Порядок доступу до публічної інформації

На виконання цього Закону України «Про доступ до публічної інформації», указів Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» головою Біловодської районної державної адміністрації підписано розпорядження від 26 березня 2015р. № 49 «Про призначення відповідального за організацію доступу до публічної інформації».

 

Зазначені нормативно-правові акти покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 

В Біловодській районній державній адміністрації структурним підрозділом відповідальним за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, а також за оприлюднення інформації, передбаченої ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначений загальний відділ райдержадміністрації. Персональна відповідальність за задоволення запитів на інформацію покладена на начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, в розпорядженні яких перебуває запитувана інформація.

 

Надання публічної інформації райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

підпис і дату.

 

Для оформлення інформаційного запиту письмово:

смт Біловодськ, вул. Центральна, 130
Біловодська районна державна адміністрація
(на конверті вказувати "Публічна інформація").

Електронна пошта:  

 

Законодавство про доступ до публічної інформації:

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»;

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».