Соціальне забезпечення

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання 09 лютого 2018 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 260 заяв. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог  251 внутрішньо переміщеним  особам.

 

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання 31 січня 2018 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 648 заяв. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог  639 внутрішньо переміщеним  особам.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Біловодської районної державної адиміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Біловодської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
_______29.01.2018_____ N __________4/6______________

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.  0800000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

      КПКВ МБ                       (найменування головного розпорядника)

 

20810000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

     КПКВ МБ            (найменування відповідального виконавця)

 

 

3.   0813030               Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категорія громадян та

                                     компенсації  за пільговий проїзд окремих категорій громадян                                                                          

КПКВ МБ      КФКВК                                            (найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань        _155,852_ тис. грн.

                                                                       у тому числі:

                                                                       загального фонду     _155,852_ тис. грн.

                                                                       спеціального фонду _________ тис. грн.

 

 

 

 

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами ),

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року №2246-VIII,

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р.№ 3551-ХII (зі змінами ),

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» від 17.04.1991 р. №962-XII   ( зі змінами),

Закон України « Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист » від 24.03.1998 р. №203/98-ВР (зі змінами ),

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи» від 28.02.1991 р. №796-XII (зі змінами ),

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-14 (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (зі змінами),

Рішення Біловодської районної ради від 20.12.2017року № 24/6  « Про районний бюджет на 2018 рік»

 

6.Мета бюджетної програми:

 

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян                    

 

 

7. Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2

0813032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

3

0813035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

                                                                                                                                                                                  (тис.грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

0813031

1030

Надання пільг окремим категорія громадян відповідно до законодавства

    89,271

-

    89,271

2

 

 

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

-

 

3

0813032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

66,077

-

66,077

4

 

 

Забезпечення надання пільг з послуг зв’язку.

 

-

 

5

0813035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

0,504

-

0,504

6

 

 

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом

 

-

 

 

 

 

Усього:

155,852

-

155,852

 

 

 

9.Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

№ з/п

Назва регіональної  цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

                                  -

          -

          -

         -

        -

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

Назва показників

Одинця виміру

Джерело інформації

Значення показників

 

0813031

Надання пільг окремим категорія громадян відповідно до законодавства

 

 

Завдання:Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

 

 

1

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, тис.грн

тис.грн

Кошторис на 2018 рік

89,271

2

 

Показники продукту:

 

 

 

 

 

кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб;

осіб

Журнал реєстрації заяв

11

3

 

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

середня вартість санаторно-курортного лікування, грн;

грн.

Розрахунок (відношення обсягу планових видатків на забезпечення санітарно-курортного лікування до кількості отримувачів путівок)

8115,55

4

 

Показники якості:

 

 

 

 

 

частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, %

%

розрахунок

100

 

0813032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

 

 

Завдання: Забезпечення надання пільг з послуг зв’язку.

 

 

 

1

 

Показники продукту:

 

 

 

 

 

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку(користування телефоном), осіб;

осіб

зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік (розрахунок)

233

 

 

 

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку(встановлення телефонів), осіб;

осіб

зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік (розрахунок)

2

2

 

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв’язку (користування телефоном), грн.

грн.

Розрахунок (відношення обсягу планових видатків  на надання  пільг з послуг зв’язку   до річної кількості користувачів телефоном)

23,63

 

 

 

середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв’язку (встановлення телефонів), грн.

грн.

Розрахунок (відношення обсягу планових видатків  на встановлення телефону до кількості отримувачів пільги)

54,50

3

 

Показники якості

 

 

 

 

 

питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %

%

розрахунок

100

 

0813035

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

 

 

Завдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категоріяй громадян залізничним транспортом

 

 

 

1

 

Показники продукту:

 

 

 

 

 

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, осіб;

осіб

зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік (розрахунок)

24

 

 

кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян, од;

од.

Кількість укладених договорів

1

2

 

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн;

грн.

Розрахунково (відношення обсягу планових видатків до кількості осіб)

21,00

3

 

Показники якості:

 

 

 

 

 

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

%

розрахунок

100

             

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник управління соціального захисту населення Біловодської РДА

_____________                 
(підпис)

С.О.Кузніченко      

(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

В.о. начальника управління, головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів Біловодської РДА

____________
(підпис)

__Л.М.Чумак_
(ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Біловодської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Біловодської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
____29.01.2018______ N _____4/6__________________

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.  0800000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

      КПКВ МБ                       (найменування головного розпорядника)

 

20810000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

     КПКВ МБ            (найменування відповідального виконавця)

 

 

3.   0813020            Надання пільг  та субсидій наседенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

     КПКВ МБ            скрапленого      газу 

                                (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань __801,714___ тис. грн

                                                                       у тому числі:

