підви­щення як дитині війни.

Сума підвищення — 17,07 грн (1664,29 грн — 1647,22 грн).

У цьому випадку вста­новлюється доплата до 100 грн у сумі 82,93 грн (100 грн. — 17,07 грн).

Крім того, постано­вою № 124 передбаче­но встановлення певній категорії осіб однора­зової доплати до пенсії в розмірі 2410,17 грн (прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, уста­новленого на 1 січня 2019 р. (1497 грн), збільшеного на коефіці­єнт 1,61).

Право на одноразову доплату до пенсії мають такі особи:

—        які одержують пен­сію, призначену відпо­відно до Закону № 1058;

—        мають страховий стаж: чоловіки — 35, жінки — ЗО років, а осо­би, пенсія яким призна­чена до 1 жовтня 2011 р.: чоловіки — 25, жінки — 20 років страхового стажу;

—        розмір пенсії яких з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплат до надбавок окремим ка­тегоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та до­плати до 100 грн.) не пе­ревищує 1669,20 грн (40% мінімальної заро­бітної плати, встанов­леної на 1 січня 2019 р. — 4173 грн).

Одноразова доплата виплачується рівними частинами в березні і квітні 2019 р.

Одноразова доплата не залежить від факту проведення перерахун­ку пенсії через підви­щення показника се­редньої заробітної пла­ти на 1,17.

Приклад. Розмір пен­сії, призначеної за За­коном № 1058, на 28 лютого п. р. становив 1570,04 грн, у тому чис­лі доплата за понаднор­мовий стаж — 23,18 грн, підвищення як дитині війни — 49,86 грн.

Після проведення пе­рерахунку розмір пенсії становить 1582,01 грн, у тому числі доплата за понаднормовий стаж — 35,15 грн; підвищення як дитині війни — 49,86 грн. Оскільки сума під­вищення за результата­ми проведеного пере­рахунку не досягає 100 грн (1582,01 грн -1570,04 грн = 11,97 грн), встановлюється відповідна доплата в сумі 88,03 грн (100 грн - 11,97 грн). Урахо­вуючи те, що розмір пенсії без урахування доплати в сумі 88,03 грн не досягає 1669,20 грн (40% мінімальної заро­бітної плати, встанов­леної на 1 січня 2019 р.), до пенсії встановлюєть­ся одноразова доплата в сумі 2410,17 грн, ви­плату якої буде прове­дено рівними частина­ми в березні та квітні поточного року.

Крім того, Порядком передбачено, що осо­би, які одержують пен­сії, обчислені відповід­но до Митного кодексу України, Податкового кодексу України, зако­нів України «Про Кабі­нет Міністрів України», «Про державну служ­бу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самовряду­вання», «Про проку­ратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судо­устрій і статус суддів», «Про судову експерти­зу», «Про статус і соці­альний захист грома­дян, які постраждали внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи», «Про наукову і науково- технічну діяльність», «Про державну під­тримку засобів масової інформації та соціаль­ний захист журналіс­тів», Положення про помічника-консультан­та народного депутата України, в разі доціль­ності з 1 березня 2019 р. автоматично перево­дяться на пенсію за Законом № 1058.

При цьому, якщо осо­ба, яку автоматично пе­реведено на пенсію за Законом № 1058, ви­явить бажання продов­жувати одержувати спеціальну пенсію, то за її зверненням буде поновлено виплату пен­сії за Законом, за яким вона одержувала таку пенсію до переведення.

 

Право на перерахунок пенсії.

 

Запитання. На пенсію вийшла у 2011 р. У 2017 р. пішла працювати, страховий стаж становить понад 40 років. Зарплата, з якої сплачуються страхові внески, за останній час роботи значно зросла. Чи маю право на перерахунок пенсії з урахуванням нинішнього розміру зарплати?

 Відповідь. Порядок проведення перерахунку пенсій, якщо особа піс­ля призначення (перерахунку) пенсії продовжує працювати, визначено ч. 4 ст. 42 Закону України від 09.07.2003р. № 1058-ІV «Про загаль­нообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058). Кожні два роки працюючі пенсіонери зверталися до територіальних управ­лінь з відповідною заявою.

Законом України від 03.10.2017 р. N9 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» в установ­лений порядок було внесено зміну, яка передбачає, що органи Пенсій­ного фонду України щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в яко­му проводиться перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на найбільш ви­гідних умовах. Порядок проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи затверджений по­становою правління Пенсійного Фон­ду України від 18.05.2018 о. № 10-1.

Страховий стаж, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, обчислюють не раніше від дня, що настає за днем, до якого обчисле­но страховий стаж під час призначен­ня (попереднього перерахунку) пенсії.

3 1 квітня 2018 р. такий автоматич­ний перерахунок пенсій проводився вперше. З квітня 2019 р. також буде проведено автоматичний перераху­нок пенсій тим особам, які на 1 бе­резня 2019 р. набули на нього права (минуло два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії).

Якщо за два роки роботи після призначення чи попереднього пере­рахунку пенсії особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу, пере­рахунок провадиться з урахуванням цього страхового стажу.

Крім того, визначається, чи варто залишити той заробіток, що і був під час призначення (попереднього пере­рахунку) пенсії, чи потрібно врахувати заробіток, який вона одержала за ро­боту після призначення (попередньо­го перерахунку) пенсії (визначається, чи зріс коефіцієнт заробітку особи). При цьому заробітна плата врахову­ється за періоди страхового стажу, за­значені ч. 1 ст. 40 Закону № 1058.

У будь-якому разі застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перера­хунку) пенсії. У Вашому випадку — це 3764,40 грн. (середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено стра­хові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 і 2016 р. —3764,40 грн). Згідно з пунктом 7 По­рядку проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’яз­кове державне пенсійне страхуван­ня», затвердженого постановою Кабі­нету Міністрів України від 20.02.2019 р. № 124, цей показник збільшується на 17% (3764,40 грн х 1,17).

Слід ураховувати, що в разі враху­вання заробітку за періоди страхово­го стажу, набутого за роботу після попереднього перерахунку пенсії, доплату за понаднормовий страхо­вий стаж буде визначено за страхо­вий стаж понад 30 років у жінок чи понад 35 років страхового стажу у чоловіків.

Працівники територіального управ­ління Пенсійного фонду України оби­рають найбільш вигідний для особи варіант розрахунку пенсії.

Якщо після призначення (перера­хунку) пенсії набуто менш як 24 міся­ці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж че­рез два роки після призначення (по­переднього перерахунку) з ураху­ванням страхового стажу, набутого після її призначення (попереднього перерахунку). Заробітна плата для обчислення пенсії в такому разі не змінюється. Тобто заробіток, який особа одержувала після призначен­ня (попереднього перерахунку) пен­сії, в такому разі не враховується.

Якщо на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок, особа не набула права на проведення автома­тичного перерахунку пенсії (якщо не минуло двох років після призначення (попереднього перерахунку) пенсії), такий перерахунок після настання права на нього можна провести на підставі заяви пенсіонера.

 

 

Про індексацію пенсії.

 

Запитання: Якщо пенсію призначено у 2018 р. з урахуванням показника середнього заробітку-5377 грн. або якщо пенсію призначено в листопаді 2017 р. з урахуванням показника середнього заробітку-3764,40 грн. та вартості року страхового стажу-1,35,  як буде проіндексовано такі пенсії з березня 2019 р.?

 Відповідь. Згідно з Порядком про­ведення перерахунку пенсій відпо­відно до частини другої статті 42 За­кону України «Про загальнообов’яз­кове державне пенсійне страхуван­ня», затвердженим постановою Кабі­нету Міністрів України від 20.02.2019 р. № 124 (далі — Порядок № 124), перерахунку з 1 березня 2019 р. під­лягають пенсії, призначені за звер­неннями, які надійшли до 31 грудня включно року, що передує року, в якому проводиться перерахунок (до 31 грудня 2018 р.), крім тих, які на 1 березня 2019 р. (на дату проведення перерахунку) переведено з пенсії по інвалідності на пенсію за віком на умовах, визначених абзацом третім ч. 3 ст. 45 Закону України від 09.07.2003р. № 1058-ІV «Про за­гальнообов'язкове державне пенсій­не страхування» (далі — Закон № 1058), — з урахуванням показника середньої заробітної плати в країні, який у 2019 р. застосовується для призначення пенсій (за звернення­ми, які надійшли з 1 січня 2019 р.).

З 1 березня 2019 р. перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням по­казника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який ураховуєть­ся для обчислення пенсії, проведено через збільшення показника серед­ньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який ураховувався для об­числення пенсії, на 1 жовтня 2017 р. (за Законом № 1058 — 3764,40 грн) на коефіцієнт, визначений згідно з абзацом першим п. 4 Порядку № 124 (в розмірі 1,17).

Під час перерахунку застосовано коефіцієнт страхового стажу та вели­чину оцінки одного року страхового стажу, визначеного за ст. 25 Закону № 1058 на дату проведення перера­хунку за формулою:

 

Кс= СмхВс

        100%х12

 

де Кс — коефіцієнт страхового стажу;

См — сума місяців страхового стажу;

Вс — визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одно­го року страхового стажу (у відсот­ках). За період участі в системі за­гальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового ста­жу дорівнює 1%.

Під час березневого перерахунку пенсій ураховуються суми доплат до попереднього розміру пенсій, підви­щень, суми індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законо­давством (крім підвищень, додатко­вої пенсії, цільової грошової допомо­ги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, визначених законодав­ством). Якщо внаслідок перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія перераховується під час наступного збільшення показника середньої за­робітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який ураховується для обчислення пенсії.

Кожен наступний перерахунок у зв’язку із збільшенням показника се­редньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який ураховується для об­числення пенсії, проводиться з ура­хуванням збільшеного у попередніх роках показника середньої заробіт­ної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який ураховується для обчислення пенсії.

Збільшений відповідно до Поряд­ку N° 124 показник середньої заро­бітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який ураховується для обчислення пен­сії, застосовується і під час прове­дення наступних перерахунків пен­сій, переведення з одного виду пен­сії на інший (крім випадків, коли під час переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком з урахуванням 24 місяців страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього пере­рахунку) пенсії по інвалідності, з урахуванням показника середньої заробітної плати, що застосовуєть­ся для призначення пенсій, перед­бачених абзацом третім ч. З ст. 45 Закону № 1058).

За наведених у запитанні умов з березня 2019 р. розмір пенсії може не збільшитися, але під час наступ­них перерахунків у визначених По­рядком № 124 випадках розмір пен­сії буде переглядатися.

 

Зарахування до педагогічного стажу.

 

Запитання: Чи зараховується період роботи жінки (14 років) вихователем гуртожитку вищого навчального закладу І рівня акредитації до педагогічного стажу, що дає право на пенсію за вислугу років?

 Відповідь:. Пунктом 21 розділу XV Прикінцевих положень Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІЧ/ «Про за­гальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) збережено право на пенсію за вислугу років за умови, якщо, зокрема, педагогічні пра­цівники на день набрання чинності Законом України від 03.10.2017 р. № 2148-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі — Закон № 2148) мають вислугу років, передба­чену ст. 55 Закону України від 05.11.91 р. № 1788 «Про пенсійне забезпечення» (далі — Закон № 1788).

При цьому право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи, які мали вислугу років на відповідних посадах, не меншу від такої тривалості: на 1 квітня 2015 р. — 25 років; на 31 грудня 2015 р. — 25 років шість місяців.

У разі відсутності на ці дати 25 років чи 25 років шес­ти місяців стажу роботи за спеціальністю пенсію за ви­слугу років буде призначено за наявності на дату на­брання чинності Законом № 2148 стажу роботи 26 ро­ків шість місяців, що дає право на пенсію за вислугу ро­ків, та за досягнення пенсійного віку — від 50 до 55 ро­ків (залежно від дати народження особи).

Згідно зі ст. 114 Закону № 1058 пенсія за вислугу ро­ків призначається та виплачується за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабі­нету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909 (із змінами).

Цим Переліком вихователі гуртожитків виших навчаль­них заклалів І—II рівнів акредитації не передбачені.

 

Право на одержання грошової допомоги (10 пенсій) при виході на пенсію за віком.

 

Запитання. Я 25 років працюю лікарем у психлікарні. Цього року виходжу на пенсію за віком. Чи нарахують мені грошову допомогу зважаючи на те, що стаж роботи подвоюється?

Відповідь. Відповідно до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» роботу в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також психіатричних закладах охорони здоров'я зараховують до стажу роботи в подвійному розмірі.

Подвоєння застосовують до страхового стажу під час обчислення страхового стажу за періоди роботи до 01.01.2004, а під час визначення права на пенсію за вислугу років ці норми застосовують як до 01.01.2004, так і після цієї дати.

Однак згідно з Порядком обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1191, страховий стаж, набутий в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, обчислюється календарно. Для чоловіків такий стаж — 35 років, для жінок — 30. Тож 25 років роботи лікарем недостатньо для призначення одноразової грошової допомоги.

 

Запитання .Мені призначили пенсію за віком і виплатили грошову допомогу в розмірі 10 пенсій як лікарю. За більш пізній вихід на пенсію мені нарахували доплату в розмірі 17,5% від пенсії. Окрім того, я маю підвищення до пенсії за померлого чоловіка — особу з інвалідністю внаслідок війни та надбавку до пенсії як почесний донор. Чи має бути враховано ці доплати під час визначення розміру грошової допомоги?

 Відповідь. Відповідно до частини третьої статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) жінкам, які народились у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюють підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, у розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Водночас згідно з Порядком обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1191, для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно зі статтями 27 і 28 Закону 1058.

Отже, підвищення розміру пенсії у зв’язку зі збільшенням пенсійного віку, підвищення до пенсії за померлого чоловіка — особу з інвалідністю внаслідок війни та надбавка до пенсії як почесному донору України не входять до розміру грошової допомоги.

 

 Запитання. 10.08.2019 я досягну 60-річного віку. Якщо в мене буде 35 років стажу на педагогічних посадах у державних закладах освіти, враховуючи вересень 2019 року, чи матиму я право на грошову допомогу і коли краще звертатись із заявою щодо призначення пенсії?

  Відповідь.Відповідно до статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) застрахована особа може подати заяву про призначення пенсії за віком та необхідні документи в територіальний орган Пенсійного фонду не раніше як за місяць до досягнення пенсійного віку. Пенсію за віком призначають із дня звернення за пенсією. Але якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців із дня досягнення особою пенсійного віку, пенсію за віком призначають із дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Для призначення грошової допомоги особа має на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону 1058, працювати в закладах і установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е»—«ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Водночас особі потрібно мати страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах, а також не мати будь-якої призначеної пенсії.

 Страховий стаж після 01.01.2004 обчислюють за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Календарний місяць роботи за спеціальністю буде зараховано до страхового стажу роботи за спеціальністю як повний місяць, якщо всі місяці роботи після січня 2004 року і до місяця звернення щодо призначення пенсії заробітна плата особи, з якої було сплачено внески в Пенсійний фонд України, була не менше мінімальної.

Для того щоб врахувати страховий стаж на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років, за вересень, Ви маєте звернутись із заявою щодо призначення пенсії в районне управління Пенсійного фонду не раніше як у жовтні 2019 року. Але для того, щоб пенсію призначили з 11.08.2019, із заявою потрібно звернутися до спливу трьох місяців із дня досягнення пенсійного віку, тобто не пізніше як 09.11.2019.

 

Щодо права на перерахунок пенсії.

 

Запитання.На пенсію вийшла 2011 року. З 2017-го пішла працювати, маю страховий стаж понад 40 років. Заробітна плата, з якої сплачуються страхові внески, за останній час роботи значно зросла. Чи маю я право на перерахунок пенсії з урахуванням нинішнього розміру заробітної плати?

 Відповідь.Частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) визначено порядок проведення перерахунку пенсій, якщо особа після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжує працювати. Кожні два роки пенсіонери, які працюють, зверталися в територіальні управління Фонду з відповідною заявою.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148 в установлений порядок було внесено зміну, яка передбачає, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим-третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 № 10-1.Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
У квітні 2018 року такий автоматичний перерахунок пенсій проводився вперше. Із квітня 2019 року також буде проведено автоматичний перерахунок пенсій тим особам, які станом на 1 березня 2019-го набули на нього право (особи набули 24 місяці страхового стажу або минуло два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії).

Якщо набуто 24 місяці страхового стажу, визначається, чи варто залишити той заробіток, що був при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії чи потрібно врахувати заробіток, який особа одержувала за роботу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії (визначається, чи зріс коефіцієнт заробітку особи). При цьому заробітна плата враховується за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону 1058: до заробітку, з якого обчислювалася пенсія, враховується зарплата за страховий стаж, який додається.

У будь-якому разі застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. У Вашому випадку це 3764,40 грн (середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014-й, 2015-й і 2016 роки). Згідно з пунктом 7 Порядку проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону 1058, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124, цей показник збільшується на 17% (3764,40 грн х 1,17).

У разі врахування заробітку за періоди страхового стажу, набутого за роботу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, доплату за понаднормовий страховий стаж буде визначено за страховий стаж понад 30 років у жінок та понад 35 років у чоловіків.

Працівники територіального управління Пенсійного фонду вибирають найбільш вигідний для особи варіант розрахунку пенсії. Якщо ж після призначення (перерахунку) пенсії особа набула менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього пере¬рахунку) пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення (попереднього перерахунку). Заробітна плата для обчислення пенсії в такому випадку не змінюється, тобто заробіток, який особа одержувала після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, не враховується.

 Водночас слід зазначити, що в разі, якщо станом на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, особа не набула права на проведення автоматичного перерахунку пенсії (якщо не минуло два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії), такий перерахунок після настання права на нього можливо провести на підставі заяви пенсіонера.

 

Щодо отримання недоодержаної пенсії у разі смерті особи.

 

Запитання. Чи можуть діти успадкувати право померлих батьків на одержання пенсії, а також право на одержання дивідендів від участі в акціонерному товаристві?

 Відповідь.Відповідно до статті 1219 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) до складу спадщини не входять права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадковця, зокрема: особисті немайнові права; право на участь у товариствах і право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не визначено законом або їх установчими документами; право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; право на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом; права та обов’язки особи як кредитора або боржника (що нерозривно пов’язані з особою).

Отже, до спадкоємців не переходить право на одержання пенсії спадкодавця. Проте якщо ще за життя спадкодавця йому було нараховано, але не виплачено пенсію (або заробітну плату, стипендію, аліменти, допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодування у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інші соціальні виплати), ця не отримана спадкодавцем за життя грошова сума  входить до складу спадщини.

 

Щодо права на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком №1.

 

Запитання. Я маю 5 років 6 місяців стажу роботи шахтарем-прохідником і підземним електрослюсарем. Окрім цього, 1 рік 6 місяців навчався в гірничому училищі. Чи зараховується час навчання в училищі в підземний стаж?

 Статтею 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) передбачено право для працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) із видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, — за списком робіт і професій, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше як 25 років, а для працівників провідних професій (зокрема, робітників очисного вибою, прохідників, вибійників на відбійних молотках, машиністів гірничих виймальних машин) — за умови, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше як 20 років.

За наявності стажу на підземних роботах у чоловіків менше як 10 років та страхового стажу від 20 років 6 місяців до 25 років за кожен повний рік зазначених робіт пенсійний вік, встановлений абзацом першим статті 26 Закону 1058 (60 років), зменшується на один рік.

Час навчання за спеціальністю в професійно-технічних навчальних закладах зараховується до пільгового стажу за умови, що протягом трьох місяців після закінчення навчання особа працевлаштувалася за набутою (пільговою) професією (стаття 38 Закону України «Про професійно-технічну освіту»).

Тож у разі якщо Ви протягом трьох місяців після закінчення навчання в професійно-технічному училищі працевлаштувалися за набутою професією (пільговою), період навчання в училищі має бути зараховано до пільгового стажу. Пільговий стаж становитиме сім років і право на пенсію Ви набудете після досягнення 53-річного віку та за наявності необхідного страхового стажу (встановленого законодавством на дату досягнення Вами 53-річного віку).

Водночас пільговий стаж має бути підтверджено у визначеному законодавством порядку: уточнюючою довідкою підприємства, а в разі його ліквідації — відповідною комісією.

Варто також зазначити, що відповідно до статті 24 Закону 1058 за кожен повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала і дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

        

ЯКЩО ТЕРМІН ДІЇ ЕПП ЗАКІНЧУЄТЬСЯ…

ЕПП — це документ, так би мовити, два в одному: пенсіонери використовують його і як пенсійне посвідчення, і як банківську картку. Таке посвідчення видає банк, і термін його дії як банківської картки визначає саме банк. Справді, такі електронні пенсійні посвідчення випускають вже три роки, і нині наближається час, коли в них закінчується термін використання саме як банківської картки. Хвилюватися з цього приводу не потрібно, адже це нормальна практика: усі знають, що через певний період банківську картку потрібно поновлювати. Водночас термін дії ЕПП як пенсійного посвідчення здебільшого є безстроковим (наприклад, якщо пенсіонер одержує пенсію за віком). Відповідно  передбачається автоматичне поновлення, тобто продовження, дії такого документа.

 Яким чином це відбувається?

 За два місяці до закінчення терміну використання ЕПП як банківської картки банк надаватиме Пенсійному фонду списки ЕПП, у яких термін дії завершується. Щоб не створювати людям зайвих проблем і пенсіонери повторно не зверталися у Фонд із цього приводу, Пенсійни фонд буде сам ініціювати перевиготовлення відповідних документів. Тобто формуватиме відповідні замовлення і надсилатиме в Ощадбанк. А Ощадбанк, у свою чергу, надаватиме таким посвідченням спеціального статусу — документів, які готують до повторного випуску. Інакше кажучи, таке ЕПП буде чинним документом доти, доки особа отримає нове.

Коли документ виготовлять, його передадуть у те відділення Ощадбанку, у якому цей документ видавали попереднього разу. Тобто збережеться та логістика, яку було визначено під час первинної видачі документа. Ощадбанк надсилатиме людині СМС-повідомлення такого характеру: шановний пенсіонере, ви маєте прийти в таке-то відділення банку в такий-то день, здати старе електронне пенсійне посвідчення — банківську картку й отримати нове. Попередній документ вилучать і знищать, а новий буде активовано. Це загальний порядок автоматичного поновлення ЕПП.

  З автоматичною процедурою все зрозуміло. Але, мабуть, виникатимуть ситуації, коли людина повинна буде сама звернутися в Пенсійний фонд щодо повторного випуску документа?

 Так. є обставини, за яких людина має звернутися в Пенсійний фонд із заявою про випуск нового ЕПП. Це потрібно зробити у випадку, коли пенсіонер хоче отримати посвідчення в іншому відділенні, наприклад, якщо він змінив місце проживання, у зв’язку з виїздом в інший район або область. А також у разі закінчення строку дії ЕПП саме як пенсійного посвідчення, тобто коли пенсію було призначено на певний термін. Зокрема, це стосується пенсій у звʼязку з інвалідністю, які призначають на період, на який встановлено інвалідність, або пенсій у зв’язку з втратою годувальника, які призначають до досягнення одержувачем певного віку.

 Куди звертатися пенсіонерам, якщо електронне пенсійне посвідчення було втрачено або пошкоджено?

 У такому разі пенсіонер має звернутись із заявою в установу банку, у якому цей документ було отримано, і через певний час  отримати нове ЕПП.

 

Щодо врахування страхового стажу.

 

Запитання: Упродовж січня—квітня 2019 року працювала на підприємстві, яке не виплачувало зарплату і, відповідно, не сплачувало внесків за найманих працівників. Чи буде зараховано цей період роботи до мого страхового стажу?

 Відповідь: Право на одержання соціальних виплат після досягнення пенсійного віку безпосередньо залежить від тривалості набутого страхового стажу і розміру офіційної заробітної плати. Відповідно до вимог чинного законодавства до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди діяльності, за які повністю сплачено страховий (єдиний) внесок у розмірі не меншому за встановлений законом мінімальний внесок (із 01.01.2019 — 918,06 грн (4173 грн х 22%). Варто зазначити, що періоди, за які роботодавець не сплатив єдиний внесок, не зараховуються до страхового стажу працівників до повного погашення такого боргу.

 

 

Працюю вихователем у дитячому садку на 0,25 ставки, за місяць мені нараховують заробітну плату, меншу за мінімальну. Чи буде зараховано до мого страхового стажу повний місяць роботи в разі неповної зайнятості?

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Якщо найманий працівник за основним місцем роботи оформлений на неповну ставку (0,25, 0,5, 0,75 ставки) із заробітною платою, меншою за мінімальну, роботодавець відповідно до вимог частини п'ятої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (із змінами) зобов'язаний розрахувати суму ЄСВ як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом (2019 року — 4173 грн), і ставки ЄСВ (22%).

 

Щодо надання документа, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім'ї

 

 Запитання: Нещодавно у мене помер чоловік. Я також отримую пенсію, але мені підказали, що я можу перейти на пенсію чоловіка, якщо її розмір більший за мій. Але для цього мені потрібно отримати документ, який би підтверджував, що я перебувала на утриманні чоловіка. Що це за документ?

 Відповідь: Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, визначені статтею 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Вказаною вище статтею передбачено, зокрема, що пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно із вимогами статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (пункт 2.11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1).

У разі неможливості надати зазначені вище документи факт перебування на утриманні померлого годувальника, встановлюється у судовому порядку.

 

Про  достроковий вихід на пенсію

 В Україні встановлено єдиний вік для виходу на пенсію, як для чоловіків, так і для жінок - 60 років. У той же час, у деяких випадках українці мають право вийти на пенсію до досягнення цього віку (достроково):

жінки згідно норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

особи за 1,5 року до досягнення пенсійного віку (за станом здоров'я; по скороченню) по Закону «Про зайнятість населення» та Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (дію норм скасовано з 01.01.2015 р. відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання таким, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76 – VІІІ).

по раніше діючому Законодавству:

особи у зв'язку з особливим станом здоров'я (хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики, інваліди по зору I групи - сліпі та інваліди з дитинства I групи);

жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку;

особи, які мають право на пенсію за вислугу років;

особи, які мають право на пільгові пенсії.

