Вимоги до звернень

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про звернення громадян" № 394/96-ВР від 02.10.96
Постанова КМУ від 24.06.2009 №630 "Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади"
Постанова КМУ від 24.09.2008 №858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян"
УКАЗ Президента України від 07.02.2008 №109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"
Форма для подання громадянами електронних звернень
Зразок письмового звернення