                                                                       загального фонду_801,714___ тис.грн

                                                                       спеціального фонду _________ тис.грн

 

 

 

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами ),

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року №2246-VIII ,  

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р.№ 3551-ХII (зі змінами ),

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи» від 28.02.1991 р. №796-XII (зі змінами ),

Закон України «Про освіту від 23.05.1991 р.  №1060-XII (зі змінами),

Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. №2801-XII (зі змінами),

Закон України  «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI (зі змінами),

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95-ВР(зі змінами),

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-14 (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива від 21.10.1995 р. №848(Зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (зі змінами),

Рішення Біловодської районної ради від 20.12.2017року № 24/6  « Про районний бюджет на 2018 рік»

 

6.Мета бюджетної програми

 

Забезпечення надання пільг  та субсидій наседенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу окремим  категоріям громадян відповідно до законодавства

2

0813022

1060

Надання субсидій населенню  для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

     1

0813021

1030

Підпрограма 1

56,467

 

56,467

 

 

 

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу окремим  категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

 

1.1

0813021

1030

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу окремим  категоріям громадян.

 

 

 

2

0813022

1060

Підпрограма 2

745,247

 

745,247

 

 

 

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу

 

 

 

2.1

0813022

1060

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу

 

 

 

 

 

 

Усього:

801,714

 

801,714

 

 

 

 

 

 

9.Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

№ з/п

Назва регіональної  цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

                                  -

          -

          -

         -

        -

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

Назва показників

Одинця виміру

Джерело інформації

Значення показників

1

0813021

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу окремим  категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

 

1.11

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу окремим  категоріям громадян відповідно до законодавства,  визначеним підпрограмою

 

 

 

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива

Домогосподарств

 

 

зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік (розрахунок)

 

 

38

 

 

Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу

домогосподарств

зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік (розрахунок)

 

24

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива;

грн.

 

 

Розрахунково (відношення обсягу планових  витрат на тверде паливо до кількості домогосподарств)

                   

1391,68

 

 

 

середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу

грн.

Розрахунково (відношення обсягу планових витрат на скраплений газ до кількості домогосподарств)

125,17

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.

%

розрахунок

100

2.

0813022

Підпрограми 2

 

 

 

 

 

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу

 

 

 

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива;

Домогосподарств

зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік (розрахунок)     

    

282

 

 

 

 

 

кількість отримувачів субсидій на придбання скрапленого газу

домогосподарств

зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік (розрахунок)

92

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива;

 

 

грн.

 

 

Розрахунково (відношення обсягу планових  витрат на тверде паливо до кількості домогосподарств)

 

2531,96

 

 

 

середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу

грн.

Розрахунково (відношення обсягу планових витрат на скраплений газ до кількості домогосподарств)

287,48

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива до нарахованих.

 

%

 

 

Розрахунок

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управління соціального захисту населення Біловодської РДА

_____________
(підпис)

__С.О. Кузніченко_
(ініціали та прізвище)

 

Погоджено

 

 

 

В.о. начальника управління, головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів Біловодської  РДА

____________
(підпис)

__Л.М. Чумак__
(ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Біловодської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Біловодської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
_______29.01.2018____ N ____4/6_________________

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.  0800000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

      КПКВ МБ                       (найменування головного розпорядника)

 

20810000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

     КПКВ МБ            (найменування відповідального виконавця)

 

 

3.   0813010           Надання пільг  та житлових субсидій наседенню на оплату електроенергії, природного газу,

                               послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плпти, вивезення побутового сміття та рідких

                               нечистот

     КПКВ МБ            (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань __50009,636___ тис. грн

                                                                       у тому числі:

                                                                       загального фонду_50009,636___ тис.грн

                                                                       спеціального фонду _________ тис.грн

 

 

 

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами ),

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року №2246-VIII,

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р.№ 3551-ХII (зі змінами ),

Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. №2195-IV (зі змінами),

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» від 17.04.1991 р. №962-XII   ( зі змінами),

Закон України « Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інщих осіб та їх соціальний захист » від 24.03.1998 р. №203/98-ВР (зі змінами ),

 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи» від 28.02.1991 р. №796-XII (зі змінами ),

Закон України «Про освіту від 23.05.1991 р.  №1060-XII (зі змінами),

Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. №2801-XII (зі змінами),

Закон України  «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI (зі змінами),

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95-ВР(зі змінами),

Закон україни «Про захист рослин» від 14.10.1998 № 180 XIV (зі змінами),

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-14 (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива від 21.10.1995 р. №848(Зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (зі змінами),

Рішення Біловодської районної ради від 20.12.2017 року № 24/6  « Про районний бюджет на 2018 рік»

 

6.Мета бюджетної програми

 

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

 

 

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2

0813012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

     1

0813011

1030

Підпрограма 1

4952,030

 

4952,030

 

 

 

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

 

 

 

1.1

0813011

1030

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремих категорій громадян відповідно до законодавства.