особи, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або є потерпілими від Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

особи, які працювали на Чорнобильській атомній електростанції до моментту зняття її з експлуатації та вивільняються у зв'язку із закриттям ЧАЕС відповідно до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему";

окремі категорії осіб із числа учасників антитерористичної операції відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18.10.2016 № 1683-VIII.

Достроково призначені пенсії за віком з урахуванням норм Закону "Про зайнятість населення" та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення загальновстановленого пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", працюючим пенсіонерам не виплачується допомога від влади.

 

Про право на пенсію за вислугою років освітян та медиків

 Питання права на пенсію за вислугу років працівників освіти та охорони здоров'я врегульовані:

         - Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

         - Законом України  «Про пенсійне забезпечення»;

         - Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №909 від 04.11.1993 року, тощо.

Пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» із змінами, внесеними згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який набрав чинності з 1 січня 2016 року передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров'я  після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №909 від 04.11.1993 року, станом на 1 квітня 2015 — не менше 25 років та після цієї дати:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років;

         При цьому передбачено право на призначення пенсії за вислугу років незалежно від віку особам, які мали вислугу років 25 років станом на 1 квітня 2015 року чи 25 років 6 місяців - на 1 січня 2016 року.

         1971 року народження і старші за наявності вислуги років на цих посадах, передбаченої абзацами другим - одинадцятим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:

50 років - які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;

50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;

51 рік - які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;

51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;

52 роки - які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;

52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;

53 роки - які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;

53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;

54 роки - які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;

54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;

55 років - які народилися з 1 січня 1971 року.

         Ще однією важливою умовою для призначення пенсії за вислугу років є звільнення з посад, які дають право на зарахування до спеціального стажу роботи та входять в Перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року №909. Це правило встановлено статтею 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення». У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що настає за днем звільнення з роботи (пункт 2.4 розділу ІІ Порядку подання та оформлення документів для призначення/перерахунку пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

         Водночас і педагоги, і медики мають право продовжувати працювати, але на посадах, які не дають право на пенсію за вислугу років. У цьому випадку виплата пенсії не припиняється.

         Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених Переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ та незалежно від тривалості робочого дня.

         А також, робота за спеціальністю і в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства зараховується до стажу для призначення пенсії за  вислугу років.

         Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3 (або 6 років) включається  в спеціальний, період навчання в навчальних закладах не включається та не враховується в спеціальний стаж. Періоди відпусток без збереження заробітної плати може бути зарахованим в спеціальний стаж, якщо вони пов'язані з виробничою необхідністю і при цьому не більше одного місяця в календарному році.

         Перелік закладів та посад, які дають право на пенсію за вислугою років у галузі освіти:

- загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні і художні школи (вчителі, логопеди, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, викладачі, сурдопедагоги, тифлопедагоги, вихователі, завідувачі та інструктори слухових кабінетів, директори, завідувачі, їхні заступники з навчально-виховної, навчально-виробничої частини або роботи з виробничого навчання, завідувачі навчальної та навчально-виховної частиною, соціальні педагоги (організатори позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми), практичні психологи, педагоги-організатори, майстри виробничого навчання, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи;

- міжшкільні навчально-виробничі комбінати (директори, заступники директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної навчально-виробничої роботи, вчителі, майстри виробничого навчання, практичні психологи, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи);

- дитячі будинки, дитячі колонії, прийомні та розподільчі пункти для неповнолітніх, логопедичні кабінети і стаціонари, школи-клініки (директори, завідувачі, їхні заступники з виховної частини, вчителі, вихователі, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, майстри виробничого навчання, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи);

- вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, професійно-технічні навчальні заклади(директори, їхні заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної, навчально-виробничої) роботи, старші майстри виробничого навчання, майстри виробничого навчання, викладачі, педагоги професійного навчання, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи);

- дошкільні навчальні заклади всіх типів (завідувачі, вихователі-методисти, вихователі, музичні керівники, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи);

- позашкільні навчальні заклади (директори, їхні заступники з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи, завідуючі відділами (лабораторіями, кабінетами), художні керівники, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової робіт);

- бібліотеки (бібліотекарі, завідувачі);

- дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань (вчителі, сурдопедагоги, тифлопедагоги, вихователі, логопеди).

         Перелік закладів, які пройшли державну  акредитацію та посад, які дають право на пенсію за вислугою років у медичній галузі:

- лікувальні установи, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої і невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, установи з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), санітарно-епідеміологічні заклади, діагностичні центри (лікарі та середній медичний персонал, незалежно від посад);

- аптеки, аптечні кіоски і магазини, контрольно-аналітичні лабораторії (провізори, фармацевти (незалежно від посад), лаборанти);

- медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи (лікарі та середній медичний персонал).

         Пенсія за вислугу років педагогам і медикам нараховується на підставі Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Розмір пенсії визначається відповідно до статті 27 цього Закону за формулою, залежно від стажу та заробітної плати.

         Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються лише в частині визначення права на пенсію за вислугу років. Основним  документом, що доводить спеціальний стаж роботи є трудова книжка.

 

Я народився 1960 року. З 1977-го по 1978-й та з 1983-го по 1993-й працював в Україні, з 1978-го по 1983-й навчався на денному відділенні інституту (Україна), з 1993-го по 2006-й працював у Республіці Білорусь. Із 2006 року по сьогодні працюю в Україні. Чи буде зараховано мені в страховий стаж період навчання та період роботи в Республіці Білорусь? Чи маю я право на пенсію за віком у 60 років?

 

Право на пенсію за віком за нормами Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» мають чоловіки, які досягли 60-річного віку та набули страхового стажу не менш як 15 років.

У страховий стаж Вам буде зараховано період роботи в Україні та Республіці Білорусь, а також період навчання в інституті. Стаж роботи в Україні по 1993 рік та в Республіці Білорусь підтверджується даними трудової книжки, період навчання — дипломом або іншими документами, які містять відомості про цей період. Період роботи в Україні з 2006 року обчислюватимуть за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку з урахуванням сплачених страхових внесків.

 

Я працював у Республіці Болгарія 10 місяців. Чи призначать мені пенсію за цей стаж?

 

Згідно зі статтею 12 Договору між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення від 04.09.2001 р., якщо загальна тривалість страхового (трудового) стажу, накопиченого відповідно до законодавства однієї договірної сторони, становить менш ніж дванадцять місяців та якщо на підставі цього не виникає право на пенсію за її законодавством, то цей стаж зараховує для призначення пенсії компетентна установа другої договірної сторони. Якщо страховий (трудовий) стаж, накопичений відповідно до законодавства кожної договірної сторони, становить менш ніж дванадцять місяців і право на пенсію не виникає в жодній із країн, що уклали згаданий договір, то цей стаж зараховує компетентна установа тієї договірної сторони, відповідно до законодавства якої накопичено триваліший страховий(трудовий) стаж, котрий дає право на пенсію.

Тож у разі відсутності права на пенсію за стаж 10 місяців згідно із законодавством Болгарії цей період буде зараховано під час призначення пенсії в Україні.

 

Чи перераховується розмір грошової допомоги у зв'язку з уточненням усередненого показника заробітної плати по країні?

 

Зважаючи на те, що в разі відсутності на день призначення пенсії даних про заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) враховується для обчислення пенсії, для визначення середньої заробітної плати (доходу) враховується наявна заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії.

Статтею 40 Закону передбачено, що після отримання даних про показник середнього заробітку за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії, пенсію перераховують із дня її призначення з урахуванням такого показника, визначеного за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Зазвичай це стосується тих пенсіонерів, які звертаються за призначенням пенсії на початку року, коли показник середнього заробітку за попередній рік ще не визначено.

Виплата грошової допомоги здійснюється органами Пенсійного фонду одноразово в розмірі 10 місячних пенсій за рахунок коштів Державного бюджету України одночасно з першою виплатою пенсії, яку призначено до виплати.

Оскільки розмір пенсії станом на день її призначення змінюється з урахуванням нового показника середньомісячної заробітної плати, то грошову допомогу також перераховують.

 

                 Пенсії за особливі заслуги перед Україною

 

Пенсія за особливі заслуги перед Україною, по своїй суті, є надбавкою до основної пенсії, яку отримує людина: пенсії за віком, через інвалідність, втрату годувальника або за вислугу років.

Право на цей вид пенсійного забезпечення надано громадянам:

– які мають особливі заслуги у сфері державного управління, громадської або господарської діяльності, науки, культури, спорту, освіти тощо. Причому  заслуги не лише перед Україною, але й перед колишніми Українською РСР і СРСР. Окремою категорією осіб, які мають право на таку пенсію, є багатодітні матері (батьки), які мають 5 і більше дітей. Законом України від 03.10.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі – Закон № 2148) спрощено порядок встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною. Зокрема, внесеними змінами передбачено, що, починаючи з 11 жовтня 2017 року, пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються територіальними органами Пенсійного фонду України. Раніше (до 11 жовтня 2017 року) особам, зазначеним в Законі України від 01.06.2000 № 1767-ІІІ «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі – Закон), пенсії встановлювались органом виконавчої влади у сфері пенсійного забезпечення, обласними, державними адміністраціями. Законом № 2148 також змінено строки встановлення пенсії за особливі заслуги. Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється:

героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями «За відвагу», чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «народний»;
ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю «Ушакова», незалежно від часу нагородження;
видатним спортсменам – переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;
космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;
народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР;
особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «заслужений», державними преміями України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 р. було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;
депутатам – чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;
матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснював батько, право на пенсію за особливі заслуги надається батькові. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Розмір пенсії за особливі заслуги встановлюється залежно від заслуг особи від 20 до 40 % прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Якщо особа одночасно має право на надбавку з кількох підстав, передбачених статтею 1 Закону, встановлюється надбавка, що є більшою у максимальному розмірі.

У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, непрацездатні члени його родини отримають надбавку до пенсії, на яку член сім’ї померлого годувальника має право згідно із Законом у розмірі:

70 % від надбавки померлого на одну особу;
90 % – на двох і більше непрацездатних членів сім’ї.

 

Про пенсії у зв’язку з втратою годувальника (умови, розміри, строки призначення)

 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування №1058- IV від 09.07.2003 (далі – Закон), а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), – незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

Особи

Умови

чоловік (дружина), батько, мати

Якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, та мають необхідний страховий стаж, визначені      статтею 26 Закону

діти померлого годувальника (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника)

до виповнення ними 18 років або старшими цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів

до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років

діти -сироти

до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні

Чоловік (дружина) а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника

якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років (незалежно від віку і працездатності)

            Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

1) на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;

2) на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

           Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірах,  виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

            У разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги в осіб, яким призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника, не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, розмір пенсії встановлюється на одного непрацездатного члена сім’ї 100 відсотків, на двох – 120 відсотків, на трьох і більше – 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії та державної соціальної допомоги у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

          Період, на який призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Зміна розміру пенсії

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним згідно із частиною другою статті 36 Закону, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, – довічно.

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія.

На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

         Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки.

        Строки призначення

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

У разі звернення після спливу 12 місяців після смерті після смерті, пенсія призначається з дня подання заяви про призначення, даного виду пенсії.

Заява про призначення пенсії у разі втрати годувальника подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті чи до об’єднаного управління.

        Довідково: якщо особа, якій призначається пенсія в разі втрати годувальника, є неповнолітньою або недієздатною,  заяву про  призначення пенсії подають законні представники за місцем їх проживання. Днем звернення за призначенням пенсії є день подання у відповідний орган, що призначає пенсії, заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами. Якщо до заяви про призначення пенсії додано не всі необхідні документи, заявнику роз’яснюється, які документи  необхідно надати додатково. У разі подання документів до закінчення тримісячного терміну з дня отримання роз’яснення, днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви.

                          

                        Щодо документів  для оформлення пенсії по втраті годувальника

        Для призначення пенсії по втраті годувальника подаються такі документи померлого годувальника:

1) документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637. За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, структурний підрозділ, відповідальний за ведення персоніфікованого обліку, надає структурному підрозділу, відповідальному за призначення пенсії, довідку з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру  загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2) для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року.

         За бажанням пенсіонера може подаватися довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року зі вказівкою в ній назв первинних документів, на підставі яких вона видана, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинними документами.

          У разі якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 становить менше 60 місяців, подається довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

          Також надаються такі документи:

1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, і померлого годувальника (подається в разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, має такі документи) ;

2) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

3) довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що підтверджують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником (при наявності);

4) свідоцтво органу РАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

5) документи про вік померлого годувальника сім'ї при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення її померлою;

6) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особа навчається за денною формою навчання;

7) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, бабуся, брат або сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення ним (ними) 8 років;

8) документи про місце проживання (реєстрації);

9) документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

10) експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, і звернулися за призначенням пенсії у зв'язку з втратою годувальника).

         Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.

          До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ї військовослужбовця строкової служби додається документ, отриманий від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншого військового установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим.Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов'язана з проходженням військової служби.

11) документи про страховий стаж особи, якій призначається пенсія.

 

Про порядок призначення пенсії держслубовцям

      Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, – заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При цьому:

посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби (або прирівняною до неї у разі відсутності у державному органі відповідних посад державної служби);

розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв починаючи з 1 травня 2016 року. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. За бажанням особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні;

у разі коли в осіб, які звернулися за призначенням пенсії,  станом на дату звернення немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією починаючи з 1 травня 2016 р., середньомісячна сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається за наявні місяці роботи починаючи з 1 травня 2016 р.;

матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі, якщо особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії,  за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі. Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених  для осіб, які втратили працездатність. З 1 жовтня 2017 р. пенсії, призначені після набрання чинності Законом України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” (крім пенсій осіб з інвалідністю I і II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) відповідно до статті 37 Закону 3723, у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом 889, а також на посадах та на умовах, передбачених Законами України “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, виплачуються в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Після звільнення з роботи виплата пенсії, призначеної відповідно до Закону 3723, поновлюється.

 

 Із травня 2016 року здійснюю підприємницьку діяльність. За яких умов цей період буде зараховано до мого страхового стажу?

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному (соціальному) страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески (єдиний внесок) у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок. Із 01.01.2019 мінімальний страховий внесок за місяць роботи для набуття страхового стажу становить 918,06 грн (22% від мінімальної заробітної плати 4173 грн).

Отже, зарахування до Вашого страхового стажу періоду діяльності як фізичної особи — підприємця можливе за умови сплати єдиного внеску (в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок), подання річної звітності та внесення звітних відомостей до реєстру застрахованих осіб.

Дані звітності про дохід підприємця і сплату єдиного внеску надходять до Реєстру застрахованих осіб, який веде Пенсійний фонд, від Державної фіскальної служби та надалі використовуються для призначення пенсії, допомоги у зв'язку з безробіттям та інших соціальних виплат.

Звертаємо увагу, що в разі несплати або несвоєчасної сплати єдиного внеску виникає борг. Відповідно період, за який обліковується заборгованість, не буде зараховано до страхового стажу до повного її погашення.

                                                                          Як підтвердити трудовий стаж?

        У 2000 році Пенсійний фонд України запровадив персоніфікований облік відомостей про застрахованих осіб. До цього рішення трудовий стаж підтверджувала трудова книжка. Однак її відсутність, як і відсутність в ній або неточність даних, — поширена проблема. Отже, як її розв’язати.

Трудовий стаж. Якщо нема трудової книжки або в ній нема необхідних записів чи є помилки, для підтвердження трудового стажу приймають:

♦ довідки — підтвердження, що людина працювала на підприємстві в конкретний період;

♦ витяги з наказів про прийняття на роботу та звільнення;

♦ особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати,

♦ посвідчення співробітника підприємства;

♦ характеристики з місця роботи, що підтверджують працевлаштування;

♦ письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання;

♦ інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Трудовий стаж можна встановити на підставі й інших документів, виданих архівними установами.

Стаж навчання. У вищих навчальних та професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також стаж підготовки в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується:

♦ дипломами;

♦ посвідченнями;

♦ свідоцтвами;

♦ довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних, що містять відомості про періоди навчання.

За браком таких відомостей приймають довідки про тривалість навчання в закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Тимчасова непрацездатність. Якщо вона розпочалася в період роботи, її тривалість встановлюють на підставі довідок, виданих за місцем працевлаштування.

Час догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонером, який, за висновком медичного закладу, потребує постійного догляду, встановлюють на підставі:

♦ акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду. Його складають органи Пенсійного фонду України на підставі відомостей житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання чи реєстрації, сільських, селищних рад, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, і їхніх сусідів;

♦ документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів I групи і дітей-інвалідів) і вік (для людей похилого віку і дітей-інвалідів).

Немає документованих доказів. Розглянемо ситуацію, коли документи неможливо отримати через воєнні дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи й інші надзвичайні ситуації. Перепонами також можуть стати ліквідація підприємства або брак архівних даних з інших причин. У такому разі трудовий стаж встановлюють на підставі показань не менш як двох свідків, які працювали разом із заявником на одному підприємстві або в одній системі. Вони повинні мати документи, що підтверджують їхню роботу на час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. Встановленим вважається період, що підтвердили не менш ніж два свідки.

Важливо! Будь-який документ, виданий на тимчасово окупованій та тимчасово не підконтрольній території України, не дійсний і не створює правових наслідків. У такому разі підтверджувати трудову діяльність необхідно в суді.

 

                                                 Як отримати кошти за померлого пенсіонера?

 

Відповідно до ст. 51 Закону «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування» суму пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачують по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, зокрема й непрацездатним членам родини, які перебували на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи ні. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, належну їм суму пенсії ділять між ними порівну.

Зазначені члени сім’ї мають звернутися по виплату суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини до ПФУ за місцем реєстрації померлого. Законодавством не передбачено переведення особової справи. Одержання недоотриманої пенсії за іншим місцем, ніж місце реєстрації померлого пенсіонера, не можливе.

У разі відсутності членів сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, або якщо вони не звернулися по виплату суми пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, то вона входить до складу спадщини. Для цього протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини (смерті особи) спадкоємцям потрібно звернутися до будь-якого нотаріуса, щоб недоотриману пенсію було внесено до складу спадкового майна.

   

СТАЖ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЇ

2019-го мені виповнюється 40 років (народилася 1979 року). Який стаж ме­ні треба мати для одержання мінімальної пенсії після досягнення пенсійного віку?

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) право на пенсію за віком Ви (як і всі інші, хто виходитиме на пенсію за віком після 1 січня 2028 року) матимете:

або після досягнення віку 60 років (у 2039 році) за наявності страхового стажу не менше як 35 років;
або після досягнення віку 63 роки (у 2042 році) за наявності страхового стажу від 25 до 35 років;
або після досягнення віку 65 років (у 2044 році) за наявності страхового стажу від 15 до 25 років.

Також законодавством передбачено право виходу на пенсію незалежно від віку за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу (ця норма також починає діяти з 1 січня 2028 року).

Водночас відповідно до статті 28 Закону 1058 мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу.

 

                                     ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ З 1 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ

 

Постановою «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році» (далі — Постанова № 124) затверджено Порядок здійснення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Порядок), яким визначено механізм проведення перерахунку раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії (далі — показник середньої заробітної плати, з урахуванням якої обчислено пенсії).

 Із 1 березня 2019 року шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з урахуванням якої обчислено пенсії, на  коефіцієнт 1,17 проводитиметься перерахунок пенсій, призначених відповідно до таких законів України:

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі -Закон 1058);
статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в розмірі відшкодування фактичних збитків;
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (особам із числа військовослужбовців строкової служби та членам їхніх сімей).

Згідно з Порядком перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, що надійшли по 31 грудня 2018 року, окрім осіб, яких на дату здійснення перерахунку переведено з пенсії по інвалідності на пенсію за віком на умовах, визначених абзацом третім частини третьої статті 45 Закону 1058. Тобто за винятком осіб, яким під час переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовано показник середньої заробітної плати за 2016— 2017 роки.

Також перерахунку підлягають пенсії осіб, які в період із січня по березень 2019 року звернулися вперше за призначенням (переведенням) пенсії відповідно до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у розмірі відшкодування фактичних збитків.

Поточного року перерахунок пенсій у зв'язку зі збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні проводиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався для обчислення пенсії станом на 1 жовтня 2017 року, на коефіцієнт 1,17.

Варто зазначити, що під час проведення перерахунку пенсій у зв’язку зі збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) застосовується величина оцінки одного року страхового стажу, яка дорівнює 1%.

Водночас якщо після проведеного перерахунку розмір пенсії зменшується, перерахунок не здійснюється. Пенсія підлягатиме перерахунку під час наступного збільшення показника середньої заробітної плати.

Порядком також передбачено застосування збільшеного показника заробітної плати, з урахуванням якої обчислено пенсії, під час проведення наступних перерахунків пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший (окрім умов, визначених абзацом третім частини третьої статті 45 Закону 1058) під час обчислення пенсій відповідно до етапі 54 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Постановою № 124 передбачено, що для осіб, у яких за результатами перерахунку, проведеного шляхом збільшення показника заробітної плати на 1,17, розмір пенсії підвищується на суму від 0,01 до 100 грн., встановлюється доплата таким чином, щоб сума підвищення не була меншою за 100 грн. Зазначена доплата враховується під час подальших перерахунків.

Окрім того, Постановою № 124 передбачено встановлення певній категорії осіб одноразової доплати до пенсії в розмірі 2410,17 грн. (прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня 2019 року (1497 грн.), збільшеного на коефіцієнт 1,61).

Право на одноразову доплату до пенсії мають особи:

які одержують пенсію, призначену відповідно до Закону 1058;

котрі мають страховий стаж: чоловіки — 35, жінки — 30 років; особам, пенсію яким призначено до 1 жовтня 2011 року, потрібно мати: чоловікам — 25, жінкам — 20 років страхового стажу;

розмір пенсії яких з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, і доплати до 100 грн.) не перевищує 1669,20 грн. (40% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2019 року (4173 грн.).

Одноразова доплата виплачується рівними частинами в березні та квітні 2019 року. Одноразова доплата не залежить від факту проведення перерахунку пенсії шляхом підвищення показника середньої заробітної плати на 1,17.

Окрім того, Порядком передбачено що осіб, які одержують пенсії, обчислені відповідно до Митного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу»; «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, у разі доцільності з 1 березня 2019 року автоматично переводять на пенсію за Законом 1058.

Водночас якщо особа, яку автоматично переведено на пенсію за Законом 1058, виявить бажання продовжувати одержувати «спеціальну» пенсію, то за її зверненням буде поновлено виплату пенсії за Законом, за яким вона одержувала таку пенсію до переведення.

 

                                                 Щодо призначення пенсії за віком як державному службовцю.

Запитання : Я народилася 1 квітня 1960 року. Із 18 грудня 1995 року дотепер працюю землевпорядником у сільській раді. Мені присвоєно 13 ранг державного службовця. Страховий стаж—34 роки. Чи маю я право вийти на пенсію як держслужбовець?

Відповідь:Згідно зі статтею 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно - розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій та отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету, є посадовою особою місцевого самоврядування.

Посада землевпорядника сільської ради є і посадою органу місцевого самоврядування, за якою встановлюється ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Пенсії посадовим особам органів місцевого самоврядування призначають відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Право на призначення пенсії за віком Ви набули після досягнення 59-річного віку.

 

                                       Щодо отримання пенсії за дорученням.

 

Запитання: Я пенсіонер. Мою пенсію отримує брат за дорученням у поштовому відділенні. Чи можна переказувати мою пенсію на його рахунок у банківській установі?

Відповідь: Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше як 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, тільки в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

         Вибір способу доставки пенсійних коштів  здійснюється пенсіонером добровільно. Переказ сум пенсій на рахунок пенсіонера в установі банку здійснюється органами Пенсійного фонду тільки на підставі заяви пенсіонера.

Законодавством визначено, що заява про виплату пенсії або грошової допомоги подається одержувачем особисто до органу Пенсійного фонду за місцем проживання одержувача або приймається органом Пенсійного фонду від установи уповноваженого банку. Заяви приймаються за умови пред'явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, і документа, визначеного законодавством, для з'ясування місця її проживання, і реєструються в установленому порядку.

Також законодавством передбачено можливість виплати пенсії за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначається законом.

Заява про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше як один рік, через кожен рік дії такої довіреності, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

Переказ пенсії на рахунок довіреної особи законодавством не передбачено.

 

                                                          ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОГО ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ.

Електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) — це сучасний технологічний багатофункціональний інструмент. За його допомогою можна не лише отримати пенсію, а й, наприклад, просто і швидко сплатити за комунальні послуги через Інтернет і мати змогу скористатися безліччю інших онлайн- послуг та електронних сервісів. А також це надійний ключ для повноцінного користуватися всіма державними електронними сервісами.

ЕПП містить електронний цифровий підпис, за допомогою якого людина фактично дистанційно підтверджує свою особу і може подавати заяви та запити до органів Пенсійного фонду, не відвідуючи їх особисто (адже для більшості старших людей це фізично важно), а виключно через Інтернет. Людина може отримати доступ до власної пенсійної справи, даних про стаж та заробітну плату, користуватися іншими сервісами державних органів. І, безумовно, пенсійне посвідчення нового зразка надає право власникові користуватися всіма пільгами, які належать йому як пенсіонерові.

Електронне пенсійне посвідчення: доступно, зручно, оперативно.

Пенсійний фонд України продовжує приймати заяви на виготовлення  електронного пенсійного посвідчення усім охочим пенсіонерам. Наразі ними користується майже 400 тисяч пенсіонерів і з числа внутрішньо переміщених осіб. Саме вони, згідно з постановою Кабінету Міністрів (Постанова КМУ від 5 листопада 2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам») першими їх почали отримувати.

Що таке електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) та які його переваги?

Електронне пенсійне посвідчення – це пластикова картка, яка поєднує в собі і банківську картку, на яку надходять пенсійні виплати, і посвідчення особи з відповідними персональними даними. Відповідно, пред’явивши посвідчення, пенсіонер може скористатись пільгами, які йому гарантує статус: безкоштовний проїзд у громадському транспорті, знижки у магазинах, аптеках тощо.