 

 

 

2

0813012

1060

Підпрограма 2

45057,606

 

45057,606

 

 

 

Надання субсидій населенню для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

2.1

0813012

1060

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання  субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

Усього:

50009,636

 

50009,636

 

 

9.Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

№ з/п

Назва регіональної  цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

                                  -

          -

          -

         -

        -

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

Назва показників

Одинця виміру

Джерело інформації

Значення показників

1

083011

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

 

1.11

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, визначеним підпрограмою

 

 

 

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)

осіб

зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік (розрахунок)

1599

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг,

грн.

Розрахунок (сума середньорічних розмірів пільг  по енергоносіям житлово-комунальних послуг)

258

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.

%

розрахунок

100

2.

083012

Підпрограми 2

 

 

 

 

 

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, визначеним підпрограмою

 

 

 

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів субсидій

домогосподарств

зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік (розрахунок)

2505

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

грн.

Розрахунок (сума середньорічних розмірів субсидії  по енергоносіям житлово-комунальних послуг)

1499

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих.

%

розрахунок

100

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управління соціального захисту населення Біловодської РДА

_____________
(підпис)

__С.О. Кузніченко_
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

В.о. начальника управління, головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів Біловодської  РДА

____________
(підпис)

__Л.М. Чумак__
(ініціали та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Біловодської РДА

 (найменування місцевого фінансового органу)
___29.01.2018 _ N _4/6___

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.  0800000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

      КПКВ МБ                       (найменування головного розпорядника)

 

20810000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

     КПКВ МБ            (найменування відповідального виконавця)

 

 

3.   0813080               Надання допомоги особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю,особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  

КПКВ МБ      КФКВК                                            (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань        _14574,111_ тис. грн.

                                                                       у тому числі:

                                                                       загального фонду     _14574,111_ тис. грн.

                                                                       спеціального фонду _________ тис. грн.

 

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року  №2246-VIII, Постанова КМУ  «Про надання щорічної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I  чи II  групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»  від 02.08.1192р.  № 1192 , Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам » від 16.11.2000 р.  № 2109-III,  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 року № 1727-15, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 року №1774-VIII,  постанова КМУ «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріячм громадян» №832 від 26.07.1996 року, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,  рішення Біловодської районної ради  від_20.12.2017 року № 24/6  « Про районний бюджет  на 2018 рік»

 

6.Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю,особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

 

7. Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

2

0813082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

3

0813083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу

4

0813084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

5

0813085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

                                                                                                                                                                                 (тис.грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

0813081

1040

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

11347,272

-

11347,272

2

 

 

Завдання:

Забезпечення .надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

-

 

3

0813082

1040

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

476,593

-

476,593

4

 

 

Завдання:

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 

 

-

 

5

0813083

1040

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу

2471,353

-

2471,353

6

 

 

Завдання:

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу

 

-

 

7

0813084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

268,800

-

268,800

8

 

 

Завдання:

Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

 

-

 

9

0813085

1040

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

10,093

-

10,093

10

 

 

Завдання:

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

 

-

 

 

 

 

Усього:

14574,111

-

14574,111

 

9.Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п

Назва регіональної  цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього:

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

Назва показників

Одинця виміру

Джерело інформації

Значення показників

 

0813081

Підпрогама 1

Завдання:

Забезпечення .надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

1

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги інвалідам з дитинства I  групи підгрупи А з надбавкою на догляд

 

виплат

звітність

1015

 

 

кількість одержувачів виплат  допомоги інвалідам з дитинства I  групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

 

виплат

звітність

510

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги інвалідам з дитинства II  групи

 

виплат

звітність

1253

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги інвалідам з дитинства III  групи

 

виплат

звітність

1385

 

 

кількість одержувачів виплат  допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильскою катастрофою та без урахування щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанови КМУ), в тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні

 

виплат

звітність

1560

 

 

кількість одержувачів виплат  допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з  Чорнобильською катастрофою

 

виплат

звітність

120

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з  Чорнобильською катастрофою

 

виплат

звітність

72

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з  Чорнобильською катастрофою

 

виплат

звітність

1248

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з  Чорнобильською катастрофою

 

виплат

звітність

120

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

Середньомісячний розмір  виплат  допомоги інвалідам з дитинства I  групи підгрупи А з надбавкою на догляд

Грн.

розрахунок

1488,65

 

 

Середньомісячний розмір виплат допомоги інвалідам з дитинства I  групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

Грн.

розрахунок

1489,44

 

 

Середньомісячний розмір виплат допомоги інвалідам з дитинства II  групи

Грн.

розрахунок

1487,13

 

 

Середньомісячний розмір виплат допомоги інвалідам з дитинства III  групи

Грн.

розрахунок

1488,26

 

 

Середньомісячний розмір виплат  допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

Грн.

розрахунок

1041,72

 

 

Середньомісячний розмір виплат  допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з  Чорнобильською катастрофою

Грн.

розрахунок

765,54

 

 

Середньомісячний розмір виплат  допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з  Чорнобильською катастрофою

Грн.

розрахунок

1531,08

 

 

Середньомісячний розмір  виплат допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з  Чорнобильською катастрофою

Грн.

розрахунок

954,46

 

 

Середньомісячний розмір  виплат допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з  Чорнобильською катастрофою

Грн.

розрахунок

1908,92

 

0813082

Підпрограма 2

Завдання:

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

1

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги інвалідам I  групи

 

виплат

Звітність

24

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги інвалідам II  групи

 

виплат

Звітність

83

 

 

кількість одержувачів виплат  допомоги інвалідам III  групи

 

виплат

Звітність

187

 

 

Кількість виплат осібам, які не мають права на пенсію

 

виплат

Звітність

25

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

Середньомісячний розмір виплат допомоги інвалідам I  групи

Грн.

розрахунок

1488,17

 

 

Середньомісячний розмір виплат допомоги інвалідам II  групи

Грн.

розрахунок

1490,10

 

 

Середньомісячний розмір виплат  допомоги інвалідам III  групи

Грн.

розрахунок

1489,80

 

 

Середньомісячний розмір виплати допомоги особам, які не мають права на пенсію

Грн.

розрахунок

1412,68

 

0813083

Підпрограма 3

Завдання:

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу

1

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

виплат

Звітність

1413

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середній розмір виплат допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

грн

розрахунок

1744,38

 

0813084

Підпрограма 4

Завдання:

Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

1

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість одержувачів виплат тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

виплат

Звітність

190

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір виплати тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

грн

розрахунок

1412,16

 

0813085

Підпрограма 5

Завдання:

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

1

 

Продукту

 

 

 

 

 

кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

виплат

Звітність

347

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір допомоги одержувачам щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

грн

розрахунок

28,74

             

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник управління соціального захисту населення Біловодської РДА

_____________  
(підпис)

С.О.Кузніченко      

(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

В.о.начальника управління,головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів Біловодської РДА

 

 

 

____________
(підпис)

 

__ Л.М.Чумак __
(ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Біловодської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Біловодської РДА  (найменування місцевого фінансового органу)
__29.01.2018___ N __4/6_______

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.  0800000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

      КПКВ МБ                       (найменування головного розпорядника)

 

20810000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

     КПКВ МБ            (найменування відповідального виконавця)

 

 

3.   0813040               Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

КПКВ МБ      КФКВК                                            (найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань        _48120,538_ тис. грн.

                                                                       у тому числі:

                                                                       загального фонду     _48120,538_ тис. грн.

                                                                       спеціального фонду _________ тис. грн.

 

 

 

 

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року №2246-VIII, Закон України «Про державнй допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 року  № 2811-ХII, Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»  від 22.02.2006 року №189, Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям » від 01.06.2000 року  № 1768-III,  Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,  рішення Біловодської районної ради  від 20.12.2017 року №24/6  « Про районний бюджет  на 2018 рік»

 

6.Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

 

 

 

 

7. Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

2

0813042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

3

0813043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

4

0813044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5

0813045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

6

0813046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

7

0813047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

                                                                                                                                                                                 (тис.грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

0813041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

342,224

-

342,224

2

 

 

Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 

 

-

 

3

0813042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

55,040

-

55,040

4

 

 

Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини 

 

-

 

5

0813043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

29190,010

-

29190,010

6

 

 

Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

 

-

 

7

0813044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

4091,393

-

4091,393

8

 

 

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

-

 

9

0813045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

5456,075

-

5456,075

10

 

 

Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям 

 

-

 

11

0813046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

356,107

-

356,107

12

 

 

Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

 

-

 

13

0813047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

8629,689

-

8629,689

14

 

 

Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

 

-

 

 

 

 

Усього:

48120,538

-

48120,538

 

9.Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п

Назва регіональної  цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього:

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

Назва показників

Одинця виміру

Джерело інформації

Значення показників

 

0813041

Підпрограма 1

Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 

1

 

Продукту

 

 

 

 

 

Кількість одержувачів виплати допомоги у зв`язку з вагітністю та  пологами

виплат

звітність

   168

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами

Грн.