Електронне пенсійне посвідчення уже містить електронний цифровий підпис, який дає змогу отримувати електронні документи на веб-порталах органів влади.

Хто може отримати ЕПП?

Будь-хто із пенсіонерів. Наявне паперове посвідчення можна замінити на новий документ. Водночас перехід на  новий тип документу не є обов’язковим, раніше видані посвідчення продовжують бути дійсними.

Як отримати ЕПП?

Щоб отримати електронне пенсійне посвідчення, потрібно звернутись до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання та подати заяву. Заява формується автоматично із даних, наявних у базі Пенсійного фонду. Пенсіонерові необхідно її лише підписати.

Для виготовлення документу пенсіонерам, які бажають отримати нове посвідчення замість попереднього, можуть бути використані фото, наявні в базі даних Пенсійного фонду. Ті, хто виготовляє електронне пенсійне посвідчення вперше, можуть надати фото або сфотографуватись безпосередньо у відділенні Фонду.

Виготовляє електронне пенсійне посвідчення, яке одночасно є платіжною карткою, Державний ощадний банк України. Наразі Пенсійний фонд веде переговори з іншими банками щодо такої можливості. Виготовляється посвідчення протягом 30 днів і видається в обраному відділенні банку.

 

                                                                     Щодо врахування довідки про заробітну плату під час призначення пенсії.

Запитання: Які документи можна пред'явити для підтвердження заробітку під час призначення пенсії?

Відповідь:Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» під час призначення пенсії враховується зарплата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами також враховується зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців підряд до 30 червня 2000 року незалежно від перерв у роботі.

Згідно з пунктом 2.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій (далі — Порядок) до 1 липня 2000 року подається довідка про зарплату за встановленою формою. У ній має бути зазначено назву первинних документів, на підставі яких її видано, місцезнаходження та адресу, за якою можна перевірити відповідність даних довідки первинним документам. Окрім того, довідка має містити кутовий

штамп і печатку (за наявності), підпис керівника і головного бухгалтера підприємства.

Відповідно до пункту 2.10 Порядку довідку про зарплату (дохід) на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нарахування зарплати видає  підприємство, установа або організація, де особа працювала. Якщо такі організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, довідки про зарплату видають правонаступники цих підприємств або архіви Якщо архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з  розшифруванням виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати документи що відповідають даним архівних фондів, без дотримання цієї форми.

Установлення заробітку для призначення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписки зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій і рухів, громадських об'єднань не є документами, що свідчать про фактичний заробіток для визначення розміру пенсії

Запитання: За який період здійснюється обчислення заробітної плати при призначенні пенсії?

Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії врегульовано статтею 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Для обчислення пенсії враховується зарплата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами або в разі якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

 

Під час роботи в шкідливих умовах я отримав травму, і мені було встановлено інвалідність внаслідок трудового каліцтва. Чи буде зараховано до мого страхового та пільгового стажу період перебування на інвалідності?

 Статтею 24 Закону 1058 передбачено, що час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи з шкідливими умовами, який дає право на призначення пенси на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Водночас частиною четвертою статті 24 Закону 1058 передбачено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності цього Закону (до 01.01.2004), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом. Відповідно до етапі 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи з шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Отже, час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням за період до 01.01.2004 зараховується як до страхового стажу, так і до стажу, що дає право на пільгову пенсію (якщо нещасний випадок стався під час роботи в шкідливих умовах або внаслідок профзахворювання).

Нас перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням за період після 01.01.2004 зараховується тільки до стажу, що дає право на призначення пенсії на піль­гових умовах і в пільгових розмірах (якщо нещасний випадок стався під час роботи в шкідливих умовах або внаслідок профзахворювання). До страхового стажу, з урахуванням якого визначається розмір пенсії, цей період не зараховується.

 

Я народилася в червні 1962 року, маю 31 рік страхового стажу, виховала трьох дітей. У якому віці я матиму право на пенсію за віком?

 Відповідно до абзацу першого статі 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» особи мають право на призначення пенси за віком після досягнення віку 60 років та за наявності страхового стажу не менше як 15 років по 31 грудня 2017 року.

Із 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу від 25 до 35 років (у 2018 році — 25 років, у 2019-му — 26 років та ін., у 2028 році — 35 років).

Ви досягнете пенсійного віку 60 років у 2022 році. Необхідний страховий стаж для Вас становить не менше 29 років.

Отже, за наявності 31 року страхового стажу право на пенсію за віком Ви набудете після досягнення віку 60 років.

Чинне законодавство не передбачає призначення пенсії зі зменшенням пен­сійного віку матерям, які народили трьох дітей.

Одночасно повідомляємо, що за період до 01.01.2005 р. час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми до досягнення кожною дитиною трирічного віку зараховують до страхового стажу на підставі записів у трудовій книжці та свідоцтв про народження дітей. Із 01.01.2005 р. до страхового стажу зараховують період отримання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або допомоги при народженні дитини на підставі даних системи персоніфікованого обліку.

 

Кому підвищено пенсії з 1 січня 2019 року?

 Із 1 січня 2019 року проведено перерахунок пенсій для осіб, які досягли віку 65 років, не працюють, мають страховий стаж: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років. Для цієї категорії осіб мінімальна пенсія не може бути нижчою за 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на 2019 рік (4173 грн): 4173 грн х 40% = 1669,20 грн.

Мінімальний розмір пенсій для інших пенсіонерів —1497 грн (прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, встановлений починаючи з 1 грудня 2018 року).

 

    ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Мені 54 роки. Чи матиму я право на грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій у разі виходу на пенсію? Мій стаж 32 роки. Працювала вчителем, нині не працюю.

 Починаючи з жовтня 2011 року Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено виплату грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій особи станом на день її призначення.

Грошову допомогу надають за таких умов:

якщо пенсія за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» призначається після 1 жовтня 2011 року;
якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного Закону, особа працювала в закладах і установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е»—«ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;
якщо страховий стаж на зазначених посадах становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;
якщо до цього особа не отримувала будь-яку пенсію.

Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплати, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1191 від 23.11.2011. Згідно з Порядком до страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах і установах державної та комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» і «ж» етапі 55 Закону України «Про пенсій­не забезпечення», що передбачені, зокрема, Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабіне­ту Міністрів України № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 04.11.1993.

Розмір грошової допомоги визначається з місячного розміру пенсії, обчисленого згідно зі статтями 27 і 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», станом на день її призначення.

Отже, якщо на час досягнення пенсійного віку (60 років) Ви будете працювати в закладі чи установі державної або комунальної форми власності на посаді, робота на якій дає право на призначення пенсії за вислугу років, за наявності не менше як 30 років страхового стажу на зазначених посадах, і за умови, що до цього Ви не отримували будь-яку пенсію, Вам буде призначено грошову допомогу в розмірі десяти пенсій.

 

До уваги пенсіонерів!Якщо змінили паспорт, зверніться до Пенсійного фонду

Біловодським об’єднаним управлінням проводиться робота в рамках верифікації та для актуалізації даних осіб, щодо яких отримано інформацію Державної міграційної служби про визнання недійсними, втраченими або викраденими документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Згідно ст. 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” застрахована особа зобов'язана повідомляти органи Пенсійного фонду протягом десяти днів з моменту виникнення наступних обставин:

- зміна даних, що вносяться до її персональної облікової картки в реєстрі застрахованих осіб;

- виїзд за межі держави;

- зміна статусу застрахованої особи.

Пенсіонерам, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин (втрата, обмін паспорта тощо) змінили паспорт необхідно звернутися до відділів обслуговування громадян управління для внесення актуальних паспортних даних до інформаційної бази Пенсійного фонду України ( саме на підставі цієї інформаційної бази даних формуються виплатні документи, за якими здійснюється виплата пенсійних коштів).

Тож, у разі отримання повідомлення від управління про необхідність звернення з відповідним документом просимо без зволікання звернутись з відповідним документом для проведення ідентифікації та актуалізації даних. При собі мати паспорт (у вигляді книжечки або у вигляді ІD-картки з витягом щодо реєстрації місця проживання) або посвідку на постійне проживання. У разі неможливості (за станом здоров’я) просимо зателефонувати за вказаним у повідомленні телефоном або телефонами «гарячої телефонної лінії» управління та узгодити порядок підтвердження відповідних документів, зручний для пенсіонера.

Більше ніж 170 осіб звернулось до управління та підтвердили документами отримання нових паспортів, по яких оновлено стан бази даних. Близько 140 осіб ще мають з’явитися, у разі ненадання таких даних  виплата пенсії буде поновлена після пред’явлення документу, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Отримати консультації з питань пенсійного забезпечення можна за телефонами “гарячої” лінії:

- смт. Біловодськ - (06466) 20267, 093 962 69 00;

- смт. Мілове (06465) 21639, 097 019 38

 

Мінімальні пенсії будуть перераховані

Мінімальні пенсії будуть перераховані у зв’язку зі зростанням в наступному році прожиткового мінімуму – від 1 липня (з 1 497 грн до 1 564 грн) та 1 грудня (з 1 564 грн до 1 638 грн). Відповідно від липня мінімальні пенсії зростуть з 1473 грн до 1 564 грн, з грудня – до 1638 грн. В тому числі це стосується і мінімальних пенсій осіб, які вже перебувають на пенсії, але ще не досягли 65-річного віку.

Для пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, та жінок, які мають страховий стаж 30 років, і чоловіків – 35 років, від 2018 року запроваджено мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати. Така прив’язка означає, що пенсії цієї категорії пенсіонерів зростатимуть одночасно зі зростанням мінімальної заробітної плати. Відтак від 1 січня 2019 року вони отримуватимуть мінімальну пенсію на рівні 1669,2 грн.

Для пенсіонерів, які після призначення пенсії відпрацювали два роки, від 1 квітня буде проведено автоматичний перерахунок пенсії з урахуванням додаткового страхового стажу. Якщо це буде вигідно для пенсіонера, перерахунок також може бути проведений з урахуванням їхнього нинішнього розміру заробітної плати, що також збільшить розмір пенсії. Для проведення такого перерахунку пенсіонеру не потрібно спеціально звертатися до Пенсійного фонду

 

Щодо нарахування пенсії за роботу з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці.

Розмір пенсії за віком за нормами Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу особи на заробіток для обчислення пенсії, визначений в установленому статтею 40 цього Закону порядку.

Коефіцієнт страхового стажу обчислюється за формулою, наведеною у статті 25 Закону 1058

Кс — коефіцієнт страхового стажу;

См — сума місяців страхового стажу;

Бс — визначена відповідно до Закону 1058 величина оцінки одного року страхового стажу (1%).

До страхового стажу додатково зараховується по одному року за кожен повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах (стаття 24 Закону 1058). Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється згідно зі списками, затвердженими Кабміном, на підставі записів у трудових книжках працівників та уточнюючих довідок, виданих підприємствами на підставі первинних документів про характер виконуваної роботи та умови праці, а також про безпосередню зайнятість протягом повного робочого дня на роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 р. і за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після цієї дати.

У зв'язку з тим, що зазвичай у трудовій книжці відсутні відомості про зайнятість особи у шкідливих умовах протягом повного робочого дня, не зазначено характер виконуваної роботи,  розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи, підприємство надає уточнюючу довідку. Це передбачено пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

У довідці має бути зазначено: періоди роботи,  що зараховуються до спеціального стажу; професію або посаду; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку. Тобто період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу роботи, визначає підприємство шляхом надання уточнюючої довідки. Якщо підприємство ліквідовано без правонаступника, пільговий стаж підтверджують відповідні комісії, що діють в Пенсійному фонді України кожної області. У разі якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб.

Згідно зі статтею 27 Закону 1058 розмір пенсії за віком обчислюється за формулою:

П — розмір пенсії в гривнях;

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону 1058,  з якої обчислюється пенсія, у гривнях:

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону 1058.

Тож розмір пенсії за віком залежить від тривалості страхового стажу особи, величини її заробітку, з якого було сплачено страхові внески (коефіцієнтів страхового стажу та заробітку), і часу виходу на пенсію.

А пільгою за роботу в особливо шкідливих та особливо важких умовах праці є можливість виходу на пенсію за віком раніше (не більш як на 10 років) та зарахування належним чином підтверджених періодів такої роботи до страхового стажу фактично в подвійному розмірі. І звісно, робота в таких умовах відповідно оплачувалася, тому доцільно і зарплату за такі періоди враховувати.

 

Щодо призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника по досягненню пенсійного віку.

Я досягла свого пенсійного віку 58 років 6 місяців у 2018 році. Маю 22 роки 10 місяців страхового стажу. У липні 2018-го звернулася за призначенням пенсїї у зв 'язку з втратою годувальника, але мені відмовили. Чи правильно це?

Відповідь:Відповідно до статті 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім'ї, зокрема дружини, якщо вони досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, або є особами з інвалідністю.

Вік виходу на пенсію залежить від тривалості набутого особою страхового стажу. Оскільки для призначення пенсії особам, які досягли пенсійного віку в 2018 році, потрібно мати не менше як 25 років страхового стажу, права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника в 2018 році Ви не мали.

 

Щодо нарахування пенсії за віком.

Я вийшла на пенсію в 55 років (мій пенсійний вік — 58 років). За це з моєї пенсії вираховують 18%, хоча маю 37 років 9 місяців страхового стажу. Чи буде моя пенсія виплачуватися в повному розмірі?

Відповідь. Розмір пенсії за віком визначається згідно зі статтями 27, 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) з урахуванням набутого страхового стажу та обчисленої у встановленому порядку заробітної плати.

Відповідно до пункту 7-2 Прикінцевих положень Закону до 1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мали жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше як ЗО років та за умови звільнення з роботи.

У такому разі розмір їхньої пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону, та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою пенсійного віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону.

Якщо Ви вийшли на пенсію на 36 місяців раніше, то розмір пенсії зменшується на 18% (36 х 0,5% = 18%). Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем завершення цього періоду.

            Отже, якщо Вам призначено пенсію за три роки до досягнення встановленого законодавством пенсійного віку (58 років), то в повному обсязі пенсія буде виплачуватися після досягнення віку 61 рік (58 років + 3 роки).

Зміни щодо можливості отримання пенсії в повному розмірі внесено до законодавства із 1 жовтня 2017 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148.

 

Щодо отримання пенсії за вислугу років.

Чи може педагогічний працівник займати посаду вихователя гуртожитку, якщо одержує пенсію за вислугу років? Чи не припинять виплату пенсії?

Відповідь. Пенсія за вислугу років, зокрема педагогічним працівникам, призначається в разі звільнення з роботи, що дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, що дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі у випадках, коли особа працює на цій посаді після досягнення пенсійного віку.

Перелік закладів та установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (далі — Перелік 909).

Переліком 909 у професійно-технічних навчальних закладах передбачені директори,  їхні заступники з навчальної, виховної, навчально- виробничої роботи, старші майстри виробничого навчання, майстри виробничого навчання, викладачі, педагоги професійного навчання, практичні психологи, соціальні педагоги. керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи. А вихователі гуртожитку в СПТУ права на пенсію за вислугу років не мають.

Отже, під час отримання пенсії за вислугу років Ви можете працювати вихователем гуртожитку.

 

Щодо обчислення  пенсії   відповідно до статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати .

Із 5 травня по 12 червня 1986року я брав участь у ліквідації наслідків авари на Чорнобильській АЕС як військовозобовязаний. Чи маю я право на обчислення пенсії по інвалідності в розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, як передбачено статтею 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ?

Відповідь. Статтею 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,  інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб — із п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Оскільки Ви брали участь у ліквідаційних роботах не в період проходження дійсної строкової служби, підстав для обчислення Вашої пенсії  по інвалідності виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати немає.

Щодо виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера.

Моя мати (1933 р. народження) проживала в Луганській області з 1977 р., була громадянкою України. Вийшовши на пенсію, одержувала пенсію. Через хворобу після початку військових дій не мала можливості залишити своє постійне місце проживання. Пенсію перестала одержувати, хоча українцям, які перебувають на непідконтрольній території України, пенсія нараховувалася. У вересні 2018 р. мати померла. Чи можна мені одержати пенсію моєї матері?

Відповідь. За статтею 52 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоодержаною через його смерть, виплачується включно до місяця смерті членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, в тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним ч. 2 ст. 36 Закону, які перебували на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи ні.

Такі члени сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера впродовж шести місяців з дня відкриття спадщини.

У разі відсутності таких членів сім'ї або якщо вони не звернулися за виплатою названої суми в установлений строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоодержаною через його смерть, зараховується до складу спадщини.

Відповідно до п. 2.26 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 р. за № 1566/11846 (зі змінами, далі — Порядок № 22-1), для виплати недоодержаної через смерть пенсіонера пенсії до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, подається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки, та документ, що посвідчує особу заявника.

Для виплати недоодержаної пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв’язку з відсутністю членів сім'ї або в разі не звернення їх за виплатою такої суми впродовж шести місяців з дня відкриття спадщини до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, подається документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про смерть, свідоцтво про право на спадщину.

Згідно зі ст. 53 Закону в разі смерті пенсіонера особам, які його поховали, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку одержував пенсіонер на момент смерті.

За пунктом 5.1. Порядку № 22-1 особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання, свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для одержання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

Допомогу на поховання та недоодержану пенсію померлого пенсіонера, який на час смерті перебував на обліку в органах Пенсійного фонду України на тимчасово окупованій території, можна одержати на підконтрольній українській владі території за місцем реєстрації/проживання особи, яка звертається за оформленням таких виплат Для цього всі потрібні документи (в тому числі довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи) слід подати до управління Пенсійного фонду України за місцем реєстрації/проживання на підконтрольній території України.

Органи Пенсійного фонду України приймають документи, видані територіальними органами Міністерства юстиції України на території, контрольованій українською владою.

 

Щодо призначення пенсії за віком зі зниженням пенсійного віку як матері дитини з інвалідністю

Маю доньку, яка у віці сім років травмувалась. Із восьми до 18 років її було визнано дитиною з інвалідністю, і вона отримувала пенсію. Чи маю я право на призначення пенсії за віком зі зниженням пенсійного віку як мати дитини з інвалідністю ?

Відповідь. Відповідно до пункту 3 статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» право на призначення дострокової пенсії за віком мають матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, — після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше як 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

Пунктом 2.18 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованою в Мін'юсті 27.12.2005 за №1566/11846, зазначено, що визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною з інва-лідністю засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК. медичним висновком закладів охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги. Якщо дитину визнано дитиною з інвалідністю після досягнення шестирічного віку або особою з інвалідністю з дитинства після досягнення 18-річного віку, надається, відповідно. висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку, та/або висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення особою 18 років (висновок про час настання інвалідності).

Оскільки Ваша донька отримала травму в сім років та не мала підстав для визнання її дитиною з інвалідністю до 6-річного віку, права на достроковий вихід на пенсію Ви не маєте.

 

Підтвердження стажу роботи по підприємствам, розташованим на територіях, не контрольованих українською владою

          Пенсійне забезпечення громадян в Україні здійснюється за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набав чинності з 01.01.2004р. із змінами.

          Згідно статті 24 Закону страховий стаж – період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менші, ніж мінімальний страховий внесок.

          Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

          Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

          Згідно підпункту 3 пункту 2.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення/перерахунку пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22.11.2005р. №22-1, до заяви про призначення пенсії додаються, зокрема, документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 «Порядок підтвердження наявного трудового стажу».

          Згідно порядку підтвердження наявного трудового стажу основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

          За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

          За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про період роботи.

          За відсутності зазначених у цьому пункті документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

          Особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на тимчасово окупованій території визначено Законом України від 15.04.2014р. № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Оскільки згідно із зазначеним законом будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території України та їх діяльність вважаються незаконними – будь-який акт(рішення, документ), виданий вищезазначеними органами та особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

 

Про виплату перерахованих “військових” пенсій

З 1 січня 2019 року військові пенсіонери та пенсіонери з числа працівників міліції отримають підвищений розмір пенсій. Цього року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 103, якою передбачено проведення перерахунку пенсій військовослужбовцям та колишнім співробітникам міліції. Ці категорії пенсіонерів розділяють між собою, оскільки відрізняється механізм розрахунку їх пенсій, аж у квітні цього року Пенсійний фонд України провів перерахунки пенсій обох категорій пенсіонерів. Пенсії військових пенсіонерів перераховано, починаючи з 1 січня 2018 року. Пенсії колишніх працівників міліції – з 1 січня 2016 року. Виплата перерахованих пенсій даним категоріям громадян також проводиться по-різному.

         Постанова передбачає, що військовослужбовцям виплата перерахованого розміру пенсій здійснюється в кілька етапів. За довідками, які нам надали уповноважені органи, ми визначили нові розміи пенсій. Наприклад, у військовослужбовця він становить 7 тисяч гривень, а до перерахунку це було 4 тисячі. Виходить, розмір пенсії зріс на 3 тисячі. Механізм виплати, визначений постановою, передбачив, що у 2018 році виплачується 50 % суми підвищення, тобто 1,5 тисячі. У 2019 році виплачується 75 % від 3 тисяч, а у 2020 році виплата пенсій буде проводитись у повному обсязі, — уточнила директор департаменту. Що стосується колишніх співробітників міліції, то з 1 січня 2018 року їм почали виплачувати повний розмір перерахованої пенсії. Виплата підвищених пенсій, нарахованих за 2016-2017 роки, визначена та буде виплачуватись, починаючи з 2019 року. З січня 2019 року цій категорії пенсіонерів починається виплата перерахованих розмірів пенсій за 2016-2017 роки в розмірі 50 % місячної суми підвищення. Таким чином, і ця категорія пенсіонерів у новому році отримає збільшений розмір пенсії.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Чи маю право як працюючий пенсіонер на перерахунок пенсії через кожні два роки?

 Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам здійснюватиметься за наявності у пенсіонера не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. У цьому випадку враховуватиметься заробітна плата (дохід), з якої обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера при перерахунку пенсії може бути врахована також заробітна плата за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (тобто можна здійснити перерахунок пенсії з урахуванням заробітку, одержаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії). У цьому випадку заробітна плата визначатиметься із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Я народилася 30 вересня 1959 року. За призначенням пенсії звернулася до Пенсійного фонду лише 8 серпня 2018-го. Працювала по червень цього року. Чи призначать мені пенсію з дня досягнення пенсійного віку? На які доплати до пенсії я можу розраховувати при відстрочці часу виходу на пенсію?

Статтею 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) визначено терміни, з яких призначається пенсія.

Зокрема, пенсія за віком призначається з дня звернення за її призначенням. Якщо звернення відбулося не пізніше як через три місяці з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

У разі якщо особа звернулася за призначенням пенсії пізніше, з метою відстрочити час виходу на пенсію задля збільшення її розміру, пенсія за віком призначається за заявою особи з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому вона набула повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно). Звернення за призначенням пенсії має бути не пізніше як через три місяці з такого дня.

Таким чином, оскільки у цьому випадку звернення за призначенням пенсії відбулося в серпні — до спливу трьох місяців з останнього дня місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу* (червень 2018-го), і є страховий стаж після досягнення пенсійного віку з 1 жовтня 2017-го по 30 червня 2018-го, пенсію буде призначено з 1 липня 2018 року.

Щодо підвищення розміру пенсії за відстрочку часу виходу на пенсію, то статтею 29 Закону 1058 передбачено встановлення підвищень до пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення. Так, особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до Закону 1058, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого

статтею 26 Закону, виявила бажання працювати й одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення щодо призначення пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 Закону 1058, на такий відсоток:

на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;
на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

У наведеному випадку пенсію жінці буде підвищено за 9 місяців страхового стажу на 4,5%. від розміру пенсії, визначеного за нормами статті 27 Закону 1058 (від заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, та набутого страхового стажу).

Наприклад, якщо розмір її пенсії з урахуванням стажу та заробітку — 2700 грн, то підвищення до пенсії становитиме 121,50 грн на місяць. Тобто чим більший розмір пенсії, тим на більший розмір підвищення до пенсії можна розраховувати.

Варто зауважити, що, крім зазначеного підвищення, частиною третьою статті 29 Закону 1058 передбачено встановлення після виходу на пенсію жінкам, які народилися в період по 31 грудня 1961 року, підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 Закону 1058, у розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку, за умови, що до цього їм не було призначено будь-яку пенсію. У цьому випадку — на 17,5%.

Тобто в наведеній ситуації жінці буде призначено два-підвищення: за страховий стаж після пенсійного віку Та за більш пізній вихід на пенсію (підвищений пенсійний вік).

____________________________________

* Страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється заданими, що містяться в системі персоніфікованого обліку, враховуючи сплату страхових внесків (єдиного внеску).

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Я одержую пільгову пенсію за Списком №1. Прошу роз 'яснити, як нараховується пенсія за роботу з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці.

Розмір пенсії за віком за нормами Зако­ну України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу особи на заробіток для обчислення пенсії, визначений в установленому статтею 40 цього Закону порядку.

Коефіцієнт страхового стажу обчислюється за формулою, наведеною у етапі 25 Закону 1058

, де

Кс — коефіцієнт страхового стажу;

См — сума місяців страхового стажу;

Вс — визначена відповідно до Закону 1058 величина оцінки одного року страхового стажу (1%).

До страхового стажу додатково зараховується по одному року за кожен повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Мі­ністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах (стаття 24 Закону 1058). Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється згідно зі списками, затвердженими Кабміном, на підставі записів у трудових книжках працівників та уточнюючих довідок, виданих підприємствами на підставі первинних документів про характер виконуваної роботи та умови праці, а також про безпосередню зайнятість протягом повного робочого дня на роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 р. і за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після цієї дати.