розрахунок

2036,51

 

0813042

Підпрограма 2

Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

1

 

Продукту

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини

осіб

звітність

1

 

 

кількість одержувачів щомісячних виплат частини допомоги при усиновленні дитини допомоги

 

виплат

звітність

52

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини

грн.

розрахунок

10320,00

 

 

середньомісячний розмір  щомісячної виплати частини допомоги при усиновленні

грн.

розрахунок

860,00

 

0813043

Підпрограма 3

Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини 

1

 

Продукту

 

 

 

 

 

Кількість одержувачів одноразової допомоги  при народженні дитини (2017-2018 роки)

осіб

звітність

487

 

 

Кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилась після 30 червня 2014 року   ( 2015-2018 роки)

 

виплат

звітність

14366

 

 

Кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні  другої дитини, яка народилась до 30 червня 2014 року (2014 рік)

 

виплат

звітність

3282

 

 

Кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилась до 30 червня 2014 року дитин (2012-2014 роки)

 

виплат

звітність

5638

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір одноразової допомоги при народженні дитини ( 2017-2018 роки)

Грн.

розрахунок

10320,00

 

 

Середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилась після 30 червня 2014 року ( 2015-2018 роки)

Грн.

розрахунок

860,00

 

 

Середньомісячний розмір щомісячної виплати   допомоги при народженні другої дитини, яка народилась до 30 червня 2014 року ( 2014 рік)

Грн.

розрахунок

1075,00

 

 

Середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні  третьої та наступної дитини, яка народилась до 30 червня 2014 року

Грн.

розрахунок

1468,05

 

0813044

Підпрограма 4

Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1

 

Продукту

 

 

 

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги на дітей віком до 6 років над якими встановлено опіку чи піклування

 

виплат

звітність

371

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги на дітей віком від 6 до 18 років над якими встановлено опіку чи піклування

 

виплат

звітність

905

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір виплат допомоги на дітей віком до 6 років  над якими встановлено опіку чи піклування

Грн.

розрахунок

2579,46

 

 

середньомісячний розмір виплат допомоги на дітей віком від 6 до 18 років  над якими встановлено опіку чи піклування

Грн.

розрахунок

3461,89

 

0813045

Підпрограма 5

Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям 

1

 

Продукту

 

 

 

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям

 

виплат

звітність

1697

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям

 

виплат

звітність

2564

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям

 

виплат

звітність

36

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір виплат допомоги на дітей віком до 6 років  одиноким матерям

грн.

розрахунок

1075,32

 

 

середньомісячний розмір виплат допомоги на дітей віком від 6 до 18 років  одиноким матерям

грн.

розрахунок

1394,97

 

 

середньомісячний розмір виплат допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям

грн.

розрахунок

1285,08

 

0813046

Підпрограма 6

Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

1

 

Продукту

 

 

 

 

 

кількість одержувачів виплат тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років

 

виплат

звітність

123

 

 

кількість одержувачів виплат тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років

 

виплат

звітність

366

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір виплат тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років 

грн.

розрахунок

584,98

 

 

середньомісячний розмір виплат тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років

грн.

розрахунок

774,41

 

  0813047

Підпрограма 7

Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

1

 

Продукту

 

 

 

 

 

кількість одержувачів виплат допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

виплат

звітність

3056

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір виплат допомоги малозабезпеченим сім’ям

грн.

розрахунок

2819,51

             

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник управління соціального захисту населення Біловодської РДА

_____________  
(підпис)

С.О.Кузніченко      

(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

В.о.начальника управління,головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів Біловодської РДА

 

 

 

____________
(підпис)

 

__ Л.М.Чумак __
(ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Біловодської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Біловодської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
__29.01.2018______ N ___4/6_

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.  0800000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

      КПКВ МБ                       (найменування головного розпорядника)

 

20810000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

     КПКВ МБ            (найменування відповідального виконавця)

 

 

3.   0813230          3230       Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих      будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

    КПКВ МБ       КФКВК                (найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань        _776,780__ тис. грн.

                                                                       у тому числі:

                                                                       загального фонду        776,780 __ тис. грн.