У зв'язку з тим, що зазвичай у трудовій книжці відсутні відомості про зайнятість особи у шкідливих умовах протягом повного робочого дня, не зазначено характер виконуваної роботи, розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи, підприємство надає уточнюючу довідку. Це передбачено пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

У довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професію або посаду; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку. Тобто період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу роботи, визначає підприємство шляхом надання уточнюючої довідки. Якщо підприємство ліквідовано без правонаступника, пільговий стаж підтверджують відповідні комісії, що діють в Пенсійному фонді України кожної області. У разі якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупова­ній території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися заданими, що містяться в реєстрі застрахованих осіб.

Згідно зі статтею 27 Закону 1058 розмір пенсії за віком обчислюється за формулою:

П — розмір пенсії в гривнях; Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті40 Закону 1058, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до етапі 25 Закону 1058.

Тож розмір пенсії за віком залежить від тривалості страхового стажу особи, величини її заробітку, з якого було сплачено страхові внески (коефіцієнтів страхового стажу та заробітку), і часу виходу на пенсію.

А пільгою за роботу в особливо шкідливих та особливо важких умовах праці є можливість виходу на пенсію за віком раніше (не більш як на 10 років) та зарахування належним чином підтверджених періодів такої роботи до страхового стажу фактично в подвійному розмірі. І, звісно, робота в таких умовах відповідно оплачувалася, тому доцільно і зарплату за такі періоди враховувати.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

 За який період здійснюється обчислення заробітної плати при призначенні пенсії?

Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії врегульовано статтею 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Для обчислення пенсії враховується зарплата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами або в разі якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

 

СУЧАСНИЙ СЕРВІС В ДІЇ:

ОТРИМУЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТРАХОВИЙ СТАЖ ТА СПЛАЧЕНІ СТРАХОВІ ВНЕСКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СМС-ПОВІДОМЛЕНЬ

 

Пенсійним фондом України запроваджено механізм інформування громадян за допомогою смс-розсилок. Всі застраховані особи, які бажають отримувати повідомлення в такий спосіб, можуть засобами мобільного зв’язку дізнатися про розмір свого страхового стажу, набутого з 1 січня 2004 року, та щомісяця отримувати інформацію про сплату за них страхових внесків.

Пенсіонери можуть отримати інформацію про суму призначеної пенсії та дату її виплати, результати проведеного перерахунку пенсії, поновлення пенсійної виплати та строк припинення виплати пенсії. За допомогою смс-повідомлень пенсіонерам, за потреби, надсилають запрошення відвідати орган Пенсійного фонду України для підтвердження або з’ясування необхідних даних.

Майже 6,0 тис. громадян, що звернулись до Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, вже отримують актуальну інформацію за допомогою смс-повідомлень.

У зв’язку з цим, запрошуємо всіх бажаючих з числа застрахованих осіб та пенсіонерів завітати до відділів обслуговування громадян управління у смт. Біловодськ та смт. Мілове і надати відповідні контактні дані мобільного зв’язку та згоду на отримання смс-повідомлень від Пенсійного фонду України. При собі необхідно мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

 

Про підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям у 2019 році

 

В наступному році продовжиться ініційоване Урядом підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям. Починаючи з 1 січня цього року було виплачено 50 % суми підвищення пенсії. З 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року буде виплачуватися 75 % від суми підвищення; з 1 січня 2020 року – 100 %.

Перерахунок пенсій військовослужбовцям та деяким іншим особам проводиться з урахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного на 1 березня 2018 року: окладів за посадою та військовим (спеціальним) званням, а також відсоткової надбавки за вислугу років.

При перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції враховується грошове забезпечення для посад поліцейських за січень 2016 року. Перерахунок пенсій для них також розпочався 1 січня цього року. Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року виплачуватиметься в такому порядку: з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 50 % різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром пенсії до підвищення; з 1 січня 2020 року – 100 % різниці.

У 2018 році середній розмір підвищення становить 1476 грн, у 2019 році - складе 738 грн.

 

Щодо призначення пенсії у разі відстрочки часу виходу на пенсію.

 

Запитання: Я народилася 30 вересня 1959 року. За призначенням пенсії звернулася до Пенсій­ного фонду лише 8 серпня 2018-го. Працюва­ла по червень цього року. Чи призначать мені пенсію з дня досягнення пенсійного віку? На які доплати до пенсії я можу озраховувати при відстрочці часу виходу на пенсію?

Відповідь. Статтею 45 Закону України «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) визначено терміни, з яких призначається пенсія.

Зокрема, пенсія за віком призначається з дня звернення за її призначенням. Якщо звер­нення відбулося не пізніше як через три місяці з дня досягнення особою пенсійного віку, пен­сія призначається з дня, що настає за днем до­сягнення пенсійного віку.

У разі якщо особа звернулася за призначен­ням пенсії пізніше, з метою відстрочити час ви­ходу на пенсію задля збільшення її розміру, пен­сія за віком призначається за заявою особи з дня, що настає за останнім днем місяця, в яко­- му вона набула повний місяць страхового ста­жу (у тому числі сумарно). Звернення за при­значенням пенсії має бути не пізніше як через три місяці з такого дня.

Таким чином, оскільки у цьому випадку звер­нення за призначенням пенсії відбулося в серп­ні — до спливу трьох місяців з останнього дня місяця, в якому набуто повний місяць страхо­вого стажу' (червень 2018-го), і є страховий стаж після досягнення пенсійного віку з 1 жов­тня 2017-го по ЗО червня 2018-го, пенсію буде призначено з 1 липня 2018 року.

Щодо підвищення розміру пенсії за відстроч­ку часу виходу на пенсію, то статтею 29 Зако­ну 1058 передбачено встановлення підвищень до пенсії за віком у разі відстрочки часу її при­значення. Так, особі, яка набула право на пен­сію за віком відповідно до Закону 1058, але піс­ля досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, виявила бажання працюва­ти й одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення щодо при­значення пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 Закону 1058, на такий відсоток:

на 0,5% — за кожен повний місяць страхо­вого стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в ра­зі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;
на 0,75% — за кожен повний місяць страхо­вого стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в ра­зі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

У наведеному випадку пенсію жінці буде під­вищено за 9 місяців страхового стажу на 4,5% від розміру пенсії, визначеного за нормами статті 27 Закону 1058 (від заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, та набутого страхового стажу).

Наприклад, якщо розмір її пенсії з урахуван­ням стажу та заробітку — 2700 грн, то підви­щення до пенсії становитиме 121,50 грн на мі­сяць. Тобто чим більший розмір пенсії, тим на більший розмір підвищення до пенсії можна розраховувати.

Варто зауважити, що, крім зазначеного під­вищення, частиною третьою статті 29 Закону 1058 передбачено встановлення після виходу на пенсію жінкам, які народилися в період по 31 грудня 1961 року, підвищення розміру пен­сії, обчисленого відповідно до статті 27 Зако­ну 1058, у розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку, за умови, що до цього їм не було призначено будь- яку пенсію. У цьому випадку — на 17,5%.

Тобто в наведеній ситуації жінці буде призна­чено два підвищення: за страховий стаж після пенсійного віку та за більш пізній вихід на пен­сію (підвищений пенсійний вік).

 

Щодо права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втрачено трудову книжку померлого годувальника.

 

Згідно зі статтею 36 Закону Украї­ни «Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування» (далі - За­кон 1058) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непраце­здатним членам сім’ї померлого году­вальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смер­ті страхового стажу, який був би необ­хідний йому для призначення пенсії за III групою інвалідності (від 1 до 15 ро­ків залежно від віку, в якому настала смерть годувальника), а в разі смерті пенсіонера чи осіб, зазначених у час­тині другій статті 32 цього Закону (під час проходження строкової військової служби), а також у разі смерті (загибе­лі) особи внаслідок пора­нення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, отриманих під час участі в масових акціях і громад- ського протесту в Україні з 21.11.2013- го по 21.02.2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Револю­ції Гідності), - незалежно від трива­лості страхового стажу. Водночас дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальни­ка призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Непрацездатними членами сім’ї вва­жаються діти померлого годувальника (у тому числі діти, які народилися до за­кінчення 10 місяців із дня смерті году­вальника), які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали інва­лідами до досягнення 18 років.

Окрім того, діти, які навчаються за денною формою навчання в загаль­ноосвітніх навчальних закладах систе­ми загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчаль­них закладах, мають право на пенсію до закінчення такими дітьми навчаль­них закладів, але не довше як до досяг­нення ними 23 років.

Згідно зі статтею 37 Закону 1058 пен­сія у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї призначається в розмірі 50% від пенсії за віком померлого годувальника, обчисленому відповід­но до статей 27-28 цьо­го Закону.

Отже, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника залежить від страхового стажу та заробітку годувальника.

Статтею 24 Закону 1058 визначе­но, що страховий стаж обчислюєть­ся територіальними органами Пен­сійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфіко­ваного обліку—на підставі документів та в порядку, визначеному законодав­ством, що діяло до набуття чинності цьо­го Закону (до 01.01.2004 р.).

Відповідно до статті 62 Закону 1058 і Порядку № 637 основним документом, що підтверджує трудовий стаж, є трудо­ва книжка.

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або  містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймають дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового держав­ного соціального страхування, довідки, виписки з наказів, особові рахунки й ві­домості на видачу заробітної плати, по­свідчення, характеристики, письмові тру­дові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які міс­тять відомості про періоди роботи.

Таким чином, у разі втрати трудової книжки можливо підтвердити стаж роботи батька-годувальника зазначе­ними документами. Страховий стаж за періоди після 01.01.2004 р. буде обчис­лено за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, як передба­чено в статті 24 Закону 1058.

 

Отримання зарплати «в конверті» сьогодні – позбавлення соціального захисту в майбутньому!!!

 

Кожен громадянин, який влаштовується на роботу, повинен пам’ятати, що отримання зарплати «в конверті» сьогодні, позбавляє його в майбутньому соціального захисту у разі безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасного випадку на виробництві, а також гідної пенсії.

На жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам законодавства. Часто працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну заробітну плату, а решту зарплати – у «конверті». Таким чином роботодавці ухиляються від сплати податку.

Не рідкість і випадки, коли працівники взагалі офіційно не оформлені на роботу. Це робиться роботодавцями для того, аби мінімізувати витрати та отримати максимальний прибуток. Через те, що величезні суми коштів виводяться «в тінь» держава втрачає десятки мільярдів гривень доходів до держбюджету, Пенсійного та інших страхових фондів, а працівники залишаються позбавленими соціальних виплат та соціальних гарантій.

Роботодавці, порушуючи вимоги чинного трудового законодавства, повинні чітко усвідомлювати  відповідальність за порушення законодавства про працю.

За порушення трудового законодавства у  2018 році  юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (111 690 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (11 169 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення;
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (37 230 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію », – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (37 230 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (11 169 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення;
 вчинення дій, передбачених абзацом шостим частини другої статті 265 КЗпП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (372 300 грн.);

Для реалізації своїх трудових прав найманий працівник повинен вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного трудового законодавства. У разі відмови роботодавця кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав.

 

Детінізація заробітної плати - достойна пенсія в майбутньому!

 

              Коли мова йде про Пенсійний фонд, це відразу асоціюється з людьми похилого віку та виплатою пенсій. Дійсно, Біловодське об’єднане управління Пенсійного фонду України  Луганської області  як і усі органи Пенсійного фонду України, виконують важливу соціальну функцію – забезпечують своєчасну виплату пенсій та допомог .

         Пенсійні виплати постійно зростають, тому робота органів Пенсійного фонду спрямована на збільшення надходжень, а забезпечити це можливо за умови легальної зайнятості населення та підвищення заробітної плати.

          Своєчасна та повна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – обов’язок кожного роботодавця! Однак, на жаль, деякі роботодавці ведуть подвійну бухгалтерію - виплачують людині певний розмір заробітної плати, а відрахування єдиного соціального внеску здійснюють із суми, що значно менша за отриману тією чи іншою особою.

           Виплата заробітної плати в «конвертах» позбавляє працюючих таких соціальних гарантій, як: оплата тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною та допомогу по вагітності й пологах; виплата втраченого заробітку у зв’язку з втратою непрацездатності у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; виплата допомоги по безробіттю у випадку втрати роботи. Через несплату єдиного соціального внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника .

           Головне управління Пенсійного фонду України в області та підвідомчі управління постійно проводять інформаційні заходи щодо роз’яснення негативних наслідків отримання заробітної плати «у конвертах», але і самі працівники повинні зайняти чітку позицію та наполягати на виплаті заробітної плати з дотриманням вимог законодавства.

             Кожному працюючому необхідно, хоча б раз на рік, перевіряти розмір своєї заробітної плати та відрахувань єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець до Пенсійного фонду України, щоб виключити можливість наявності помилок, неточностей і недостовірності даних та мати впевненість у одержанні справедливо заробленої пенсії. І робити це потрібно не тоді, коли вже досягнуто пенсійного віку, а в період здійснення своєї трудової діяльності.

                На сьогоднішній день автоматизована система персоніфікованого обліку надає можливість кожному працюючому особисто в управліннях Пенсійного фонду України за місцем проживання одержати інформацію щодо нарахованої заробітної плати, щомісячного розміру сплачених внесків до Пенсійного фонду України та страхового стажу. При виявленні порушення трудових прав, працівник зможе своєчасно звернутися з позовом до суду щодо дій роботодавця, який позбавив його соціальних гарантій.

              У Пенсійному фонді України налагоджено інформування застрахованих осіб через веб-портал електронних послуг, де можна перевірити стан облікової чи пенсійної справи та пересвідчитись щодо відображених в них даних. Адреса веб-порталу portal.pfu.gov.ua. Спеціалісти управлінь Фонду постійно надають допомогу з реєстрації та використання даного інформаційного ресурсу.

      Шановні громадяни!

Вимагайте виплату заробітної плати відповідно до законодавства - прозоро і відкрито. Не позбавляйте себе достойної пенсії в майбутньому та соціальної захищеності у випадках, передбачених законодавством.

 

Виплата недоотриманої пенсії в зв’язку зі смертю пенсіонера

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали. Члени сім’ї, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. День смерті є днем відкриття спадщини

У разі звернення кількох членів сім’ї пенсії померлого пенсіонера, недоотримана сума його пенсії ділиться між заявниками порівну. У разі відсутності членів сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Заява про виплату недоотриманої пенсії подається особою до органу, що призначає пенсію, в якому померлий пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії. При зверненні за недоотриманою пенсією до спливу шести місяців від дня смерті пенсіонера надаються : свідоцтво про смерть та  документи, які підтверджують родинні стосунки та спільне проживання з пенсіонером на день його смерті, а також ( в разі потреби) власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. За документи, що підтверджують спільне місце проживання, приймається паспорт заявника із реєстрацію адреси проживання, спільною з пенсіонером. Належність до кола членів сім’ї (діти, батьки, подружжя) підтверджуються штампами  у паспорті або свідоцтвом про народження, або свідоцтвом про шлюб, або рішеннями суду. Після спливу шести місяців з дня смерті отримати недоодержану пенсію померлого пенсіонера можливо за умови надання до управління Пенсійного фонду України, в якому пенсіонер перебував на обліку та яке здійснювало виплату допомоги на поховання, свідоцтва про право на спадщину, де спадковим майном зазначено пенсію померлого пенсіонера. Органи Пенсійного фонду України приймають тільки ті документи, які видані територіальними органами Міністерства юстиції України на території, контрольованій українською владою. У випадку, якщо померлий пенсіонер не був зареєстрований на підконтрольній території, особа, яка звертається по недоотриману пенсію, подає всі необхідні документи, в тому числі, в разі необхідності, власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до органу, що призначає пенсію, за місцем власної реєстрації/ проживання. Недоотримана пенсія осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головних управліннях Пенсійного фонду України, не включається до складу спадщини і виплачується тим членам його сім’ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і дружина (чоловік), а також члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. При зверненні кількох членів сім’ї належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну. Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера.

 

Порядок виплати допомоги на поховання

 Відповідно до статті 53 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання.

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Незалежно від закону, відповідно до якого призначено пенсію, допомога на поховання не виплачується, якщо особа перебувала на повному державному утриманні і установа (заклад), в якому пенсіонер помер, здійснила поховання за рахунок бюджетних коштів.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку.

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера

У випадку, якщо померлий пенсіонер не був зареєстрований на підконтрольній території, особа, яка звертається по допомогу на поховання та/або недоотриману пенсію, подає всі необхідні документи, в тому числі, в разі необхідності, власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до органу, що призначає пенсію, за місцем власної реєстрації/ проживання.

Якщо пенсіонер помер за межами України і реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства.

Керівником управління Пенсійного фонду на звороті довідки про смерть або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть чи копії свідоцтва про смерть або іншого документа, легалізованого належним чином, для отримання допомоги на поховання робиться запис про виплату допомоги на поховання із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, заявник додатково надає довідку, що поховання здійснено за рахунок власних коштів.

Допомога на поховання виплачується за разовим дорученням підприємствами поштового зв’язку (крім допомоги на поховання осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головних управліннях Пенсійного фонду України). Разове доручення виписується на ім’я особи, яка здійснила поховання, і дійсне тільки до кінця того місяця, в якому воно було виписано.

Допомога на поховання осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головних управліннях Пенсійного фонду України, а також одноразова грошова допомога, передбачена пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 (із змінами) та недоотримана пенсія зазначеній категорії померлих громадян, виплачуються шляхом зарахування на рахунки заявників в установах АТ «Ощадбанк».

Законом України “Про судоустрій і статус суддів” не передбачена виплата допомоги на поховання особам, які отримували щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці.

 

Довідки від Пенсійного фонду України відтепер можна отримувати онлайн

Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс із надання електронних документів з підтвердженням QR-кодом. Послуга доступна для користувачів Веб-порталу Пенсійного фонду України, які увійшли на Портал за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). Це сучасне нововведення дозволяє громадянам не виходячи з дому отримувати такі електронні документи:

довідку про доходи пенсіонера (загальний розмір призначеної пенсії);
довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій, що містить дані про розмір пенсії без урахування видів виплати;
індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК-5), що містить інформацію про страховий стаж, заробітну плату та сплату страхових внесків страхувальниками;
витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що містить дані про статус застрахованої особи/отримувача страхової виплати; дані про набутий страховий стаж; відомості щодо нарахованої заробітної плати, що враховується для розрахунку страхових виплат та страхового стажу; відомості про особливі умови праці, про суми добровільних внесків; дані пенсійної справи; відомості про інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зазначені електронні документи дійсні для оформлення субсидій, документів у центрах надання адміністративних послуг, посольствах, консульських та банківських установах, органах фіскальної та виконавчої служб, територіальних органах міграційної служби, тощо.

Перевірити достовірність видачі електронних документів з QR-кодом можна через Веб-портал Пенсійного фонду України у розділі «Верифікація виданих документів» за посиланням http://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/DocConfirm.

Електронний документ з QR-кодом, підписаний електронним цифровим підписом Пенсійного фонду України, згідно з чинним законодавством, є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органів Фонду.

Відео-інструкцію з отримання довідок з QR-кодом від Пенсійного фонду України можна переглянути за посиланням: http://www.pfu.gov.ua/instruktsiyi/yak-otrymaty-dovidku-z-qr-kodom-vid-p....

Додаткову інформацію можна отримати на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в мережі Інтернет за посиланням: http://portal.pfu.gov.ua/, або у спеціалістів Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області:

(06466) 9-25-53 (Біловодськ)

(06465) 2-16-39 (Мілове)

 

Щодо надання документа, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім'ї

Нещодавно у мене помер чоловік. Я також отримую пенсію, але мені підказали, що я можу перейти на пенсію чоловіка, якщо її розмір більший за мій. Але для цього мені потрібно отримати документ, який би підтверджував, що я перебувала на утриманні чоловіка. Що це за документ?

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, визначені статтею 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно із вимогами статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (пункт 2.11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1).

У разі неможливості надати зазначені вище документи факт перебування на утриманні померлого годувальника, встановлюється у судовому порядку.

 

Щодо застосування середньої заробітної плати під час переходу на інший вид пенсії.

Запитання: Із 2010 року отримую пенсію відповідно до Закону України «Про державну службу. Продовжую працювати. Стаж роботи — 49 років. Прошу надати роз'яснення, який показник середньої заробітної плати буде враховано під час переходу на пенсію за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідь. Згідно зі статтю 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що на час переведення з одного виду пенсії на інший перебувають у пенсійній справі.

Окрім цього, під час переходу з одного виду пенсії на інший особа може подати додаткові документи як про стаж, так і про і заробіток.

За бажанням особи під час переходу на інший вид пенсії може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався  під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Зважаючи на те, що Ви отримували пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про державну службу», під час переведення на пенсію за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» буде застосовано показник середньої заробітної плати (доходу) в країні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014,2015 і 2016 роки.

 

Щодо підтвердження заробітної плати.

Запитання: Які документи можна пред'явити для підтвердження заробітку під час призначення пенсії?*

Відповідь:Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» під час призначення пенсії враховується зарплата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами також враховується зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців підряд до ЗО червня 2000 року незалежно від перерв у роботі.

Згідно з пунктом 2.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій (далі — Порядок) до 1 липня 2000 року подається довідка про зарплату за встановленою формою. У ній має бути зазначено назву первинних документів, на підставі яких її видано, місцезнаходження та адресу, за якою можна перевірити відповідність даних довідки первинним документам. Окрім того, довідка має містити кутовий  штамп і печатку (за наявності), підпис керівника і головного бухгалтера підприємства.

Відповідно до пункту 2.10 Порядку довідку про зарплату (дохід) на підставі особових  рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нарахування зарплати видає  підприємство, установа або організація, де особа працювала. Якщо такі організації ліквідовані або припинили своє існування з інших  причин, довідки про зарплату видають правонаступники цих підприємств або архіви.

 Якщо архівні установи не мають можливості  видати довідку за встановленою формою з  розшифруванням виплачених сум за видами; заробітку, вони можуть видавати документи, що відповідають даним архівних фондів, без: дотримання цієї форми.

 Установлення заробітку для призначення пенсії на підставі показань свідків  не допускається. Виписки зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові  квитки, квитки партій і рухів, громадських і об'єднань не є документами, що свідчать  про фактичний заробіток для визначення  розміру пенсії.

Зарахування до стажу періоду начання

Запитання: Якщо людина навчалася, одержуючи вищу або спеціальну освіту в 1998-2003 роках, чи буде зараховано ці періоди до страхового стажу?

Відповідь. Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж — період, протягом якого особа належала до застрахованих осіб та за який щомісяця сплачено внески в сумі, не меншій за мінімальний внесок. У Пенсійному фонді обчислюють страховий стаж з 01 01.2004 р. за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку внесків, а за періоди до цієї дати — на підставі документів і в порядку, що діяв до набуття чинності цього Закону. До страхового стажу враховуються всі періоди трудової діяльності.

Згідно з пунктом «д» етапі 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховують час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі. Час навчання підтверджують дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами. що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Таким чином, період навчання на очній (денній) формі, що мало місце до 01.01.2004 р. (незалежно від рівня акредитації навчального закладу), що підтверджено документами, зараховується до страхового стажу.

 

Щодо зарахування навчання до страхового стажу при виході на пенсію

Запитання: Чоловік із 01.09.2002-го по 28.06.2007р. навчався у виші на денній формі. Чи буде зараховано цей період до страхового стажу при виході на пенсію?

Відповідь. Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховували до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності Закону 1058 (до 01.04.2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених чинним раніше законодавством, окрім випадків, визначених цим Законом.

Статтею 56 Закону 1058 передбачено, що до стажу роботи, який дає право на пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

            Згідно з Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній час навчання у вищих навчальних, професійних навчально- виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видано на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймають довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах містяться дані про закінчення повного навчального періоду чи окремих його етапів.

Варто зауважити, що час навчання в навчальних закладах після 01.01.2004 р. (якщо особа не працювала) до страхового стажу не зараховується, оскільки студенти не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Отже, до страхового стажу, з урахуванням якого визначатиметься право на пенсію та її  розмір, буде зараховано навчання лише в період із 01 09.2002-го по 31.12.2003 р.

 

Порядок проведення перерахунку пенсії.

Запитання: Працюю бібліотекарем у сільській місцевості. Загальний стаж роботи — 35 років. Пенсію одержую з 2011 р. Звернулася за перерахунком пенсії до управління Пенсійного фонду, але мені в перерахунку пенсії за стажем відмовили. Який порядок проведення перерахунку пенсії?

Відповідь. Згідно з частиною 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

На бажання пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені ч. 1 ст. 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу),  який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Відповідно до Закону України від 03.10.2017р. № 2148Л/ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» ч. 4 ст. 42 доповнено новим абзацом, яким передбачено, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018р. № 10-1, зареєстрованою в Мін'юсті України 12.06.2018 р. за №714/32166.

Обчислюють страховий стаж, що дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, не раніше від дня, що настає за днем, до якого обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Провести  перерахунок пенсії з додаванням страхового стажу немає можливості, оскільки після попереднього перерахунку Ви не набула 24 місяців страхового стажу та не пройшло двох років після попереднього перерахунку пенсії.

 

Відстрочення часу виходу на пенсію.

Запитання: Жінка народилася 30 вересня 1959 р., за призначенням пенсії до територіального управління Пенсійного фонду звернулася 9 серпня 2018 р., працює дотепер.

Чи призначать пенсію з дня досягнення пенсійного віку? На які доплати до пенсії вона може розраховувати за відстрочку часу виходу на пенсію?

Відповідь. Статтею 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) визначено строки, з яких призначається пенсія.

Зокрема, пенсія за віком призначається з дня звернення за пенсією. При цьому, якщо звернення за пенсією за віком відбулося не пізніше від трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо особа звернулася за призначенням пенсії пізніше, тобто виявила бажання відстрочити час виходу на пенсію та попрацювала для збільшення розміру своєї пенсії, то пенсія за віком у такому випадку призначається за заявою особи з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто нею повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію. Для цього звернутися за пенсією вона повинна не пізніше від трьох місяців з такого дня.

Приклад. Жінка народилася ЗО вересня 1959 р. Її пенсійний вік (58 років) настав ЗО вересня 2017 р. За призначенням пенсії до територіального управління Пенсійного фонду звернулася 9 серпня 2018 р., працювала по червень 2018 р. (тобто є страховий стаж, який після 1 січня 2004 р. установлюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, з урахуванням сплати страхових внесків (єдиного внеску), після досягнення пенсійного віку з 1 жовтня 2017 по ЗО червня 2018 р ).

Ураховуючи зазначене, оскільки звернення за пенсією відбулося до спливу трьох місяців з останнього дня місяця, в якому набуто жінкою повний місяць страхового стажу (включаючи червень 2018 р.), пенсію буде призначено з 1 липня 2018 р.

Щодо підвищення розміру пенсії за відстрочку часу виходу на пенсію, то ст. 29 Закону передбачено встановлення підвищень до пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення. Так, особі, яка набула права на пенсію за віком відповідно до Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону, виявила бажання працювати й одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону, на такий відсоток:

на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

При цьому підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не проводиться.

У наведеному випадку пенсія жінці буде підвищена за дев’ять місяців страхового стажу на 4,5% розміру пенсії, визначеного за нормами ст. 27 Закону (від заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, та її страхового стажу). Наприклад, якщо розмір її пенсії від стажу та заробітку становитиме 2700 грн, то підвищення до пенсії — 121, 50 грн на місяць. Чим більший розмір пенсії, тим на більший розмір підвищення до пенсії можна розраховувати.

Слід зауважити, що, крім зазначеного вище підвищення, ч. З ст. 29 Закону передбачено встановлення після виходу на пенсію жінкам, які народилися в період

до 31 грудня 1961 р., підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону, в розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку, за умови, що до цього їм не призначалася будь- яка пенсія.

Тобто в наведеному випадку жінці буде призначено два підвищення: за відстрочку часу виходу на пенсію та за більш пізній вихід на пенсію (підвищений пенсійний вік).

Легалізація заробітної плати – основа стабільного майбутнього

             На даний час виплата заробітної плати в «конверті» та нелегальна робота стали, на жаль, нормою життя. Виплати у «конвертах» стали одною із складових тіньової економіки. Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості не тільки в тому, що бюджет недоотримає кошти, використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів, і перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсії.

              Сьогодні працівники не бачать проблем в отриманні «тіньової» заробітної плати, тому що до кишені надходять «чисті доходи». Надаючи згоду працювати на таких умовах, робітники самі позбавляють себе соціальних гарантій.

               Здебільшого проблемні питання щодо легалізації заробітної плати виникають у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, тобто підприємців, частково приховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачують доходи найманим працівникам, які не обліковані в бухгалтерських документах.

              Тому хотілося б звернутися до осіб, які мають намір працевлаштуватися або вже працевлаштовані у приватних підприємців. Вимагайте від них укладання з вами трудової угоди! І навіть, коли вам надали таку трудову угоду, запитайте чи перераховують за вас єдиний соціальний внесок. Також згідно п.4 ст. 16 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV  від 09.07.2003 р.  наймані працівники можуть самі звернутися до управління Пенсійного фонду або зареєструватись на веб-порталі та отримати інформацію стосовно нарахованої заробітної плати та відрахувань до Пенсійного фонду.

              Громадяни, які працюють без укладання трудового договору, позбавляють себе лікарняного, допомоги у разі отримання травми на виробництві, трудового стажу, пенсії, втрачають оплачувану відпустку.

               Звертаємо увагу і самих роботодавців, якщо у вас працюють наймані працівники і з ними укладено трудові угоди, то звітуйте вчасно до відповідних органів.

               Відповідно до діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати у сумі не меншій мінімального страхового внеску. Нагадуємо, що згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» з 2018 року пропонує встановити право на пенсію за умови наявності 25 років страхового стажу, а з 2028 року 35 років страхового стажу.

            Слід пам’ятати, що офіційне оформлення працевлаштування є гарантією соціального захисту працівника, кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового процесу. Водночас, для роботодавця – це і позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

 

Легалізація заробітної плати

Одним із завдань, що стоїть на порядку денному перед Пенсійним фондом України  є легалізація заробітної плати. Гарантований рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто ігнорують і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не декларуючи оплату їх праці. Бажаючи уникнути зайвих, на думку роботодавця, витрат, видають працівникам зарплату готівкою. У цьому випадку йдеться про так звані “тіньові” заробітки.

 Біловодським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Луганської області проводиться роз’яснувальна робота з  громадянами району щодо вирішення проблеми легалізації заробітної плати, що цю проблему можливо вирішити лише спільними зусиллями, тому органи влади постійно спрямовують діяльність на ліквідацію заборгованості з виплати заробітної плати, з метою реалізації ефективного державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, забезпечення конституційного  права громадян на своєчасне одержання заробітної плати.

Працевлаштовуючись на роботу, громадянам слід пам’ятати, що заробітна плата, яка виплачується у “конвертах” – це тимчасове благо, яке має негативні наслідки для самого працівника. Це, перш за все, ризик залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому. Людина, яка працює неофіційно, при отриманні травми не може розраховувати на виплату їй лікарняних та інших обов’язкових виплат. Не менш важливим являється той факт, що рівень надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду знаходиться у прямій залежності від рівня нарахованої заробітної плати. На сьогодні наявні великі втрати бюджету від прихованої “в конвертах” заробітної плати. Тому дуже важливо, щоб працівники отримували заробітну плату не “в конвертах”, а офіційно, бо саме у такому випадку він буде соціально захищений. Змусити роботодавців чесно платити найманим працівникам зароблене зможуть лише самі працівники. Цей метод на сьогодні є найдієвішим у боротьбі із тіньовими зарплатами.

Нагадуємо роботодавцям та громадянам, що тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним, а бюджети соціальних фондів матимуть стабільні надходження для своєчасного фінансування страхових виплат.

 

Легалізація заробітної плати

 “лише оформлена згідно законодавства праця дає

змогу заробити страховий стаж, і лише легальна

заробітна плата вплине на розрахунок майбутньої  пенсії”

                    Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижчої від визначеної законом. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.

                    Законом України “Про державний бюджет України на 2018 рік” встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – 3723 грн., з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний соціальний внесок. А це означає, що розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати. Якщо працівнику нараховано заробітну плату меншу мінімальної та здійснено нарахування єдиного соціального внеску із суми різниці між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою, страховий стаж для обчислення пенсії розраховуватиметься з врахуванням сплати внеску від фактично нарахованої (заробленої працівником) заробітної плати.

                      Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

                     Чимало роботодавців ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і, бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам зарплату в “конвертах”. Погодившись на одержання зарплати в “конвертах”, громадяни України свідомо обкрадають самі себе. Бо лише офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу. Такі явища, як зарплата в “конвертах” та робота без оформлення трудових відносин, мають глибокі корені й руйнують суспільство зсередини, позбавляючи майбутнього тих, хто отримує неофіційну заробітну плату.

                   Легалізація заробітної плати актуальна з двох причин:

–  збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в т.ч. до Пенсійного фонду України;

– соціальні гарантії для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу.

                   Працівник, який отримує зарплату в “конверті” офіційно вважається непрацюючим. Йому не зараховується страховий стаж, а відповідно:

– він не буде одержувати пенсію по віку;

його можуть звільнити в будь-який час, без жодних компенсацій;
 у нього немає права на відпустку, права на оплату лікарняних та допомогу по

безробіттю, права не працювати у вихідний та святковий день, права на охорону праці, права на соціальне страхування.

              Здебільшого проблемним питанням щодо легалізації заробітної плати виникає у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, тобто підприємець, частково приховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачує доходи найманим працівникам, які не обліковані в бухгалтерських документах, а також використовує працю найманих працівників, офіційно не зареєстрованих як наймані особи. Найнижчий рівень заробітної плати на недотримання керівниками мінімальних гарантій є в галузі сільського господарства, торгівля та супутніх послугах.

               Тому хотілося б звернутися до осіб, які мають намір працевлаштуватися або вже працевлаштовані у приватних підприємців, вимагайте від них укладання з вами трудової угоди! І навіть, коли вам надали таку трудову угоду, запитайте чи зареєстрували вас у Пенсійному фонді та чи перераховують за вас єдиний соціальний внесок.

               Відповідно до нині діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати у сумі не меншій мінімального страхового внеску, зарахування страхового стажу здійснюється пропорційно сплаченим страховим внескам. Бувають ситуації, коли людям за рік роботи зараховується менше місяця страхового стажу. А низька заробітна плата дає низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії. Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників (причиною може бути і виплата заробітної плати в “конвертах” без сплати страхових внесків, і нарощування заборгованості як з виплати заробітної плати, так і зі сплати страхових внесків), то періоди, за які не сплачені внески, “випадають” із страхового стажу найманого працівника та не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії.

             Розмір мінімального страхового внеску з 01.01.2018 р. становить 819,06 грн., (3723 грн.*22%= 3723 грн.). Якщо така (або більша, з більшої суми заробітної плати) сума внеску за місяць підприємством сплачена за кожного працюючого в повному обсязі, то до страхового стажу працівникам також  зараховано повний місяць. Коли найманий працівник буде оформлений на неповну ставку із заробітною платою менше мінімального розміру, роботодавець повинен сплатити внески з мінімальної заробітної плати, відповідно, страховий стаж такому працівнику зарахується в повному обсязі (частина п’ята статті 8 Закону України від 28.12.2014 №77-VIII).

             Щомісячно до управління Пенсійного фонду надходить перелік страхувальників, які виплачують заробітну плату застрахованим особам менше мінімального розміру, встановленого законодавством. Спеціаліастами управління проводиться аналіз та опрацювання списків. За результатами чого, виявляються страхувальники, які фактично недоплачують заробітну плату та єдиний соціальний внесок. Територіальне управління Пенсійного фонду, використовуючи дані реєстру застрахованих осіб, надають інформаційні відомості контролюючим органам та органам виконавчої влади з метою уникнення порушень законодавства про працю з боку роботодавця. Дані реєстру застрахованих осіб формуються із відомостей, які подає роботодавець у щомісячній звітності по єдиному соціальному внеску – за найманих осіб, та фізична особа-підприємець у річній звітності по єдиному соціальному внеску – за себе. Наслідком допущення помилок в звітності є недостовірні відомості у реєстрі застрахованих осіб, дані якого використовуються для призначення пенсій, та для інформування контролюючих органів. Тому в разі виникнення питань та з метою недопущення помилок  роботодавцям варто при формуванні звітів звертатись до фахівців управління Пенсійного фонду України за місцем реєстрації.

                    На сьогоднішній день, зареєструвавшись на веб-порталі Пенсійного фонду України, кожна застрахована особа має можливість контролювати свою зарплату та майбутню пенсію, перевіряти факт сплати внесків та суму, з якої вони перераховуються.

 

Електронне пенсійне посвідчення в Україні: як отримати документ нового зразка

Пенсійний фонд України поступово переходить на електронний документообіг. Це необхідно для того, щоб клієнти, звертаючись до фонду, могли отримати послуги в будь-якому віддаленому робочому місці чи сервісному центрі, а не тільки там, де подавали документи.

Електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) - це сучасний технологічний інструмент, який дозволяє не тільки отримати пенсію, здійснити оплату комунальних та інших послуг онлайн, а ще й повноцінно користуватися всіма державними електронними сервісами. Електронне пенсійне посвідчення поєднує функції пенсійного посвідчення та банківської картки, містить електронну інформацію про власника та електронний підпис. Також, людина може користуватися іншими сервісами державних органів. І безумовно, пенсійне посвідчення надає право користуватися всіма пільгами, які належать людині, як пенсіонеру.

Досі більшість пенсіонерів не отримувала пенсійні посвідчення у формі пластикової картки. Лише внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію, з літа 2016-го видавали електронні пенсійні посвідчення (платіжні картки). Усі інші категорії пенсіонерів можуть оформити їх, починаючи з липня 2018 року.

            Але пенсіонерам хвилюватися не варто - видані раніше, пенсійні посвідчення, дійсні до закінчення їх терміну дії або до заміни на нові. Якщо ж людина бажає повноцінно використовувати всі електронні сервіси Пенсійного фонду, мати власний цифровий підпис та мати єдиний документ за допомогою якого можна і отримати пенсію, і підтвердити статус пенсіонера, людина звичайно ж зробить вибір на користь електронного пенсійного посвідчення.

Електронне пенсійне посвідчення видається банком, в якому відкритий рахунок для виплати пенсій та виготовляється безкоштовно. Саме банк визначається з технічною спроможністю випуску електронних посвідчень. З цього ж питання Пенсійним фондом України ведеться робота щодо укладення з банками відповідних договорів.

 Наразі уповноваженим банком, який здійснює емісію електронного пенсійного посвідчення – є лише АТ « ОЩАДБАНК » .

 Пенсійне посвідчення використовуватимуть як платіжну картку до кінця строку її дії (але не більше трьох років), у тому числі у разі закінчення терміну призначення пенсії. У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін, виготовлятимуть нове електронне пенсійне посвідчення.

Щодо терміну виготовлення електронного пенсійного посвідчення, то банк зобов'язаний буде його виготовити протягом 30 робочих днів від дня прийняття заяви від одержувача пенсії територіальним органом Пенсійного фонду. Крім заяви, для оформлення посвідчення потрібно буде надати паспорт, ідентифікаційний код, фотокартку – розміром 2,5 х 3 см. В заяві треба вказати вид пенсії (за віком, по інвалідності, за вислугу років). Якщо пенсію призначено через інвалідність – зазначити групу та причину.

                     

 

 Про підвищення пенсії з 1 липня 2018 року

          Починаючи з 1 липня в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму для всіх категорій громадян. У зв'язку з цим переглянуті 50 видів соціальної допомоги і компенсацій, зокрема - підвищені пенсії. Прожитковий мінімум з 1 липня виріс на 77 грн і становить 1777 грн на одну людину. Крім того, прожитковий мінімум для дітей до 6 років виріс на 67 грн - до 1559 грн, для дітей віком від 6 до 18 років на 84 грн - до 1944 грн. Для працездатних осіб на 79 грн - до 1841 грн, для осіб, які втратили працездатність, на 62 грн - до 1435 грн.

          У зв'язку із зростанням соціальних стандартів з 1 липня виростуть і пенсії. За даними Міністерства соціальної політики, підвищення пенсій отримають 700 тис. пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшується на 62 грн, відповідно пенсії таким громадянам будуть збільшені з 1373 грн до 1435 грн.

          1 грудня планується ще одне підвищення - до 1497 грн. Надбавку також отримають пенсіонери, які отримують понад 0 мінімальних пенсій. Зараз їм виплачують не більше 13 730 грн, а з 1 липня почнуть платити не більше 14 340 грн. В Україні також планують ввести накопичувальну пенсію в рамках нового етапу пенсійної реформи.

 

Легалізація заробітної плати

Згідно з Конституцією України кожна людина має право на працю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Але ще чимало громадян живуть днем нинішнім, надаючи перевагу тимчасовим сумнівним вигодам, тому останнім часом усе частіше доводиться стикатися з таким негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин – «тіньовою» зайнятістю.

За нинішніх реалій громадяни часто погоджуються на будь-яку пропозицію роботи, зокрема і нелегальної. Працівники, які погоджуються одержувати зарплатню в «конвертах», стають заручниками самих себе. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій.

Таким чином, влаштовуючись на роботу неофіційно, працівник повинен чітко усвідомлювати: якщо зарплату виплачують «в конверті», це означає, що роботодавець, швидше за все, не укладе трудовий договір, а також не здійснюватиме відрахування з неофіційної зарплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду, а це неминуче призведе до того, що:

– вимагатимуть працювати понад норму, а то і часто без додаткової оплати праці;

– не буде гарантованого розміру заробітної плати (зокрема розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплат, надбавок та інших заохочувальних виплат);

– не буде ніяких соціальних гарантій, передбачених для працівника;

– не буде права на відпустку, в тому числі, і на відпустку в зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;

– не буде права на оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною;

– не буде права на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана з шкідливими умовами праці);

– не буде права на охорону праці;

– не буде права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, та, як наслідок – на отримання страхових виплат у разі травмувань чи профзахворювань;

– людину можуть звільнити у будь-який момент, без виплати вихідної допомоги, а можливо, і без оплати за виконану роботу. Отримати належний під час звільнення розрахунок в переважній більшості випадків вкрай складно, факт перебування в трудових відносинах з роботодавцем доведеться доводити у суді з допомогою свідків.

Найефективнішим захистом громадян є їхня правова обізнаність. Кожен, хто наймається на роботу, має пам’ятати, що не оформлений вчасно трудовий договір є не лише грубим порушенням трудового законодавства, а й надалі тягне за собою низку проблем для самого працівника.

Повага до себе починається з шанування законів своєї держави. Працюючи нелегально людина сама себе позбавляє права на соціальний захист та передбачені трудовим законодавством гарантії, а також ставить під загрозу своє здоров’я та майбутнє.

 

Щодо призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Нещодавно в мене помер чоловік. Мені підказали, що я можу перейти на пенсію чоловіка, якщо її розмір більший за мій. Але для цього мені потрібно отримати документ, який підтверджував би, що я перебувала на утриманні чоловіка. Що це за документ?

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначено статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

За документ, що посвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймають довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно з вимогами статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (пункт 2.11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1).

У разі неможливості подати зазначені документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється в судовому порядку.

 

Щодо нарахування пенсії за віком.

Мій чоловік має понад 35 років стажу, вийшов на пенсію в 2014 році, роботу не залишив, продовжує працювати водієм. Проте пенсію йому нарахували меншу, ніж у мене, хоча я не працюю, в мене і стаж менший, і заробітна плата також була нижчою. Як таке можливе?

Розмір пенсії, яка призначається пенсіонерові за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-закон 1058), залежить від набутого особою страхового стажу та заробітку, який особа отримувала і з якого сплачувалися страхові внески.

Із 01.10.2017 р. проведено перерахунок трудових пенсій з урахуванням показника середньої заробітної плати з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки (2014-2016)-3764,40 грн. та прожиткового мінімуму в розмірі 1452,00 грн.

За наявності в чоловіка страхового стажу 35 років Закон 1058 гарантує розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як передбачено частиною третьою статті 42, перерахунок пенсії при зміні прожиткового мінімуму не проводиться для осіб, які працюють або провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Тобто, якщо змінюється розмір прожиткового мінімуму, переглядається розмір мінімальної пенсії. Однак такий перегляд не проводиться працюючим пенсіонерам.

Очевидно, і у Вашого чоловіка при стажі 35 років мінімальна пенсія як у працюючого пенсіонера становить не 1452 грн., а лише 1074 грн. (розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який застосовувався востаннє для працюючих пенсіонерів з 01.09.2015 р.).

Тому саме факт роботи Вашого чоловіка став причиною того, що йому встановленого мінімальну пенсійну виплату як працюючому з урахуванням державної адресної допомоги на рівні 1373 грн.

 

Про перерахунок пенсій з 1.04.2018р

             З 1 квітня цього року перерахують пенсії працюючим пенсіонерам. Однак цей перерахунок стосується винятково тих, хто після виходу на пенсію продовжував працювати, набував страховий стаж, але свого часу не звернувся або поки що не звернувся до органів Фонду. Це стандартний перерахунок, який проводився, починаючи з 1 січня 2004 року і був передбачений для працюючих пенсіонерів кожні два роки. Раніше пенсіонер повинен був звернутися в орган Фонду особисто і подати відповідну заяву. Зараз же і в подальшому перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів проводитиметься автоматично, незалежно від того звернеться людина чи ні. Під час тестування обладнання, за допомогою якого здійснюватиметься перерахунок, виявилося, що багато людей, які набували страховий стаж, не зверталися в органи Фонду за перерахунком. Перерахунок стосуватиметься тих осіб, які станом на 1 березня 2018 року набули додаткового страхового стажу 24 місяці, або на цю дату пройшло не менше двох років після призначення чи попереднього перерахунку пенсії. До прикладу: особа вийшла на пенсію у 2008 році, всі ці роки працювала, однак жодного разу не зверталась за перерахунком. Тепер їй автоматично буде перераховано пенсію за весь цей період. Інший приклад: після виходу на пенсію працюючому пенсіонеру за його заявою перераховано пенсію у вересні 2017 року. Оскільки він не набув станом на 1 березня 2018 року додаткового страхового стажу 24 місяці, йому не перераховуватимуть зараз пенсію.

* * *    За інформацією Пенсійного фонду України, у другому півріччі цього року ще планується перерахунок деяких видів пенсій. Це пов’язано зі зміною рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 липня та 1 грудня 2018 року. Зокрема, з 1 липня відбудеться перерахунок надбавки донорам. Також буде переглянуто максимальний розмір пенсії. Зараз він перебуває на рівні десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, і становить 13 тисяч 730 гривень. З 1 липня 2018 року розмір прожиткового мінімуму становитиме 1435 гривень, відповідно розмір максимальної пенсії буде збільшено до 14 тисяч 350 гривень. Такий перерахунок торкнеться близько 20 тисяч українців.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

До якого віку дитина має право на одержання пенсії в зв’язку з втратою годувальника - військовослужбовця?

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначені статтею 30 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” (далі – Закон 2262).

Після виповнення дитині 18 років виплата пенсії, за умови продовження навчання, переводиться на ім’я дитини померлого годувальника.

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в статті 30 Закону 2262, навчаються за денною формою навчання.

Відповідно до статті 30 Закону 2262 вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

 

Доплата до пенсії

Як обчислюють доплату до пенсії за  понаднормовий стаж пенсіонерам, які не працюють: із розміру прожиткового мінімуму чи з розміру пенсії за віком?

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії  за віком, визначеного на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Отже, доплату до пенсії за понаднормовий стаж обчислюють із розрахунку 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам. Якщо розмір пенсії , обчислений відповідно до статті 27 Закону, перевищує розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, доплату за понаднормовий стаж обчислюють виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

Пенсія працюючого пенсіонера

Чому цього місяця моя пенсія зменшилася? Чи може це залежати від мого працевлаштування?

Якщо пенсіонер працює, це впливає на його право на доплати, надбавки, підвищення, а та­кож перерахунки пенсії в разі зміни прожитко­вого мінімуму. Тому пенсія пенсіонера, що пра­цює або здійснює підприємницьку діяльність, буде іншою.

Зокрема, у разі працевлаштування пенсіоне­ра перерахунок з урахуванням нового прожит­кового мінімуму для обчислення мінімального розміру або доплати законодавством не перед­бачено. Такий перерахунок здійснюється автома­тично за даними пенсійної справи, у якій інфор­мація щодо працевлаштування з'являється, якщо особа повідомляє про це. Може утворитися пе­реплата пенсійних коштів. Надбавку пенсіонерам, що не працюють і мають на своєму утриманні ді­тей до 18 років, також не виплачують у разі пра­цевлаштування. Буває й так, що після працевла­штування пенсіонера виплата пенсії йому взага­лі має припинитися. Приміром, так відбувається в разі працевлаштування до досягнення пенсій­ного віку жінок, які скористалися правом до­строкового виходу на пенсію після досягнення 55-річного віку зі зменшенням її розміру. При­пиняється також виплата одержувачу пенсії за ви­слугу років, якщо він іде працювати за тією спе­ціальністю, що дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Під час призначення (перерахунку) пенсії пен­сіонеру під особистий підпис повідомляють про його обов'язок у разі працевлаштування пода­ти дані про це до органів Пенсійного фонду. Та­ке саме попередження міститься в пенсійному посвідченні. Якщо пенсіонер не повідомить про такі зміни, Фонду стане про них відомо, оскіль­ки систематично здійснюється звіряння даних з державними реєстрами загальнообов'язкового державного соціального страхування, юридич­них і фізичних осіб — підприємців і виявляєть­ся факт працевлаштування. Однак на дату зві­ряння вже обчислюється сума надміру виплаче­них пенсійних коштів.

Отже, якщо після працевлаштування пенсіо­нер не повідомив про це управління Пенсійного фонду і внаслідок цього утворилася переплата пенсійних сум, управління Пенсійного фонду на підставі статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра­хування» має право ухвалити рішення про утри­мання з пенсії сум переплати в межах 20% від пенсії (щомісяця). Суми пенсій, виплачені надмі­ру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних (а в цьому випадку неповідомлення про праце­влаштування вважають зловживанням), пенсіо­нер може повернути добровільно.

Для попередження переплат пенсій у зв'язку з працевлаштуванням обов'язково треба своєчасно повідомляти про це управління Пенсійного фонду за місцем проживання.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

У районному управлінні праці та соціального захисту я оформив компенсаційну виплату як особі, що здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи. Але з пенсії особи з інвалідністю І групи, за якою я доглядаю, зняли надбавку на догляд. Чи правильно це?

Законом України «Про пенсійне забезпечення» передбачено встановлення особі з ін­валідністю І групи надбавки до пенсії на догляд за нею, розмір якої визначено постано­вою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 N° 654.

Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 (зі змінами), фізичним особам, які надають соціальні послуги гро­мадянам, яким призначено надбавку на догляд відповідно до Закону України «Про пен­сійне забезпечення», щомісячну компенсаційну виплату не призначають.

Отже, якщо фізичній особі, яка постійно надає соціальні послуги особі з інвалідністю, призначено щомісячну компенсаційну виплату, виплата надбавки до пенсії на догляд особі з інвалідністю І групи припиняється.

 

Про призначення пенсії по інвалідності

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон) визначено порядок і умови призначення пенсій по інвалідності.

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначає орган медико-соціальної експертизи згідно із законодавством. Пенсію по інвалідності призначають незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Обов’язковою умовою для призначення таких пенсій за нормами Закону є наявність страхового стажу від одного до 15 років залежно від віку особи з інвалідністю та встановленої органами МСЕК групи інвалідності.

Щодо обчислення страхового стажу зазначимо, що статтею 24 Закону визначено порядок обчислення страхового стажу. Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цього Закону, зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, для підтвердження страхового стажу до 01.01.2004 р. подаються документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, а за період роботи починаючи з 01.01.2004 р. — за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

При цьому період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 р. підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 р. — довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Відповідно до пункту 3-1 Прикінцевих положень Закону (зі змінами, що набули чинності з 01.01.2018 р.) до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 Закону (за віком) включаються періоди, зокрема, ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску).