                                                                       спеціального фонду _________ тис. грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 « Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 « Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»  , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,  рішення Біловодської РДА  від 20.12.2017 року №24/6  « Про районний бюджет  на 2018 рік»

6.Мета бюджетної програми

Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання 

7. Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

-

-

-

-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

     1

0813230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на

утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

776,780

 

776,780

 

 

 

Всього:

776,780

 

776,780

 

9.Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

№ з/п

Назва регіональної  цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

                                  -

          -

          -

         -

        -

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

Назва показників

Одинця виміру

Джерело інформації

Значення показників

 

 

Завдання

 

 

 

 

1

      0813230

Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями 

 

 

 

Затрат

 

 

 

1

 

кількість прийомних сімей

од

Звітність

5

2

 

кількість дитячих будинків

од

Звітність

1

 

 

Продукту

 

 

 

 

1

 

кількість вихованців у прийомних сім’ях

осіб

Звітність

11

2

 

кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу

осіб

Звітність

5

 

 

Ефективності

 

 

 

1

 

середній розмір допомоги на 1 прийомну сім’ю

тис. грн.

розрахунок

10,846

2

 

середній розмір допомоги на 1 дитячий будинок сімейного типу

тис. грн.

розрахунок

21,001

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник управління соціального захисту населення Біловодської РДА

_____________  
(підпис)

С.О.Кузніченко      

(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

В.о.начальника управління,головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів Біловодської РДА

 

 

 

____________
(підпис)

 

__ Л.М.Чумак __
(ініціали та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Біловодської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Біловодської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
_29.01.2018______ N ___4/6___

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.  0800000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

      КПКВ МБ                       (найменування головного розпорядника)

 

20810000                Управління соціального захисту населення Біловодської РДА

     КПКВ МБ            (найменування відповідального виконавця)

 

 

3.   0813160    3160           Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

КПКВ МБ      КФКВК                                            (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань        __283,758_____ тис. грн.

                                                                       у тому числі:

                                                                       загального фонду   __283,758____ тис. грн.

                                                                       спеціального фонду _________ тис. грн.

 

 

 

 

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги» , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,  рішення Біловодської селищної ОТГ  від_22.12._2017 року №  4/7   « Про бюджет ОТГ смт. Біловодськ на 2018 рік»

 

 

6.Мета бюджетної програми:

 

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

 

 

7. Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

-

-

-

-

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

     1

0813160

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

283,758

 

283,758

 

 

 

Всього:

283,758

 

283,758

 

 

9.Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п

Назва регіональної  цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

-

-

-

-

-

 

Всього:

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

Назва показників

Одинця виміру

Джерело інформації

Значення показників

 

 

Завдання

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

 

 

 

 

 0813160

 

1

 

 Показник затрат

 

 

 

 

 

чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації

осіб

Звітність

162

 

 

чисельність фізичних осіб, яким призначена компенсація за надання соціальних послуг

осіб

Звітність

162

2

 

Показник продукту

 

 

 

 

 

чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг

осіб

Звітність

122

3

 

Показник якості

 

 

 

 

 

питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень  за призначенням компенсації

%

Розрахунок

100

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник управління соціального захисту населення Біловодської РДА

_____________  
(підпис)

С.О.Кузніченко      

(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

В.о.начальника управління,головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів Біловодської РДА

 

 

 

____________
(підпис)

 

__ Л.М.Чумак __
(ініціали та прізвище)

 

 

Управлінням соціального захисту населення проведено аналіз призначення субсидій жителям Біловодського району

 

          Збільшення вартості комунальних послуг  привело до суттєвого збільшення кількості заявників, які звертаються за наданням житлових субсидій.

         З початку опалювального періоду 2017-2018 рр. можливістю зменшити витрати на комунальні послуги скористалися 5262 сім’ї , а це 60%  всіх домогосподарств  Біловодського району.

         Субсидію на житлово - комунальні послуги (природній газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення) отримують 4953 сім’ї, на тверде паливо – більш як 300 сімей.  Середній розмір субсидії складає 1410 грн. в місяць.

1633 сім’ї складаються тільки з непрацездатних членів сім’ї, причому, 65% з них - з одного пенсіонера.

         1010 сімей, або 20%  загальної кількості сімей, які отримують  державну допомогу,- це сім’ї в складі яких є працездатні особи без офіційних доходів. Для них були враховані доходи на рівні 2-х прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

         В 2017 році  в Біловодському районі майже 62 млн. грн. субсидій були зараховані на особові рахунки споживачів.

         926 сімей Біловодщини скористалися програмою монетизації та отримали зекономлену субсидію готівкою на загальну суму 552 тис. грн.

 

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання 19 січня 2018 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 442 заяви. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог  428 внутрішньо переміщеним  особам.

 

 

            Управління соціального захисту населення Біловодської райдержадміністрації інформує  щодо змін чинного законодавства.       

 

             З 01 січня 2018 року набирає чинності Закон України від 07.02.2017 р. №1836-VIII «Про внесення змін до деяких Законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника».