Отже, зарахування періодів ведення підприємницької діяльності до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії по інвалідності законодавством не передбачено. З урахуванням зазначеного, до Вашого страхового стажу зарахують лише ті періоди здійснення підприємницької діяльності, коли Ви сплачували страхові внески (єдиний внесок).

Згідно зі статтею 32 Закону особи, визнані особами з інвалідністю, мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією: для осіб з інвалідністю ІІ групи у віці від 40 до 42 років включно потрібно мати не менше як дев’ять років страхового стажу.

 

Пенсійне забезпечення багатодітних матерів

Питання призначення пенсії за віком багатодітним матерям регулюються підпунктом 3 частини 1 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Важливо, що пенсійна реформа 2017 року не змінила умови виходу на пенсію для багатодітних матерів, зберігши за ними право на достроковий вихід на пенсію за віком без збільшення страхового стажу, необхідного для реалізації цього права.

Як і раніше, жінки, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення ними 50-ліття та за наявності не менше 15 років страхового стажу. За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Для призначення даного виду пенсії, крім документів, що засвідчують особу та підтверджують набутий нею страховий стаж, подаються документи про народження дітей та виховання їх до шестирічного віку. При цьому, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку - на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п'ятьох або більше дітей, в обов’язковому порядку додається заява матері про згоду щодо призначення пенсії батькові або документи, які підтверджують її відсутність. Ці ж положення дострокового виходу на пенсію за віком стосуються матерів та батьків дітей з інвалідністю.

Варто зазначити, що до страхового стажу до 01.01.2004 враховується час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку, час догляду за дитиною-інвалідом віком до 16 років, а починаючи з 01.01.2004 - періоди здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та за дитиною з інвалідністю за умови отримання відповідної допомоги, передбаченої законодавством.

Заяву про призначення дострокової пенсії багатодітним матерям або батькам можна подати до органу Пенсійного фонду України в термін не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку (50-річчя для жінок та 55-річчя для чоловіків) і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. В разі своєчасного звернення пенсія призначатиметься з дня, що настає за днем виповнення зазначеного вище віку. У випадку звернення особи за призначенням пенсії в більш пізній строк пенсія призначатиметься з дня звернення за нею.

Крім того, матерям, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, органами Пенсійного фонду призначається пенсія за особливі заслуги перед Україною в розмірі від 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (за наявності 5-х дітей) - до 40% цього мінімуму (за наявності 10 дітей і більше). Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до 6-річного віку здійснювалося  батьком,  право на пенсію за особливі заслуги надається батькові. При цьому враховуються  діти,  усиновлені  в установленому  законом  порядку. 

У випадку, якщо особа, яка звертається за пенсією, не працює та має на своєму утриманні неповнолітніх дітей, то їй до пенсії встановлюється надбавка, передбачена постановою Кабінету Міністрів України “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” від 16.07.2008 №654, у розмірі 150 гривень на кожну неповнолітню дитину. Така надбавка встановлюється за умови, що жоден з батьків не отримує пенсію або державну соціальну допомогу на дитину. Факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї засвідчується, зокрема, довідкою житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), в тому числі органів місцевого самоврядування, про спільне проживання разом з дітьми за однією адресою.

Отримати консультацію щодо свого майбутнього пенсійного забезпечення, визначити  наявний страховий стаж з метою встановлення права на пенсію можна в найближчому будь якому управлінні Пенсійного фонду України. Не зволікайте, звертайтесь до управлінь Пенсійного фонду заздалегідь.

 

Зміни у законодавстві в частині звітування нотаріусів до Пенсійного Фонду України

Відповідно до змін, внесених Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 № 2147- VIII, та Закону України “Про збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.97 №400/97-ВР, Кабінетом Міністрів України 28 березня 2018 року затверджені зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій в частині звітування нотаріусів до Пенсійного фонду України.

Так, нотаріуси щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, зобов’язані подавати органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Затверджена форма звіту містить інформацію про кількість укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Документальним підтвердженням сплати збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, копія якого зберігається у нотаріуса, який посвідчив договір.

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є фізичні особи та суб’єкти господарювання, які придбавають нерухоме майно. Винятком є державні підприємства, установи і організації, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установи та організації іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадяни, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Об’єктом оподаткування збору є вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна. Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування становить один відсоток від об’єкта оподаткування.

Збір з операцій купівлі-продажу нерухомості суб’єкта господарювання сплачують на бюджетні рахунки до державного бюджету, відкриті в головних управліннях центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

 

Дублікат   трудової  книжки

                Особа,  яка  загубила  трудову  книжку (вкладиш до неї), зобов'язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а у разі ускладнення в інші строки власник або  повноважний  ним  орган  видає  працівнику  іншу  трудову  книжку або вкладиш до неї  (нових зразків) з написом "Дублікат"  в  правому  верхньому  кутку першої сторінки.

              Дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється  за загальними   правилами.   У  розділи  "Відомості  про  роботу", "Відомості про нагородження"  і  "Відомості  про  заохочення"  при  заповненні дубліката  вносяться  записи  про роботу,  а також  про  нагородження і заохочення за місцем останньої роботи  на  підставі
раніше виданих наказів (розпоряджень).

             Якщо працівник до влаштування  на  це  підприємство  вже  працював, то  при  заповненні  дубліката  трудової книжки в розділ  "Відомості про роботу" у графу  3  спочатку  вноситься  запис  про загальний стаж його роботи до влаштування на це підприємство, який  підтверджується документами.

     Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається  загальна кількість років,  місяців,  днів роботи без уточнення, на  якому підприємстві,  в які періоди часу і на яких посадах працював  у минулому власник трудової книжки.

     Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими  документами, записується  по  окремих  періодах  роботи  в  такому  порядку: у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу;  у графі  3 пишеться найменування підприємства,  де  працював  працівник,  а  також цех  (відділ)  і  посада  (робота),  на  яку  було  прийнято  працівника. Запис  у  дублікаті  трудової  книжки  відомостей  про  роботу за  сумісництвом  та  за суміщенням професій провадиться за  бажанням працівника.

     Якщо з  поданих документів видно, що працівник переводився на  іншу постійну роботу на тому ж  самому  підприємстві,  то  про  це  робиться відповідний запис.

     Після цього у графі 2 записується дата звільнення,  а у графі  3 -  причина  звільнення,  якщо у поданому працівником документі є  такі дані.

     У тому  разі,  коли  документи не містять повністю зазначених  вище даних про  роботу у  минулому,  в  дублікат  трудової  книжки  вносяться тільки ті дані, що є у документах.

     У графі 4 зазначаються найменування,  дата і номер документа, на   підставі  якого  проведено  відповідні  записи  у  дублікаті. Документи, що підтверджують стаж роботи, повертаються їх власнику.  Власник   або   уповноважений   ним   орган  зобов'язаний  сприяти  працівникові в одержанні документів,  які підтверджують стаж  його
роботи, що передував влаштуванню на це підприємство.

      Не зазначаються у підсумованому загальному стажі роботи, а записуються  окремим  рядком  із  посиланням  на  дату,  номер і  найменування відповідних   документів,   крім    відомостей,    що  передбачені у пункті 2.18 цієї Інструкції, такі записи:

     а) про час перебування у народному ополченні та партизанських  загонах із  зазначенням  дати  зарахування  і  дати  звільнення із  служби;

     б) про роботу як члена артілі промислової кооперації.

      Якщо трудова книжка (вкладиш до неї)  стала  непридатною  (обгоріла, розірвана,   забруднена   і  т.інш.),  то  власник  або
уповноважений ним орган за останнім місцем роботи видає працівнику  дублікат трудової книжки (вкладиш до неї).

     При цьому  на  першій  сторінці  трудової  книжки,  що  стала  непридатною, робиться  надпис "Замість видано дублікат",  а книжка  повертається її  власнику.  При  працевлаштуванні  на  нове  місце  роботи працівник зобов'язаний пред'явити дублікат трудової книжки.

      Дублікат  трудової  книжки  також  може бути виданий за новим  місцем  роботи  у зв’язку з відсутністю доступу до трудової  книжки  працівника  внаслідок  надзвичайної ситуації, передбаченої  Кодексом    цивільного    захисту    України,    або    проведення
антитерористичної операції на території, де працював працівник.

     Дублікат  видається на підставі заяви працівника та отриманої  ним   у  письмовому  вигляді  інформації  зі  штабу  з  ліквідації  наслідків   надзвичайної   ситуації  про  виникнення  надзвичайної  ситуації  або Антитерористичного центру при Службі безпеки України  про   проведення   антитерористичної  операції  на  території,  де працював працівник, що надається в довільній формі.

     У  разі  відновлення  доступу  до  трудової  книжки  записи з  дубліката  про періоди роботи переносяться до трудової книжки. При цьому  на  першій  сторінці  дубліката  робиться  напис: "Дублікат  анульовано", посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем  роботи працівника та дублікат повертається його власнику.

 

За яких умов пенсіонерам, які не працюють та мають на своєму утриманні дітей віком до 18 років, встановлюють надбавку до пенсії ?

          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» від 16.07.2008 № 654 пенсіонерам, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, встановлюють надбавку в розмірі 150 грн. на кожну дитину за умови припинення ними роботи або зняття з реєстрації як фізичної особи- підприємця.

     Для цього пенсіонер має подати такі документи:

- свідоцтва про народження дітей;
- довідку з органів праці та соціального захисту населення про те, що жоден із батьків не отримує соціальної допомоги на кожного з дітей;
- довідку, що посвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї. Зокрема, це може бути довідка житлово-експлуатаційних чи інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідка органів місцевого самоврядування.

 

Фізична особа – підприємець у лютому набула статусу пенсіонера за віком.

З якого періоду така особа звільняється від сплати єдиного внеску за себе?

            Фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску (пункт 4 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

            Водночас відповідно до частини четвертої цієї статті фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які вибрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

ФОП, яка набула статусу пенсіонера за віком та отримує відповідно до закону пенсію, звільняються від сплати за себе єдиного внеску з наступного місяця після набуття такого статусу.

Оскільки пропорційний розрахунок бази нарахування єдиного внеску для такої категорії платників Законом не передбачено, то місяць, у якому така особа набула право на пенсію за віком, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок.

Варто зазначити, що платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (пункт 1 частини другої статті 6 Закону). Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина друга статті 9 Закону).

 

Про деякі аспекти пенсійного забезпечення

Членам сімей загиблих під час участі у Революції Гідності надано право дострокового виходу на пенсію за віком

21 лютого 2018 року набрав чинності Закон України №2281-VIII, прийнятий Верховною радою України 8 лютого 2018 року, яким внесено зміни до статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

Зокрема, частину 1 статті 115 цього Закону доповнено пунктом 5, який передбачає, що відтепер право на дострокове призначення пенсії за віком мають дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, тобто членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності. Такі особи матимуть право на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Достроково призначені пенсії до досягнення загальновстановленого пенсійного віку фінансуватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України.

Нагадуємо також, що раніше Верховна Рада України ухвалила закон, яким підтримавши внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", прирівняла до учасників бойових дій учасників Революції Гідності, котрі включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження, чим законодавчо визначила статус постраждалих учасників Революції Гідності, пільги та гарантії їх соціального захисту.

 

Про деякі аспекти пенсійного забезпечення

Оподаткування пенсій більше не буде

27 лютого поточного року Конституційний Суд України рішенням №1-р/2018 по справі №1-6/2018 визнав таким, що не відповідає Конституції України, тобто є неконституційним, положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України, яким передбачалось оподаткування пенсій або щомісячного грошового утримання, розмір яких перевищував 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на 1 січня звітного податкового року, а також пенсій з іноземних джерел згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року оподаткуванню підлягали пенсійні виплати понад 13730 грн. в частині, що перевищує цю суму.

Відтак, визнані неконституційними норми Податкового кодексу України втратили чинність з дня ухвалення відповідного рішення Конституційним Судом України, яке в свою чергу, є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Враховуючи зазначене, особи, пенсійні виплати яких підлягали оподаткуванню, в березні поточного року отримають пенсію в повному розмірі

 

Запитуємо-відповідаємо

Отримую пенсію за померлого чоловіка, який був ліквідатором наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Яким чином можна змінити розмір такої виплати. Чула, що можна отримувати власну пенсію за віком та половину пенсії чоловіка?

Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” передбачає призначення таких видів пенсійних виплат, як  пенсія за віком; пенсія по інвалідності та  пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Особі, яка має право на різні види пенсії одночасно, призначається один із них за її вибором.

Відповідно до ст. 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", дружина, яка втратила годувальника із числа постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, має право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Порядок обчислення такої пенсії та розмір щомісячної компенсації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210.

У випадку, якщо особа, котрій призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника, бажає отримувати інший вид пенсійної виплати, на який має право (зокрема, за віком, по інвалідності), вона може перейти на інший вид пенсії, подавши до органу Пенсійного фонду відповідну заяву.

Отримання одночасно двох видів пенсії (наприклад, власної пенсії за віком та 50% розміру пенсії померлого годувальника) чинним законодавством України не передбачене.

За бажання можна перевірити доцільність переведення на інший вид пенсії, звернувшись із відповідною заявою до органу Пенсійного фонду. Зауважимо, що розгляд заяв про попередній прорахунок розміру пенсії та визначення найбільш доцільного виду пенсійного забезпечення, на який особа має право, належить до переліку послуг, які надає пенсійна служба.

Запитуємо-відповідаємо

За яких умов непрацюючим пенсіонерам, котрі мають на своєму утриманні дітей до 18 років, встановлюється надбавка до пенсії?

Постановою Кабінету Міністрів України “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” від 16.07.2008 № 654 пенсіонерам, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, передбачене встановлення надбавки у розмірі 150 гривень на кожну дитину за умови  припинення ними роботи або зняття з реєстрації як фізичної особи-підприємця.

Для цього непрацюючий пенсіонер має надати такі документи:

- свідоцтва про народження дітей;

- довідку з органів праці та соціального захисту населення про те, що жоден з батьків не отримує соціальної допомоги на кожного з дітей;

- довідку, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї. Зокрема, це може бути довідка житлово-експлуатаційних чи інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідка органів місцевого самоврядування.

 

Щодо скасування оподаткування пенсійних виплат

  Рішенням від 27.02.2018 № 1-р/2018  Конституційного Суду України  положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України, яким передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з Іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

  Враховуючи вищевикладене, з 01.03.2018 органами Пенсійного фонду України  припинено утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору з пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддів.  

Звертаємо увагу, що основні виплатні відомості за березень 2018 року було сформовано з утриманими сумами податку. Суми утриманого податку було виплачено у березні поточного року за додатковими відомостями. В додаткові відомості для виплати пенсій через ПАТ “Укрпошта” не було включено суми менше 40,00 грн, їх виплата була проведена основними відомостями у квітні 2018 року.

 

Перерахунок пенсії з 01.04.2018 року

З 1 квітня поточного року було змінено порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють. Згідно з ч. 4 ст. 42 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" його здійснюватимуть щорічно з цього дня автоматично. Тобто, якщо раніше для перерахунку пенсії треба було звернутися до територіальних управлінь Пенсійного фонду з відповідною заявою, тепер у цьому немає потреби. Відповідно до закону таке право мають ті, хто отримують пенсію два роки і більше і при цьому продовжують працювати офіційно, тобто зі сплатою внесків до Пенсійного фонду, навіть якщо людина працювала не постійно, а з перервами.

При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що йде після дня її призначення чи попереднього перерахунку.

Сам перерахунок здійснюватимуть так:

1. Громадянам, які продовжували працювати два роки і більше після виходу на пенсію або її попереднього перерахунку, пенсії будуть переглядати або з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, або з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, яка була до виходу на пенсію.

2. Громадянам, які продовжували працювати менше двох років після виходу на пенсію, виплати будуть переглядати з урахуванням набутого стажу і заробітної плати, яка була до виходу на пенсію.

Різні моделі перерахунку пенсії передбачено для того, щоб після нього пенсіонер, який працює, отримав надбавку, а не втратив те, що вже має. Адже часто буває так, що після виходу на пенсію люди знаходять собі роботу менш оплачувану, відповідно, після перерахунку за першим принципом їхні пенсії можуть не тільки не збільшитися, а й зменшитися.

Багатьох зацікавить, а на скільки ж може збільшитися пенсія пенсіонера, який працює, після перерахунку. Однозначної відповіді на це запитання, на жаль, немає, оскільки все дуже індивідуально. Але, для прикладу, можемо розрахувати:

Наприклад, людина відпрацювала 40 років і вийшла на пенсію в 60 років з березня 2016 року, заробивши пенсію 3000 грн, після цього продовжувала працювати ще 2 роки, заробляючи щомісяця по 5000 грн. Коефіцієнт її стажу на момент перерахунку збільшився впродовж двох років з 0,4 (по 1% за кожен відпрацьований рік) до 0,42. При розрахунку пенсій у Пенсійному фонді наразі використовують середню зарплату 3764 грн, тому індивідуальний коефіцієнт (ІК), що залежить від сплачених страхових внесків та рівня зарплати, впродовж двох років дорівнює 5000:3764=1,328. Помноживши його на середню зарплату і додатковий стаж (0,02), отримуємо надбавку до пенсії у 100 грн.

 

Виплата пенсії

Відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон), пенсія виплачується щомісяця з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі. Виплата здійснюється за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України поштою або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок. Пенсія може бути виплачена особисто пенсіонеру, його законному представнику або за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначається законом.

Пунктом 1.5. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.12.2005 № 1566/11846 (далі – Порядок), встановлено, зокрема, що заява про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, - через кожний рік дії такої довіреності тощо, подається пенсіонером особисто до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється, зокрема, у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд (стаття 49 Закону). Поновлення відбувається після звернення особисто пенсіонером. Обрання способу доставки пенсійних коштів (через пошту чи банк) здійснюється пенсіонером самостійно. Зарахування сум пенсій на рахунок пенсіонера в установі банку провадиться органами Пенсійного фонду виключно на підставі заяви пенсіонера. Таким чином, продовження виплати пенсії через пошту можливе, якщо пенсіонер оформить відповідне доручення. Нарахування пенсії на банківський рахунок можливе у разі відкриття рахунку та за заявою пенсіонера.

Обрати спосіб подальшого отримання виплати пенсії має сам пенсіонер.

Водночас, слід враховувати, що у разі перебування пенсіонера на повному державному утриманні у пансіонаті, йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії.

Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ.

Якщо в пансіонаті пенсіонера зараховано на повне державне утримання, то йому належить 25 відсотків призначеної пенсії.

 

Які зміни відбулись в пенсійному забезпеченні з  січня 2018 року

До вашої уваги основні зміни, які відбулись в пенсійному забезпеченні з 1 січня 2018 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII (далі – Закон № 2148).

Розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та мінімальної заробітної плати

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1373 грн (збережено на рівні 2017 року), з 1 липня – 1435 грн, а з 1 грудня — 1497 грн. Перерахунки пенсій, які проводяться при зміні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, передбачаються з 1 липня 2018 року. Такий перерахунок буде проведено тільки для непрацюючих пенсіонерів.

Мінімальна заробітна плата у 2018 році становить 3723 грн., відповідно максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює 55 845 грн. (п'ятнадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановлених законодавством), на яку нараховується єдиний внесок

Мінімальний розмір пенсії за віком

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, станом на 01.01.2018 року – 1452 грн.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більше як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати (в 2018 році – 3723 грн.), але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 1489,20 грн.

Максимальний розмір пенсії за віком

З 1 січня 2018 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) встановлено на рівні десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність – 13730 грн.

Визначення права на призначення пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Починаючи з 01 січня цього року право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 25 років мають чоловіки після досягнення ними віку 60 років та жінки після досягнення ними:

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року.

Наявність необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного пенсійного віку. Якщо пенсійний вік виповнився до 01.01.2018, право на пенсію визначається за наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.

При призначенні пенсії застосовується величина оцінки 1 року страхового стажу в розмірі 1%.

Для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до страхового стажу включаються періоди:

- ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

а) з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

б) з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

- проходження військової служби з 01 січня 2004 по 31 грудня 2017 року включно;

- перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно, що підтверджується наказом про надання такої відпустки;

- перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року, що підтверджується свідоцтвом про народження дитини.

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХII дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

Призначення пенсії за віком

З 01.01.2018 по 31.12.2018 року пенсія призначається із застосуванням середньої заробітної плати за 2016 та 2017 роки та величини оцінки 1 року страхового стажу – 1%.

Порядок призначення та виплати тимчасової державної соціальної допомоги громадянам, які досягли пенсійного віку

Затверджено порядок призначення та виплати тимчасової державної соціальної допомоги громадянам, які досягли пенсійного віку і не працюють, але не отримали право на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю необхідного страхового стажу – не менш як 15 років страхового стажу.

Розмір допомоги, яку визначають як різницю між прожитковим мінімумом для громадян, що втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Допомогу не призначають, якщо хтось із членів сім'ї протягом року до звернення по соцдопомогу зробив покупку на суму понад 50 тис. гривень.

 

Щодо підвищення пенсій державним службовцям

Чи буде підвищено розмір пенсії державним службовцям, адже серед них в більшості провідні спеціалісти, а розмір пенсії на рівні звичайних працівників.

Відповідно до частини 5 розділу ІІІ Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” від 02.03.2015 № 213-VІІІ, з 1 червня 2015 року скасовано норми щодо пенсійного забезпечення осіб, зокрема, згідно із Законом України “Про державну службу” від 16.12.1993 №3723-ХІІ (далі – Закон 3723).

Відтак, з 01.06.2015 року органами Пенсійного фонду України пенсії відповідно до Закону 3723 не призначались, а призначені до 01.06.2015 року – не перераховувались.

01.05.2016 року набрав чинності Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015 №889-VIII (далі – Закон 889).

Пунктом 2 розділу ХІ Закону 889 визнано таким, що втратив чинність Закон 3723, крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 цього розділу.

З огляду на положення підпункту 1 пункту 2 розділу ХІ Закону 889, стаття 37-1 Закону 3723, якою визначались підстави для здійснення перерахунку пенсій державним службовцям, втратила чинність.

З 01.10.2017 відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 №2148 –VIII (далі - Закон  2148) пенсії, призначені відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі-Закон 1058), перераховано із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015, 2016 роки (3 764,40) із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1% та проведено перерахунок з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність, встановленого на 01.12.2017 року Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, збільшеного на 79 гривень, тобто – 1452 грн.

При цьому, Законом 2148 передбачено автоматичне, у разі доцільності, переведення з пенсій, призначених зокрема, згідно Закону 3723, на пенсію згідно Закону  1058.

Водночас, відповідно до пункту 13 Розділу XV «Прикінцеві положення» Закону 1058, у разі якщо особі призначено пенсію, зокрема, відповідно до Закону України  «Про державну службу», її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (01.10.2017), не переглядається та пенсія не індексується.

Також зазначимо, що особа, якій призначено пенсію за “спеціальним” законом, може звернутись із заявою та додатково наданими документами про стаж, чи про стаж та заробіток для визначення доцільності переведення на пенсію за нормами Закону 1058.

На виконання положень Закону 2148 органами Пенсійного фонду України проведено відповідні перерахунки пенсій.

Водночас зазначаємо, що в разі надходження проекту відповідного нормативно-правового акту щодо проведення перерахунку пенсій державним службовцям він буде опрацьований Пенсійним фондом України у встановленому порядку.

 

ЩОДО НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЇ

Мій чоловік має понад 35 років стажу, вийшов на пенсію в 2014 році. Хоча роботу не залишив і зараз ще працює водієм. Проте пенсію йому нарахували меншу, ніж у мене, хоча в мене і стаж менший, і заробітна плата теж була суттєво меншою. Як таке може бути?

             Розмір пенсії кожного пенсіонера, обчислений за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058), визначається індивідуально з урахуванням набутого особою страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

             Відповідно до статті 27 Закону 1058, для визначення розміру пенсії за віком коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи множать на заробітну плату (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія.

             Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності цим Законом не може перевищувати 0,75, а для осіб, які працювали   в особливо шкідливих умовах праці за Списком №1 чи на підземних роботах – 0,85. Статтею 40 Закону визначена методика обчислення заробітної плати для призначення пенсії, згідно якої помісячно  визначається коефіцієнт заробітної плати як частка від ділення місячної заробітної плати на середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за відповідний місяць.

              Таким чином, розмір пенсії кожної особи є індивідуальним і залежить від набутого особою страхового стажу та отримуваної заробітної плати, року виходу на пенсію, а також доплат, підвищень та надбавок до пенсії, право на встановлення яких підтверджено відповідними документами.

             Крім того, у разі зміни прожиткового мінімуму проводяться перерахунки доплат, підвищень, надбавок, встановлених до пенсії, розмір яких визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

            З 01.10.2017 проведено перерахунок пенсії особам, яким, зокрема, призначено пенсію згідно Закону 1058, з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки (2014-2016) – 3764,40 грн. та прожиткового мінімуму в розмірі 1452,00 грн. Цей перерахунок проведено автоматично.

 

ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ ДЕРЖАВНОМУ СЛУЖБОВЦЮ

Чи буде переглянуто пенсію головам районних рад, головам райдержадміністрацій, котрі вийшли на пенсію в 1996-2015 роках, у зв’язку  із суттєвим підвищенням заробітних плат цій категорії державних службовців?

            Із 01.05.2016 набув чинності Закон України  «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII (далі – Закон 889).

            Статтею 90 Закону 889 передбачено, що пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058).

             З огляду на положення підпункту 1 пункту 2 розділу XI Закону 889 стаття 37-1 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон 3723), якою визначалися підстави для здійснення перерахунку пенсій державним службовцям, втратила чинність.

              Водночас повідомляємо, що з 01.10.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо підвищення пенсій» №2148-VIII (далі – Закон 2148), яким внесено зміни до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Цим Законом передбачено, що пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону 1058.

             Перерахунок пенсій особам, яким було раніше призначено пенсії відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», законодавством не передбачено.

             Відповідно до Закону 2148 особам, пенсії яким призначено відповідно до Закону 3723, розмір яких з урахуванням перерахунку, здійсненого за нормами Закону 1058, буде більший, проводиться автоматичне, без їхнього звернення, переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом 1058, за матеріалами пенсійних справ.

 

Щодо надання документа, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім'ї

Нещодавно у мене помер чоловік. Я також отримую пенсію, але мені підказали, що я можу перейти на пенсію чоловіка, якщо її розмір більший за мій. Але для цього мені потрібно отримати документ, який би підтверджував, що я перебувала на утриманні чоловіка. Що це за документ?

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, визначені статтею 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Вказаною вище статтею передбачено, зокрема, що пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно із вимогами статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (пункт 2.11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1).

У разі неможливості надати зазначені вище документи факт перебування на утриманні померлого годувальника, встановлюється у судовому порядку.

 

До якого віку дитина має право на одержання пенсії в зв’язку з втратою годувальника - військовослужбовця?

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначені статтею 30 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” (далі – Закон 2262).Після виповнення дитині 18 років виплата пенсії, за умови продовження навчання, переводиться на ім’я дитини померлого годувальника. До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в статті 30 Закону 2262, навчаються за денною формою навчання. Відповідно до статті 30 Закону 2262 вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

 

ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ СВОЇХ РОДИЧІВ?

Відповідно  до Закону України „Про захист персональних даних” № 2297-VI від 01 червня 2010 р. (далі Закон № 2297), персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конституція України визначає, що інформація про особисте та сімейне життя особи, тобто персональні дані про неї, – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в різних сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Закон України про «Захист персональних даних» регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних. Він спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних. Обробка та розповсюдження даних про фізичну особу без її згоди не допускається, крім випадків, визначених Законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. В цьому випадку під Законами розуміються всі інші Закони, які надають право на обробку персональних даних із зазначенням чіткого переліку таких даних.

Закон також дозволяє здійснювати обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних, якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту його життєво важливих інтересів. У такому випадку обробляти дані без згоди суб’єкта персональних даних можна до часу, коли отримання згоди стане можливим.

Так, наприклад, при зверненні майбутнього пенсіонера для оформлення пенсії, він подає до органів Пенсійного фонду такі документи як: паспорт, ідентифікаційний номер, трудову книжку, військовий квиток, документи про освіту тощо. Отже, саме ці документи містять інформацію про персональні дані особи. А коли пенсіонеру вже оформлено пенсію, то саме дані про розмір пенсії, її вид та складові, про строки виплати є персональними даними цієї особи. До персональних даних належать також відомості з єдиного держаного  реєстру  застрахованих  осіб,  тобто  дані  у  формі  довідок  ОК-5, ОК-7.

Враховуючи вищевикладене, спеціалісти органів Пенсійного фонду України на підставі Закону, не мають права надавати стороннім людям (навіть якщо вони є родичами) інформацію про вид, строки та розмір пенсії, а також іншу інформацію про пенсіонера або індивідуальні відомості про застраховану особу, окрім випадків надання нотаріально засвідченої довіреності.

Про перерахунок пенсії за оновленою довідкою про зарплату

Підприємство видало довідку про зарплату за 60 місяців до липня 2000 р., яка у 2011 р. була використана для обчислення пенсії. Нещодавно підприємство видало нову довідку за ці самі 60 місяців до липня 2000 р. із збільшеними сумами заробітку. Чи проведе Пенсійний фонд перерахунок пенсії на підставі оновленої довідки? З якого часу?

Чи потрібно підтверджувати заробіток, зазначений у довідках про зарплату для обчислення пенсії, первинними документами?

Так. Право на перерахунок пенсії у такій ситуації особа має за дотримання певних умов.

Статтею 40 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) у редакції, чинній на час призначення особі пенсії, визначено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р., незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р.

Якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 р. за № 1566/11846 (зі змінами, далі — Порядок), установлено, що в довідці про заробітну плату для обчислення пенсії має бути зазначено назву первинних документів, на підставі яких її видано, місцезнаходження та адреси підприємств, за якими можна буде провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Статтею 40 Закону № 1058 (у чинній редакції) передбачено враховувати для обчислення заробітної плати, з якої визначається розмір пенсії, заробіток за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до ЗО червня 2000 р. (на підставі довідки) виключно в разі підтвердження її змісту первинними документами.

Статтею 44 Закону № 1058 передбачено, що органи Пенсійного фонду України мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій та окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також за потреби перевіряти обґрунтованість їхньої видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їхньої праці та інші відомості, передбачені законодавством для визначення права на пенсію. На такі перевірки не поширюється чинність положень законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

За частиною 4 ст. 45 Закону № 1058 перерахунок призначеної пенсії в разі виникнення права на підвищення пенсії провадиться з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма потрібними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма потрібними документами подано ним після 15 числа.

Якщо під час проведення перевірки підтвердиться відповідність сум заробітку, зазначених у довідці, сумам заробітку, зазначеним у первинних документах, на підставі заяви пенсіонера буде проведено відповідний перерахунок пенсії. При цьому слід враховувати, що до заробітку для обчислення пенсії буде враховано види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» нараховувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці.

Перерахунок пенсії буде проведено у строки, визначені ст. 45 Закону № 1058.

Наприклад, якщо заяву особа до управління Пенсійного фонду за місцем проживання подасть, скажімо, 14 березня (до 15 числа включно), перерахунок пенсії буде проведено з першого березня, якщо за перерахунком особа звернеться після 15 березня, перерахунок пенсії буде проведено з першого квітня.

 

Щодо перерахунку пенсії в разі втрати годувальника

Чи підлягали перерахунку пенсії в разі втрати годувальника ?

Згідно зі статтею 37 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) пенсія в разі втрати годувальника призначається в такому розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітку годувальника.

За статтею 24 Закону № 1058 під час обчислення розміру пенсії за віком, з якої обчислюється розмір пенсії в разі втрати годувальника, до страхового стажу додатково зараховується період з дня смерті до дня, коли годувальник досяг би пенсійного віку.

Заробіток для обчислення пенсії визначається за нормами ст. 40 Закону № 1058.

З 11 жовтня 2017 р. набрав чинності Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

На виконання пункту 43 розділу XV Закону N2 1058 (зі змінами) пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом № 2148, з 1 жовтня 2017 р. було перераховано із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014,2015 і 2016 р. та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 %.

Такий перерахунок стосувався пенсіонерів, які одержують пенсії за нормами Закону № 1058, утому числі і пенсії в разі втрати годувальника. Унаслідок перерахунку пенсії зросли неоднаково, збільшення розміру Пенсії в кожного пенсіонера індивідуальне, оскільки враховуються показники коефіцієнта заробітку та тривалість страхового стажу, зокрема, померлого годувальника.

При цьому з 1 жовтня 2017 р. пенсійна виплата в разі втрати годувальника не може бути нижчою на одного утриманця від 1452 грн (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлений на 1 грудня 2017 р. та збільшений на 79 грн), на двох утриманців — 1742,40 грн (120% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на 1 грудня 2017 р. та збільшеного на 79 грн), на трьох та більше утриманців — 2178 грн (150% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на 1 грудня 2017 р. та збільшеного на 79 грн).

Зарахування до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років

Чи зараховуються до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, у подвійному розмірі періоди роботи на посаді лікаря-фтизіатра в міському протитуберкульозному диспансері та дитячому обласному санаторії з 1990 до 2001р.?

За Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909 право на пенсію за вислугу років мають зокрема, лікарі та середній медичний персонал лікарняних закладів. лікувально-профілактичних закладів особливого типу, лікувально-трудових профілакторіїв, амбулаторно- поліклінічних закладів, закладів швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладів переливання крові, закладів охорони материнства і дитинства, санаторно - курортних закладів, санітарно-епідеміологічних закладів, діагностичних центрів.

Відповідно до наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N° 385 санаторії (у тому числі дитячі є санаторно - курортними закладами, протитуберкульозний диспансер є спеціалізованим лікарняним закладом, тобто робота в цих закладах дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Про достроковий вихід на пенсію

Чи може чоловік, який має більш як 37 років стажу, розраховувати на достроковий вихід на пенсію, якщо його звільнено за скороченням чисельності за півтора року до настання 60-річного віку?

За статтею 26 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058 особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60-річного віку та за наявності страхового стажу — не менш як 15 років до 31 грудня 2017 р.

Починаючи з 1 січня 2018 р. право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу від 25 до 35 років (залежно віддати народження).

Починаючи з 1 січня 2028 р. за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Призначати пенсії за віком за наявності 35 років страхового стажу до досягнення чоловіками, в тому числі тими, яких звільнено за скороченням чисельності за півтора року до настання 60-річного віку, законодавством не передбачено.

 

Щодо збільшення страхового стажу

Чи було збільшено під час пенсійної реформи страховий стаж, потрібний для призначення пенсії по інвалідності?

Ні. Законом України від 03.10.2017 р. № 2148-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» зміни щодо тривалості страхового стажу, який дає право на пенсію по інвалідності, не вносилися.

За статтею 32 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058 особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

для осіб з інвалідністю І групи:

до досягнення особою 25 років включно — один рік;

від 26 до 28 років — два роки;

від 29 до 31 року — три роки;

від 32 до 34 років — чотири роки;

від 35 до 37 років — п’ять років;

від 38 До 40 років — шість років;

від 41 до 43 років — сім років;

від 44 до 48 років — вісім років;

від 49 до 53 років — дев’ять років;

від 54 до 59 років — 10 років;

для осіб з інвалідністю II та III групи:

до досягнення особою 23 років включно — один рік;

від 24 до 26. років — два роки;

від 27 до 28 років — три роки;

від 29 до 31 року — чотири роки;

від 32 до 33 років — п’ять років;

від 34 до 35 років — шість років;

від 36 до 37 років — сім років;

від 38 до 39 років — вісім років;

від 40 до 42 років — дев’ять років;

від 43 до 45 років —10 років;

від 46 до 48 років — 11 років;

від 49 до 51 року — 12 років;

від 52 до 55 років — 13 років;

 від 56 до 59 років — 14 років.

Особи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного абзацом першим ч. 1 ст. 26 цього Закону (не менш як 15 років).

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), в особи, яка звернулася' за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 до ЗО квітня 2014 р.( то пенсія по інвалідності призначається такій особі незалежно від наявності страхового стажу.

 

Про обмеження максимального розміру зарплати (доходу), з якого сплачувалися страхові внески

Працював у радгоспі з авансованою оплатою праці. Наприкінці року нам виплачували доплати та премії. Як обмежується заробіток для обчислення пенсії за викладених обставин?

За статтею 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії зараховуються, зокрема, суми виплат (доходу), одержуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, які відповідно до чинного раніше законодавства включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день одержання таких сум.

Для осіб які в період до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, одержували заробітну плату (дохід)  за результатами роботи. термін виконання якої перевищував календарний місяць, до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії зараховуються суми виплат (доходу), які відповідно до чинного раніше законодавства включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», і не перевищують 5.6 розміру середньої заробітної плати в Україні, в розрахунку на кожний місяць виконання роботи.

Перелік таких осіб, а також Порядок визначення для них заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005  р. № 306.

Чинність цього Порядку поширюється на осіб, які до 1 липня 1998 р. одержували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць, зокрема тих, які працювали в сільському господарстві.

Підставою для виплати заробітної плати (доходу).за результатами виконаної роботи може бути законодавчий акт або інший нормативно-правовий акт чи положення про оплату праці, яким на момент виплати особі заробітної плати (доходу) було передбачено проведення остаточного розрахунку за результатами певного періоду (кварталу, півріччя, року) або після закінчення роботи.

Документом, шо підтверджує виплату особі заробітної плати (доходу) за результатами роботи, є довідка підприємства. установи, організації про заробітну плату (дохід), оформлена згідно з додатком до Порядку, із зазначенням підстави для виплати заробітної плати (доходу) за результатами виконаної роботи:

Цим Порядком не передбачено премій, виплачених за результатами роботи за визначений період (рік, півріччя, квартал), тому підстав для їхнього включення в довідку про заробітну плату для проведення перерахунку пенсії за нормами постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. № 306 немає. Суми премій, зазначених у довідці про Вашу заробітну плату, враховані в місяці їхнього нарахування.

За поданими документами та результатами зустрічної перевірки підтверджено нарахування Вам додаткової оплати від валового доходу 1990 р. у сумі 1456 крб, нарахованої в січні 1991 р. Ця сума підлягає врахуванню на умовах, визначених названим Порядком.

Інші суми доплат, зазначені в поданій Вами довідці, не підтверджені первинними документами, з яких можна зробити висновок щодо виду оплати та періоду, за який вони виплачені. Тому вони також ураховані в місяцях їхнього нарахування та обмежені 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день одержання цих сум.

 

Пенсія багатодітній матері

            Я мати п’ятьох дітей, перебуваю у відпустці для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Тимчасово зарахована вагарем до сільськогосподарського виробничого кооперативу. Чи маю я право на пенсію за віком незалежно від віку?

            Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне  пенсійне страхування» пенсія за віком на пільгових умовах призначається жінкам, які працюють у сільському господарстві та виховали п’ятеро і більше дітей, незалежно від віку і трудового стажу в порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

            Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1992 №244 затверджено Порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей (далі - Порядок).

            Порядком встановлено, що право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від віку та трудового стажу мають жінки, які зайняті на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро або більше дітей до 14-річного віку.

            Оскільки з Вашої інформації неможливо визначити, що робота в сільськогосподарському виробничому кооперативі має постійний характер, та враховуючи той факт, що Вашій п’ятій дитині ще не виповнилось 14 років, підстав для призначення Вам пенсії незалежно від віку немає.

 

Щодо врахування довідки про заробітну плату за 60 місяців до липня 2000 року при проведенні перерахунку пенсії.

Запитання: Підприємство  видало довідку про заробітну плату, яку 2010 року вже було використано для обчислення пенсії, за 60 місяців до липня 2000-го. Сьогодні підприємство видає нову довідку за цей самий період зі збільшеними сумами заробітку.

Чи здійснить Пенсійний фонд перерахунок пенсій на підставі оновленої довідки? Якщо так, то з якого часу? Чи треба підтверджувати заробіток, зазначений у довідках про заробітну плату для обчислення пенсії, первинними документами ?

Відповідь: Так. Право на перерахунок пенсії в зазначеній ситуації особа має за умови дотримання певних умов. Статтею 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058) у редакції, чинній на час виходу особи на пенсію, було визначено, що для обчислення пенсії обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Статтею 40 Закону 1058 у редакції, чинній на сьогодні, передбачено врахування заробітку за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30.06.2000р. на підставі довідки підприємства чи архівної установи виключно за умови підтвердження її змісту первинними документами.

Статтею 44 Закону 1058 передбачено, що органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій та окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також у разі потреби перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умов їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством. Для визначення права на пенсію. На такі перевірки не поширюється дія положень законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

При цьому Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 1058, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від.25.11.2005 №22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за №1566/11846 (зі змінами), встановлено, що в довідці про заробітну плату для обчислення пенсії має бути зазначено назву первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адресу, за якою можливо здійснити перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Частиною четвертою статті 45 Закону 1058 передбачено, що перерахунок призначеної пенсії в разі виникнення права на її підвищення здійснюється з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся щодо перерахунку пенсії, якщо відповідну заяву з усіма належними документами він подав до 15 числа включено, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма належними документами подано 15 числа.

Тож у разі якщо під час проведення відповідної перевірки підтвердиться відповідність сум заробітку, зазначених у наданій довідці, сумам заробітку, зазначеним у первинних документах, на підставі заяви пенсіонера буде здійснено відповідний перерахунок пенсії. Водночас варто зауважити,  що до заробітку для обчислення пенсії буде враховано види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» нараховувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці.

Перерахунок пенсії буде здійснено в строки, визначені статтею 45 Закону 1058.

Наприклад, якщо особа подала заяву в управління Пенсійного фонду за місцем проживання, скажімо, 14 лютого (до 15 числа включно), перерахунок пенсії буде здійснено з  1 лютого, якщо особа звернулась щодо перерахунку після 15 лютого, то його буде здійснено з 1 березня.

 

Щодо дострокового виходу на пенсію чоловіка у разі звільнення з підприємства за скороченням чисельності штату працівників.

Запитання: Чи може чоловік, який має більше як 35 років стажу, розраховувати на достроковий вихід на пенсію, якщо його звільнено за скороченням чисельності штату працівників за рік до досягнення пенсійного віку? Як йому буде нараховано пенсію після досягнення ним пенсійного віку-заробітна плата буде врахована за три останні роки роботи на підприємстві чи за рік роботи на підприємстві та період, протягом якого він перебував на обліку в центрі зайнятості?

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон 1058) у 2018 році чоловіки мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років за наявності страхового стажу не менше як 25 років.

Призначення пенсії за віком за наявності 35 років страхового стажу до досягнення чоловіками, зокрема тими, яких звільнено за скороченням чисельності штату достроково до досягнення 60 річного віку, законодавством не передбачено.

Тож пенсія за віком такому чоловіку буде призначена після досягнення пенсійного віку 60 років.

Розмір пенсії за віком визначається за формулою, що наведена в статті 27 та з урахуванням норм статті 28 Закону 1058. Розмір пенсії визначає тривалість страхового стажу особи та величина отриманого протягом всієї трудової діяльності заробітку (доходу), з якого було сплачено страхові внески (ЄСВ).

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000р.- за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням особи та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також бути враховано заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000р. незалежно від перерв.

Зважаючи на те, що статтею 24 Закону 1058 передбачено зарахування до страхового стажу періоду, протягом якого особа, котра підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової ії виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, при призначенні пенсії такій особі, щомісячна заробітна плата (дохід) за ці періоди враховується в розмірі мінімальної заробітної плати.

 

Стаж на пенсію

Який наразі необхідний страховий стаж для набуття права на пенсію?

З 2018 року необхідний стаж для призначення пенсій за віком становить 25 років і зростатиме щороку на рік, поки в 2028 році не досягне 35 років. При цьому зберігається вік виходу на пенсію для жінок, започаткований реформою 2011 року, при досягненні якого жінки 1961 року народження і старші можуть реалізувати право на пенсію за наявності необхідного страхового стажу до досягнення 60 років.

За відсутності необхідного страхового стажу, залежно від часу виходу на пенсію, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку за наявності певного страхового стажу (від 15 до 35 років). У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, зазначеного вище страхового стажу, громадяни матимуть право на призначення пенсії за віком після досягнення  65-річного віку за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Крім того, починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності у особи 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку.

Слід зауважити, що в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020-го особи, які досягли пенсійного віку та не набули необхідного страхового стажу, але мають його не менше 15 років, матимуть можливість отримувати тимчасову державну соціальну допомогу. Таку допомогу призначатимуть органи соціального захисту населення з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу особи. Вона виплачуватиметься до досягнення віку, з якого особа набуває права на призначення пенсії.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Осучаснення пенсій

Осучаснення – це приведення всіх раніше призначених пенсій до єдиних правил розрахунку з використанням середньої заробітної плати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3764,40 грн.  Наприклад, для тих, хто став пенсіонером ще до 2008 року, для базового розрахунку пенсій брався втричі менший показник середньої заробітної плати за 2007 рік (1197,91 грн.). Тому осучаснення цього показника для тих пенсіонерів, котрі давно вийшли на пенсію, було вкрай необхідним для забезпечення справедливості та усунення диспропорції у розмірах пенсій, призначених в різних роках. Додатково відзначимо, що при проведенні таких перерахунків застосовано показник вартості одного року страхового стажу на рівні 1 відсотка.

 

Виплата 10 пенсій

Я вийшла на пенсію за віком в 2010 році. Маю 37 років педагогічного стажу. Чи маю я право на грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій, яку нині призначають моїм колегам при виході на пенсію за віком.

Призначення грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню у розмірі 10 місячних пенсій особи станом на день її призначення педагогічним працівникам стало можливо лише після внесення змін у Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Закон №1058-IV), які набули чинності з 1 жовтня 2011 року.

Грошову допомогу надають за таких умов:

- якщо пенсію за віком відповідно до Закону №1058-IV призначають після 1 жовтня 2011 року;

- якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого в статті 26 Закону №1058-IV, особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на по­садах, робота на яких давала право на призначення пенсії за вислугу років відпо­відно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України  "Про пенсійне забезпе­чення";

- якщо страховий стаж на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, становить: для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років;

- якщо до цього не було призначено будь-яку пенсію.

Отже, оскільки Вам пенсію за віком призначено в 2010 році, підстав для виплати грошової допомоги немає.

 

Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною

 Чи змінився порядок встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі Закон - № 2148)?

Так, Законом № 2148 внесено зміни до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі - Закон № 1767), згідно яких, починаючи з 11.10.2017 пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються територіальними органами Пенсійного фонду України.

Для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною особою подається до територіального управління Пенсійного фонду України заява про встановлення пенсії з необхідними документами.

Рішення про встановлення (перерахунок, відмову) пенсії за особливі заслуги перед Україною по всіх заявах, поданих після 11.10.2017, приймаються територіальними управліннями Пенсійного фонду України, в тому числі щодо осіб, зазначених у пунктах 2, 6-8 статті 1 Закону № 1767.

Законом № 2148 змінено строки встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною:

- з дня звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги перед Україною з усіма необхідними документами (але не раніше дати призначення особі пенсії та набуття чинності Закону 2148);

- з дня набуття права на пенсію за особливі заслуги перед Україною, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права (не раніше дати призначення особі пенсії та набуття чинності Закону 2148).

 

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

           Які документи необхідно надати в разі працевлаштування?

  Згідно з статтею 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року № 22-1 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. № 1566/11846, у разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, такою особою протягом 10 днів надається органу, що призначає пенсію, довідка про прийняття на роботу (навчання).

У разі працевлаштування (початку діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування (початок діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи – підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви. Заява може бути подана особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням.

При цьому відповідно до пункту 2 частини другої статті 16 Закону особа надає на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, що засвідчують відповідні відомості (у тому числі копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору).

При прийманні документів орган, що призначає пенсію, перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж, перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів та перевіряє копії відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розбіжності (невідповідності).

Подані документи реєструються у встановленому порядку.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

 Щодо проведення перерахунку пенсії

Мій чоловік має понад 35 років стажу, вийшов на пенсію в 2014 році. Хоча роботу не залишив і зараз ще працює водієм. Проте пенсію йому нарахували меншу, ніж у мене, хоча в мене і стаж менший, і заробітна плата теж була суттєво меншою. Як таке може бути?

 Відповідь: Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058)  визначено механізм розрахунку пенсії, який передбачає пряму залежність розміру пенсії від тривалості страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду. При обчисленні пенсії, для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (в залежності від кількості відпрацьованих місяців) і коефіцієнт заробітної плати та враховується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (при призначенні пенсії у 2014 році – 2700,98 грн.).

Також, за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років у чоловіків пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (з 01.10.2017 цей розмір становить – 1452,00 грн.).

При цьому, у разі зміни прожиткового мінімуму проводяться перерахунки доплат, підвищень, надбавок, встановлених до пенсії, розмір яких визначаються у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас, доплата пенсії до прожиткового мінімуму та підвищення пенсії за понаднормовий стаж (якщо його встановлено у відсотках від мінімального розміру пенсії за віком), у разі підвищення прожиткового мінімуму не переглядаються для пенсіонерів, які працюють чи зареєстровані як фізичні особи - підприємці.

Таким чином, розмір пенсії кожної особи є індивідуальним і залежить від набутого особою страхового стажу та отримуваної заробітної плати, року виходу на пенсію,  а також доплат, підвищень та надбавок до пенсії, право на встановлення яких підтверджено відповідними документами.

З 01.10.2017 проведено перерахунок пенсії особам, яким, зокрема, призначено пенсію згідно Закону 1058, з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки (2014-2016) – 3764,40 грн. та прожиткового мінімуму в розмірі 1452,00 грн. Цей перерахунок проведено автоматично.

Оскільки Ваш чоловік продовжує працювати, він може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою про перерахунок пенсії у зв’язку із додаванням страхового стажу.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Який порядок поновлення виплати пенсії, якщо її тривалий час не одержували?

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсія виплачується щомісяця, не пізніше як 25 числа місяця, за який її виплачують, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату й доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Виплата пенсії припиняється в разі неотримання протягом шести місяців підряд.

Згідно з частиною другою статті 49 Закону поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин і за наявності умов для поновлення її виплати.

Заява про поновлення виплати пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником в орган, який призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії (пункт 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.12.2005 за № 1566/11846).

3 питань поновлення виплати пенсії пенсіонеру треба особисто звернутися в територіальне управління, в якому він перебуває на обліку.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ
 

Я пенсіонер, нещодавно звільнився з роботи. Чи треба повідомити про це Пенсійний фонд і чи можливо це зробити поштою?

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» застрахована особа зобов'язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів із часу їх виникнення.

Відповідно до п. 2.21 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846, документами, які підтверджують, що особа не працює (не здійснює діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), є трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

У разі звільнення (припинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є  базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії про дату звільнення (припинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) поданням заяви.

Для переведення Вас до категорії пенсіонерів, що не працюють, і здійснення відповідного перерахунку пенсії можливо звернутися в управління Пенсійного фонду України, в якому Ви перебуваєте на обліку як одержувач пенси, подати особисто відповідну заяву й оригінали документів про припинення трудової діяльності або надіслати поштовим відправленням завірені у визначеному порядку копії документів про припинення трудової діяльності та відповідну заяву.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ
 

Я - почесний донор Товариства Червоного Хреста УРСР. Чи маю я право на встановлення надбавки до пенсії.

Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (далі - Закон) визначено право почесних донорів України на отримання надбавки до пенсії в розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Постановою Верховної Ради від 23.06.1995 № 240/95-ВР «Про введення в дію Закону України «Про донорство крові та її компонентів» визначено, що пільги, передбачені Законом для осіб, які мають статус почесного донора України, поширюються на громадян України, нагороджених нагрудним знаком «Почесний донор СРСР».

Документами, на підставі яких призначається зазначена надбавка, є, зокрема, документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».