           Соціальна допомога призначається дитині померлого годувальника – до досягнення 18-річного віку (тих, хто навчається – 23 років) та встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі:

        150 відсотків – на трьох і більше дітей померлого годувальника;

        120 відсотків – на двох дітей померлого годувальника;

        100 відсотків – на одну дитину померлого годувальника.

          Право на соціальну допомогу на дітей померлого годувальника ( у тому числі народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, має мати (батько), яка (який) не одержує допомогу на дітей одиноким матерям, що призначається відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», та не має права на пенсію по втраті годувальника в органах Пенсійного фонду.

                

 

              Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника подаються:

        заява за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики;

        свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається соціальна допомога;

        документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога, та померлого годувальника ( якщо особа, яка звернулась із заявою, має такі документи);

        копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї  з померлим годувальником;

        свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

        довідка з органу Пенсійного фонду про неможливість призначення пенсії по втраті годувальника, в зв’язку з відсутністю страхового стажу;

         довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що діти навчаються за денною формою навчання ( при необхідності).

      

         Соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається з дати, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення за соціальною допомогою надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника.

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання 12 січня 2018 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 312 заяв. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог  299 внутрішньо переміщеним  особам.

 

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання 05 січня 2017 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 329 заяв. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог  323 внутрішньо переміщеним  особам.

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання 28 грудня 2017 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 480 заяв. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог  474 внутрішньо переміщеним  особам.

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання 22 грудня 2017 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 683 заяви. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог  671 внутрішньо переміщеним  особам.

 

 

На виконання програми «Біловодська родина» 

до новорічних свят надані солодкі подарунки дітям

       Новорічні свята – особливі для кожного з нас. Усі ми ще з дитинства любимо це світле і веселе свято, Новий рік. І звичайно ж, кожен з нас чекає подарунків під новорічну ялинку. Так, вже традиційно склалося, що у ці дні на виконання програми «Біловодська родина»  надані солодкі подарунки дітям інвалідам та дітям з малозабезпечених, багатодітних сімей та дітям одиноких матерів. Організаційними питаннями займалось управління соціального захисту населення Біловодської райдержадміністрації.

     Вітаємо з новорічними святами! У ці чарівні дні хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров’я та всіх благ! Нехай виправдовуються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання 24 листопада 2017 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 280 заяв. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог  265 внутрішньо переміщеним  особам.

 

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання  17 листопада 2017 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 290 заяв. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог 284 внутрішньо переміщеним  особам.

 

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання 6 листопада 2017 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 234 заяви. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог 233 внутрішньо переміщеним  особам.

 

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання  27 жовтня 2017 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 458 заяв. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог 455 внутрішньо переміщеним  особам.

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання  20 жовтня 2017 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 342 заяви. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог 326 внутрішньо переміщеним  особам.

 

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання  13 жовтня 2017 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 324 заяви. Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог 305 внутрішньо переміщеним  особам.

 

 

Інформація щодо оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2017 року

 

З метою виконання районної програми оздоровлення та відпочинку в Біловодському районі була організована літня оздоровча компанія 2017 року.

На відпочинок в пришкільних таборах виділено 149 250 тис. грн. з районного бюджету. З 29.05.2017 року по 16.06.2017 року на базі 8 навчальних закладів району працювало 9 мовних таборів, 3 табори туристично-краєзнавчого напрямку та 1 розвиваючий,  в яких відпочивало 325 дітей пільгової категорії. В липні місяці працювали табори з денним перебуванням Біловодська гімназія та Біловодська ЗОШ І-ІІІ ступенів в яких відпочило по 25 дітей.

В серпні місяці працювали табори з денним перебуванням на базі Біловодського районного центру дитячої та юнацької творчості, Новолимарівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Євсузького НВК «Веселка» в яких відпочило 75 дітей. На базі Біловодської ЗОШ І-ІІІ ступенів працював  дитячий табір  «Super motanka camp» в якому відпочило 25 дітей.

На оздоровлення дітей в районному бюджеті було віділено 300 тис. грн.. В червні місяці 10 дітей пільгової категорії Біловодського району було направлено на оздоровлення в позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Опілля» який розташований в селищі Добринів, Рогатинського району Івано-Франківської області, 62 дітей до дитячого табору оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Полтавської області та 780 дітей оздоровилось за межами Луганської області.

Протягом року діти нашого району оздоровлюються в Дитячому центрі «Молода Гвардія» та «Артек». З початку року та по теперішній час 26 дітей оздоровились в дитячих центрах. Крім  цього 25 дітей пройшли санаторно-курортне лікування за направленням Біловодського районного центру первинної медико-санітарної допомоги.

Протягом 2017 року було оздоровлено 1378 дітей пільгових категорій.

 

 

Відбулося засідання комісії

 з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

 

         З метою реалізації конституційних прав  на соціальний захист осіб, які вимушено покинули своє місце проживання 29 вересня 2017 року проведено засідання Комісії з призначення соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам.

          Розглянуто 375  заяв.    Детально розглянувши кожну справу, комісією більшістю голосів прийнято рішення щодо  призначення соціальних допомог 349 внутрішньо переміщеним  особам.

 

 

Інформація по виконанню плану роботи управління соціального захисту населення Біловодської районної держадміністрації за І півріччя 2017 року

 

Управління  соціального захисту населення згідно Положення та плану роботи постійно веде діяльність, направлену на реалізацію у районі політики соціального захисту населення.

         Управлінням здійснюється постійний контроль за своєчасністю та в повному обсязі виплатою заробітної плати. Станом на 01.07.2017 р. у Біловодському районі  заборгованість із заробітної плати відсутня.

         На виконання заходів щодо попередження заборгованості із заробітної плати в районі управлінням   вживається ряд заходів щодо реалізації зазначеного питання. Проводиться щотижневий моніторинг розвитку ситуації з питання дотримання законодавства про оплату праці з подальшим інформуванням Департаменту соціального захисту.

         На постійному контролі дотримання мінімальної зарплати. Перевірено і зареєстровано  17  колдоговорів та 4 доповнення до колдоговорів.

         З метою забезпечення Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” та інших законодавчих актів  за І півріччя 2017 року надано пільг та компенсацій пільговій категорії населення на суму  3,4 млн. грн.

          За І півріччя 2017 року нараховано субсидій на суму 33,0 млн. грн. Розглянуто комісією 122 заяви про надання субсидії і 9  заявникам відмовлено в призначенні субсидії.

Згідно з Указом Президента України від 19.09.07 р. №895 „Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України” постійно проводиться робота по виконанню Програми зайнятості населення Біловодського району. Рішенням районної ради від 29.05.13 № 8/5 затверджена Програма зайнятості населення Біловодського району на 2013-2017 роки. За І півріччя 2017 року забезпечено працевлаштування через державну службу зайнятості на вільні робочі місця  59 осіб незайнятого населення.

На виконання Закону України від 21.03.1991 №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів» забезпечено інвалідним візком 1 інвалід, ортопедичним взуттям – 8 осіб, забезпечено протезно-ортопедичними виробами  6 осіб , санаторно-курортним лікуванням забезпечено 14 осіб з числа ветеранів війни та інвалідів.

         На виконання Закону України від 21.11.1992 №2811-12 „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та Закону України від 01.06.2000 №1768-ІІІ „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” на обліку у відділі з призначення соціальних допомог та компенсацій знаходяться 2199 сімей які одержують допомогу і сума нарахувань за І півріччя 2017 року склала 25,4 млн. грн. Комісією з призначення соціальних виплат і допомог у випадках, виходячи з конкретних обставин, розглянуто 25 заяв на призначення соціальної допомоги та 3особам відмовлено.

         На виконання постанови КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» в районі зареєстровано 49847 осіб.

         На виконання постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» грошова допомога виплачена у суму 4,9 млн. грн.

         Протягом звітного періоду згідно зі ст..7 Закону України від 09.06.2003 р. №966-ІV „Про соціальні послуги” на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 р. №136 „Про удосконалення управління в сфері соціального захисту населення” на контролі виконання в районі заходів щодо соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких громадян та інвалідів.

 За І півріччя 2017 року відділенням організації надання адресної натуральної допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надано натуральну допомогу 473 ветеранам та інвалідам.

У відділенні денного перебування надано послуг 141 ветерану. При відділенні  функціонує «Університет третього віку», який відвідують 99 чол., функціонує пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації.

          Відділенням соціальної допомоги вдома обслуговувалось 347 громадянин, надавалася допомога одиноким пристарілим громадянам по догляду за господарчими будівлями та житлом, доставці ліків, продуктів, проведенні робіт на присадибних ділянках.

З нагоди Міжнародного дня жінок навідано 11 одиноких непрацездатних жінок з наданням продуктових наборів на суму  1610 грн. До 9 травня навідано 14 ветеранів війни з наданням продуктових наборів на суму 2072 грн.

         З метою реалізації Закону України від 28.02.1991 №796-ХІІ „Про статус і соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” ліквідаторам-чорнобильцям за І півріччя 2017 року  нараховано компенсаційних виплат на суму 368,7 тис. грн.

         Згідно Закону України від 02.10.1996 р «Про звернення громадян» надійшло через громадську приймальню 12 усних звернень та 78 письмових звернень. Всім заявникам  на письмові звернення надані письмові відповіді та роз’яснення.

         Робота по соціальному захисту громадян району триває.