Встановлення надбавки до пенсії почесним донорам Товариства Червоного Хреста УРСР законодавством не передбачено.

 

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Моя мати виїжджає на постійне місце проживання в Російську Федерацію. Яким чином здійснюється переведення виплати пенсії у РФ?

 

Відповідно до статті 1 Угоди про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 р. пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць цієї Угоди та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.

Стаття 7 Угоди передбачає, що в разі переселення пенсіонера в межах держав - учасниць Угоди виплата пенси за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсію такого самого виду передбачає законодавство держави за новим місцем проживання пенсіонера.

Згідно з пунктом 4.12 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (далі — Порядок), у разі переїзду пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці орган, що призначає пенсію, не пізніше як через три робочих дні з дня одержання заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу, що призначає пенсію, за попереднім місцем проживання (реєстрації) пенсіонера. Пенсійна справа не пізніше як через п'ять робочих днів з дня одержання запиту пересилається органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

У разі надходження відповідного запиту з державної установи Пенсійного фонду Російської Федерації пенсійну справу та довідку про припинення виплати пенсії буде надіслано за новим місцем проживання (реєстрації).

Водночас відповідно до етапі 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсію, призначену в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачено йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Пунктом 1.5 Порядку встановлено, зокрема, що заяву про виплату пенсії у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон подає пенсіонер особисто або його законний представник до органу, що призначає пенсію,  за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

Відповідно до пункту 2.25 Порядку до заяви про виплату пенсії у зв'язку з виїздом за кордон подається паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні або довідка про зняття з реєстрації місця проживання, видана відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207.

Виплата зазначених коштів здійснюється разовим дорученням, оформлення  якого відбувається в день звернення пенсіонера до управління Пенсійного фонду.

 

До відома роботодавців та застрахованих осіб.

 

       Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – 3 723 грн. Основне джерело доходів Пенсійного фонду (які спрямовуються на фінансування пенсій та грошових допомог) – надходження єдиного соціального внеску, розмір якого залежить від фонду оплати праці роботодавців. Внаслідок підняття мінімальної заробітної плати очікується зменшення дефіциту бюджету фонду. Єдиний соціальний внесок, який роботодавці сьогодні сплачують, йде на фінансування сьогоднішніх пенсій. Тобто нинішнє працездатне населення має забезпечити нинішніх пенсіонерів, працюючи офіційно, і відповідно отримуючи офіційну заробітну плату. Крім того, слід не забувати про те, що лише оформлена згідно законодавства праця дає змогу заробити страховий стаж, і лише легальна заробітна плата вплине на розрахунок майбутньої пенсії. Тому Пенсійний фонд зацікавлений у дотриманні роботодавцями встановлених законодавством норм оплати праці та детінізації трудових відносин і заробітної плати. В зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з січня цього року деякі роботодавці переводять працівників на неповний робочий день. Наголошуємо на тому, що коли працівнику на законних підставах нараховано заробітну плату меншу мінімальної та здійснено нарахування єдиного соціального внеску із суми різниці між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою, страховий стаж для обчислення пенсії розраховуватиметься з врахуванням сплати внеску від фактично нарахованої (заробленої працівником) заробітної плати. Територіальне управління Пенсійного фонду, використовуючи дані реєстру застрахованих осіб, надає інформаційні відомості контролюючим органам та органам виконавчої влади з метою уникнення порушень законодавства про працю з боку роботодавця. Дані реєстру застрахованих осіб формуються із відомостей, які подає роботодавець у щомісячній звітності по єдиному соціальному внеску - за найманих осіб, та фізична особа-підприємець у річній звітності по єдиному соціальному внеску – за себе. Наслідком допущення помилок в звітності є недостовірні відомості у реєстрі застрахованих осіб, дані якого використовуються для призначення пенсій, та, як вище було зазначено, для інформування контролюючих органів. Тому дуже важливо роботодавцям уникати помилок  при формуванні та наданні звітів до реєстру застрахованих осіб.

 

Легалізація заробітної плати - актуальна проблема сьогодення.

У нинішніх умовах проблемою залишається легалізація зайнятості населення та заробітної плати, реалізація гарантій оплати праці та організація заходів по недопущенню виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати, повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

Сьогодні існує багато випадків, коли працівники отримують офіційну зарплату на рівні або меншу за мінімальну, а решту зарплати – «у конверті». Це явна ознака прихованої зайнятості, коли людей оформлюють на роботу погодинно, проставляють їм у табелі робочого часу 2 або 4 години, тоді як вони працюють по 8 годин на день. Відповідно й показують зарплату за 2 або 4 години, а решту платять «у конвертах». У результаті людина втрачає велику частку майбутньої пенсії.

Усвідомлюючи важливість цієї проблеми, більшість роботодавців працюють у законодавчому полі. Але є й такі, які, намагаючись отримати якомога більший прибуток, ухиляються від сплати податків, використовують працю громадян без належного оформлення трудових відносин. Адже використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення працівника: гарантованого розміру заробітної плати; права на оплачувану відпустку, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; права на оплату лікарняного; права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права не працювати у вихідний і святковий день; права на допомогу по безробіттю; права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань; права на зарахування виробничого стажу; права на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості.

Проблема легалізації праці залишається наразі актуальною. Шановні працівники! Вам вирішувати, що є найголовнішим - жити сьогоденням або мати впевненість у завтрашньому дні, забезпечуючи своїм родинам добробут і спокій, отримувати певні соціальні гарантії.

Шановні роботодавці! Закликаємо Вас зробити крок назустріч суспільству - легалізувати зайнятість населення та відмовитись від зарплати “в конвертах”. Це дозволить зняти, по-перше, соціальну напругу а, по-друге, дозволить громадянам отримати реальну соціальну підтримку.

 

НОВІ УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148-VIII (далі-закон 2148) змінено норми ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-Закон 1058), яким визначено умови призначення пенсій за віком. Відповідно до частини першої цієї статті на призначення пенсії за віком по 31 грудня 2017 р. мають право особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Починаючи з 1 січня 2018 р. після досягнення віку 60 років право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу:

 

з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. - не менше 25 років;

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - не менше 26 років;

з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - не менше 27 років;

з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - не менше 28 років;

з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - не менше 29 років;

з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - не менше 30 років;

з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - не менше 31 років;

з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - не менше 32 років;

з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - не менше 33 років;

з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 р.                - не менше 35 років.

            При цьому до 60 років пенсійний вік жінок, які народилися до 1 квітня 1961 р., підвищується поступово. Наприклад, жінки, які народилися з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р., йтимуть на пенсію після досягнення віку 58 років 6 місяців, а ті, які народилися з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960 р.- після 59 років., ті що народилися з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р.- після 59 років 6 місяців.

Зверніть увагу!

Жінки, які народилися, наприклад, після 1 квітня 1960 р., право на пенсію за віком набудуть у 59 років за умови, якщо на час досягнення зазначеного віку (у 2019 році) вони матимуть 26 років страхового стажу.

Чоловіки, що народилися 1963 року, досягнуть 60-річчя у 2023-му. Щоб вийти на пенсію у 60 років, їм потрібно мати не менше 30 років страхового стажу.

Частиною другою ст.26 визначено, що у разі відсутності, після 1січня 2018 р., страхового стажу, передбаченого частиною першої цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу.

 

по 31 грудня 2018 року                       - від 15 до 25 років;

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - від 16 до 26 років;

з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - від 17 до 27 років;

з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - від 18 до 28 років;

з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - від 21 до 31 років;

з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - від 24 до 34 років;

починаючи з  1 січня 2028 р.              - від 25 до 35 років.

Наприклад.

Чоловікові 1958 р. н. у 2018 році виповнюється 60 років. На цю дату він набув страхового стажу 20 років. Для призначення пенсії у 2018 році необхідно мати 25 років стажу. Якщо чоловік не буде працювати, не укладе договір про добровільне страхування, зокрема, про одноразову сплату за попередні періоди, коли  він не був застрахованим (починаючи з 1 січня 2004 р.), він зможе вийти на пенсію у 2021 р., коли йому виповниться 63 роки. Оскільки для виходу на пенсію у 2021 р. у віці 63 роки потрібно мати від 18 до 28 років страхового стажу.

Частиною третьою ст.26 визначено, що у разі відсутності після 1 січня 2019 р., страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:

 

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - від 15 до 16 років;

з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - від 15 до 17 років;

з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - від 15 до 18 років;

з 1 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - від 15 до 19 років;

з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - від 15 до 21 років;

з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - від 15 до 24 років;

починаючи з  1 січня 2028 р.              - від 15 до 25 років.

Наприклад.

Чоловікові 1960 р. н. у 2020 році виповнюється 60 років. Набутий страховий стаж для пенсії-17 років.  Для призначення пенсії у 2020 р. цього недостатньо. Для виходу на пенсію у 63 роки (у 2023 р.) необхідно мати не менше 20 років страхового стажу. Чоловік зможе вийти на пенсію у 2025 р., коли йому виповниться 65 років, оскільки має понад 15 років страхового стажу.

 

Зверніть увагу!

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 р., необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного пенсійного віку 60,63,65 років, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу, визначеного вище на дату досягнення відповідного віку.

Тривалість страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії- (частина четверта ст.26 Закону 1058).

Таким чином, з 2028 року, після досягнення віку 60 років, пенсії будуть призначатися за наявності страхового стажу 35 років, після досягнення віку 63 роки-за наявності стажу 25 років, а після 65 років-15 років стажу.

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Право на перерахунок пенсії.

 

За частиною 4 ст.42 Закону №1058, якщо особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього) перерахунку пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

На бажання пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені ч.1 ст.40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, який продовжує працювати, набув стажу, достатньо для обчислення пенсії відповідно до ч.1 ст.28 Закону №1058 (зокрема, жінки-30 років), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Законом №2148-VIII в установлений порядок внесено зміну, яка передбачає , що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим-третім цієї частини, на більш вигідних умовах. Порядок такого  перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, проводиться не раніше від дня, що настає за днем, до якого обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

            Чинність цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого ст.26 Закону №1058.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

ЩОДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ

 

 Запитання: у 2020 р. мені виповниться 60 років. Чи матиму право на пенсію за віком у 60 років, якщо в мене вже 32 роки страхового стажу і до досягнення пенсійного віку не працюватиму? Чи буде враховано час навчання в інституті з 1977 до 1983 р. та роботу в Росії? За який період ураховується заробіток для обчислення пенсії?

 

За статтею 26 Закону України від 09.07.2003 р.№1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-Закон №1058) право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення 60-річного віку. Для призначення пенсії за досягнення цього пенсійного віку потрібно мати з 1 січня до 31 грудня 2020 р.- не менш як 27 років страхового стажу.

При цьому пенсія за віком призначається незалежно від факту роботи на час призначення пенсії.

Відповідно до ст.24 Закону №1058 страховий стаж - це період (строк), упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених чинним раніше законодавством, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно зі статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи, що дає право на пенсію зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. №637 (далі - Порядок №637),  передбачено, що час навчання у вищих навчальних закладах, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих етапів.

З урахуванням зазначеного період навчання з 1977 до 1983 р. буде зараховано до Вашого страхового стажу за умови, що навчання було на денному відділенні.

Щодо зарахування до страхового стажу періоду роботи в Росії, то відповідно до Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13.03.92 р. (далі-Угода) пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць СНД і членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.

Для визначення права на пенсію, в тому числі на пенсію на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам держав-учасниць Угоди враховується трудовий стаж,  набутий на території цих держав , а також на території колишнього СРСР за період до набрання чинності цією Угодою.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 р. за №1566\11846 (далі-порядок №22-1), передбачено, що для підтвердження стажу, набутого на території держав - учасниць Угоди, подаються документи про стаж, визначені Порядком№637 (трудова книжка, довідка про період роботи).

Страховий стаж, набутий у Російській Федерації, для призначення пенсії буде зараховано на підставі трудової книжки.

Щодо періоду заробітку для обчислення пенсії, то згідно зі ст..40 Закону №1058 для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. на бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 р. незалежно від перерв.

Якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про врахування стажу

 

Запитання: У 2018 році мені виповниться 58 років. Маю 15 років стажу. Коли я можу піти на пенсію?

Умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон).

Починаючи з 01.10.2011 року право на пенсію за віком мають жінки після досягнення пенсійного віку, визначеного Законом залежно від дати народження, та за наявності страхового стажу не менш як 15 років.

Отже, якщо Ви народились у період із 01.10.1959 року по 31.03.1960року, Ваш пенсійний вік становить 58 років 6 місяців. Якщо Ви народились у період із 01 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року, Ваш пенсійний вік – 59 років, а якщо у період із 01.10.1960 року по 31 березня 1961 року – Ваш пенсійний вік 59 років 6 місяців.

Водночас інформуємо, що зміни, запропоновані в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» (реєстр. №6614), який 13.07.2017р. прийнято в першому читанні, передбачають, що для виходу на пенсію після 01 січня 2018 року тривалість страхового стажу, необхідного після досягнення вищезазначенного віку, буде збільшено. Водночас передбачено, що за наявності страхового стажу 15 років від виходу на пенсію становитиме 65 років.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про призначення пенсії

Запитання: Я народилася 16.08.1960р. У 2006 році вийшла на пенсію за вислугу років як працівник освіти. Із того часу працюю бухгалтером. Коли я зможу перейти на пенсію за віком і яким чином буде враховано мій стаж, набутий після 2006 року?

 

Відповідно до  статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійний вік жінки, яка народилась 16.08.1960р., - 59 років.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід), та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Отже, після досягнення 59 років Ви маєте право звернутися до управління Пенсійного фонду України, в якому Ви  перебуваєте на обліку як одержувач пенсії за вислугу років, із заявою про переведення Вас на пенсію за віком з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії. Страховий стаж і заробітну плату або лише страховий стаж, набуті після 2006 року, буде враховано за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про порядок врахування заробітку для призначення пенсії

 

       Запитання: Як обчислюють заробітну плату для пенсії? Чи можна врахувати для пенсії заробітну плату з розбивкою по роках за період до 2000 року?

         Статтею 40 Закону України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон 1058) визначено період, за який враховується заробітна плата для пенсій. Зокрема, заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 року за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 року незалежно від перерв.

         Якщо страховий стаж особи після 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку для обчислення пенсії  обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців  страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.     

         Якщо страховий стаж особи становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

         Обчислення заробітної плати на підставі довідки про заробітну плату з розбивкою по роках законодавством  не передбачено.

         Із періоду за який враховується зарплата для обчислення пенсій, Закон дає змогу виключити періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням  будь-яких періодів отримання допомоги по безробіттю незалежно від перерв, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що визначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

         Із підрахунку вилучаються лише невигідні коефіцієнти заробітку. Стаж за ці місяці особа не втрачає.

         Крім цього, додатково (понад 10% страхового стажу) за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової служби, навчання, догляду за інвалідом

І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,  догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таке вилучення невигідних місяців заробітку називають оптимізацією. Оптимізація сприяє підвищенню коефіцієнта заробітку і, як наслідок, розміру пенсії.

         При цьому в усіх випадках, крім випадку, коли страховий стаж особи становить менший період, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

         Заробітну плату для обчислення пенсії  визначають так: середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, помножують на середній коефіцієнт заробітної плати особи. При цьому середній коефіцієнт заробітку – це частка від ділення суми щомісячних коефіцієнтів заробітку за період (періоди), за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії,  на кількість місяців страхового стажу в цьому періоди (періодах).

         Щомісячні коефіцієнти заробітної плати визначають шляхом співвідношення місячної заробітної плати особи, з якої сплачено страхові внески, до заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за відповідний місяць. 

 

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Про призначення пенсії педагогічним працівникам

 

У 2010 році мені було призначено пенсію за  вислугу років. Виплату пенсії було припинено, оскільки до 2013 року я працював на педагогічних посадах. У 2017 році я досяг пенсійного віку. Чому розмір моєї пенсії відрізняється від розміру пенсій моїх колег (стаж і заробіток однаковий), які виходят на пенсію цього року?

Пенсія за вислугу років призначається за умови наявності, зокрема, необхідного спецстажу та в разі звільнення з роботи, що дає право на такий вид пенсії. Пенсію за вислугу років педагогічним працівникам обчислюють за тією самою формулою (визначена у статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), як і пенсію за віком. Розмір пенсіїкожної особи залежить від її заробітку, з якого сплачено внески, і тривалості страхового стажу.

У статті 10 Закону визначено, що особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Згідно з пунктом 3 частини третьої статті 45 Закону переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що перебувають на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Під час переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Є випадки, коли переведення з пенсії  за вислугу років на пенсію за віком не призводить до зміни розміру пенсійної виплати.

Водночас у зв’язку з досягненням пенсійного віку Ви набули право на перерахунок пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону, яка, зокрема, передбачає, що в разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії здійснюється з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону (за весь страховий стаж після 01.07.2000р. до місяця звернення за переррахунком пенсії чи за будь-які 60 місяців стажу роботи по 30.06.2000р. і за весь страховий  стаж після 01.07.2000р. до місяця звернення за перерахунком пенсії), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувся під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Щодо різниці в розмірах пенсій за віком, які призначають Вашим колегам у 2017 році та Вам, роз’язснюємо.

Під час призначення Вам пенсії за вислугу років у 2010 році було застосовано показник середньої заробітної плати (доходу) за  2009 рік, тож і в разі переведення Вас із пенсії за вислугу років на пенсію за віком зберігається показник середньої заробітної плати (доходу) за 2009 рік (передбачено статтею 45 Закону). Водночас для Ваших колег, які виходят на пенсію в 2017 році (вперше, тобто раніше їм не призначали пенсію), застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) за 2014-2016 роки, як передбачено статтею 40 закону для призначення пенсій за зверненнями в 2017 році. Саме цим пояснюється різниця в розмірах пенсій, що призначаються в різні роки.

Зазаначена ситуація зміниться в разі ухвалення Верховною Радою України Закону, що передбачає обчислення пенсій з урахуванням однакового показника заробітної плати (законопроект №6614).

 

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства

 

            Одним із головних  пріоритетів діяльності Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області, визначених на 2017 рік, є реалізація державної антикорупційної політики. Координацію роботи з виконання антикорупційного законодавства забезпечують відповідальні особи з питань запобігання корупції в управлінні.

            Робота в цьому напрямі спрямована на запобігання та своєчасне виявлення корупційних ризиків  у діяльності управління, зменшення їхнього впливу на загальні результати роботи. З цією метою щорічно розробляються та затверджуються заходи щодо запобігання корупції, забезпечено постійний контроль за їх виконанням.

            Наказом №  26  від 14 квітня 2017 року затверджено Програму щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік.

            Відповідно до цієї програми проводиться постійний контроль додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, в тому числі щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної  роботи близьких осіб, проведення перевірок фактів подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в управлінні та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.      

Особлива увага приділяється роз’яснювальній роботі серед працівників управління, яка проводиться юридичним сектором та сектором по роботі з персоналом  з питань запобігання корупції, на  веб-сайті Біловодськ-онлайн розміщено звітність з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Також питання  дотримання  антикорупційного законодавства та запобігання корупційним проявам в діяльності управління постійно розглядаються на нарадах  та семінарських заняттях з апаратом управління.

 

Виплату заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро і чесно

 

            Сьогодні легалізація заробітної плати є одним із пріоритетних завдань Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області. Відрахування працедавцем із легальної заробітної плати громадян внесків забезпечує їх майбутню соціальну захищеність та своєчасні виплати пенсій пенсіонерам, надає громадянину соціальні гарантії, такі як: оплата лікарняних, допомога по вагітності та пологах, страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. На жаль, відносини між роботодавцем та найманими працівниками не завжди відповідають нормам чинного законодавства.

            Виплата заробітної плати у “конвертах” – це спосіб ухилення від сплати податку. Для держави це недоотримання податків, а для працівника в подальшому – низький рівень пенсії та взагалі соціальних гарантій. У цій ситуації винні як роботодавець, так і працівник, який погоджується отримувати заробітну плату таким чином. Тому громадяни мають право стати на захист своїх прав, вимагаючи офіційного оформлення трудових відносин.

            Не варто забувати, що виплата заробітної плати без сплати встановлених податків і зборів є грубим порушенням Законів України, яке підпадає під адміністративну та кримінальну відповідальність. Для Пенсійного фонду легалізація заробітної плати є одним із резервів наповнення бюджету, кошти якого витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги. На даний час виплата заробітної плати у “конверті” та нелегальна робота стали, на жаль, нормою життя та однією із складових тіньової економіки.

Недоліки тіньової заробітної плати не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, і перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсій. Сьогодні працівники не бачать проблем в отриманні “тіньової” заробітної плати, так як до кишені надходять “чисті доходи”. Коли вони надають згоду працювати на таких умовах, вони самі позбавляють себе соціальних гарантій. Кожному громадянину необхідно зрозуміти, що захистити себе вони зможуть тільки законним шляхом, а це можливо тільки за умови, коли при працевлаштуванні на роботу до приватного підприємця найманий працівник та роботодавець укладають трудовий договір. При цьому кожний працівник повинен знати, що відповідно до ст.24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 1.01.2004 року страховий стаж роботи зараховується як повний місяць при умові нарахування заробітної плати не менше мінімального розміру та повної сплати страхових та єдиного внесків.

            Біловодське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області в черговий раз звертається до громадян: вимагайте від своїх роботодавців офіційного оформлення на повний робочий день та виплату заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро і чесно. Не погоджуйтесь на неповну зайнятість та виплату заробітної плати у “конвертах”. Пам’ятайте, що тільки нарахована та виплачена заробітна плата у розмірі законодавчо встановленого мінімуму дає право на врахування страхового стажу  при призначенні (перерахунку) пенсій.

 

Легалізація заробітної плати

 

               Легалізація заробітної плати – це актуальне питання сьогодення, тому що виплата заробітної плати в «конвертах» не приносить вигоди нікому.

              Такі явища, як зарплата в «конвертах»  та робота без оформлення трудових відносин, мають глибокі корені й руйнують суспільство з середини, позбавляючи майбутнього тих, хто отримує неофіційну заробітну плату. На жаль, на сьогоднішній день відносини між роботодавцями та найманими працівниками нерідко не відповідають нормам чинного законодавства і це не секрет для більшості громадян. Деякі роботодавці бажаючи скоротити свої «затрати», видають частині своїх працівників (навіть без їх відома) документально працівник оформлений на півставки, або на 0,25 – ставки, тобто відображається заробітна плата нижче встановленої Законом мінімальної. На підставі аналізу щомісячних звітів поданих платниками до Пенсійного фонду, можна сказати, що найнижчий рівень заробітної плати та недотримання керівниками мінімальних гарантій в галузі сільського господарства, торгівлі та супутніх послугах. Здебільшого проблемним питанням щодо легалізації заробітної плати виникає у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, тобто підприємець частково приховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачує доходи найманим працівникам, які не обліковані в бухгалтерських документах, а також використовує працю найманих працівників, офіційно не зареєстрованих як наймані особи. Тому б хотілося звернутися до осіб, які мають намір працевлаштуватися або вже працевлаштовані у приватних підприємців, вимагайте від них укладення з вами трудової угоди. І навіть коли вам надали таку трудову угоду, запитайте чи зареєстрували вас у Пенсійному фонді та чи перераховують за вас  єдиний соціальний внесок. Громадяни, які працюють без укладання трудового договору, позбавляють себе лікарняного, допомоги у разі отримання травми на виробництві, трудового стажу, пенсії, втрачають відпустки.

       Хотілося б звернути увагу і самих роботодавців, якщо у вас працюють наймані працівники і з ними укладено трудові угоди, то звітуйте вчасно до Пенсійного фонду.

       Відповідно до нині діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати у сумі не меншій мінімального страхового внеску.

            І пам’ятайте, що отримуючи заробітну плату в «конверті» чи маючи інше джерело доходу - ви маєте забезпечене сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім.

 

Засідання “круглого столу” в Біловодській райдержадміністрації

 

Сьогодні, 20 жовтня п.р., в Біловодській районній державній адміністрації в форматі “круглого столу” пройшло засідання з питаня Пенсійної реформи з працівниками районної держасної адміністрації та структурних підрозділів.

Проводила засідання Людмила Морозова  - заступник голови Біловодської райдержадміністрації, також серед присутніх – Світлана Кузніченко, начальниик Біловодського УСЗН та Олена Юрченко  – начальник Біловодського РЦЗ, а також начальники структурних підрозділів Біловодської райдержадміністрації.

Начальник Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області Ольга Шуліка виступила з роз’ясненням основних аспектів реформування пенсійної системи внаслідок набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017р. № 2148.

Збільшення пенсії торкнулось більш ніж 4 тис. пенсіонерів Біловодського району. Середній розмір підвищення, з урахуванням скасування особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють, становить більше 900 гривень. Після проведеного перерахунку, середній розмір пенсії в Луганській області, станом на 01.10.2017 дорівнює 2996,33грн. проти 2029,20 грн., станом на 01.09.2017.

         Ольга Шуліка  також звернула увагу на той факт, що перерахунок пенсії охопив і пенсіонерів, що є тимчасово переміщеними особами.

 

Пенсійна реформа стартувала

 

          17 жовтня п.р. начальник Біловодського об’єднаного управління ПФУ Ольга Шуліка прийняла участь в роботі «Університету ІІІ покоління» на базі Біловодського територіального центру обслуговування громадян.

Ольга Шуліка розповіла про реформування пенсійної системи внаслідок набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017р. № 2148.

          Також начальник управління розповіла про:

середній розмір підвищення,
скасування особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють
визначення розмірів мінімальної пенсії за віком, доплат, надбавок, підвищень, проведено виходячи з величини 1452 грн. (проти 1312 грн.)
по осучасненню заробітної плати для обчислення пенсій з урахуванням середньої заробітної плати за 2014, 2015 і 2016 роки – 3764,40грн. та зміненої з 1,35 на 1 величини оцінки одного року страхового стажу.

Звернула увагу на те, що після проведеного перерахунку, середній розмір пенсії в Луганській області, станом на 01.10.2017 дорівнює 2996,33грн. проти 2029,20 грн., станом на 01.09.2017.